امدادی

نیروهای امدادی هلال احمر قم آماده باش هستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمرقم گفت: نیروهای امدادی و عملیاتی هلال احمر این استان برای کمک به مردم زلزله زده مناطق شمال غرب کشور، آماده هستند. به گزارش روز شنبه روابط عمومی جمعیت هلال احمرقم؛ محمد ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 179
دسته بندی: اخبار قم

ملاقات ماه و ستاره - دبران - در آسمان بامدادی فردا

در بامداد فردا جمعه ۲۶ مهر ماه پدیده "مقارنه" ماه با ستاره "دبران" رخ خواهد داد. به گزارش جی پلاس، مهندس ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 183
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر مسابقات اتومبیلرانی امدادی اسلالوم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: عکس

امامدادي خبر داد : ايجاد 165 هزار شغل با طرح مشاغل خانگي

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از فارس  ، " مهناز امامدادی " درباره  طرح مشاغل خانگی گفت: ظرف سه سال 95 از سال 97  تا آخر ، ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: دولت

برگزاری دوره اقدامات پایه پیش بیمارستانی ویژه مربیان امدادی در قم

به همت معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم، دوره اقدامات پایه پیش بیمارستانی (کلیات تروما، اصول ارزیابی بیماران ترومایی؛ جراحت های بافت نرم و سوختگی)  ویژه مربیان امدادی در قم برگزار شد. ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 80
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

یکی از مهمترین خطوط امدادی داعش از عراق به سوریه قطع شد

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، نیروهای مردمی شهر «سنجار» در شمال عراق از روزهای گذشته عملیاتی را برای پاکسازی دو منطقه راهبردی «ام الدیبان و ام الجریس» آغاز کردند. بر اساس این گزارش، در 48 ساعت ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 82
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

آغاز پوشش امدادی مراسم عزاداری دهه اول محرم در قم

... سنوات گذشته، با مشارکت 150 تن از امدادگران و نجاتگران خادم عزاداران حسينی در مراسم عزاداری محرم باشد. وی با اشاره به اینکه پوشش امدادی هیئات مذهبی در محرم ۹۸ به مدت ۱۱ شب است، بیان کرد: تيم‌هاي امدادی ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر المپیاد مهارت‌های امدادی دادرسان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

امامدادي در جلسه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي: 17 درصد طرح هاي اشتغال روستايي و عشايري مربوط به مشاغل خانگي بوده است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی ، مهناز امامدادی در جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که امروز - سه شنبه 25 تیر-  با حضور محمد ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده باش تیم های امدادی و تجهیزات لجستیکی جمعیت هلال احمر استان قم

... آماده باش تیم های امدادی، معاون سیاسی امنیتی استاندار قم و مدیرکل بحران با حضور در ستاد هلال احمر ضمن بازدید و ارزیابی ظرفیت ها از سرعت عمل و تلاش های صورت گرفته تقدیر کردند یادآور می شود؛ در ارتباط زنده ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اجرای مانور مشترک ستادهای امدادی در منطقه هشت

شهردار منطقه هشت قم از اجرای مانور مشترک ستادهای امدادی توسط ستاد مدیریت بحران شهرداری برای هماهنگی بیشتر ارگان‌ها در حوادث در منطقه هشت خبر داد. به گزارش قم پرس، ابوالفضل مستقیمی با اشاره به اجرای مانور ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مراکز درمانی و تیم های امدادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال آماده باش هستند

برایارائهخدمتبهزائرانمراسمسالگردارتحالملكوتيامامخمينيره؛ مراکزدرمانیوتیمهایامدادیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدرحالآمادهباشهستند درآستانهبرگزاريسیامینسالگردمراسمارتحالامامخمینیره،رییسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیازآمادگیتمامیمراکزدرمانیوتیمهایعملیاتامدادیایندانشگاهخبرداد  ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده باش کامل اورژانس برای پوشش امدادی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور

رییسسازماناورژانسکشورخبرداد آمادهباشکاملاورژانسبرایپوششامدادیراهپیماییروزقدسدرسراسرکشور   رییسسازماناورژانسکشورازآمادهباشکاملاورژانسبرایپوششامدادیراهپیماییروزقدسدرسراسرکشورخبردادوگفتنیروهایاورژانسدرآمادهباشكاملهستند ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی کامل اورژانس قم برای پوشش پزشکی و امدادی در مراسم شب های قدر

