قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293524
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

افتتاح همزمان پنج مرکز جامع خدمات سلامت استان مازندران با حضور وزیر بهداشت

افتتاحهمزمانپنجمرکزجامعخدماتسلامتاستانمازندرانباحضوروزیربهداشت

پنجمرکزجامعخدماتسلامتاستانمازندرانبهطورهمزمانباحضوروزیربهداشتافتتاحشد

بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمی،وزیربهداشتباحضوردراستانمازندرانبهطورهمزمانپنجمرکزجامعخدماتسلامترادرشهرستانهاینکا،بهشهر،نوروساریبامجموعمساحت۲۳۵۰مترمربعافتتاحکرد

مرکزجامعخدماتبهداشتیشهریشماره۳نکابامساحت۵۵۰مترمربعوهزینهکردساختوتجهیز۱میلیاردو۷۰۰میلیونتومان،مرکزجامعخدماتسلامتروستاییاطربشهرستاننکادرزمینیبهمساحت۴۵۰مترمربعوهزینهایمعادل۱میلیاردو۳۰۰میلیونتومان،مرکزجامعخدماتسلامتروستاییبرماشهرستانبهشهربامساحت۴۵۰مترمربعو۱میلیاردو۳۰۰میلیونتومانهزینهازجملهپروژههاییاستکهباحضوروزیربهداشتدراستانمازندارنافتتاحشدند

مرکزجامعخدماتسلامتعبداللهآبادچمستانشهرستاننوربازیربنای۴۵۰مترمربعوهزینه۱میلیاردو۳۰۰میلیونتومانومرکزبهداشتیروستاییسنگتراشانشهرستانساریدرزمینیبهمساحت۴۵۰مترمربعوهزینهکردساختوتجهیز۱میلیاردو۱۰۰میلیونتوماننیزازدیگرپروژههایافتتاحشدههستند

پنجشنبه١٩مهر١٣٩٧١٢٢٦شمارهخبر١٨٢١٥٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top