کد خبر: 312848
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۲۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده

تصاویر بازدید نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان از مناطق سیل زده
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top