رییساورژانسپیشبیمارستانیقمخبرداد آمادگیکاملاورژانسقمبرایپوششپزشکیوامدادیدرمراسمشبهایقدر رییساورژانسپیشبیمارستانیقمگفتارائهخدماتپزشکیودرمانیدرلیالیقدربابیشازنفرازکارشناسانفوریتهایپزشکیانجاممیشود بهگزارشوبدا،دکترمحمدشهیدی،رییساورژانسپیشبیمارستانیومدیرحوادثقمازبرنامهریزیکاملوگستردهاورژانسجهتپوششپزشکیدرمانی،ویژهمراسملیالیقدردراماکنمختلفمذهبیقمخبردادوگفتاورژانسقمدراطرافحرمومسجدمقدسجمکرانبا۱۶دستگاهآمبولانس،سهدستگاهموتولانسویکدستگاهاتوبوسآمبولانسودرمجموعبابیشاز۶۰نفرازکارشناسانفوریتهایپزشکی،خدماتپزشکیودرمانیارائهمیکند ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک و امدادی در همدان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک و امدادی در همدان تصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک و امدادی در همدان تصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک و امدادی در همدان تصاویر گردهمایی ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

امامدادي در آيين مبادله موافقتنامه همكاري سه جانبه بين وزارت تعاون، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و جهاد دانشگاهي خبر داد: ايجاد اشتغال براي ۶ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از فارس، مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر تلاش های نیروهای مردمی و امدادی برای نجات روستای جنگیه از سیل

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر تلاش های نیروهای مردمی و امدادی برای نجات روستای جنگیه از سیل تصاویر تلاش های نیروهای مردمی و امدادی برای نجات روستای جنگیه از سیل تصاویر تلاش های نیروهای مردمی ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

ضرورت هماهنگی كمك هاي امدادي و مردمي به مناطق سيل زده - دستگاه های دولتی براي موج جديد بارش ها در استان قم آماده باشند

استاندارقم تاكيد كرد:ضرورت هماهنگی كمك هاي امدادي و مردمي به مناطق سيل زده / دستگاه های دولتی براي موج جديد بارش ها در استان قم آماده باشنداستاندار قم ستاد مديريت بحران استان قم را محور هماهنگی اقدامات ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر ارسال وسایل امدادی به لرستان توسط نهاجا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر ارسال وسایل امدادی به لرستان توسط نهاجا تصاویر ارسال وسایل امدادی به لرستان توسط نهاجا تصاویر ارسال وسایل امدادی به لرستان توسط نهاجا تصاویر ارسال وسایل امدادی ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تجهیزات امدادی از قم برای سیل زدگان لرستان ارسال شد

... و با هماهنگی اداره های دولتی و دستگاه های امدادی لیستی از تجهیزات قابل ارسال تهیه گردید. وی گفت: تجهیزات ارسالی شامل 2 دستگاه پمپ کف کش، 2 دستگاه ماشین آتش نشانی، 2 دستگاه پمپ آتش نشانی، 2 دستگاه ماشین ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ارسال تجهیزات امدادی و امکانات اولیه برای سیل زدگان لرستان از قم

استاندار قم خبرداد:ارسال تجهیزات امدادی و امکانات اولیه برای سیل زدگان لرستان از قماستاندار قم از ارسال تجهیزات امدادی و امکانات اولیه برای سیل زدگان لرستان، توسط ستاد مدیریت بحران استان قم خبر داد.  ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

قدردانی رئیس جمهوری از اقدامات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران استان قم در مواجهه با بارش های اخیر - تاکید حجت الاسلام روحانی بر آماده باش دستگاه های امدادی استان قم

قدردانی رئیس جمهوری از اقدامات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران استان قم در مواجهه با بارش های اخیر/ تاکید حجت الاسلام روحانی بر آماده باش دستگاه های امدادی استان قمرئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار قم، ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تمهيدات اورژانس براي پوشش امدادی بازي استقلال و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي

رييساورژانستهرانخبرداد تمهيداتاورژانسبرايپوششامدادیبازياستقلالوپرسپوليسدرورزشگاهآزادي   رييساورژانستهرانگفت٢دستگاهاتوبوسآمبولانس،۱۰دستگاهآمبولانسو۸دستگاهموتورلانس،آمادگيپوششخدماتاورژانسيدرورزشگاهآزادیراخواهندداشت ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازديد استاندار قم از مراكز امنيتي، امدادي و خدماتي در نخستين روز از سال نو

بازديد استاندار قم از مراكز امنيتي، امدادي و خدماتي در نخستين روز از سال نواستاندار قم در نخستين روز سال نو از مراكز و پايگاه هاي امنيتي، امدادي و خدماتي استان قم بازديد نمود. به گزارش روابط عمومي استانداري ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دلنوشته وزیر بهداشت به یاد شهدای سانحه سقوط بالگرد امدادی اورژانس در استان چهارمحال بختیاری

دلنوشتهوزیربهداشتبهیادشهدایسانحهسقوطبالگردامدادیاورژانسدراستانچهارمحالبختیاری امروزخبرجانگدازازدستدادندوهمکارفداکارمدراورژانسهوايیوشهادتسههمراهارجمندشانازهوانیروزارتشجمهوریاسلامیایران،وجودمرادرسوگیروانسوزفروبرد ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر ادامه تلاش نیروهای مردمی و امدادی برای بستن سیل بند رفیع

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر ادامه تلاش نیروهای مردمی و امدادی برای بستن سیل بند رفیع تصاویر ادامه تلاش نیروهای مردمی و امدادی برای بستن سیل بند رفیع تصاویر ادامه تلاش نیروهای مردمی و امدادی ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بهرمندی بیش از ۱۳ هزار نفر دوره، از آموزشهای امدادی و همگانی هلال احمر قم در ده ماه نخست ۹۷

... دوره، از آموزشهای امدادی و همگانی معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم بهره مند شدند. بر اساس این گزارش، عناوین دوره های برگزار شده و تعداد شرکت کنندگان در هر دوره به این ترتیب است: ۱۴۴ دوره ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه آموزش های رفتاری، خودامدادی و دیگر امدادی به دانش آموزان برای مقابله با آسیب های احتمالی چهارشنبه سوری

ارائهآموزشهایرفتاری،خودامدادیودیگرامدادیبهدانشآموزانبرایمقابلهباآسیبهایاحتمالیچهارشنبهسوری سرپرستسازماناورژانسکشورگفتدرسالگذشتهباارائهآموزشهایلازمبهخصوصدرقشردانشآموزونوجوان،درصدازمیزانمصدومینودرصدازمیزانبستریهایناشیازحوادث مراسمشبچهارشنبهآخرسالکاهشپیداکرد ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش امدادی مراسم تشییع و وداع باشکوه مردم قم با پیکر مطهر آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم، محمدرضا بهرامی اظهار کرد: به منظور پوشش امدادی مراسم تشییع و وداع مردم قم با پیکر مطهر آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی تیم های امدادی و درمانی این جمعیت به ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تن پوش هلال احمر بر قامت خیّرین و هیات امنا مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر

جمعی از خیرین استان و اعضای هیات امنای مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر به عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در آمدند. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ امیر حسین علیمردانی ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نخستین نشست هیات امنا ساخت مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر استان قم

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ نخستین نشست هیات امنا ساخت مجتمع درمانی و فرهنگی، امدادی جمعیت هلال احمر استان قم با حضور مدیرعامل و جمعی از خیرین داوطلب در جمعیت هلال احمر برگزار شد. بر ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش۴۰ درصدی تجهیزات و توان امدادی هلال احمر در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی قرارگاه مرکزی اربعین ناجا، "علی اصغر پیوندی" در حاشیه بازدید از مرز چذابه گفت: در طرح ملی اربعین از نفرات تخصصی در کشور عراق استفاده شده به طوری که امسال با افزایشی ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل دیسپچ مشترک سازمان های امدادی شهر تهران بررسی شد

تشکیل دیسپچ مشترک سازمان های امدادی شهر تهران بررسی شد جلسه بررسی نحوه چگونگی تشکیل دیسپچ مشترک سازمان های امدادی شهر تهران برگزار شد.   به گزارش وبدا، اولین جلسه بررسی تشکیل ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرستاران، زحمتکش ترین قشر در حوزه سلامت هستند - در طرح یکسان سازی شماره های امدادی، استان تهران به عنوان پایلوت انتخاب شده است

رییس سازمان اورژانس كشور در سومين پودمان مديريت پرستاري بحران: پرستاران، زحمتکش ترین قشر در حوزه سلامت هستند/ در طرح یکسان سازی شماره های امدادی، استان ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرقت 50 خودرو پراید در کارنامه سیاه سارقان بامدادی

