آخرین اخبار

کد خبر: 314350
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۴ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۲۰
دسته: عکس
پرینت
ایمیل

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک

تصاویر مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان سیریک
+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top