قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

آغاز

آغاز ارائه خدمات الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ویژه اعضای نظام مهندسی قم

مهندس امین مقومی اظهار داشت : خدمات ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سال 97 ، ویژه مهندسان و کاردان های دارای پروانه اشتغال تا پایان سال97 ، از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ارائه می شود. وی ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 86
دسته بندی: اخبار قم

آغاز توزیع فیش های عوارض نوسازی در سطح منطقه یک

به گزارش قم پرس،احمد ترکمن شهردار منطقه یک از آغاز توزیع فیش های عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند در سطح منطقه یک خبر داد شهردار منطقه یک اظهار داشت: یکی از راه های تحقق درامد های پایدار شهر قم و کمک ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 10
دسته بندی: اخبار قم

مرمت تيمچه بزرگ قم آغاز شد

حمید یزدانی اظهار کرد: در بارندگی‌های فصل بهار یکی از از طاق‌های پوششی تیمچه بازار قم دچار آسیب شد که خسارت‌ها به این مکان تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و درحال حاضر مرمت این اثر در حال انجام است. وی افزود: ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 64
دسته بندی: اخبار قم

آغاز رسمی اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در استان یزد - غربالگری بیش از 80 هزار نفر تاکنون

دبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخوندریزدخبرداد آغازرسمیاجرایبسیجملیکنترلفشارخوندراستانیزدغربالگریبیشازهزارنفرتاکنون مرحلهدومبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردراستانیزدبهطوررسمیاجراشد بهگزارشوبدا،دبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخوندریزدبااعلاماینخبرگفتازآغازاجرایاینطرح،اردیبهشتتاکنونتعدادهزارونفرافرادغربالگريشدهاند ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت

تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری فشار خون در شهرستان مهرستان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری فشار خون در شهرستان مهرستان تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری فشار خون در شهرستان مهرستان تصاویر آغاز مرحله اجرایی طرح غربالگری ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: عکس

پروژه ساخت مسجد جدید نورویچ انگلستان آغاز شد

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از edp24، پروژه ساخت مسجد، مرکز اسلامی - فرهنگی یک میلیون دلاری در شهر نورویچ در انگلستان آغاز می شود. مجوز برنامه ریزی و ساخت پیش از این در دسامبر 2017 ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دین و اندیشه

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد آغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازشنبه،درسراسرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمرحلهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخونبسیارمطلوبپیشرفتهاستوازروزشنبه،فازاجراییآنآغازخواهدشد ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت

آغاز ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان از ۱۸ خرداد ماه - اعزام این دوره از عتبات از تیر تا مهر ۹۸ انجام می‌شود

آغازثبت‌نامعتباتدانشگاهیاناز۱۸خردادماهاعزامایندورهازعتباتازتیرتامهر۹۸انجاممی‌شود رییسستادعمرهوعتباتدانشگاهیانازنام‌نویسیبیستویکمیندورهعتباتدانشگاهیانازروزشنبه۱۸خردادماهدرسایتلبیکخبرداد بهگزارشوبدا،حجت‌الاسلاموالمسلمینمرتضیمطهری‌پورگفتثبت‌نامازمتقاضیاندانشگاهیدرگروه‌هایاساتید،متاهلین،دخترانوپسراندانشجووکارکناندانشگاه‌هاانجاممی‌شود ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت

آغاز تحویل لیست ارزی تجهیزات پزشکی به بانک مرکزی از امروز +زمان اعطای ارز به شرکت‌ها ۱۱ خرداد ۱۲:۰۳ ۱۱ خرداد ۱۲:۰۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران-ابوالفتح صانعی رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی از آغاز تخصیص بدهی‌های ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: بعد از پیگیری‌های طولانی مدت بالاخره بانک مرکزی ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: اقتصادی

فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از روز عید فطر آغاز می شود

فازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونازروزعیدفطرآغازمیشود مشاورعالیوزیربهداشتگفتهدفماازبرگزاریاینپویشملیایناستکهدرسالآیندهاعلامکنیم،تعدادقابلتوجهیازافرادیکهدراثرفشارخونفوتکردهیابیماروناتوانشدهاند،کاهشپیداکردهواینموضوعرابهعنوانیکیازدستاوردهایموفقحوزهسلامتمعرفیکنیم ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت

گزارش ? - اقتصادنیوز? - از بازار طلا و ارز پایتخت؛ آغاز صعودی خرداد و بازگشت خریداران به بازار ۲ خرداد ۱۱:۰۳ ۲ خرداد ۱۱:۰۳

... ارز پایتخت در اولین روز خردادماه کار خود را صعودی آغاز کرد و به‌رغم کاهش‌های مقطعی روند کلی بازار افزایشی بود. امروز یکم خردادماه دلار 1.1 درصد، سکه طرح جدید 2.1 درصد و طلای آبشده 2.8 درصد افزایش قیمت ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر آغاز عملیات احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در آق‌قلا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: عکس

ایمن سازی چهار خط انتقال نفت و گاز شرکت مارون آغاز شد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 186
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون در محدوده فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان

درنشستخبریبسیجملیکنترلفشارخوندردانشکدهعلومپزشکیآبادانمطرحشد آغازبسیجملیکنترلفشارخوندرمحدودهفعالیتدانشکدهعلومپزشکیآبادان رییسدانشکدهعلومپزشکیآبادنازآغازبسیجملیکنترلفشارخوندرمحدودهفعالیتایندانشکدهخبرداد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت

۱۵ خرداد زمان موعود برای آغاز کشت تابستانه در خوزستان ثبت ۸۱۱ پرونده خسارت کشاورزی در سامانه سجاد و عدم تخصیص بودجه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: همه امکانات و ماشین آلات بسیج شده اند تا اراضی کشاورزان برای کشت تابستانه ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 173
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

آغاز کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون در بابل همزمان با سراسر کشور

آغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخوندربابلهمزمانباسراسرکشور رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلازآغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردربابلخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیگفتبیماریفشارخونبالا،اصلیترینعاملخطرقابلتغییردرناتوانیومرگومیرزودرسناشیازبیماریهایقلبیدرجهانوایراناست ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت

آغاز به کار کمیته اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در گیلان

آغازبهکارکمیتهاجراییبسیجملیکنترلفشارخونبالادرگیلان روزگذشتهنخستینجلسهکمیتهاجراییبسیجملیکنترلفشارخوناستانگیلانباحضورمسوولاندانشگاهعلومپزشکیونمایندگاندستگاههایاجراییمرتبطدرسالناجلاسحوزهریاستدانشگاهبرگزارشد ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

آغاز به کار ستاد اجرایی طرح - بسیج ملی فشار خون بالا -

آغازبهکارستاداجراییطرح«بسیجملیفشارخونبالا» جلسهتبیینوتشریح«بسیجملیکنترلفشارخونبالا»باحضوررییسومعاونانوهمچنینمدیراندانشکدهعلومپزشکیلارستانبرگزارشد   بهگزارشوبدا،درایننشست،دکترکریمیرییسدانشکدهعلومپزشکیلارستانبااشارهبهاهمیتاینطرحاظهارداشتموضوعفشارخونبحثمهمیاستکهاگرآموزشهایلازمآنبهموقعارائهشود،ازوقوعبیماری،مشکلاتوهزینههایدرمانجلوگیریمیشود ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون از نیمه دوم خرداد ماه

آغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازنیمهدومخردادماه معاونبهداشتوزارتبهداشتازآغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازنیمهدومخردادماهخبردادوگفتاندازهگیریفشارخون۲۰میلیونایرانیدرگروهسنی۳۰سالبهبالابهمنظورآگاهسازیوارجاعبهپزشکوشروعدرمانازبرنامههایبسیجملیکنترلفشارخوناست ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور فرمانده سپاه آغاز شد

اکبر رنجبرزاده با اشاره به جلسه غیر علنی امروز مجلس اظهار داشت: قرار است سرلشکر سلامی در این جلسه گزارشی در مورد مسائل منطقه ای، راهبردی و موضوع تحریم ها به نمایندگان ارائه کند. وی با اشاره به این که این ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 55
دسته بندی: صفحه نخست

توزیع نان با سبوس بالا در 26 نانوایی استان مرکزی آغاز شد

«نسرین یادگاری» افزود: این برنامه با توجه به آمار بالای بیماری های غیرواگیر به ویژه فشارخون، دیابت، چاقی و اضافه وزن و چربی خون کلید خورده و قرار است با حمایت کارگروه امنیت غذایی و دستگاه های اجرایی متولی ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 53
دسته بندی: صفحه نخست

ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای و غیرانتفاعی امروز آغاز می شود

... سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org آغاز می شود. این مهلت تا روز جمعه 28 اردیبهشت ماه ادامه دارد. فرایند آزمون برای دوره های کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای و موسسه های آموزش ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 46
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر آغاز فصل گلاب گیری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: عکس

دانشکده علوم پزشکی آبادان آماده اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون - آغاز بسیج ملی از 27 اردیبهشت ماه

دانشکدهعلومپزشکیآبادانآمادهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونآغازبسیجملیازاردیبهشتماه  سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازآمادگیاینمجموعهبرایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‎زادهدراینخصوصاظهارداشتبرایاجرایاینبسیجملیجمعیتگروههدفمادرآبادان،خرمشهروشادگانبیشازهزارنفراست ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

آغاز هفته خوابگاه‌های دانشجویی از ۲۱ اردیبهشت ماه

آغازهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییاز۲۱اردیبهشتماه   روزشمارونامگذاریهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییسال۹۸دانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوراعلامشد   بهگزارشوبدا،براساساینروزشمار،امسالهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییدرروزهای۲۱تا۲۷اردیبهشتماههمزماندردانشکدههاودانشگاه‌هایعلومپزشکی برگزارمی‌شود،ازسویمعاونتفرهنگیدانشجوییوزارتبهداشتباشعار«خوابگاهدانشجویی‎،نماداتحادملیدربهارهمدلی»برگزارمی‌شود  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت

آغاز به کار شعبه شهر جدید پرند در مکان جدید

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: اقتصادی

آغاز ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی (طرح ملی دکتر نوربخش) در قم

زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ساعت 07:23 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۱۵ ساعت 14:03 | تعداد بازدید: 22 | کد ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 107
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

آغاز ثبت نام بیست­ و هشتمین دوره آزمون ادواری رشته­‌های هنری کاردانش در استان قم

...  ثبت نام آزمون از روز شنبه 98/02/15 آغاز و تا روز شنبه 98/03/18 ادامه دارد. قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم    ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 254
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در ديدار با فرهنگيان و معلمين بازنشستهٔ حاضر در آسايشگاه كهريزك؛ آغاز هفتهٔ معلم را به ايشان تبريك گفت

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دیدار با فرهنگیان و معلمین بازنشستهٔ حاضر در آسایشگاه کهریزک؛ آغاز هفتهٔ معلم را به ایشان تبریک گفت   دکتر سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت

آغاز فعالیت مجدد اورژانس هوایی سازمان اورژانس یزد

آغازفعالیتمجدداورژانسهواییسازماناورژانسیزد پایگاهاورژانسهواییيزدکهاواخرسالافتتاحشدهبود،پسازیکدورهوقفه،مجددفعالیتخودراازسرگرفت بهگزارشوبدا،رييساورژانساستانیزدبااعلاماينخبرافزودتمامیشهرستانهایاستانیزددارایپدبالگردبودهوبالگرداورژانسمطابقضوابطمربوطه،خدمترسانیبهبیمارانرادرکوتاهترینزمانممکنبرعهدهدارد ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

صدور روادید پستی ایران در شهر مرزی سوران عراق آغاز شد

در سفر 'مرتضی عبادی' سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل به شهرستان سوران از توابع این استان در شمال عراق، نخستین روادید الکترونیک در دفتر اداره پست این شهر صادر و تحویل متقاضی شد. سرکنسول جمهوری اسلامی ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 553
دسته بندی: صفحه نخست

مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما آغاز شد

مراسمبزرگداشتروزجهانیمامادرآخرینروزازهفتهسلامتباحضوردکترمعصومهابتکارمعاونرییسجمهوردرامورزنانوخانوادهودکترسعیدنمکیوزیربهداشتدرسالنهمایشهایبینالمللیرازیتهرانآغازشد  بهگزارشوبدا،روزجهانیماماییامسالباپنجمینسالبرنامهترویجزایمانطبیعیویکصدمینسالگردماماییآکادمیکدرایرانهمزمانشدهوشعارآننیزماما،حامیسلامتخانوادهاست ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 81
دسته بندی: دولت

آغاز به کار نخستین همایش بین‌المللی - فقه گردشگری - در تبریز

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعةالمصطفی، «حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بخت‌آور» رئیس نخستین همایش بین‌المللی «فقه گردشگری»، صبح امروز در نخستین همایش بین‌المللی «فقه گردشگری» در تالار وحدت دانشگاه ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دین و اندیشه

