کد خبر: 315227
۰
۰
نسخه چاپی

تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم

پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم
تصاویر پخش زنده جزء خوانی قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/4913117/پخش-زنده-جزء-خوانی-قرآن-در-حرم-حضرت-عبدالعظیم

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید