آخرین اخبار

کد خبر: 308093
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۴۰
دسته: صفحه نخست
پرینت
ایمیل

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات

تصاویر مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top