کد خبر: 380951
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

تقدیر از خدمتگزاران اربعین در مشهد

دبیرسرویس: #ساراپشوتن_فرد