قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
دومین نشست کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت در خصوص مناطق سیل زده برگزار شد
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

دومین نشست کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت در خصوص مناطق سیل زده برگزار شد

باحضوررییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی؛دومیننشستکارگروهتهدیدکننده‌هایمحیطیسلامتدرخصوصمناطقسیلزد...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت
اصل، خدمت به مردم است
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

اصل، خدمت به مردم است

 دبیرشورایعالیاخلاقپزشکیکشورگفتایجادکمیتههایاخلاقبالینیازسوینظامسلامتوسازماننظامپزشکی،اعتمادیکهدرجام...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت
توقيف 200 كيلو فرآورده‌هاي دامي فاسد در رودبار
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

توقيف 200 كيلو فرآورده‌هاي دامي فاسد در رودبار

سرهنگ " حميدرضا فيضي " در گفت ‌و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، با اعلام اين خبر...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 107
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اخلاق پزشکی تأمین کننده منافع بیمار است
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

اخلاق پزشکی تأمین کننده منافع بیمار است

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینی  رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتگفتاخلاقپزشکیتأمین...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت
داده ها و اطلاعات علوم آزمایشگاهی در حوزه سلامت، جایگزینی ندارد
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

داده ها و اطلاعات علوم آزمایشگاهی در حوزه سلامت، جایگزینی ندارد

  وزیربهداشت،درمانوآموزشبزشکیدرپیامیبهمناسبتروزعلومآزمايشگاهيگفتدادههاواطلاعاتعلومآزمایشگاهیدرحوزهسل...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
توقیف یخچال های قاچاق در رباط کریم
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

توقیف یخچال های قاچاق در رباط کریم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ"شهرام پورسعادت"در تشریح این خبر...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی به مردم درگیر سیلاب، به هیچ وجه نباید متوقف شود
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی به مردم درگیر سیلاب، به هیچ وجه نباید متوقف شود

معاونبهداشتوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانارایهخدماتبهداشتیومراقبتیبهمردمدرگیرسیلاب،بههیچوجه...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
مبارزه با فساد, حمايت از مهارت افزايي ، جوانگرايي از دغدغه هاي اصلي جوانان است
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

مبارزه با فساد, حمايت از مهارت افزايي ، جوانگرايي از دغدغه هاي اصلي جوانان است

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
گوشت هاي قاچاق وارد بازار نشدند
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

گوشت هاي قاچاق وارد بازار نشدند

سرهنگ "سيد خالد يوسفي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت: ماموران...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حق نداریم وزارت بهداشت را به سیاست آلوده کنیم
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

حق نداریم وزارت بهداشت را به سیاست آلوده کنیم

وزیربهداشتدردیداررییسومدیرانمجمعخیّرینسلامتکشور وزیربهداشتگفتاگرتمامظرفیتهایکشوررادروزارتبهداشتبهکار...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
نسبت داروسازان به جمعیت کشور نصف میانگین جهانی است
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

نسبت داروسازان به جمعیت کشور نصف میانگین جهانی است

نسبتداروسازانبهجمعیتکشورنصفمیانگینجهانیاست معاونوزیربهداشتورییسسازمانغذاوداروگفتمقایسهتعداددانشجویان...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
جوانان امروز نسبت به گذشته در مقابل تهديدهاي بيشتري قرار دارند - ولادت حضرت علي اکبر (ع) يادآور روز عاشوراست
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جوانان امروز نسبت به گذشته در مقابل تهديدهاي بيشتري قرار دارند - ولادت حضرت علي اکبر (ع) يادآور روز عاشوراست

به گزارش خبرنگار پايگاه خبری پلیس، سردار "قاسم رضايي" در دیدار با کارکنان وظیفه...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات مطلوب به سیل زدگان توسط تیم های بهداشت و درمان
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

ارائه خدمات مطلوب به سیل زدگان توسط تیم های بهداشت و درمان

معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهشوشترعنوانکردارائهخدماتمطلوببهسیلزدگانتوسطتیمهایبهداشتودرمان  معاوندرمان...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
افتتاح بیست و دومین سمینار داروسازی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

افتتاح بیست و دومین سمینار داروسازی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

افتتاحبیستودومینسمینارداروسازیایرانبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیزنجانبیستودومینسمینارداروسازیایرانباحضور...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
فوت بر اثر گازگرفتگي در - كاشمر -
۲۹ فروردين ۱۳۹۸

