قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

انعقاد

انعقاد موافقت نامه اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین

به منظور تسریع در مسیر ساخت مسیر ریلی میان مجتمع بندری کاسپین و خط ریل سراسری کشور، موافقت نامه همکاری مابین این ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 175
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

انعقاد تفاهم نامه همکاری ستاد مبازه با مواد مخدر و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، نشست مشترک معصومه ظهیری، معاون فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و سردار سعید منتظرالمهدی، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی با نهاد تایید اعتبار هند NABL در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها با استاندارد ایزو 17025

انعقادتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هابااستانداردایزو دکترافروزلطیفیازامضایتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هایتستتجهیزاتپزشکیبااستانداردایزوخبرداد ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت انعقاد تفاهم نامه با شهرداری تهران برای ارتقای همکاری های بهداشتی

ضرورتانعقادتفاهمنامهباشهرداریتهرانبرایارتقایهمکاریهایبهداشتی معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیضمنتاکیدویژهبراهمیتثبتاقداماتبهداشتی،برضرورتانعقادتفاهمنامهباشهرداریتهرانبرایارتقایهمکاریهایبهداشتیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم نامه همکاری خدمات الکترونیکی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان استان قم

برای اولین در کشور انجام شد؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری خدمات الکترونیکی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان استان قم  ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

لزوم انعقاد تفاهم نامه فرهنگی بین حوزه های علمیه و سازمان تامین اجتماعی

... سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل تامین اجتماعی قم با حضرات آیات « اعرافی » و « حسینی بوشهری» بر لزوم انعقاد تفاهم ناه فرهنگی و همکاری بین حوزه های علمیه و سازمان تامین اجتماعی تاکید شد.  ...
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انعقاد تفاهم نامه میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با انجمن سینمای جوانان ایران

درحاشیهسیوپنجمینجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهرانانجامشد؛ انعقادتفاهمنامهمیانمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتباانجمنسینمایجوانانایران درحاشیهسیوپنجمینجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهران،تفاهمنامهبرگزاریدوره‌هایآموزشیعکاسیوفیلمبرداریمیانمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتوانجمنسینمایجوانانایرانباحضورمعاونوزیرارشادمنعقدشد ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم نامه فرهنگی بین استانداری قم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سیدعباس صالحی روز پنجشنبه 12 مهرماه، در آیین امضای تفاهم نامه فرهنگی بین استانداری قم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن امام جواد(علیه السلام) ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتخبرداد انعقادتفاهمنامههمکاریبینادارهکلحقوقمصرفکنندگانسازمانتعزیراتحکومتیوادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت   مشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتازانعقادتفاهمنامههمکاریبینادارهکلحقوقمصرفکنندگانسازمانتعزیراتحکومتیوادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرحوزهامورنظارتوبازرسیتجهیزاتپزشکیخبردادوگفتموضوعاینتفاهمنامه،همکاریمشترکبهمنظورنظارتبرامرتولید،تامین،انبار،توزیعوفروشتجهیزاتوملزوماتپزشکیاست ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم نامه همکاری ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با بخش خصوصی

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: این ستاد تفاهم نامه سه جانبه‌ای را با نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی منعقد می‌کند. به گزارش قم پرس؛ همايون يزدان پناه با اشاره به برنامه شهرداری قم برای استفاده ...
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برگزاری آزمون سنجش دانش و مهارت ارزیابان آزمایشگاه های پزشکی - سنجش دانش و مهارت ارزیابان در زمینه های نظام مدیریت کیفیت، خون شناسی و انعقاد، بیوشیمی، سرولوژی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، آسیب شناسی و تشخیص مولکولی

برگزاری آزمون سنجش دانش و مهارت ارزیابان آزمایشگاه های پزشکی/ سنجش دانش و مهارت ارزیابان در زمینه های نظام مدیریت کیفیت، خون شناسی و انعقاد، بیوشیمی، سرولوژی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، آسیب شناسی و ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد قراداد همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی تربت حیدریه و خاتم النبیین کابل در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی

معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد: انعقاد قراداد همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی تربت حیدریه و خاتم النبیین کابل در زمینه های ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفام نامه همکاری بین وزارت بهداشت ایران و عراق در حوزه تجهیزات پزشکی

معاون مدير كل بهداشت عمومی وزارت بهداشت عراق گفت: ایران می تواند از ظرفیت های موجود در حوزه تجهیزات پزشکی در عراق استفاده کند و عراق آماده استفاده از پتانسیل های بالقوه و تجارب ارزشمند ایران است.به گزارش ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد قرارداد واگذاری زمین با کاربری انتظامی

مدیراملاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم خبر داد: انعقاد قرارداد واگذاری زمین با کاربری انتظامی  ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ادعای موگرینی درباره درخواست خاص دولت ایران برای زمینه سازی انعقادقراردادهای مشابه برجام + فیلم

... انعقادقراردادهای مشابه برجام را مشاهده می کنید. العالم _ ایران / سیاسی موگرینی ادعا کرد که در بخش مقدمه (PREAMBLE) توافق هسته‌ای ایران «نیم‌جمله‌ای» با ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد تفاهم نامه آموزشی نمایندگی اصفهان و دانشکده علامه مجلسی

      انعقاد تفاهم نامه آموزشی نمایندگی اصفهان و دانشکده علامه مجلسی   تاريخ  انتشار خبر: شنبه ١١ آذر ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ١١:٢٩   شماره خبر: ٨٩٨٩٣ گروه گزارش: ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تکمیل و توسعه 21000 تخت بیمارستانی - اتمام ساخت 28 مرکز غربالگری سرطان - عقد تفاهم نامه ساخت 5000 تخت بیمارستانی - آموزش 240 نفر از مديران بيمارستانهاي كشور با همكاري مدرسين آموزش ديده توسط سازمان جهاني بهداشت - انعقاد تفاهم نامه همکاری برای تکمیل 1

... بیمارستانی/ آموزش 240 نفر از مديران بيمارستانهاي كشور با همكاري مدرسين آموزش ديده توسط سازمان جهاني بهداشت/ انعقاد تفاهم نامه همکاری برای تکمیل 10 بیمارستان در مناطق محروم با ظرفیت 1321 تخت با بنیاد برکت ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

زنگنه: انعقاد قرارداد ۳۰ دکل نفتی در یک شب - دستور مکتوب احمدی نژاد پای پرونده

وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، جزییات انعقاد قرارداد ۳۰ دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد. بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با "خانه ملت"، با اشاره به پرونده دکل‌های نفتی در دولت نهم و دهم، گفت: قرارداد ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای عملیات بهسازی آزاد راه تهران- قم ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزاد راه تهران- قم را ابلاغ کرد.  ...
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بازتاب انعقاد قرارداد همکاری گازی میان ایران و شرکت توتال در R.F.I

تهران- ایرنا- رادیو بین المللی فرانسه گزارش داد، شرکت نفتی فرانسوی توتال که رهبری یک کنسرسیوم بین‌المللی شامل شرکت ملی نفت چین را بر عهده دارد، روز دوشنبه سوم ژوئیه، یک قرارداد به ارزش ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد رانتی قرارداد فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه کرمانشاه عامل سوء استفاده‌های مالی بسیار بزرگی است. به گزارش پایگاه خبری فجر۲۴ به نقل از سید قاسم جاسمی در گفت‌وگو با ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

جهانگیری اصلاح مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه اصفهان را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات دولت درباره اصلاح تصویب نامه موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای آزادراه چهار خطه کنار گذرغربی اصفهان را برای اجرا ابلاغ کرد. ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد قرارداد همکاری میان شرکت علم و فناوری فارس و یک شرکت ایتالیایی

شیراز- ایرنا- روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس اعلام کرد که قرارداد همکاری بین شرکت ایتالیایی فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی و یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری این استان ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انعقاد تفاهم‌نامه بين بانك قرض‌الحسنه مهر ايران و وزارت بهداشت