سرقت 50 خودرو پراید در کارنامه سیاه سارقان بامدادی گروه استان ها _ خراسان رضوی _ فرمانده ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر حضور نیرو های امدادی و مردمی در منطقه سقوط هواپیما

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تمهیدات اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی بزرگ 22 بهمن در سراسر کشور

سرپرست سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: تمهیدات اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی بزرگ 22 بهمن در سراسر کشور دکتر کولیوند ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تمهیدات اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن در سراسر کشور

سرپرست سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: تمهیدات اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن در سراسر کشور دکتر کولیوند ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تقدیر رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی و اجرایی در زلزله غرب کشور

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی از تلاش ها و خدمات پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی و اجرایی در زلزله غرب کشور، تقدیر کرد. به گزارش وبدا، متن پیام دکتر علی نوبخت به شرح ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگي مرزبانی ناجا براي ارائه خدمات امنیتی و امدادی به آسيب ديدگان زلزله

آمادگي مرزبانی ناجا براي ارائه خدمات امنیتی و امدادی به آسيب ديدگان زلزله گروه ناجا – فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به تشديد ضريب ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین اجتماعی، حق الناس است و نهادی امدادی و یا خیریه ای نیست

... کردن این مطلب که تامین اجتماعی حق الناس است و به هیچ وجه یک نهاد امدادی یا خیریه ای نیست، استفاده شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم عبدالرحمان تاج‌الدین ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر ارسال 400 چادر امدادی برای اسکان اضطراری مسلمانان میانمار

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

مرحوم هاشمی عاشق - آب - بود - آب کمیته امدادی به کشاورز نمی‌دهیم

کرمانشاه- رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست گفت: نمی توانیم اجازه دهیم کشاورزی که بلد نیست ازآب استفاده کندبرای تولید۵ میلیون تومان محصول ۱۰میلیون تومان آب هدردهد چراکه این آب کمیته امدادی نیست. به گزارش ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ساخت پایگاه امدادی در جاده قم – گرمسار به صورت جدی پیگیری شود

دبیرکل جمعیت هلال احمر سراسر کشور گفت: به علت رفت و آمد خودروها در جاده قم - گرمسار و نبود امکانات، ساخت پایگاه امدادی در این جاده به صورت جدی پیگیری شود. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بهره برداری از طرح های امدادی در قم - راه اندازی صدمین خانه هلال احمر در قم

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم گفت: همزمان با دهه کرامت طرح های امدادی با ارزش 52 میلیارد ریال با حضور مسئولان کشوری در این استان به بهره برداری رسید. پایگاه خبری تحلیلی ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعزام گروه های امدادی و غواص برای یافتن چهار گردشگر مفقود شده در منطقه چال کندی دزفول

دزفول - ایرنا - گروه های امدادی و غواص برای یافتن چهار گردشگر مفقود شده در منطقه چال کندی دزفول بامداد روز جمعه به محل حادثه اعزام شدند. یک گروه گردشگر که روز پنجشنبه ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همکاری امدادی دستاورد مذاکرات رئیس هلال احمر با مقام های عالی ارمنستان

... مسئول دو کشور در نشست های مشترک عرصه های آغاز توسعه همکاری های تهران و ایروان در این حوزه و همچنین فرصت های نو را بررسی کنند. ضیایی برای بررسی زمینه های همکاری های امدادی و توسعه مناسبات در این زمینه ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

24 فروند بالگرد در چرخه امدادی هلال احمر قرار دارد

ایلام - ایرنا - رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از افزایش 44 درصدی تعداد بالگردهای امدادی این جمعیت از ابتدای دولت یازدهم تاکنون خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون 24 فروند بالگرد در ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه خدمات امدادی به 6504 خانوار طوفان زده سیستانی

زاهدان - ایرنا - مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: نیروهای امدادی استان از خرداد امسال همزمان با آغاز بادهای 120 روزه و طوفان های گرد و خاک و حرکت شن های روان در سیستان تاکنون ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعزام نیروهای امدادی به وسیله بالگرد به جنگل های شعله ور اندیمشک

