کد خبر: 338965
۰
۰
نسخه چاپی

فراخوان مقاله همایش فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی منتشر شد

به گزارش قم پرس، فراخوان مقالات همایش ملی «علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» به همت گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه و دبیر علمی این همایش ضمن اعلام این خبر گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به محوریت پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی و گروه فلسفه و با همکاری برخی مراکز علمی کشور به پاس قدردانی از زحمات مرحوم حضرت آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی؛ فیلسوف، اسلام‌شناس، متفکر و نظریه‌پرداز عمیق، کم‌نظیر و نوآور در فلسفه اسلامی و فلسفه علوم اجتماعی اسلامی که جهت تسریع دادن و کاربردی‌سازی فلسفه اسلامی در جامعه و گفتمان‌سازی فلسفه اسلامی یک عمر مجاهدت خالصانه‌ی علمی نمودند و نیز کمک به تبیین، نشر و گفتمان‌سازی اندیشه‌های فلسفی اجتماعی این فیلسوف بزرگ در نظر دارد «همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» را برپا نماید.

این همایش دارای ۱۰ محور است که ذیل هر محور نیز تعدادی زیر محور وجود دارند که عبارتند از:

۱- فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی (تعریف، قلمرو، منابع و…)
 • مبانی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • روش‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • قلمرو علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • منابع علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • اهداف علوم انسانی و اجتماعی اسلامی
 • نگرش علامه مصباح به علوم انسانی و اجتماعی مدرن

۲- فلسفه جامعه شناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی جامعه‌شناسی اسلامی
 • مبانی نظری جامعه‌شناسی اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی جامعه‌شناسی اسلامی
 • منابع جامعه‌شناسی اسلامی
 • اهداف جامعه‌شناسی اسلامی
 • اصالت فرد و جامعه
 • تغییر و تکامل اجتماعی
 • جبر و آزادی اجتماعی
 • عدالت و نابرابری اجتماعی
 • نهادها و ساخت‌های خرد و کلان نظام اجتماعی
 • نظریه انقلاب
 • زن و خانواده در نگاه اسلام
 • فلسفه کنش اجتماعی (رابطه عمل و معرفت، عمل و باور، عمل و تربیت و…)

۳- فلسفه سیاست اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی دانش سیاسی اسلامی
 • مبانی نظری سیاست اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی سیاست اسلامی
 • منابع سیاست اسلامی
 • اهداف سیاست اسلامی
 • نقد و بررسی فلسفه سیاسی غرب
 • نسبت دین و سیاست
 • نسبت اخلاق و سیاست
 • ضرورت حکومت دینی
 • مشروعیت حکومت اسلامی
 • جایگاه مردم در حکومت اسلامی
 • آزادی در حکومت اسلامی
 • تبیین و اثبات ولایت فقیه
 • تبیین و تحلیل مردم‌سالاری
 • تبیین انقلاب اسلامی
 • ثبات و زوال نظام‌های سیاسی
 • ساختار و شکل حکومت
 • تبیین قدرت سیاسی
 • اصول حکمرانی و سیاست اسلامی
 • نظام قانون‌گذاری در اسلام (مبادی، مبانی، اهداف، مشروعیت، اقسام، گستره و…)
 • مقایسه تطبیقی حکمرانی در اسلام با سایر مکاتب سیاسی

۴- فلسفه اخلاق و عرفان اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی اخلاق اسلامی
 • مبانی نظری اخلاق اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی اخلاق اسلامی
 • منابع اخلاق اسلامی
 • اهداف اخلاق اسلامی
 • نظریه‌ی اخلاقی علامه مصباح
 • نقد و بررسی مکاتب اخلاقی
 • ارزش اخلاقی
 • نسبیت و ثبات اخلاق و ارزش‌های اخلاقی
 • اخلاق اجتماعی
 • عرفان اجتماعی
 • رابطۀ دین و اخلاق
 • دین و معنویت
 • مسئولیت اخلاقی
 • اخلاق و نظام حقوقی و قانونی
 • اخلاق زیست‌محیطی
 • اخلاق و مسئولیت فردی و اجتماعی