انعقاد تفاهم‌نامه بين بانك قرض‌الحسنه مهر ايران و وزارت بهداشت با حضور دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت و دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت

بین وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت  ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

جلوگیری از انعقاد قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با بخش های فاقد مجوز

مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: جلوگیری از انعقاد قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با بخش های فاقد مجوز  ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد دو قرارداد جدید با خودروسازان خارجی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از انعقاد دو قرارداد جدید با خودروسازان خارجی تا پایان سال جاری خبر داد. العالم ـ ایران محمدرضا نعمت‌زاده امروز در مراسم رونمایی ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیانیه رولزرویس درباره انعقاد قرارداد ایران با ایرباس

به گزارش جماران، شرکت رولز رویس در این بیانیه گفت: این توافق صورت گرفته شامل 16 فروند ایرباس A350 است که انحصارا از موتور ( Trent XWB) (ساخت شرکت رولزرویس) که یکی از کارآمد ترین موتورهای هواپیمای جهان ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد تفاهم نامه مشترک - برنامه ملی ثبت سرطان در ایران -

 تفاهم نامه مشترک میان معاونت بهداشت ، معاونت درمان و معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص « برنامه ملی ثبت سرطان در ایران » منعقد شد. به گزارش وبدا، دکتر علی قنبری مطلق ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی - انعقاد تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: ضرورت بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی/ انعقاد تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد  ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

تربیت دینی را با برنامه ریزی دقیق وارد مدارس کرده ایم - انعقاد ۲۲ تفاهم‌نامه بین آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» حمیدرضا شیخ الاسلام، مدیر کل آموزش و پرورش استان قم امروز در نخستین نشست مشترک دو روزه جامعه الزهرا (سلام الله علیها) و وزارت آموزش و پرورش که در تالار بیداری ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اتحادیه مؤسسات قرآنی و دانشگاه خوارزمی

.jwplayer تفاهم‌نامه همکاری ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

انعقاد قرارداد ۶۲ ميليارد توماني خروج مغروقه‌ها از آبراه اروند - مشكلات عراق احداث خط ريلي خرمشهر-

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در حاشيه بازديد از طرح‌هاي در دست اجراي اداره كل بندر و دريانوردي خرمشهر در جمع خبرنگاران، گفت: اميدواريم پس از گذشت سال‌ها از پايان جنگ، لايروبي اروندرود ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

انعقاد قرارداد 10 طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار ایرنا، ابراهیم ایدنی روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پروژه آزاد راه شهید رجایی در مرحله انعقاد قرار داد است

... مطالعات این آزاد راه به پایان رسیده و در مرحله انعقاد وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی است که به محض ابلاغ قرار عملیات اجرایی آن راه شروع می شود. وی بیان کرد: این آزاد به طول 32 کیلومتر و با هزینه ای ...
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری بین ایلام و شرکت چینی

به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، علی سایه میری با اشاره به دیدارش با نماینده شرکت چینی citic اظهار ...
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مصوبه دولت درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی

با تصمیم هیئت وزیران، نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تعیین شد. به گزارش قم پرس به نقل ...
تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اصرار بر انعقاد قرار دادهای نفتیِ مسئله‌دار کلنگ به قبر منافع ملی است - فاجعه قرار داد کرسنت در حال

بیرانوند در گفت‌وگو با فارس:اصرار بر انعقاد قرار دادهای نفتیِ مسئله‌دار کلنگ به قبر منافع ملی است/ فاجعه قرار داد کرسنت در حال تکرار است بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم در گفت‌وگو با ...
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد برجام نقطه اوج رفتار صادقانه ایران بود

... اسلامی در دیدار با وزیر امورخارجه نروژ با بیان اینکه انعقاد برجام نقطه اوج رفتار صادقانه ایران بود، گفت: اکنون ملت ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهدات خود هستند. به گزارش ...
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان اعتاب مقدس جهان اسلام