دزفول - ایرنا - فرماندار شهرستان اندیمشک گفت : با توجه به وسعت آتش سوزی جنگل های بخش الوار گرمسیری و سخت گذر بودن منطقه نیروهای امدادی به وسیله بالگرد به منطقه اعزام شدند.  ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه خدمات امدادی به بیش از 3700 تن از هموطنان نمازگزار عید سعید فطر

تهران - ایرنا - رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از ارائه خدمات امدادی به سه هزار و 722 تن از هموطنان نمازگزار عید سعید فطر در سراسر کشور خبر داد. پایگاه خبری ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

2200 پایگاه ثابت اورژانس و 4500 دستگاه آمبولانس، پوشش امدادی ایام عید فطر را بر عهده دارند - ارایه خدمات فوریتهای پزشکی توسط 17 هزار نفر از نیروهای اورژانس به هموطنان - آماده باش 32 پایگاه اورژانس هوایی در این ایام

... های ثابت که با آغاز طرح تابستانی ایجاد شده اند، تعدادی پایگاه دیگر در جاده ها تدارک دیده شده است که خدمات امدادی به مسافران ارائه می دهند. سرپرست اورژانس کشور از آماده باش 32 پایگاه اورژانس هوایی خبر ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده‌باش اورژانس کشور برای پوشش راهپیمایی روز قدس - ۱۷ هزار نیروی عملیاتی و امدادی اورژانس در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند

سرپرست سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: آماده‌باش اورژانس کشور برای پوشش راهپیمایی روز قدس/ ۱۷ هزار نیروی عملیاتی و امدادی اورژانس در سراسر کشور آماده خدمت ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آماده باش کامل اورژانس برای پوشش راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور - ۱۷هزار نیروی امدادی آماده خدمت رسانی

دکتر کولیوند با اشاره به آماده باش اورژانس برای پوشش راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور ،گفت: ۱۷هزار نیروی عملیاتی و امدادی در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند. به گزارش وبدا، دکتر پیر حسین کولیوند ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آمادگی کامل اورژانس برای پوشش امدادی مراسم شب‌های قدر در سراسر کشور

سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد: آمادگی کامل اورژانس برای پوشش امدادی مراسم شب‌های قدر در سراسر کشور سرپرست سازمان ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت ایجاد جاده اضطراری برای تردد خودروهای امدادی در اربعین - پد فرود بالگرد اورژانس در مرز خسروی دارای اهمیت است

سرپرست سازمان اورژانس کشور در نشست با نمايندگان كميته هاي مراسم اربعين عنوان کرد: ضرورت ایجاد جاده اضطراری برای تردد خودروهای امدادی در اربعین/ پد فرود ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

فرماندار قم خواستار شد آمادگي همه دستگاه‌های انتظامي و امدادي براي سيل احتمالي - دستگاه‌ها موظف به خدمات رساني به مردم هستند فرماندار قم با اشاره به ب

فرماندار قم خواستار شد آمادگي همه دستگاه‌های انتظامي و امدادي براي سيل احتمالي/ دستگاه‌ها موظف به خدمات رساني به مردم هستند  ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  آمادگي همه دستگاه‌های انتظامي و امدادي براي سيل احتمالي - دستگاه‌ها موظف به خدمات رساني به مردم هستند

فرماندار قم خواستار شد آمادگي همه دستگاه‌های انتظامي و امدادي براي سيل احتمالي/ دستگاه‌ها موظف به خدمات رساني به مردم هستند  ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

شایعه‌ بامدادی تکذیب شد - حسن هوری در قید حیات است

شایعه‌ بامدادی تکذیب شد/حسن هوری در قید حیات است به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس،در ساعات ابتدایی امروز یکشنبه شایعه‌ عجیبی فضای مجازی را در بر گرفت مبنی بر اینکه حسن هوری کاپیتان تیم فوتبال ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مراکز امدادی قم در دولت های نهم و دهم رشد چشمگیری نداشت

مدیرکل هلال احمر استان قم با اشاره به توقف بسیار جدی اقدام های عمرانی این نهاد در هشت سال دوره دولت های نهم و دهم گفت: در دولت گذشته در بحث توسعه عمرانی در حوزه هلال احمر قم شاهد هیچ گونه ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پوشش امدادی اتوبان قم تهران توسط عوامل اورژانس 115 قم

همزمان با برگزاری تدفین پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، درحرم مطهرامام راحل اورژانس 115 قم پوشش امدادی اتوبان قم تهران را عهده دار است.  ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آماده باش اورژانس برای پوشش امدادی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی - 100 کد فوریت های پزشکی در

