قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

اهمیت

اهمیت نقش فرهنگ سازی در راه رسیدن به رونق تولید

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم فرهنگ سازي در بحث رونق توليد را مهم دانست و گفت: براي اينكه مردم، مسئولان و فعالان اقتصادي وظايف خود را به خوبي انجام دهند نيازمند فراهم سازي زمينه هاي فرهنگي آن هستيم. ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 267
دسته بندی: صفحه نخست

آزادی تدمر از نظر زمانی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت

... منظر «زمانی که اتفاق افتاد» دارای اهمیت فوق العاده‌ای بود و می‌تواند به پروسه سیاسی کمک موثری نماید.  وی افزود: سیاست ایران از ابتدای  بحران سوریه دارای سه پایه اساسی بود، اول تاکید بر نقش سازمان ملل ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 92
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان زرندیه - کمبود تخت بیمارستانی، معضل نظام سلامت نیست بلکه توزیع عادلانه و منطقی اهمیت دارد

افتتاحبیمارستانامامرضاعشهرستانزرندیهکمبودتختبیمارستانی،معضلنظامسلامتنیستبلکهتوزیععادلانهومنطقیاهمیتدارد درسفروزیربهداشتبهاستانمرکزی،بیمارستان۳۲تختخوابیامامرضاعشهرستانزرندیهافتتاحشد بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهافتتاحاینبیمارستانگفتاینبیمارستان،جنرالوباطرفیت۳۲تختبیمارستانیاستکهتقریباتمامبخشهایموردنیازمنطقهدرآنفعالاستالبتهبناشدبرخیتجهیزاتموردنیازبرایاینبیمارستانتامینشودوچوناینمنطقهدربینشاهراهمواصلاتیقرارگرفته،بخشاورژانسوبخشتشخیصیوتصویربرداریراتقویتمیکنیم ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکید بر ضرورت و اهمیت روزافزون فرهنگ سازی در حوزه پیوند اعضا

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتدرنخستینکنگرهملیاهدایعضوعنوانکرد تاکیدبرضرورتواهمیتروزافزونفرهنگسازیدرحوزهپیونداعضا رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهاوزارتبهداشتگفتدرحالحاضر،ایرانرتبهیکمجهانرادرپیوندکبددارداینپیوندهایکبدبهیکمرکزباپیونددرسال،بهمرکزابنسینایشیرازاختصاصدارد  ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت آموزش قرآن از زبان دانشجوی اندونزیایی

 تاریخ: سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨       ساعت: ٠٩:٣٧         شماره خبر: ٩٩٦٧١           پرینت اهمیت آموزش قرآن از زبان دانشجوی اندونزیایی دانشجوی اندونزیایی در نشست «آشنایی ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دانشجوی اندونزیایی از اهمیت آموزش قرآن در اندونزی می‌گوید

 تاریخ: سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨       ساعت: ٠٩:٣٧         شماره خبر: ٩٩٦٧١           پرینت دانشجوی اندونزیایی از اهمیت آموزش قرآن در اندونزی می‌گوید دانشجوی اندونزیایی ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

با هنر دوربین می‌توان به اهمیت نماز و نیایش رسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آیین اختتامیه جشنواره نماز و نیایش گفت: با هنر دوربین می‌توان به اهمیت نماز و نیایش رسید. وی با بیان ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه پرستاران در پیشگیری از بیماری های قلب و عروق - ۹ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند

تاکیدبرنقشواهمیتجایگاهپرستاراندرپیشگیریازبیماریهایقلبوعروق۹درصدازجمعیتکشورراسالمندانتشکیلمیدهند   معاونپرستاریوزارتبهداشتبااشارهبهافزایشروبهرشدجمعیتسالمندانکشور،برضرورتتوجهبهراهکارهایپیشگیرانهدرمسایلینظیربیماریهایقلبیعروقیتاکیدکرد ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت تعلیم و تربیت در کودکی، در روایات اهل بیت(ع) آمده است

... سالن جلسات مجتمع شهید آوینی برگزار شد، ضمن تاکید اهمیت تعلیم و تربیت کودکان گفت: با توجه به اینکه روایات بسیاری از امامان و اهل بیت در باب اهمیت تربیت کودکان از سنین پایین آمده است، باید به مساله رشد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استفاده از هنر در معرفی ارزش‌ها و اعتقادات، از اهمیت به سزایی برخوردار است

... و هنر صورت پذیرد. حسینی کاشانی با بیان اهمیت جایگاه نماز در روایات دینی تاکید کرد: جایگاه نماز بر همگان روشن است و روایات فراوان در جهت اهمیت نماز اول وقت وجود دارد و با توجه به اینکه قم، مهد دینی ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اهمیت پیشگیری در حوزه مقابله با مواد مخدر

استاندار قم، ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه مقابله با مواد مخدر اظهار کرد: اقدامات آموزشی و فرهنگی لازم بر اساس مطالعه، شناخت و غربالگری بایستی انجام شود. به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام ...
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نگاه حاکم بر مجلس، حکایت از اهمیت حیطه سلامت در مجلس دارد

وزیربهداشتدرنامهایبهنمایندگانمجلسشورایاسلامی؛ نگاهحاکمبرمجلس،حکایتازاهمیتحیطهسلامتدرمجلسدارد وزیربهداشتدرنامهقدردانیازنمایندگانمجلسشورایاسلامی،گفترایقاطع نمایندگانمجلسشورایاسلامی،بیانگرحمایتازخصیصهپاکدستی،کارشناسیوتجربهاست ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

روزانه 40تا 50هزارحمله سایبری کم اهمیت علیه ایران صورت می گیرد

... - 15:56 رئیس سازمان پدافندغیر عامل کشور اعلام کرد که روزانه حدود 40 تا 50 هزار مورد حمله سایبری کم اهمیت علیه کشور انجام ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اهمیت چهل سالگی انقلاب کمتر از پیروزی آن در سال 57 نیست

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گفت: انقلاب اسلامی بدون کمترین خدشه و انحرافی در ارکان خود به چهل سالگی رسیده است و اهمیت این موضوع کمتر از به پیروزی آن در سال 57 نیست. سردار محمد رضا نقدی در دوره ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اختلافات داخلی نباید ما را از اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب غافل کند

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، با اشاره به این که انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون به خصوص عرصه های علمی، فکری و فرهنگی ، خدمات و دستاوردهای بسیاری داشته ...
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نشست علمی - اهمیت پژوهش و نقش آن در ارتقای پژوهش جامعه‌المصطفی -

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعه‌المصطفی،«حجت‌الاسلام شمسی‌پور»، مدیر جذب و ارزشیابی جامعه‌المصطفی، پیش از ظهر امروز در ابتدای نشست علمی «اهمیت پژوهش و نقش آن در ارتقای پژوهش جامعه‌المصطفی»، که ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

راهکار های مبتکرانه و خلاقانه از اهمیت بسزایی برخوردار است

... حداکثری از فناوری های نوین را از افتخارات ناجا دانست. سردار سلیمانی با اشاره به اینکه راهکار های مبتکرانه و خلاقانه ای که منجر به نوآوری می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است ، افزود: استان مازندران ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بهبود کیفیت زندگی و طول عمر در سایه اهمیت به ورزش حاصل می شود

پیاموزیربهداشتدرمراسمافتتاحیهدومینالمپیادفرهنگیورزشیکارکنانجانبازومعلول بهبودکیفیتزندگیوطولعمردرسایهاهمیتبهورزشحاصلمیشود وزیربهداشتبابیاناینکهبهبودکیفیتزندگیوطولعمردرسایهاهمیتبهورزشحاصلمیشودودراسلامنیزتاکیدبسیاریبرآمادگیوورزششدهاست،گفتبدونتردیدورزشتاثیراتروانشناسیبسیاریبرماداردورسیدنبهاهدافورزشیمیتواندسلامتی،اعتمادبهنفس،هوشیاریوعزتنفسایجادکند  ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

روحانیون اهمیت وحدت امت اسلامی را تبیین کنند

حجت الاسلام محمدرضا صداقت در گفت و گو با خبرگزاری «حوزه» در شیراز، وحدت مسلمانان را یکی از مسائل مهم جهان اسلام دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه وهابی ها، صهیونیست‌ها و برخی از افراد نفوذی دشمن ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مسئولان و برنامه ریزان کشور از اهمیت سلامت روان مردم غافل نشوند

