قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 302999
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پیام قدردانی رییس سازمان اورژانس کشور از خانواده های پرسنل اعزامی اورژانس به مناطق سیل زده

پیامقدردانیرییسسازماناورژانسکشورازخانوادههایپرسنلاعزامیاورژانسبهمناطقسیلزده

 

 

دکترپیرحسینکولیوند،رییسسازماناورژانسکشوردرپیامیازخانوادههایپرسنلاعزامیاورژانسکشوربهمناطقسیلزده،بهمنظورارائهخدماتبهداشتیودرمانیبههموطنانآسیبدیده،قدردانیکرد

 

 

بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست

 

بسماللهالرحمنالرحیم

 

نوروزامسالوآغازفصلبهارباشرایطبدجویوبروزسیلدراکثرنقاطکشورهمراهشدکهبازدراینماجراهمکاراناورژانسازغافلهخدمتعقبنماندندوباتماموجودازلحظاتاولیهدرمیدانحاضرشدندومثلهمیشهدربحرانوبلادوشادوشحادثهدیدگانخدمتایثارگونهنمودند،لذابرخودواجبمیدانم،باتوجهبهحمایتخانوادههایتکنسینهایاعزامیبهمناطقسیلزدهکهاینفاصلهودورییکماههراتحملمیکنند،کمالتقدیروتشکررادارم

 

بیشک،اینایثاروفداکاریشماعزیزاندرتاریخثبتوماندگارخواهدشدوباعثوجودبرکاتالهیدرزندگیتانخواهدشد؛چراکهخداونددرقرآنمیفرمایداگرجانکسیرانجاتبخشید،گوییکلبشررانجاتدادهای

 

ومناللهالتوفیق

شنبه٢٤فروردين١٣٩٨١١٣٧شمارهخبر١٨٨٩٤٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top