پایان هفته سلامت، آغاز کارزار - هر خانه، یک پایگاه سلامت -

پایانهفتهسلامت،آغازکارزار«هرخانه،یکپایگاهسلامت»   دکترسعیدنمکیوزیربهداشتدرپیامیبهمناسبتهفتهسلامت،پایانهفتهسلامتراآغازکارزار«هرخانه،یکپایگاهسلامت»اعلامکرد       بهگزارشوبدا،متنپیاموزیربهداشتبدینشرحاست   ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 90
دسته بندی: دولت

آغاز به کار بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از 27 اردیبهشت در سراسر کشور

آغازبهکاربسیجملیکنترلفشارخونبالاازاردیبهشتدرسراسرکشور وزیربهداشتدرنامهایبهرییسجمهوربااعلامآغازبهکاربسیجملیکنترلفشارخونبالاازاردیبهشتدرسراسرکشور،ازایشاندرخواستکردکهدستورپشتیبانیاجراییوهمکاریسایردستگاههاراکهمتضمنتوفیقاینحرکتملیاست،صادرکند ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت

آغاز آزمون پاياني آماده سازي مسابقات جهاني مهارت روسيه

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، غلامرضا راز، مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت گفت: بعد ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت

آزمون پاياني آماده سازي مسابقات جهاني مهارت روسيه آغاز شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، غلامرضا راز، مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت گفت: بعد ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت

یک کارشناس بورس: امسال مبنای آغاز رشد بازار سرمایه است ۳۱ فروردین ۱۶:۰۱ ۳۱ فروردین ۱۶:۰۱

... دهد و مبنایی برای آغاز رشد بازار برای سال 98 باشد. فرهاد رمضان امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره روند معاملات بورس در آخرین روز فروردین ماه گفت: در 2 روز آخر هفته گذشته، شاخص بورس به ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: اقتصادی

آغاز نشا کاری در مازندران

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: اقتصادی

ثبت نام مرکز شبانه‌روزی حفظ قرآن امام سجاد(ع) آغاز شد

... متوالی، برنامه‌های آموزشی خود را آغاز خواهد کرد. بدین منظور ثبت نام از علاقمندان برای حفظ کل قرآن در قالب دوره‌های شبانه‌روزی از یکم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می‌شود و تا 15 خردادماه ادامه خواهد داشت. ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 99
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

آغاز دوره‌های آموزش عکاسی انجمن عکاسان قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، هشتمین دوره کلاس‌های آموزش عکاسی در ترم بهار سال جاری و آموزش‌های تخصصی عکاسی با ارایه گواهی معتبر پایان دوره در انجمن عکاسان استان قم زیر ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

آغاز حرکت برای تبدیل برجام ۲ به شکاف ساختاری در نظام

... ملت آغاز کرده است.  ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 73
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

محرابی با برد آغاز کرد

نسیم: رقابت های بوکس کسب سهمیه المپیک چین با حضور 190 بوکسور از 30 کشور از روز گدشته(جمعه) در شهر کیانان چین در حال پیگیری است. سجاد محرابی که تنها نماینده ایران در سومین روز این مسابقات بود در دیدار ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 98
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

قطر با سبقت از ایران صدور گاز به پاکستان را آغاز کرد

...  بر این اساس،پاکستان باید قادر به صدور گاز ایران به اندازه 22میلیون متر مکعب در آغاز سال 2015 می‌شد اما هنوز لوله کشی در خاک این کشور نیز صورت نگرفته است و در این بین با لغو وام اهدایی ایران به پاکستان  ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 120
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

شهادت 45 کودک فلسطینی از آغاز نهضت سوم

به گزارش دولت بهار به نقل از خبرگزاری رسمی اردن پترا؛ یکی از مدیران جنبش جهانی دفاع از حقوق کودکان اعلام کرد تاکنون 45 کودک فلسطینی در جریان انتفاضه جدید قدس به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست شهید شده اند. ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 90
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

نمایشگاه دفاع مقدس در دوکوهه آغاز به کار کرد

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، با هدف توسعه فرهنگ دفاع مقدس و تجلیل از نقش مقاومت مردم و رزمندگان اسلام نمایشگاه دفاع مقدس هشت ساله در پادگان دوکوهه اندیمشک آغاز به کار کرد. این نمایشگاه به مناسبت ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 84
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