۵- فلسفه حقوق اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی حقوق اسلامی
 • مبانی نظری حقوق اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی حقوق اسلامی
 • منابع حقوق اسلامی (وحی، عقل، عرف و عقلا)
 • اهداف حقوق اسلامی
 • مواجهه با نظام‌های حقوقی غرب
 • نسبت حق، قدرت، تکلیف و مصلحت
 • حق طبیعی و حق فطری
 • رابطه فقه و حقوق
 • فلسفه حقوق شهروندی
 • فلسفه حقوق زن
 • فمینیسم
 • فلسفه حقوق بشر اسلامی
 • فلسفه خشونت و اسلام
 • فلسفه جهاد در اسلام
 • حق کرامت انسان
 • حق آزادی، حدود و شقوق آن
 • حقوق حاکمیت و حکمرانی

۶- فلسفه اقتصاد اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی اقتصاد اسلامی
 • مبانی نظری اقتصاد اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی اقتصاد اسلامی
 • منابع اقتصاد اسلامی
 • اهداف اقتصاد اسلامی
 • مالکیت در اسلام
 • آزادی اقتصادی
 • عدالت اقتصادی
 • نسبت عدالت اقتصادی و پیشرفت
 • نسبت دین و توسعه
 • نقد و بررسی کاپیتالیسم و مارکسیسم

۷- فلسفه مدیریت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی مدیریت اسلامی
 • مبانی نظری مدیریت اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی مدیریت اسلامی
 • منابع مدیریت اسلامی
 • اهداف مدیریت اسلامی
 • قلمرو مدیریت اسلامی
 • دین و مدیریت اجتماعی

۸- فلسفه روانشناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی روانشناسی اسلامی
 • مبانی نظری روانشناسی اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی روانشناسی اسلامی
 • مبادی رفتار اختیاری انسان (گرایش‌ها، شخصیت، محیط، فرهنگ و موانع)
 • منابع روانشناسی اسلامی
 • اهداف روانشناسی اسلامی
 • نظریه شخصیت در اسلام
 • نظریه رشد و کمال در اسلام
 • نقد و بررسی مکاتب روان‌شناسی غربی
 • آسیب‌شناسی روانی در اسلام و غرب
 • روان‌شناسی اخلاق در اسلام

۹- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • چیستی تعلیم و تربیت اسلامی
 • مبانی نظری تعلیم و تربیت اسلامی (معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌شناسی)
 • روش‌شناسی تعلیم و تربیت اسلامی
 • منابع تعلیم و تربیت اسلامی
 • اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
 • مراحل تعلیم و تربیت اسلامی
 • شرایط و موانع تعلیم و تربیت اسلامی
 • ویژگی‌های تعلیم و تربیت اسلامی
 • ساحت‌های تعلیم و تربیت اسلامی
 • بررسی نهادهای تعلیم و تربیت در ایران
 • تبیین دانشگاه اسلامی
 • تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمیه
 • نقد و بررسی تعلیم و تربیت سکولار

۱۰- فلسفه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 • فلسفه تاریخ
 • چیستی و ابعاد تکامل و پیشرفت تاریخ
 • سنت‌های الهی و قانون‌مندی تاریخ
 • پایان تاریخ
 • رابطه جامعه و تاریخ
 • نقد و بررسی جبر تاریخی
 • روش تحقیق تاریخی
 • چیستی فرهنگ اسلامی
 • چیستی تمدن اسلامی
 • تمدن نوین اسلامی
 • آینده تمدنی و مهدویت
 • نسبت تمدن و فرهنگ
 • تهاجم فرهنگی
 • فلسفه هنر اسلامی (چیستی، مبادی، مبانی، گستره و کارکردهای هنر اسلامی)
 • نسبت دین و هنر
 • نسبت هنر و تمدن و فرهنگ
 • جایگاه فلسفه در فرهنگ و تمدن‌سازی
 • جایگاه کلام در فرهنگ و تمدن‌سازی
 • جایگاه تفسیر در فرهنگ و تمدن‌سازی

بر این اساس از تمامی پژوهشگران و اندیشمندان گرامی صمیمانه خواهشمندیم که با مقالات ارزنده‌ی خویش، گامی در جهت برگزاری هر چه وزین‌تر و پربارتر همایش مذکور بردارند. مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان خرداد و اصل مقالات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است. تاریخ برگزاری همایش نیز در آبان سال ۱۴۰۰ همزمان با روز جهانی فلسفه است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خویش را به آدرس الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۶۰۳۵۷۱-۰۲۵ داخلی ۱۳۷ تماس حاصل نمایند و همچنین جهت اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به این همایش به آدرس iict.ac.ir/mesbahconf مراجعه نمایند.

منبع : مهر

قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید