کد خبر: 313505
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان

تصاویر مراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی در گرگان
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top