دکتر علیرضا آقا یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با بیان این که در تهیه و تدوین اسناد بالادستی کشور در کنار توجه به مساله بهداشت عمومی و سلامت فیزیکی و ظاهری جامعه باید اهمیت لازم به سلامت روح ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اهمیت هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای

مدیرعاملسازمانبیمهسلامتایراندردومینجلسههماهنگیسازمان‌هایبیمه‌گرمطرحکرد‏ اهمیتهماهنگیسازمان‌هایبیمه‌گردرراستایرفعهم‌پوشانیبیمه‌ای مدیرعاملسازمانبیمهسلامتایرانگفتباتوجهبهوجودارتباطبرخطمیانسازمان‌هایبیمه‌گر،بایدبهدنبالجلوگیریازایجاد‏هم‌پوشانیجدیدباشیمازطرفیکنترلهم‌پوشانی‌هایبیمه‌ایدرزماندریافتخدمتنیزدرحالانجاماست‏ ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت فناوری های نوین در افزایش رفاه مردم

وزیربهداشتدرآیینامضایتفاهمنامهبامعاونعلمیوفناوریرییسجمهورعنوانکرد وزیربهداشتبااشارهبههمکاریهایفراوانعلمیوپژوهشیبینوزارتبهداشتومعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریگفتفناوریهاینویندرجهتافزایشرفاهمردمودردسترسیبهخدماتوارائهخدماتتشخیصیودرمانی،اهمیتبسیارزیادیدارد ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارزش و اهمیت شغل پرستاری در مدارس نهادینه شود - دكتر حضرتي از افتخارات نظام سلامت كشور است

رییسدانشگاهعلومپزشکیکردستاندردیدارمعاونپرستاریوزارتبهداشت ارزشواهمیتشغلپرستاریدرمدارسنهادینهشوددكترحضرتيازافتخاراتنظامسلامتكشوراست رییسدانشگاهعلومپزشکیکردستانبابیاناینکهشغلپرستاریدرکشورماجایگاهواقعیخودشرانداردومغفولماندهاست،گفتارزشواهمیتشغلپرستاریرابایددرمدارسنهادینه کرد  ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جایگاه و اهمیت هنر در فلسفه اسلامی

... آزاد در ادامه درباره جایگاه و اهمیت هنر در فلسفه اسلامی، اظهار داشت: در حوزه تفکر ایرانی و اسلامی  به دلیل پیشینه بسیار غنی مخصوصا در بحث عرفان قالبا تفکر فلسفی وارد مباحثی مانند عرفان و عشق  می شوند. ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

از اهمیت زکات تا آثار پرداخت و عدم پرداخت آن

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، تربیت اسلامی از توصیه های بزرگان دین برای مسلمانان است که در شماره های گوناگون، بخش های مختلفی را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد. * زکات مقدمه انسان برترين ...
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تعاملات بین المللی در حوزه سلامت دارای اهمیت است

سفیر پیشین ایران در فرانسه مطرح کرد: تعاملات بین المللی در حوزه سلامت دارای اهمیت است سفیر پیشین ایران در فرانسه و مشاور شورای ...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیماران اعصاب و روان، مظلوم ترین گروه بیماران هستند - حمایت بیمه ای و اجتماعی از بیماران اعصاب و روان اهمیت زیادی دارد

وزیر بهداشت در آیین افتتاح بیمارستان اعصاب و روان مهر خرم آباد: بیماران اعصاب و روان، مظلوم ترین گروه بیماران هستند/ حمایت بیمه ای و اجتماعی از بیماران اعصاب و روان اهمیت زیادی دارد ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

سمینار بهداشت روان و اهمیت آن در اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد

سمینار بهداشت روان و اهمیت آن در اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد   سمینار «بهداشت روان و اهمیت آن در اورژانس پیش بیمارستانی» در ستاد وزارت ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به حجم و تنوع بالای این محصولات

مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تاکید کرد: اهمیت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به حجم و تنوع بالای این محصولات مشاور وزیر بهداشت و ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور: نمایشگاه های قرآن سراسر کشور محصولات قم را عرضه می کنند - سرمایه گذاری در فعالیت های قرآنی ویژه کودکان بسیار اهمیت دارد