فوت بر اثر گازگرفتگي در - كاشمر -

فوت بر اثر گازگرفتگي در...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
از ابتدای سال 97 تاکنون هیچ مورد مرگ مادر باردار در سیب و سوران گزارش نشده است
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

از ابتدای سال 97 تاکنون هیچ مورد مرگ مادر باردار در سیب و سوران گزارش نشده است

ازابتدایسالتاکنونهیچموردمرگمادربارداردرسیبوسورانگزارشنشدهاستمعاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتباشن...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
کشف 72 کیلوگرم حشیش در نائین
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

کشف 72 کیلوگرم حشیش در نائین

کشف 72 کیلوگرم حشیش در نائین...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حضور دانشجویان در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت؛ تجربه ای لذت بخش
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

حضور دانشجویان در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت؛ تجربه ای لذت بخش

حضوردانشجویاندرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت؛تجربهایلذتبخش  بهمنظورهماهنگیوپاسخگوییبهسوالاتاحتمالی...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازبیمارستانامامعلیعاندیمشکمعاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیازبیمارست...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 74 میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

کشف بیش از 74 میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سردار "حسین عبدی" در نشست خبری با اصحاب رسانه و...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از پرسنل اورژانس و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قدردانی کرد
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از پرسنل اورژانس و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قدردانی کرد

درپیبازنشرواقبالگستردهافکارعمومیبهکلیپامدادطلبیکودکیخردسالازسامانهپاسخگوییفوریتهایپزشکیاستاناصفهان؛س...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
دبیر هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری منصوب شد
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

دبیر هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری منصوب شد

دبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبشد دکترمحمدح...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت
مال باختگان شناسایی کنند
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

مال باختگان شناسایی کنند

مال باختگان شناسایی کنند ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تکذیب خبر شیوع وبا و شپش در مناطق سیل‌ زده
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

تکذیب خبر شیوع وبا و شپش در مناطق سیل‌ زده

رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتتاکیدکردرییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشت،ضمنتکذیبطغی...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات سلامت روان در مناطق سیل زده کشور تداوم دارد
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

ارائه خدمات سلامت روان در مناطق سیل زده کشور تداوم دارد

مدیرکلدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانارائهخدماتسلامترواندرمناطق...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
آماده‌باش شناورهای مرزبانی خوزستان در مناطق سیل‌زده
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

آماده‌باش شناورهای مرزبانی خوزستان در مناطق سیل‌زده

آماده‌باش شناورهای مرزبانی...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اولین فهرست از ثبت کنندگان دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در دهمین جشنواره بین‌ المللی سیمرغ
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

اولین فهرست از ثبت کنندگان دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در دهمین جشنواره بین‌ المللی سیمرغ

ازسویدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغاعلامشداولینفهرستازثبتکنندگاندانشگاه‌هاودانشکدههایعلومپزشکیک...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
ثبت نام تمامی مراکز فعال در حوزه سرطان در سامانه - سیمای سرطان -
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

ثبت نام تمامی مراکز فعال در حوزه سرطان در سامانه - سیمای سرطان -

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتخبردادثبتنامتمامیمراکزفعالدرحوزهسرطاندرسامانه«سیمایسرطا...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
کشف 19 قلم اشیاء تاریخی در استان های چهارمحال و بختیاری و مرکزی
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

کشف 19 قلم اشیاء تاریخی در استان های چهارمحال و بختیاری و مرکزی

کشف 19 قلم اشیاء تاریخی در...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 71
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مدیر اجرایی بسیج همگانی مقابله با بیماری پرفشاری خون منصوب شد
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

مدیر اجرایی بسیج همگانی مقابله با بیماری پرفشاری خون منصوب شد

باحکموزیربهداشت؛مدیراجراییبسیجهمگانیمقابلهبابیماریپرفشاریخونمنصوبشددکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآمو...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
اختصاص يارانه دستمزد به بنگاه هاي آسيب ديده از سيل
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

اختصاص يارانه دستمزد به بنگاه هاي آسيب ديده از سيل

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان،...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
مدیر ملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت منصوب شد
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

مدیر ملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت منصوب شد

وزیربهداشتدرحکمی،دکترسارهمحمدیمشاورامورزنانوخانوادهخودرابهعنوانمدیرملیپروژهجمعیتدروزارتبهداشت،منصوبک...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
دسته بندی: دولت
کشف 105 کیلوگرم تریاک در اصفهان
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

