قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 301652
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۹:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پنجمین کنگره شهدای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باحضوروزیربهداشت؛

پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیآغازشد

 

 

پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورباتقدیرویژهازشهدایاورژانسباحضوروزیربهداشتدرتالاربزرگلیانبوشهرباحضوروزیربهداشتآغازشد

 

بهگزارشوبدا،دراینمراسمکههمزمانبااسفندوروزشهیدبرگزارشد،ازخانوادههایمعظمومعززشهدایگرانقدروزارتبهداشتواورژانسکشورتقدیربهعملآمد

 

رونماییازتمبریادبودپنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوهمچنینرونماییازکتابکبوترانحریمسلامتکهبههمتدکترسعیدکشمیری،مهدیمرکبیوزهراشاعذیگردآوریشده،ازدیگربرنامههایاینکنگرهاست

 

گفتنیاستیادمانشهیدگمنامدانشگاهعلومپزشکیبوشهرنیزشبگذشتهباحضورمسئولاناستانی،رییسدانشگاهعلومپزشکیبوشهر،دکترموسویمشاوروزیربهداشتدرامورشاهدوایثارگرانوهمچنینمشاورانروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشوردرامورشاهدوایثارگران،رونماییشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

سهشنبه٢١اسفند١٣٩٧٠٩٥٧شمارهخبر١٨٧٩٢٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top