قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 293530
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مجموعه سالن های ورزشی مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران افتتاح شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باحضوروزیربهداشت

مجموعهسالنهایورزشیمجتمعپیامبراعظمصدانشگاهعلومپزشکیمازندرانافتتاحشد

وزیربهداشتدرسفربهاستانمازندرانمجموعهسالنهایورزشیمجتمعپیامبراعظمصدانشگاهعلومپزشکیمازندرانراافتتاحکرد

بهگزارشوبدا،اینمجموعهدرزمینیبهمساحتمترمربعاحداثشدهوشاملسالنچندمنظورهفوتسال،والیبال،بسکتبال،بدمینتون،تنیسرویمیز،سالنتیراندازیخطدیجیتالی،سالنبدنسازیوکشتیمیباشدهمچنینهمهسالنهادارایکفپوشاستانداردوتجهیزاتتخصصیوجایگاهتماشاگرانهستند

براساساینگزارش،اینمجموعهورزشیبزرگترینپروژهورزشیدربیندانشگاههایعلومپزشکیکشوردردولتتدبیروامیداستکهبرایاحداثآن،میلیاردتومانوبرایتجهیزاینمجموعهمیلیاردتومانهزینهشدهاست

همچنیندرکناراینمجموعهپیستدوومیدانیوپارکینگاختصاصینیزاحداثشدهاست

نسخهچاپيارسالبهدوست

پنجشنبه١٩مهر١٣٩٧١٢٠٣شمارهخبر١٨٢١٥٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top