کشف 105 کیلوگرم تریاک در اصفهان

کشف 105 کیلوگرم تریاک در...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 67
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
۴۷ درصد از جوانان فعالیت فیزیکی مطلوبی ندارند - هشدار درخصوص مصرف ریتالین در جوانان - ضرورت افزایش نشاط اجتماعی در میان جوانان
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

۴۷ درصد از جوانان فعالیت فیزیکی مطلوبی ندارند - هشدار درخصوص مصرف ریتالین در جوانان - ضرورت افزایش نشاط اجتماعی در میان جوانان

رییسادارهسلامتجوانانوزارتبهداشتدرنشستخبریروزجوان۴۷درصدازجوانانفعالیتفیزیکیمطلوبیندارندهشداردرخصوصمصر...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
دسته بندی: دولت
امضاي برنامه همكاري مشترك ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دفتر صندوق كودكان ملل متحد
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

امضاي برنامه همكاري مشترك ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دفتر صندوق كودكان ملل متحد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت
افتتاح بیمارستان صحرایی شهرستان بستان ویژه سیل زدگان
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

افتتاح بیمارستان صحرایی شهرستان بستان ویژه سیل زدگان

باحضوردکترحریرچیمعاونکلوزارتبهداشتانجامشدافتتاحبیمارستانصحراییشهرستانبستانویژهسیلزدگان بیمارستانصحرا...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت
محور اصلی بردسکن به طبس و بالعکس مسدود است
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

محور اصلی بردسکن به طبس و بالعکس مسدود است

محور اصلی بردسکن به طبس و...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اقدامات حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مناطق سیل زده
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

اقدامات حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مناطق سیل زده

اقداماتحوزهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیاهوازدرمناطقسیلزده  رییسمرکزبهداشتخوزستانبااشارهبهپیامدهایوقوعسیلاب...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
تشريح اقدامات سازمان بهزيستي كشور در مناطق آسيب ديده از سيل خوزستان
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

تشريح اقدامات سازمان بهزيستي كشور در مناطق آسيب ديده از سيل خوزستان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
۳۰ درصد مرگ ها در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی است
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

۳۰ درصد مرگ ها در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی است

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتدرنشستخبریروزجوان  مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوز...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: دولت
نیروهای مسلح در خط مستقیم ولایت فقیه قرار دارند
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

نیروهای مسلح در خط مستقیم ولایت فقیه قرار دارند

نیروهای مسلح در خط مستقیم...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 67
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برگزاري نخستين نشست تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال ٩٨
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

برگزاري نخستين نشست تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال ٩٨

برگزارينخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨نخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
برگزاری نشست هماهنگی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در مناطق سیل زده کشور
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

برگزاری نشست هماهنگی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در مناطق سیل زده کشور

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشورنشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترل...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
مسدود شدن جاده بردسکن- بجستان تا اطلاع ثانوي
۲۷ فروردين ۱۳۹۸

مسدود شدن جاده بردسکن- بجستان تا اطلاع ثانوي

مسدود شدن جاده بردسکن-...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اجرای طرح شهروند سالم در هفته سلامت
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

اجرای طرح شهروند سالم در هفته سلامت

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازاجراییشدنطرحشهروندسالمدرهفتهسلامتبامشارکتشهرداریوتاکیدبرشعارهفتهسلامتخ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
معاون روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : همايش ملي كار با موضوع - آينده كار - برگزار مي شود
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

معاون روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : همايش ملي كار با موضوع - آينده كار - برگزار مي شود

به گزارش مرکز روابط عومی و اطلاع رسانی حاتم شاکرمی معاون روابط کار...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
امداد رسانی پلیس - طبس - به مسافران اتوبوس گرفتار در سیل
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

امداد رسانی پلیس - طبس - به مسافران اتوبوس گرفتار در سیل

امداد رسانی...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است

وزیربهداشتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورپروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودب...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
شريعتمداري خبر داد: نيروي كار ماهر ايراني به كشورهاي خارجي اعزام مي‌شود
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

شريعتمداري خبر داد: نيروي كار ماهر ايراني به كشورهاي خارجي اعزام مي‌شود

محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: برنامه‌های...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
Scroll to Top