آغاز فرار داعش از تدمر+عکس

... تایید آغاز تخلیه و خروج تدریجی نیروهای داعش، از انهدام یک کاروان خودروهای زرهی، تانک و نفربر این گروه در حین نزدیک شدن به شهر السخنه توسط بمب افکنهای روس خبر داده است. بدیهی است با توجه به بافت ویژه بیابانی ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 149
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

آغاز جشن های دهه مهدویت با آیین خطبه خوانی درجمکران

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیین افتتاحیه جشن های دهه مهدویت در مسجد مقدس جمکران عصر سه شنبه با برگزاری مراسم خطبه خوانی در صحن جامع مهدوی برگزار شد. بر اساس این گزارش: این مراسم با حضور خادمان آستان ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

خیمه معرفت حرم امامزاده سکینه خاتون(س) آغاز بکار کرد

... سفرها در کشور آغاز شده است اظهار کرد: بر این اساس خیمه‌های معرفت برپا شده در بقاع متبرکه ناحیه یک شهرستان قم، با تمام توان آماده استقبال و پذیرایی از زائران هستند. وی افزود: همچنین با توجه ...
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز فرایند اعتباربخشی دانشکده های متولی آموزش پزشکی عمومی

آغازفراینداعتباربخشیدانشکدههایمتولیآموزشپزشکیعمومی   معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهتغییراتسیماینظامسلامتوچالشهایسلامتجامعهگفتاینتغییراتبایددرطراحیبرنامههایآموزشیدانشجویانعلومپزشکیموردنظرقرارگیردودانشآموختهنظامسلامتبایدبامشکلاتوویژگیهایسلامتکشوروحتیمنطقهبومیخودآشناییداشتهباشد ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام سرپرست سازمان تامین اجتماعی به مناسبت آغاز سال جدید

... الرحیم الحمدالله رب العالمین حلول سال جدید را به مردم شریف ایران تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال خوبی را آغاز کرده باشند و با خیر و خوشی به پایان ببرند. علاقمند بودم سال جدید را در خدمت تولیدکنندگان عزیز ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیام به مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و میلاد مسعود امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام به هم‌میهنان عزیز و بویژه خانواده‌های معظم ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همزمان با آغاز سال نو ؛ شريعتمداري از بزرگترين شهرك نمونه مددجويان ايران بازديد كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اولین روز سال 1398 محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و وحید قبادی دانا (معاون وزیر ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ تصاویر // - پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ تصاویر // - پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ تصاویر // ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ تصاویر پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ تصاویر پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز سال 98 همراه با برنامه "يا مقلب القلوب"

برنامه زنده "يا مقلب القلوب" در راديو معارف اهميت دعا ونيايش را در تحويل سال نو بيان مي كند. به گزارش روابط عمومي راديومعارف، همزمان با آغاز سال 1398 برنامه "يا مقلب القلوب" به روي آنتن مي رود. اين ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاینات زائرین حج تمتع 98 در قم آغاز شد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از آغاز معاینات زائرین حج تمتع سال 98 در قم خبر داد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان قم؛ دکتر محمد گل‌فشان اظهار کرد: با توجه به اهمیت احراز سلامت زائرین ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افتتاح و آغاز عملیات ساخت 47 پروژه حوزه سلامت در استان بوشهر

افتتاحوآغازعملیاتساختپروژهحوزهسلامتدراستانبوشهر     درمراسمیباحضوروزیربهداشتودرسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانبوشهر،پروژهعمرانیحوزهسلامتافتتاحوعملیاتساختپروژهبهداشتیودرمانیدراستانبوشهرنیزبادستوررییسجمهور،آغازشد ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آخرین هفته سال 97 با جهش 2 هزار واحدی بورس آغاز شد

... هفته کاری سال 97 را با رشدی قابل توجه آغاز و به کانال 171 هزار واحدی صعود کرد. براساس معاملات امروز یک میلیارد و 785 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 17 هزار و 499 میلیارد ریال در 150 هزار نوبت ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آغاز عمليات اجرايي ساخت دومين خانه اميد لرستان در خرم‎آباد با حضور شريعتمداري

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  با حضور " محمد شریعتمداری " وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، سید موسی خادمی استاندار لرستان و جمعی از ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پنجمین کنگره شهدای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