به گزارش ستاد خبری ششمین نمایشگاه قرآن و عترت، حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در سخنانی اظهار داشت: نمایشگاه قرآن و عترت قم دارای بخش های متنوعی است و شهر مقدس قم ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تریل و اهمیت آن در گردشگری مسئولانه

... شده است، با نصب تابلوهای راهنما موقعیت مکانی آن را نیز اطلاع داد. استفاده از تابلوهای تفسیری (تفسیر میراث) در شروع مسیر و یا در طول تریل: معرفی منطقه ای که به آن وارد می شویم از لحاظ اهمیت محیط ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت تعامل و هم فکری بزرگان شیعه و مسیحیت برای تحقق صلح و عدالت جهانی

    رئیس دانشگاه کاتولیک فرانسه مطرح کرد؛   اهمیت تعامل و هم فکری بزرگان شیعه و مسیحیت برای تحقق صلح و عدالت جهانی   تاريخ  انتشار خبر: دوشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ...
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اهمیت و نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ سلامت جامعه

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های هفته سلامت تاکید کرد: اهمیت و نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ سلامت جامعه مشاور وزیر بهداشت ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازخوانی روش اجتهادی امام صدر برای امروز ما اهمیت بسیاری دارد

... الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه درباره اهمیت انتشار مجموعه ۱۲ جلدی «گام به گام با امام» گفت: پیش از هر چیز تشکر می‌کنم از سروران عزیزی که تدبیر به خرج داده و مجموعه آثار امام موسی صدر را منتشر کرده‌اند. ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

برای روابط با سنگال اهمیت بسیاری قائل هستیم

وزیر خارجه کشورمان گفت: ما برای روابط با سنگال اهمیت بسیاری قائل هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مکی سالی رئیس جمهور سنگال دیدار و گفتگو کرد. وزیر ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اهمیت ویژه دیدار بارسا-رم برای رئال مادرید!

دیدار بارسلونا با رم در لیگ قهرمانان اروپا برای رقیب سنتی آبی-اناری ها اهمیت زیادی دارد. به گزارش جی پلاس، روزنامه موندو دپورتیوو ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

روسیه تحریم انگلیس علیه جام جهانی فوتبال را بی اهمیت دانست

العالم- روسیه شبکه تلویزیونی روسی «لایف» امروز به نقل از آلکسی سوروکین رئیس کمیته برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 گفت: هیچ اتفاق ناگواری در برنامه برگزاری جام جهانی فوتبال رخ نخواهد ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اهمیت مباحث فرانظریه‌ای در علوم انسانی - انواع نظریه درعلوم انسانی

عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن مباحث فرانظریه‌ای در علوم اجتماعی از ضرورت مشخص شدن تعاریف در این سطح سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اهمیت هزینه و کارکرد منابع انسانی باید در اولویت باشد

... پزشکی ایران به معرفی استراتژی ها، اهداف کلان و برنامه های اداره کل منابع انسانی پرداخت و گفت: اهمیت هزینه و کارکرد منابع انسانی را باید در اولویت قرار بدهیم. مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با بیان ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مصداق شناسی و نگاه هویتی در احکام فقهی دارای اهمیت است

...  دبیر علمی همایش ملی فقه هنر با ذکر اهمیت مصداق شناسی گفت: اگر فقیه امروز بخواهد کتاب جهاد بنویسد نمی تواند مثل گذشته احکام را صادر کند؛ یعنی در باب نوع حمله و غنایم، مسایل و مصادیق تغییر کرده است.  ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دوره هاي بصیرت براي پيشبرد مأموريت هاي ناجا اهميت بسزايي دارند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "اسکندر مومنی" در جمع جانشینان فرماندهان انتظامی سراسر کشور در مجتمع فرهنگی-تربیتی و آموزشی عمار در قم، با بيان اين که وظيفه فرماندهان و مسئولان در ناجا ، خودسازي ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

چرا شارع مقدس برای نظافت دهان اهمیت بالایی قائل شده است؟

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، نظافت دهان یکی از تأکیدات مهم دین اسلام است که علامه سيّد جعفر مرتضى عاملى در کتاب «آداب طبّ و پزشكى در اسلام با مختصرى از تاريخ طبّ» به آن پرداخته و تقدیم حضور علاقمندان ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

سلامت روانی زلزله زدگان اهمیت بسیار زیادی دارد - حضور مردم در کمک رسانی به زلزله زدگان از زیباترین جلوه های مسئولیت اجتماعی