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در این اجلاس گفت: این تفاهمنامه در شش بند با هدف ترویج اسلام ناب محمدی تنظیم شده است. حجت الاسلام ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

طرح ۲ فوریتی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انعقاد قراردادهای نفتی

حاجی‌دلیگانی به فارس خبر دادطرح ۲ فوریتی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انعقاد قراردادهای نفتی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد ۶۵ هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

.jwplayer حجم معاملات آتی ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد ۱۰ هزار میلیارد ریالی مشارکت بخش خصوصی در 22 پروژه آب و فاضلاب

با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو انجام می‌شودانعقاد قرارداد ۱۰ هزار میلیارد ریالی مشارکت بخش خصوصی در 22 پروژه آب و فاضلاب به‌گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا جانباز با اعلام این خبر اظهار داشت: ...
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد پیمان‌های چند جانبه پولی و مالی باید به تکلیف قانونی دائمی تبدیل شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارسانعقاد پیمان‌های چند جانبه پولی و مالی باید به تکلیف قانونی دائمی تبدیل شود جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس در ...
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرادادهای تامین امکانات لازم در برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری و شورای شهر - هزینه ۱۶۰ میلیا

ناصریان به فارس خبر داد انعقاد قرادادهای تامین امکانات لازم در برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری و شورای شهر/ هزینه ۱۶۰ میلیاردی در انتخابات سال گذشته معاون توسعه و منابع انسانی وزیر کشور گفت: در بودجه سال ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تاج: باشگاه ها در انعقاد قراردادها کاهش هزینه داشته اند - مخالف فروش امتیاز تیم ها هستیم

به گزارش ایرنا، 'مهدی تاج' در پایان آیین برترین های پانزدهمین دوره رقابت های فوتبال در برج میلاد تهران با بیان این که در حال حاضر بضاعت ما همین ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد تفاهم نامه بین منطقه آزاد اروند و آموزش و پرورش خوزستان

محمد تقی زاده شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به جلسات برگزار شده با معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مناطق آزاد کشور افزود: برنامه ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دلیل عجله وزارت نفت برای انعقاد قرارداد بر اساس الگوی تأیید نشده چیست؟

یادداشت اقتصادی/دلیل عجله وزارت نفت برای انعقاد قرارداد بر اساس الگوی تأیید نشده چیست؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و عدم تحقق وعده‌های ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دلیل عجله وزارت نفت برای انعقاد قرارداد بر اساس یک الگوی تایید نشده چیست؟

یادداشت اقتصادی/دلیل عجله وزارت نفت برای انعقاد قرارداد بر اساس یک الگوی تایید نشده چیست؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و عدم تحقق وعده‌های ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

سؤال نماینده مشهد از وزیر اقتصاد درباره انعقاد قرارداد با شرکت آمریکایی

سؤال نماینده مشهد از وزیر اقتصاد درباره انعقاد قرارداد با شرکت آمریکایی به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی سوال خود از وزیر امور اقتصادی ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سوال نماینده مشهد از وزیر اقتصاد درباره انعقاد قرارداد با شرکت آمریکایی

سوال نماینده مشهد از وزیر اقتصاد درباره انعقاد قرارداد با شرکت آمریکایی به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی سوال خود از وزیر امور اقتصادی ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقادتفاهم نامه بین شوراو شهرداری کرج و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری

... انجام امور مطالعاتی و علمی مشترک، تقویت فرهنگ عمومی مبارزه با فساد از مفاد این تفاه نامه بود. در این تفاهم نامه کمیته ای نیز برای اجرای آن پیش بینی شده است . پس از یک ماه از انعقاد تفاهم نامه اجرایی می ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

علت انعقاد قرارداد شاپرک با شرکت آمریکایی

.jwplayer تعدادی از نمایندگان ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کاهش 13 درصدی خرید نفت ریلاینس هند از ایران - تلاش برای انعقاد قرارداد خرید بلندمدت

