قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
یکی از اهداف نظام سلامت الکترونیک، کمک به بهبود مدیریت سلامت در کشور است
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

یکی از اهداف نظام سلامت الکترونیک، کمک به بهبود مدیریت سلامت در کشور است

وزیرارتباطاتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشوریکیازاهدافنظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودم...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
عزت و اقتدار ملت ایران اسلامی، مدیون خون شهداست
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

عزت و اقتدار ملت ایران اسلامی، مدیون خون شهداست

عزت و اقتدار ملت ایران...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور برگزار شد
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور برگزار شد

دومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشوربرگزارشددومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
با حكم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي - شفيعي - به عنوان - بازرس وزير - منصوب شد
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

با حكم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي - شفيعي - به عنوان - بازرس وزير - منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیمرییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهای...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
واژگونی تویوتا در - منزل آب -
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

واژگونی تویوتا در - منزل آب -

گروه استان ها-سیستان و بلوچستان- فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از واژگونی یک دستگاه...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تلاش وزارت بهداشت برای تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک در کشور
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

تلاش وزارت بهداشت برای تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک در کشور

تلاشوزارتبهداشتبرایتکمیلزیرساخت‌هایالکترونیکدرکشور معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباهمکاریبیمهسلامت،برخیاق...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
سامانه ثبت خسارت سيل‌زدگان راه‌اندازي شد
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

سامانه ثبت خسارت سيل‌زدگان راه‌اندازي شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
حضور برترین های ایران و جهان در هفتمین نشست مجمع جهانی سلامت
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

حضور برترین های ایران و جهان در هفتمین نشست مجمع جهانی سلامت

سرگروهپنلآموزشپزشکیدرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتعنوانکردحضوربرترینهایایرانوجهاندرهفتمیننشستمجمعجهانیسلا...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
مرگ دو پسر نوجوان در محلات
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

مرگ دو پسر نوجوان در محلات

مرگ دو پسر نوجوان در محلات ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پوشش صد در صدی خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت در مناطق سیل زده
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

پوشش صد در صدی خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت در مناطق سیل زده

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکردپوششصددرصدیخدماتبهداشتیودرمانیوزارتبهداشتدرمن...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
پیام تبریک مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به مناسبت روز منابع انسانی
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

پیام تبریک مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به مناسبت روز منابع انسانی

پیامتبریکمدیرکلمنابعانسانیوزارتبهداشتبهمناسبتروزمنابعانسانی دکترعلیابرازه،مدیرکلمنابعانسانیوزارتبهدا...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
کشف 8 میلیارد البسه قاچاق
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

کشف 8 میلیارد البسه قاچاق

کشف 8 میلیارد البسه قاچاق ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رییس ستاد اجرایی انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام پرستاری استان تهران منصوب شد
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

رییس ستاد اجرایی انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام پرستاری استان تهران منصوب شد

دکترسیدحسنامامیرضوی،رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترمحمدآقاجانیرابهع...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
مدير كل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

مدير كل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
علی رغم تحریم ها و محدودیت ها، ایران میزبان مهمترین نشست های حوزه سلامت در دنیا است
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

علی رغم تحریم ها و محدودیت ها، ایران میزبان مهمترین نشست های حوزه سلامت در دنیا است

علیرغمتحریمهاومحدودیتها،ایرانمیزبانمهمتریننشستهایحوزهسلامتدردنیااستمعاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،گف...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
سرقت از طلا فروشی در بازار کرمان - تحقیقات پلیس برای دستگیری سارقان
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

سرقت از طلا فروشی در بازار کرمان - تحقیقات پلیس برای دستگیری سارقان

سرقت از طلا فروشی در بازار کرمان/ تحقیقات پلیس برای دستگیری سارقان ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برگزاری اولين كنفرانس ملي سيستم ها و فناوري هاي محاسباتي مراقبت از سلامت در بیرجند
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

برگزاری اولين كنفرانس ملي سيستم ها و فناوري هاي محاسباتي مراقبت از سلامت در بیرجند

معاونتحقيقاتوفناوريدانشگاهعلومپزشکیبیرجندخبردادبرگزاریاولينكنفرانسمليسيستمهاوفناوريهايمحاسباتيمراقبت...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
راه اندازی نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی تجهیزات پزشکی برای اولین بار در کشور در پارک علم و فناوری پردیس در سال 1398
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

راه اندازی نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی تجهیزات پزشکی برای اولین بار در کشور در پارک علم و فناوری پردیس در سال 1398

رییسادارهصادراتادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکردراهاندازینمایشگاهدائمیمحصولاتصادراتیتجهیزاتپزشکیبر...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
کشف 35 هزار لیترسوخت قاچاق در همدان
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

