پرونده ویژه نظرسنجی عملکرد شهردار قم

 

دیدگاه مردم قم نسبت به عملکرد شهردار قم 32

             
۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۲

دیدگاه مردم قم نسبت به عملکرد شهردار قم 31

         
۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۲