سرپرست سازمان اورژانس کشور از آماده باش 133 پایگاه فوریت های پزشکی برای پوشش مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داد و گفت: 100 کد فوریت های پزشکی فردا در حرم امام خمینی(ره) مستقر می شود.    ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ناکامی داعش برای قطع خطوط امدادی نیروهای عراقی

حمله داعش برای قطع خطوط امدادرسانی نیروهای عراقی، با برجا گداشتن 15 کشته و ده‌ها زخمی از عناصر این گروه، ناکام ماند. العالم – عراق عناصر تروریستی داعش ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تقدیر استاندار و امام جمعه سمنان از خدمات رسانی نهادهای اجرایی و امدادی استان در سانحه قطار

... برکاته) ریاست جمهوری و آحاد جامعه داغدار کشورمان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از تلاش های تمامی مسئولان ارجمند استان به ویژه دستگاه های امدادی، انتظامی، اجرایی و... در مدیریت این سانحه قدردانی کرده و آرزو ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عملیات امدادی حادثه سمنان پایان یافت - از 82 مصدوم این حادثه 17 نفر بستری و بقیه پس از مداوا ترخیص

سرپرست اورژانس کشور: عملیات امدادی حادثه سمنان پایان یافت/ از 82 مصدوم این حادثه 17 نفر بستری و بقیه پس از مداوا ترخیص شدند / تعداد کشته ها به 44 ...
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

داعش از 3 محور در محاصره - جاده امدادی داعش به سوریه قطع شد

... کامل به دور شهر شکل گرفته و به علاوه جاده مواصلاتی و امدادی داعش از موصل به مرزهای سوریه و ارتباط آن با الرقه قطع شده است. به گزارش خبرنگاران ایرنا که همراه با نیروهای کتائب حزب الله از فروگاه تلعفر به ...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

به کارگیری بیش از 400 دستگاه آمبولانس و 26 دستگاه اتوبوس آمبولانس برای پوشش امدادی راهپیمایی اربعین

... 324 هزار نفر به پایگاه ها و مراکز درمانی مستقر در 3 مرز شلمچه، مهران و چزابه مراجعه کردند که توسط تیم های امدادی و کادر درمانی 321 هزار نفر درمان و مرخص شدند و 2800 نفر از مراجعین به مرکز درمانی برای دریافت ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور چشمگیر نیروهای امدادی و انتظامی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار ایرنا درحالی که ساعت 17 عصر امروز سوت آغاز هشتادوسومین شهرآورد پایتخت بین تیمهای پرسپولیس و استقلال تهران توسط علیرضا فغانی ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پوشش امدادی مراسم روز عرفه در سطح شهر با 93 نیروی امدادی

محمدرضا بهرامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به آغاز مراسم پر فیض دعای عرفه تا ساعاتی دیگر در شهر مقدس قم به تشریح تمهیدات امدادی جمعیت هلال احمر استان قم برای خدمت رسانی به مجاوران ...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دوومیدانی‌کار قم به مقام سوم رشته امدادی لیگ کشور دست یافت

... مواد و رشته‌های مختلف، نماینده دو و میدانی‌ قم به مقام سوم رشته چهار در 400 متر امدادی دست یافت. وی اضافه کرد: مرحله دوم پیکارهای فصل جاری لیگ دو و میدانی مردان باشگاه‌های ایران همانند ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برپایی موکب امدادی در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا

... امدادی را برپا کنند. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه داوطلبان خانم و آقا برای ارائه خدمات درمانی به زائران می‌توانند خود را به جمعیت هلال احمر استان قم معرفی کنند، تصریح کرد: ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پایگاه امدادی روحانیت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: 1395/06/14پایگاه امدادی روحانیت روایتی از حضور آیت‌الله خامنه‌ای در کمک رسانی به مردم در «زلزله فردوس»نهم شهریورماه مصادف است با سالگرد زلزله‌ی فردوس در سال ۱۳۴۷؛ حادثه‌ای ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدال نقره رله امدادی ایران به دوومیدانی‌کاران قم رسید

... ایران علی سلامتیان، علی کشاورز، مهدی رضایی و محمدباقر محمدی هستند که در ترکیب تیم رله امدادی قم برای کسب یکی از سکوهای اول تا سوم و نشان‌های طلا، نقره و برنز با حریفان رقابت کردند. وی خاطرنشان کرد: ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