باحضوروزیربهداشت؛ پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیآغازشد     پنجمینکنگرهشهدایوزارتبهداشتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورباتقدیرویژهازشهدایاورژانسباحضوروزیربهداشتدرتالاربزرگلیانبوشهرباحضوروزیربهداشتآغازشد ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ساخت مجتمع گردشگری حوضیان الیگودرز آغاز شد

به گزارش ایرنا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در حاشیه این آیین در گفت و گو با اقتصادآیندهگفت: میزان ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

نمایشگاه گل و گیاه در قم آغاز به کار کرد

... جهیزیه عروس به برپایی نمایشگاه اقدام می کند. وی از آغاز نمایشگاه گل و گیاه خبر داد و افزود: این نمایشگاه با مشارکت ۲۰ استان از ۲۱ تا ۲۶ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های استان قم برگزار می شود. مدیرعامل ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

صدور روادید رایگان برای عراقی ها از 12 فروردین آغاز می شود

'ایرج مسجدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادآیندهبا اشاره به سفر تاریخی ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آغاز عملیات اجرایی دو پايگاه امداد و نجات بين شهري توسط استاندار قم

آغاز عملیات اجرایی دو پايگاه امداد و نجات بين شهري توسط استاندار قم دو پايگاه امداد و نجات بين شهري را در آزادراه هاي قم- تهران و قم- گرمسار با حضور استاندار قم كلنگ زني شد. به گزارش روابط عمومي استانداري ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز برنامه ارسال الکترونیک اسناد توسط مراکز، از خردادماه 98

آغازبرنامهارسالالکترونیکاسنادتوسطمراکز،ازخردادماه معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباثبتالکترونیکدادههایداخلبیمارستانوتشکیلپروندهالکترونیک،امکانلینکوتبادلاطلاعاتبادیگرسامانههاازجملهسامانهسیببستهمراقبتسلامتمعاونتبهداشتفراهمخواهدشد ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

طرح مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سلامت نوروزی آغاز شد

طرحمدیریتمهندسیبهداشتمحیطدرسلامتنوروزیآغازشد درمراسمیبامانورواحدهایبهداشتمحیطدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانوباحضوروزیربهداشت،طرحمدیریتمهندسیبهداشتمحیطدرسلامتنوروزیباهدفتشدیدنظارتهادرایامنوروزدرسراسرکشورآغازشد ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

همایش ملی - رهاورد سرزمین نور - آغاز شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خوزستان،  همایش ملی رهاورد سرزمین نور، دقایقی قبل با حضور مسئولین لشگری و کشوری، زائرین، کاروان های راهیان نور و عموم مردم در اردوگاه شهید باکری خرمشهر، آغاز شد. ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید قوه قضائیه دقایقی پیش، در تهران آغاز شد. در این مراسم، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، اسحاق ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آغاز مسابقات قرآن دانش آموزی استان قم با همکاری اوقاف و آموزش و پرورش

سید محمد صالح نژاد، رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از آغاز مسابقات قرآن دانش آموزی استان قم با همکاری اوقاف و آموزش و پرورش خبر داد ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

1200 نیت وقف در ایران شناسایی شده است - آغاز اقدامات سازمان اوقاف برای احیای موقوفات

قم پرس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی پیش از ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله صافی گلپایگانی اظهار کرد: کارکرد شفاف‌سازی مالی سازمان اوقاف، نیازمند مکانیسمی ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز طرح سلامت نوروزی از 25 اسفندماه - ارائه خدمات اورژانسی دندانپزشکی در ایام تعطیلات نوروز

آغازطرحسلامتنوروزیازاسفندماهارائهخدماتاورژانسیدندانپزشکیدرایامتعطیلاتنوروز معاوندرمانوزارتبهداشتگفتطرحسلامتنوروزیازاسفندماهامسالآغازمیشودوتافروردینادامهخواهدداشتودراینبازهزمانی،مراکزهدایتعملیاتبحراندانشگاههاووزارتبهداشتبهصورتشبانهروزیفعالخواهندبود ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی اندیمشک

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز اقدامات سازمان اوقاف برای احیای موقوفات

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: نیت وقف در ایران شناسایی شده که 60 درصد آنها مربوط به برپایی عزاداری شهادت امام حسین(ع) می‌شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت‌الاسلام ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدير كل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي خبر داد : آغاز اجراي طرح هميار ايمني در استان فارس

