کد خبر: 309915
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تصاویر نشست خبری دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top