کد خبر: 311561
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۳۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی

تصاویر مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top