از کار افتادن سامانه تلفنی فوریت های امدادی در واشنگتن دی سی برای ساعاتی

... اند. شماره 911 برای تماس فوریت های امدادی و فرخوان پلیس در دوکشور آمریکا و کانادا پاسخگو است. اروپام **1302**1572 انتهای پیام /*  ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

طلای ۴ در ۴۰۰ متر امدادی به آمریکا رسید

کد خبر: 1351900/1  زمان: 07:01  1395/05/31  ...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مدال برنز رشته امدادی لیگ ایران به دو و میدانی‌کار قم رسید

... مانع و چهار در 400 متر امدادی تیمی به عنوان یکی از استعدادهای دو و میدانی ایران شناخته شود و برای همراهی تیم ملی کشورمان در مسابقات بین‌المللی ترکیه نیز انتخاب شود. این دو و میدانی‌کار در حالی ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ساخت نخستین پایگاه آموزشی امدادی نجات در سیلاب هلال احمر کشور در دزفول آغاز شد

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول در این آیین که پنجشنبه در بوستان ساحلی رعنا مشرف بر رودخانه دز برگزار شد گفت:دزفول ظرفیت تبدیل شدن به مرکز بین المللی ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد: آماده‌باش روزانه 4 هزار نیروی امدادی در طرح تابستانه

... یافته و 4 هزار نیروی امدادی روزانه برای خدمات‌دهی به هموطنان آماده‌باش هستند. به گزارش قم پرس به نقل از دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ ناصر چرخساز با اشاره ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازدید استاندار البرز از پایگاه های امدادی جاده چالوس

به گزارش ایرنا، سیدحمید طهایی دراین بازدید وضعیت خدمات دهی پایگاه های امدادی را به ویژه در حاشیه تونل کندوان مورد بررسی قرارداد . وی دراین ...
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

افزایش سه برابری ظرفیت امدادی همزمان با آغاز دور دوم سفرهای تابستانه

به گزارش ایرنا،‌ ناصر چرخساز با اعلام این خبر گفت: بر این اساس ظرفیت خدمات رسانی هلال احمر سه برابر افزایش یافته و چهار هزار نیروی امدادی روزانه ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آمادگی کامل نیروهای امدادی و خدماتی قم در ایام تعطیلات عید سعید فطر

قم – ایرنا – دستگاه های امدادی و خدماتی قم در جلسه ستاد تسهیلات زائران استاندار قم ، آمادگی خود را برای ارائه خدمات به زائران و مسافران را ایام تعطیلات عید سعید فطر اعلام کردند.  ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اعزام کمک های امدادی هلال احمر گیلان در پی آتش سوزی منطقه آزاد انزلی

... انزلی اعزام شدند. وی اظهار داشت: یک تیم 33 نفره از نیروهای امدادی جمعیت هلال استان گیلان نیز برای امدادرسانی در صورت نیاز به منطقه آتش سوزی در برح مسکونی طاووس منطقه آزاد بندرانزلی اعزام شده اند. عظیمیان ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

با اقدام سریع دستگاهها امدادی آتش سوزی کارخانه لوله نیمروز مهار شد

... آغاز شد که دستگاههای امدادی با ورود به موقع مانع گسترش آن به دیگر بخش های کارخانه شدند. وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی این آتش سوزی نداشته است اظهار داشت: متاسفانه در کارخانه امکانات مناسب ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اقدام سریع دستگاهها امدادی آتش سوزی کارخانه لوله نیمروز را مهار کرد

... آغاز شد که دستگاههای امدادی با ورود به موقع مانع گسترش آن به دیگر بخش های کارخانه شدند. وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی این آتش سوزی نداشته است اظهار داشت: متاسفانه در کارخانه امکانات مناسب ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه خدمات امدادی به بیش از 6300 تن از راهپیمایان روز قدس در سراسر کشور

  به گزارش قم پرس به نقل از دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، ناصر چرخساز در باره پوشش امدادی راهپیمایان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس، گفت: ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آماده باش کامل اورژانس برای پوشش امدادی راهپیمایی روز قدس - استقرار 30 دستگاه آمبولانس و 5 دستگاه

رییس اورژانس کشور خبر داد: آماده باش کامل اورژانس برای پوشش امدادی راهپیمایی روز قدس/ استقرار 30 دستگاه آمبولانس و 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس در تهران ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

