قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303314
تاریخ انتشار: جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ۲۱:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

همایش روز جهانی مالاریا پنجم اردیبهشت برگزار می شود - حذف مالاریا در افق 1404 از موفق ترین برنامه های وزارت بهداشت طی 10 سال اخیر است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

همایشروزجهانیمالاریاپنجماردیبهشتبرگزارمیشودحذفمالاریادرافقازموفقترینبرنامههایوزارتبهداشتطیسالاخیراست

 

همایشروزجهانیمالاریادرروزپنجماردیبهشتماهسالجاریدرچابهاربرگزارمیشود

 

بهگزارشوبدا،اینهمایشهمزمانباآوریلروزجهانیمالاریادرچابهاربرگزارمیشود

 

حذفمالاریادرافقازموفقترینبرنامههایوزارتبهداشتطیسالاخیراستومعاونتبهداشتوزارتبهداشتباتمامتواندراینمسیرگامبرمیدارد

 

گفتنیاستدرراستایتبییناینموفقیتارزشمند،مرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتهمایشاینروزراباحضورمدیرمنطقهایبرنامهمبارزهبامالاریادرسازمانجهانیبهداشت،اساتیددانشگاههاوبرخیمسئولینکشوریواستانیدرروزپنجشنبهپنجماردیبهشتدرشهرستانچابهاربرگزارخواهدکرد

نسخهچاپيارسالبهدوست

جمعه٣٠فروردين١٣٩٨١٨٥٢شمارهخبر١٨٩١٨٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top