کد خبر: 308307
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۳۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق

تصاویر دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر کشور عراق
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top