هلال احمر ایران؛ مرکز لجستیک عملیات های امدادی در منطقه خاورمیانه می شود

... توجه به توانمندی هایی که دارد، به عنوان مرکز لجستیک عملیات های امدادی در منطقه خاورمیانه مطرح و معرفی کنیم. به گزارش قم پرس به نقل از دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ سید ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کمک های امدادی وارد حومه دمشق شد

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل می گوید کاروان کمک های انسانی وارد شهر قدسیا شد و کمیته جهانی صلیب سرخ با همراهی ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه خدمات امدادی به 720 تن از متاثران و اسکان اضطراری 50 تن

... اساس خدمات امدادی لازم به 720 تن از متاثران از سیل و آبگرفتگی ارائه و 50 تن در مساجد اسکان اضطراری داده شدند. وی با اشاره به تخلیه آب از 138 واحد مسکونی با 31 دستگاه موتور پمپ و لجن‌کش، گفت: برای ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز پرواز ۵ بالگرد جدید امدادی تا یک ماه آینده

قائم‌مقام سازمان امداد و نجات هلال احمر از آغاز پرواز 5 فروند بالگرد جدید امدادی تا یک ماه آینده که قابلیت فرود در آب را نیز دارند، خبر داد. به گزارش قم پرس به نقل از دولت به ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انتقاد امدادگران نسبت به کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی در پایگاه امدادی

  رئیس جمعیت هلال احمر گفت: اعتبار لازم برای خرید 75 آمبولانس فراهم شده است و به زودی این تعداد آمبولانس به ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر اضافه خواهد شد.  به گزارش قم پرس ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برپایی 6 درمانگاه سیار و حضور 900 نیروی امدادی در حرم امام راحل

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: 6 درمانگاه در نقاط مختلف حرم بنیانگذار کبیر انقلاب مجهز بوده و در مجموع  2 هزار نیروی امدادی در سراسر کشور خدمات امدادی ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تلاش دو و میدانی‌کار قم برای کسب مدال آسیایی - رقابت فریدی در 400 متر و امدادی

... میدانی جوانان آسیا که با درخشش محمد سبب‌کار نماینده قم در کسب مقام نایب‌قهرمانی و نشان نقره پیکارهای رشته چهار در 400 متر امدادی همراه بود، امیدوارم که در این دوره نیز فریدی مدال‌آور باشد. ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری - کاروان دوی امدادی - عاشقان حسینی، زائران خمینی -

گزارش تصویری/ کاروان دوی امدادی "عاشقان حسینی، زائران خمینی" 10 خرداد 1395 - 22:12 : 703999 منبع : اختصاصی ابنا به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خدمات رسانی امدادی هلال احمر قم به 5960 تن در نیمه شعبان

... به مراکز درمانی منتقل شدند. وی افزود: 215 تن از پزشکان و پرستاران در کنار امدادگران و داوطلبان هلال احمر در قالب 22 پست ثابت و سیار به زائران خدمت رسانی امدادی کردند. بهرامی ادامه داد: دو پست امدادی خواهران ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برپایی چادرهای امدادی و اسکان اضطراری سیل‌زدگان

... به 33 تن از هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی اشاره کرد و افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با برپایی 2 دستگاه چادر امدادی به 12 تن از هموطنان متاثر از سیل خدمات اسکان اضطراری ارائه کرده اند. به ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برپایی پست امدادی هلال احمر قم در نیمه شعبان

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم از برپایی 22 پست ثابت و سیار هلال احمر برای پوشش امدادی نیمه شعبان در قم خبر داد. محمد رضا بهرامی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تعامل سازنده دستگا‌‌ه‌های امدادی و درمانی برای ارائه خدمت به زائران نیمه شعبان

... آماده‌باش نیروهای امدادی در دارالشفاء حضرت مهدی و اطراف مسجد مقدس جمکران از روز پنج‌شنبه سی‌اُم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و تا دوشنبه هفته آینده ادامه دارد. وی با بیان اینکه توجه به امداد، درمان و بهداشت ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اجرای مانور آمادگی نیروهای امدادی در منطقه جمکران

در آستانه نیمه شعبان صورت گرفت اجرای مانور آمادگی نیروهای امدادی در منطقه جمکران مانور آمادگی نیروهای امدادی ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه
Scroll to Top