رویترز خبر دادکاهش 13 درصدی خرید نفت ریلاینس هند از ایران/ تلاش برای انعقاد قرارداد خرید بلندمدت به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، رویترز در گزارشی به نقل از آمار عبور و مرور نفتکش‌ها دریافت ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد ۳ بازیکن نفت با صبای قم غیرقانونی است

سایت باشگاه نفت مدعی شد:انعقاد قرارداد ۳ بازیکن نفت با صبای قم غیرقانونی است به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی باشگاه نفت تهران، محمد دانشگر، ارسلان مطهری و رضا علیاری بازیکنانی هستند که با ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

روابط ریاض - تل آویو به سمت انعقاد پیمان راهبردی

العالم - روابط عربستان و رژیم صهیونیستی از ارتباطات پشت پرده فراتر رفته و به مرحله بررسی راهکارهای تحکیم ارتباط بر اساس برقراری سازش رسیده است که از این طرح بعنوان پلی برای ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد قرارداد های بین المللی با 4 موسسه بین المللی به منظور برگزاری آزمون های بین المللی - برگزاری

معاون آموزشی وزارت بهداشت از انعقاد قرارداد های بین المللی با 4 موسسه بین المللی ETS، ICCA، AACR و City & Guilds به منظور برگزاری برخی از آزمون های بین المللی در داخل کشور خبر داد. به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

مذاکره شرکت‌های گازی ایران و نروژ برای انعقاد قرارداد 600 میلیون دلاری

مذاکره شرکت‌های گازی ایران و نروژ برای انعقاد قرارداد 600 میلیون دلاری به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک شرکت نفت و گاز نروژی قصد دارد یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای پسابرجم را با یک گروه ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قراردادبه ارزش يك ميليارد و٢٠٠ ميليون دلار بافنلاندولهستان

رييس اتاق بازرگانی ايران گفت: فعالان بخش خصوصی دو كشور فنلاند و لهستان طی دو روز گذشته يادداشت تفاهم و قرارداهايی به ارزش يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار با فعالين اقتصادی ايران ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه مهندسی ژنتیک

به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی ایران، به منظور هم افزایی قابلیت های علمی تحقیقاتی موجود در این دو مرکز و به دنبال ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد ۴۴ هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

حجم معاملات آتی سكه طی هفته گذشته در بورس كالای ایران به ۴۴هزار و ۱۸۴ قرارداد و ارزش آن به بیش از ۴هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته اخیر در بین ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اتحادیه تاکسیرانی: آماده انعقاد قرارداد با سایپا هستیم

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: آریو خودرویی است که بیشتر شاخص های مورد نظر اتحادیه تاکسیرانی های شهری را دارد و اگر سایپا بتواند با اتحادیه یک ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد قرارداد سه جانبه ساخت واگن مسافری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر - تعهد شرکت صربستانی برای فاینانس و ان

در جمع خبرنگاران عنوان شدانعقاد قرارداد سه جانبه ساخت واگن مسافری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر/ تعهد شرکت صربستانی برای فاینانس و انتقال تکنولوژی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای توسعه حمل‌ونقل ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد سه جانبه ساخت واگن مسافری با سرعت ۲۰۰کیلومتر - تعهد شرکت صربستانی برای فاینانس و انت

در جمع خبرنگاران عنوان شدانعقاد قرارداد سه جانبه ساخت واگن مسافری با سرعت ۲۰۰کیلومتر/ تعهد شرکت صربستانی برای فاینانس و انتقال تکنولوژی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای توسعه حمل‌ونقل ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی البرز با استان جوجیانک چین

به گزارش ایرنا، این قرارداد با حضور استاندار البرز و اعضای یک هیات فرهنگی و تجاری کشور چین در استانداری البرز منعقد شد. براساس قرارداد خواهر ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد قرار داد احداث بیمارستان تخصصی 250 تختخوابی در جمکران

در آستانه میلاد فرخنده منجی عالم بشریت قرار داد احداث بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی کودک و مادر 250 تختخوابی امام زمان (عج) شامگاه جمعه با حضور آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید میان ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انعقاد ۶ قرارداد نفتی و گازی در سال ۹۵ - پیمانکار خارجی در صورت عدم انتقال فناوری باید جریمه شود

معاون پژوهشی وزیر نفت خبر دادانعقاد ۶ قرارداد نفتی و گازی در سال ۹۵/ پیمانکار خارجی در صورت عدم انتقال فناوری باید جریمه شود به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا مقدم در یک نشست خبری در وزارت ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد جدید تولید ۱۵۰ واگن ریل‌باس برای راه‌آهن - طلب سنگینی از دولت داریم

مدیرعامل ایریکو در پاسخ به فارس خبر دادانعقاد قرارداد جدید تولید ۱۵۰ واگن ریل‌باس برای راه‌آهن/ طلب سنگینی از دولت داریم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی مقدمی در حاشیه چهارمین نمایشگاه بین‌الملل ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای دو قطعه آزادراه شش خطه کنارگذر شرقی اصفهان

با مصوبه دولت انجام می‌شودانعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای دو قطعه آزادراه شش خطه کنارگذر شرقی اصفهان به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه دولت در مورد انعقاد ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد ۴۹ هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

حجم معاملات آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کالای ایران به ۴۹ هزار و ۱۰۳ قرارداد و ارزش آن به بیش از ۵ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالا اعلام کرد: ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اصلاح تصويب‌نامه انعقاد قرارداد مشاركت آزادراه شش خطه قائم‌شهر-ساري - صدور مجوز امضاي موقت موافقتنا

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيات دولت عصر يكشنبه ۱۹ ارديبهشت به رياست دكتر روحاني نشست داشت و در اين نشست نسبت به اصلاح تصويب‌نامه موضوع انعقاد قرارداد مشاركت ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

۷۰هیئت تجاری خارجی به ایران سفرکردند - انعقاد۱۴قرارداد با کره‌ای‌ها

... کره جنوبی را از هیئت های بسیار موفق دانست و افزود: این هیئت ضمن انعقاد ۱۴ قرارداد اجرایی، ۸ میلیارد دلار فاینانس در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و ۵ میلیارد دلار هم پوشش بیمه ای برای فعالان اقتصادی ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد پیش‌قرارداد فاینانس ۱.۳ میلیارد یورویی کره‌ای‌ها برای آزادراه تهران-شمال

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران -شمال خبر دادانعقاد پیش‌قرارداد فاینانس ۱.۳ میلیارد یورویی کره‌ای‌ها برای آزادراه تهران-شمال به گزارش خبرگزاری فارس ، مهران اعتمادی امروز در جمع خبرنگاران از امضای پیش قرارداد ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی با کشورهای عمده طرف تجاری ایران شد

طبق مصوبه مجلسبانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی با کشورهای عمده طرف تجاری ایران شد گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انعقاد سند همكاري ميان معاونت علمي رياست جمهوري و شركت فرانسوي سوئز

به گزارش روز شنبه گروه علمي ايرنا از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اجراي پروژه­هاي الگويي در زمينه فناوري­هاي مرتبط با آب، خاك، آبخيزداري ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد قرارداد ساخت سد مخزني روزيه در استان سمنان

به ‌گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو، اين قرارداد هم‌زمان با سفر هيئت دولت به استان سمنان، با حضور «حميد چيت‌چيان» وزير نيرو، ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی ایستگاه‌های راه‌آهن تهران و پاریس

امروز با حضور وزیر حمل‌ونقل فرانسه انجام شدانعقاد قرارداد خواهرخواندگی ایستگاه‌های راه‌آهن تهران و پاریس به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آلن ویدالیس، وزیر حمل‌ونقل، دریا و شیلات فرانسه در ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انتقال خون ایران باید رهبری آزمایشگاههای انعقاد منطقه را در دست بگیرد