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ،" احمد رضا پرنده "  در  آغاز اجرای نشست این طرح که با حضور" سهراب مختاری " مدیر کل تعاون کار و رفاه ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات آبرسانی به غرب، جنوب و جنوب شرق جزیره کیش با حضور مشاور رییس جمهور آغاز شد

... آبرسانی به غرب، جنوب و جنوب شرق جزیره به طول  15 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال از سال گذشته آغاز شده بود و با حضور دکتر بانک و دکتر غلامحسین مظفری چهارشنبه 24 بهمن 97 به بهره برداری رسید. ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آغاز مرحله دوم عملیات تکمیلی واکسیناسینون فلج اطفال در سیستان و بلوچستان

آغازمرحلهدومعملیاتتکمیلیواکسیناسینونفلجاطفالدرسیستانوبلوچستان     معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازآغازمرحلهدومعملیاتتکمیلیواکسیناسینونفلجاطفالبرایهزارکودکزیرسال ازامروزدرسیستانوبلوچستانخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترسیدمهدیطباطباییبابیاناینکههدفازاجرایدومرحلهایعملیاتواکسیناسیونفلجاطفال،حفاظتازسلامتیفرزنداناینمرزوبومدربرابرفلجاطفالاست،خاطرنشانکردبیشهزارکودکزیرسالکهدرمرحلهاولواکسنفلجاطفالرادریافتکردهاندودرمرحلهدوماینکودکانجهتاطمینانبیشتروتکمیلاینعملیات،مجددعلیهفلجاطفالواکسینهخواهندشد ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مراسم تشییع پیکر آیت الله مومن نماينده مردم قم در مجلس خبرگان رهبري با حضور معاون پارلماني رییس جمهور و استاندار قم از مسجد امام حسن عسگری آغاز به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)

مراسم تشییع پیکر آیت الله مومن نماينده مردم قم در مجلس خبرگان رهبري با حضور معاون پارلماني رییس جمهور و استاندار قم از مسجد امام حسن عسگری آغاز به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)  ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

عمليات اجرايي پروژه پتروشيمي كيميا انديمشك با حضور شريعتمداري آغاز شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز، پنج‌شنبه ۲ اسفندماه کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی فاز اول طرح MEG  پتروشیمی کیمیا اندیمشک  ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ششمین همایش ملی سلامت معنوی در قم آغاز به کار کرد

به گزارش اقتصاد آینده، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در این همایش گفت: امیدواریم همایش ملی سلامت معنوی در تشویق مخاطبان به استفاده از ظرفیت ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزير رفاه در خوزستان عنوان كرد: پيگيري پوشش بيمه‌اي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار روستايي - شهيد رجايي آغازگر بيمه روستايي بود

... در نظر گرفته شده بود را مجددا در استان آغاز کردیم.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حدود 35 هزار هکتار از این اراضی در منطقه شوش قرار دارند و اکنون کشاورزان با کیفیت و راندمان بسیار بالاتری ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر آغاز عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی کیمیا اندیمشک

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آغاز عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی کیمیا اندیمشک تصاویر آغاز عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی کیمیا اندیمشک تصاویر آغاز عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی کیمیا اندیمشک ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد : ‌‌آغاز پرداخت منابع مرحله دوم طرح اشتغال فراگير روستايي - تخصيص 400 ميليارد تومان اعتبار به اشتغال پايدار روستايي خوزستان

... از پروژه‌ها نیز آغاز می‌شود که بنده هم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین راستا به استان خوزستان سفر کردم.   شریعتمداری بیان کرد:  امروز نیز در جلسه شورای اشتغال خوزستان در اهواز حضور ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز طرح بهسازی و فضاسازی حرم مطهر امامزاده جمال(ع)

... مختلف از مدتی پیش آغاز شده است. وی افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل جدول‌گذاری، جمع‌آوری نخاله‌ها، ایجاد مقابر جدید، یکدست‌سازی صندلی‌ها و سطل‌های زباله خواهد بود. مسئول فرهنگی اوقاف ناحیه یک شهرستان ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز عملیات لوله‌گذاری خط انتقال آب سد طالقان به آبیک

فرماندار شهرستان آبیک از آغاز عملیات پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب سد طالقان به شهر آبیک خبر داد.  ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آغاز طرح بهسازی و فضاسازی آرامستان حرم مطهر امامزاده جمال(ع)