کشف 35 هزار لیترسوخت قاچاق در همدان

کشف 35 هزار لیترسوخت قاچاق...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تجربیات موفق ایران در کنترل بیماری ها در سیل و بعد از آن مستندسازی می شود - آمادگی کامل ایران برای برگزاری اجلاس وزرای بهداشت مدیترانه شرقی در تهران
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

تجربیات موفق ایران در کنترل بیماری ها در سیل و بعد از آن مستندسازی می شود - آمادگی کامل ایران برای برگزاری اجلاس وزرای بهداشت مدیترانه شرقی در تهران

تجربیاتموفقایراندرکنترلبیماریهادرسیلوبعدازآنمستندسازیمیشودآمادگیکاملایرانبرایبرگزاریاجلاسوزرایبهداشت...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
رئيس مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري منصوب شد
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

رئيس مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتعنوانکرددانشگاهعلومپزشکیتهران،میزب...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 67
دسته بندی: دولت
محدودیت تردد در محور تهران-مشهد
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

محدودیت تردد در محور تهران-مشهد

محدودیت تردد در محور...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 68
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حضور شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات پزشکی در اولین نمایشگاه بین المللی - سیریا هلث 2019 - دمشق
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

حضور شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات پزشکی در اولین نمایشگاه بین المللی - سیریا هلث 2019 - دمشق

حضورشرکتهایایرانیتولیدکنندهتجهیزاتپزشکیدراولیننمایشگاهبینالمللیسیریاهلثدمشقشرکتتولیدکنندهتجهیزاتپزشک...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
رويداد ترويجي-آموزشي با موضوع درخت كاري برگزار مي شود
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

رويداد ترويجي-آموزشي با موضوع درخت كاري برگزار مي شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
آزادی جوان 25 ساله از چنگال گروگانگیران
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

آزادی جوان 25 ساله از چنگال گروگانگیران

آزادی جوان 25 ساله از چنگال...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند بن کتاب تهیه کنند
۲۵ فروردين ۱۳۹۸

دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند بن کتاب تهیه کنند

همزمانباایامبرپایینمایشگاهبینالمللیکتابتهران؛دانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیمی‌توانندبنکتابتهیهکنند دا...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
در گفت‌وگو ميان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون امور تعاون مطرح شد؛ تاكيد شريعتمداري بر جوانگرايي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

در گفت‌وگو ميان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون امور تعاون مطرح شد؛ تاكيد شريعتمداري بر جوانگرايي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت
زن 27 ساله درزاينده رود غرق شد
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

زن 27 ساله درزاينده رود غرق شد

زن 27 ساله درزاينده رود غرق...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رکوردزنی اولین بیمارستان محلی کشور در منطقه سیل زده شعیبیه شوشتر در ویزیت پزشک متخصص در یک روز
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

رکوردزنی اولین بیمارستان محلی کشور در منطقه سیل زده شعیبیه شوشتر در ویزیت پزشک متخصص در یک روز

رکوردزنیاولینبیمارستانمحلیکشوردرمنطقهسیلزدهشعیبیهشوشتردرویزیتپزشکمتخصصدریکروزرییسدانشکدهعلومپزشکیشوش...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
دیدار و گفت وگو معاون رییس جمهور با مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

دیدار و گفت وگو معاون رییس جمهور با مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دیداروگفتوگومعاونرییسجمهوربامدیراندانشگاهعلومپزشکیلرستان دکترمعصومهابتکارمعاونرییسجمهوردرامورزنانوخا...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت
توقیف اتوبوس حامل لوازم یدکی قاچاق
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

توقیف اتوبوس حامل لوازم یدکی قاچاق

توقیف اتوبوس حامل لوازم...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آماده‌باش شرکت‌های تولید و توزیع دارو، تجهیزات و محصولات بهداشتی برای کمک رسانی به استانهای سیل زده
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

آماده‌باش شرکت‌های تولید و توزیع دارو، تجهیزات و محصولات بهداشتی برای کمک رسانی به استانهای سیل زده

آماده‌باششرکت‌هایتولیدوتوزیعدارو،تجهیزاتومحصولاتبهداشتیبرایکمکرسانیبهاستانهایسیلزدهرییسسازمانغذاودار...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
معاون روابط كار خبر داد: همايش ملي كار با موضوع - آينده كار - برگزار مي شود
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

معاون روابط كار خبر داد: همايش ملي كار با موضوع - آينده كار - برگزار مي شود

به گزارش مرکز روابط عومی و اطلاع رسانی حاتم شاکرمی معاون روابط کار...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت
طب ایرانی با رویکرد سلامت‌محور خود، کمک شایانی به اقتصاد سلامت می‌کند
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

