آخرین اخبار

کد خبر: 311775
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

تصاویر آئین اختتامیه بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top