... مختلف از مدتی پیش آغاز شده است. وی افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل جدول‌گذاری، جمع‌آوری نخاله‌ها، ایجاد مقابر جدید، یکدست‌سازی صندلی‌ها و سطل‌های زباله خواهد بود. مسئول فرهنگی اوقاف ناحیه یک شهرستان ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز نام نویسی پذیرفته شدگان سفر نوروزی عتبات عالیات

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی قم آغاز شد+جزییات پرداخت

... از امروز  اول اسفندماه آغاز گردیده و در هفتم اسفند ماه به پایان خواهد رسید . در این اطلاعیه تصریح شده: 50 %  از عیدی در روز اول پرداخت گردید و مابقی در روزهای آتی لغایت هفتم پرداخت خواهد شد و روش ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز پیش‌تولید فیلم جدید حاتمی‌کیا تکذیب شد

آغاز پیش تولید فیلم جدید ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان مطرح سینما تکذیب شد. به گزارش جی پلاس، صبح امروز خبری مبنی بر آغاز ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دومین دوره آموزش مبانی طب ایرانی، ویژه ‌پزشکان عمومی آغاز به کار کرد

بههمتدفترطبایرانیوزارتبهداشتوانجمنعلمیطبسنتیایران؛ دومیندورهآموزشمبانیطبایرانی،ویژه‌پزشکانعمومیآغازبهکارکرد بههمتدفترطبایرانیوزارتبهداشتوانجمنعلمیطبسنتیایران،دومیندورهآموزشمبانیطبایرانیویژهپزشکانعمومیامروزدرسالنهمایش‌هایرازیدانشگاهعلومپزشکیایرانآغازبهکارکرد ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

...به جوانان عزیزم، در آغاز فصل جدید جمهوری اسلامی

... به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمّدن‌سازی شده ‌است. درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بررسی بودجه 98 در صحن مجلس از 28 بهمن آغاز می‌شود

العالم _ ایران / اقتصادی بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل‌کشور از روز یکشنبه هفته آینده 28 بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

كارگاه مشورتي تخصصي حكمراني با همكاري مؤسسه فدرال آموزش هاي فني و حرفه اي آلمان آغاز شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعی به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کارگاه آموزشی مذکور با هدف ایجاد هماهنگی بین کنشگران و ذینفعان ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز درمانی شهرستان بیرجند - عملیات آغاز طرح توسعه الحاقی بیمارستان قائن

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهخراسانجنوبیانجامشد؛ بازدیدازمراکزدرمانیشهرستانبیرجندعملیاتآغازطرحتوسعهالحاقیبیمارستانقائن     معاوندرمانوزارتبهداشتبهمنظوربازدیدازمراکزدرمانیخراسانجنوبیبهایناستانسفرکرد    ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز داوری فراخوان شهرنگار ۲

همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، با حضور ۵ هنرمند با سابقه رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی کشور و استاتید دانشگاه آثار رسیده به دبیرخانه شهرنگار ۲ داوری می‌شود. سازمان زیباسازی شهرداری قم در ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز فعالیت شهرداری قم در نمایشگاه «شکوه چهل ساله»

مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم به تشریح فعالیت‌های شهرداری قم در نمایشگاه «شکوه چهل ساله» پرداخت. مهدی کلانترزاده اظهار کرد: چهل سالگی انقلاب بهانه‌ای شد تا حوزه‌های مختلف و دستگاه‌های ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیر ستاد اقامه نماز قم گفت: برگزاری مراسم جشن تکلیف یعنی عمل به وظیفه و یادآوری آغاز دوران بالندگی است.

مدیر ستاد اقامه نماز قم گفت: برگزاری مراسم جشن تکلیف یعنی عمل به وظیفه و یادآوری آغاز دوران بالندگی است. محمد خامه‌یار در مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان اداره‌کل پست استان با بیان مطلبی خطاب به والدین ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: بهره برداري از 512 واحد مسكوني تعاوني فرهنگيان در شيراز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم که با حضور استاندار فارس و جمعی از مسئولان محلی برگزار ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی زودبازده

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی زودبازده تصاویر آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی زودبازده تصاویر آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

اعتراض به خشونت پلیس، آغازگر دوازدهمین شنبه اعتراض فرانسه +عکس

العالم - اروپا معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها امروز در دوازدهمین شنبه اعتراضی در حالی به خیابان‌های پاریس آمده‌اند که از دقایق نخست اعتراض خود را علیه خشونت پلیس ابراز کرده‌اند. ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top