... آزمایشگاه انعقاد سازمان انتقال خون به عنوان  آزمایشگاه مرجع کشور گفت :با وجود خدمات شایسته ای که این آزمایشگاه تاکنون ارائه کرده است، هنوز اعتقاد دارم این آزمایشگاه حرف های زیادی برای گفتن دارد و سازمان ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

تحویل ۵ تا ۸ فروند هواپیما ایرباس به ایران در سال ۲۰۱۶ - انعقاد قرارداد نهایی با ایرباس تا یک‌ماه آ

... با ایرباس برای انعقاد قرارداد نهایی ادامه دارد، با اشاره به پیش قراداد 500 صفحه‌ای با ایرباس، گفت: این حجم از قرارداد باید با جزئیات مطالعه و نظرات طرفین منتقل شود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد توافق‌نامه تامین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه - تسهیل اعزام نیروی کار

در دیدار ربیعی با همتای ترکیه‌ای انجام شدانعقاد توافق‌نامه تامین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه/ تسهیل اعزام نیروی کار به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد توافق نامه تامین اجتماعی میان ایران و ترکیه

... دو طرف بر انعقاد توافق نامه تامین اجتماعی و تقویت امکان سرمایه گذاری، انتقال دانش بیمه و تسهیل اعزام نیروی کار و نیروی انسانی میان دو کشور و حفظ حقوق آنها در صورت بروز حوادث، سرمایه گذاری مشترک در بخش ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بخش کشاورزی خوزستان اولویت نخست انعقاد تفاهمنامه با هلند است

... مهر، مرتضی رخیصی پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه اتاق تعاون و شرکت مشاوران بازرگانی هلند در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه جتماعی خوزستان اظهار کرد: این تفاهم نامه به منظور ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد فاینانس بین مخابرات ایران و ایتال تل ایتالیا

انعقاد قرارداد فاینانس بین مخابرات ایران و ایتال تل ایتالیا به گزارش خبرگزاری فارس، امضای تفاهم نامه میان شرکت مخابرات ایران و ایتال تل ایتالیا با حضور نخست وزیر ایتالیا امضا شد. این تفاهم نامه، به منظور ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

واگذاری 1100 دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد - انعقاد توافقنامه با شرکت زامیاد برای واگذاری

امید با اشاره به اینکه تراکتورها در سه مدل مختلف و با قیمت های متفاوت توزیع می شوند اظهارکرد: به طور میانگین ارزش هر دستگاه تراکتوری که به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد واگذار می‌شود ۳۵۰ میلیون ریال ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انعقاد قرارداد ۳.۵ میلیارد دلاری بین زیمنس و مپنا - آلمان‌ها در لوازم خانگی ایران سرمایه‌گذاری می‌ک

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر دادانعقاد قرارداد ۳.۵ میلیارد دلاری بین زیمنس و مپنا/ آلمان‌ها در لوازم خانگی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پدرام سلطانی صبح امروز ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

انعقاد قرارداد همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت تجارت پتروشیمی خلیج فارس

... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شکبه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ،  «سیدکمال سیدعلی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق در مراسم انعقاد این قرارداد گفت، صندوق ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ضرورت انعقاد قرارداد با بیمه‌گذاران بزرگ

شهردار قم با اشاره به مشکلاتی که بیمه‌گذاران بدون پشتوانه برای شهرداری ایجاد می‌کنند، بر ضرورت انعقاد قرارداد با بیمه‌گذاران بزرگ تأکید کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، رئیس کمیسیون برنامه ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انعقاد قراردادهای طویل‌المدت در شرایط کاهش شدید قیمت نفت زیان‌رسانی به کشور است

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: امین‌زاده: انعقاد قراردادهای طویل‌المدت در شرایط کاهش شدید قیمت نفت زیان‌رسانی به کشور است معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: وجود قراردادهای طویل‌المدت در شرایط استرس‌زا و ناپایدار ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top