طب ایرانی با رویکرد سلامت‌محور خود، کمک شایانی به اقتصاد سلامت می‌کند

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتدرسخنرانیپیشازخطبه‌هاینمازجمعهاینهفتهتهرانطبایرانیبارویکردسلا...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
تلاش جهادي و حضور مقتدرانه پليس خراسان رضوي در نوروز 98 قابل تقدير است
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

تلاش جهادي و حضور مقتدرانه پليس خراسان رضوي در نوروز 98 قابل تقدير است

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، "عليرضا رزم حسيني" صبح امروز ميزبان فرمانده...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام قدردانی رییس سازمان اورژانس کشور از خانواده های پرسنل اعزامی اورژانس به مناطق سیل زده
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

پیام قدردانی رییس سازمان اورژانس کشور از خانواده های پرسنل اعزامی اورژانس به مناطق سیل زده

پیامقدردانیرییسسازماناورژانسکشورازخانوادههایپرسنلاعزامیاورژانسبهمناطقسیلزده  دکترپیرحسینکولیوند،رییس...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
حدود ۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق هستند
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

حدود ۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق هستند

سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتحدود۴۰درصدازاقلامآرایشیوبهداشتیدرکشورقاچاقهستندسرپرستمرکزر...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
كشف لوازم خانگی قاچاق در - جلفا -
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

كشف لوازم خانگی قاچاق در - جلفا -

كشف لوازم خانگی قاچاق...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تقدير وزير بهداشت و معاون پرستاري از پرستار لارستانی كه با اهدای اعضای خود، زنده بودن ابدی را معنا کرد
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

تقدير وزير بهداشت و معاون پرستاري از پرستار لارستانی كه با اهدای اعضای خود، زنده بودن ابدی را معنا کرد

تقديروزيربهداشتومعاونپرستاريازپرستارلارستانیكهبااهدایاعضایخود،زندهبودنابدیرامعناکردسعیدبیات،پرستارلا...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
بهداشت دهان و دندان از اولویت های حوزه بهداشت
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

بهداشت دهان و دندان از اولویت های حوزه بهداشت

معاونبهداشتوزارتبهداشتهمزمانباروزدندانپزشکیتاکیدکرد درقالبطرحتحولسلامت،نزدیکبه۳۰۰۰مرکزبهداشتی،درمانی...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
سارق سابقه دار در - گنبدکاووس - زمین گیر شد
۲۴ فروردين ۱۳۹۸

سارق سابقه دار در - گنبدکاووس - زمین گیر شد

گروه استان ها – گلستان- جانشین فرمانده انتظامي استان از دستگيري سارق سابقه دار و اعتراف...
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پروژه های حوزه سلامت شهرستان فسا افتتاح شد
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

پروژه های حوزه سلامت شهرستان فسا افتتاح شد

چندینپروژهحوزهسلامتشهرستانفساشاملبخشهایجدیدبیمارستانحضرتولیعصرعجفسا،مرکزبهداشتیدرمانیشبانهروزیامامسج...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و ساختمان شبکه بهداشت و درمان سروستان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و ساختمان شبکه بهداشت و درمان سروستان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد

مرکزخدماتجامعسلامتشهریوساختمانشبکهبهداشتودرمانسروستانباحضوروزیربهداشتافتتاحشدوزیربهداشت،درمانوآموزشپ...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
سارقان سیم های کابل برق در دهگلان زمین گیر شدند - کشف بیش از 3 میلیارد ریال سیم های برق مسروقه
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

سارقان سیم های کابل برق در دهگلان زمین گیر شدند - کشف بیش از 3 میلیارد ریال سیم های برق مسروقه

  سرهنگ" شیرزاد عزیزی" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در خصوص...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برای استفاده از ظرفیت بی بدیل خیرین سلامت در استان فارس، نقشه راهی تدوین می شود
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

برای استفاده از ظرفیت بی بدیل خیرین سلامت در استان فارس، نقشه راهی تدوین می شود

برایاستفادهازظرفیتبیبدیلخیرینسلامتدراستانفارس،نقشهراهیتدوینمیشودوزیربهداشتگفتمردماستانفارسدرخدمتبههم...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 90
دسته بندی: دولت
دستگيري سارقان با 35 فقره سرقت در شهریار
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

دستگيري سارقان با 35 فقره سرقت در شهریار

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ "فردین جوزانی" با اعلام اين خبر، گفت: در...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دندانپزشکان همواره به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت، نقش آفرینی کرده اند
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

دندانپزشکان همواره به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت، نقش آفرینی کرده اند

دندانپزشکانهموارهبهعنوانیکیازارکاننظامسلامت،نقشآفرینیکردهاندوزیربهداشتدرپیامیبهمناسبتروزدندانپزشکگفت...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
Scroll to Top