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ضمن تأکید بر اهمیت توجه به سلامت روحی و روانی آسیب دیدگان، به ارایه گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه پرداخت. به گزارش وبدا، ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت‌الله جوادی آملی: احیای وقف از احیای موقوفات اهمیت بیشتری دارد - تشکر از فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف

... موجود است، باید در تقویت آن کوشید. وی با بیان اینکه برپایی مجالس و اطعام عزاداران اهل بیت(ع) سر جای خودش اهمیت دارد گفت: مهمتر آن است که برای احیای اسلام و معارف دینی از وقف استفاده شود. آیت‌الله جوادی ...
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انجام بیش از ١٣٠٠ عمل جراحي براي مصدومين زلزله زده - اهمیت التيام زخم هاي رواني زلزله زدگان

سخنگوی وزارت بهداشت: انجام بیش از ١٣٠٠ عمل جراحي براي مصدومين زلزله زده/ اهمیت التيام زخم هاي رواني زلزله زدگان سخنگوی ...
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت حفظ سلامت زائران در راهپیمایی اربعین حسینی - با هم افزایی دستگاه ها، بهترین خدمات را به راهپیمایان ارائه می دهیم - بیمارستان، درمانگاه، محل استقرار آمبولانس ها و قرار گیری آزمایشگاه ها مشخص شده است

سرپرست سازمان اورژانس کشور درخصوص راهپیمایی زائران اربعین حسینی گفت: حفظ سلامت زائران یکی از کارهای مهمی است که ما باید در این ایام به آن توجه ویژه داشته باشیم. به گزارش وبدا، پیرحسین کولیوند در جلسه ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت آب در کشور ما بر همه روشن است

اسلامشهر- وزیر نیرو گفت: اهمیت آب در کشور ما بر همه روشن است. به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان صبح دوشنبه در افتتاح فاز اول پروژه تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر اظهار کرد: ما در کشوری خشک و نیمه خشک زندگی ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

اهمیت سبک زندگی سالم در خود مراقبتی

تهران- ایرنا- دبیر علمی پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی با اشاره به اهمیت پیروی از سبک زندگی سالم در خودمراقبتی، گفت: مهمترین بخشی که در خودمراقبتی افراد می تواند موثر باشد، ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همکاری ایران و ترکیه برای برقراری امنیت در منطقه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد

... اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محترم اینجه در حاشیه امضای صورت‌جلسه نتیجه نخستین نشست کارگروه مشترک جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

محیط زیست و اهمیت حفظ منابع طبیعی

... اهمیتی فزاینده دارد. گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح شنبه 31تیر 1396 داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بررسی کرده است. ** چالش های ناشی از تاثیر ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اهمیت ترکیب مدیریت شهری تهران

... شجاع پوریان، نوشت: از این‌رو بعد از چینش وزرای کابینه دولت دوازدهم، ترکیب مدیریت شهری جدید از اهمیت زیادی در میان افکار عمومی برخوردار است که از چند جهت قابل تبیین و بررسی است:1- کلانشهر تهران، پایتخت ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بودجه آبی کفاف مصرف فعلی کشاورزی را نمی دهد - اهمیت ارتقای سواد آبی

... نسبت به کشاورزی بسیار کم است ایرنا: استفاده از پساب ها در کشورهای دیگر به اشکال مختلف انجام می شود آیا می توان با این کار بحران آب را بهتر مدیریت کرد؟ باقری: آب شرب از این جهت اهمیت دارد که از یک سو جمعیت ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزیر کار افغانستان:مراکز آموزش های فنی و حرفه ای ایران برای جوانان افغان از اهمیت خوبی برخوردار است

کابل - ایرنا - وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در دیدار از مرکز فنی و حرفه ای کمتیه امداد امام «خمینی» «ره» این مرکز را برای آموزش حرفه و فن جوانان افغان با اهمیت دانسته و از جمهوری ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قرارداد توتال نشان دهنده اهمیت فرصت های تجاری ایران دردوران پسابرجام

لندن - ایرنا - لرد «دیوید هنی» سفیر پیشین انگلیس در سازمان ملل متحد، بابیان اینکه قرارداد گازی توتال نشان‌دهنده اهمیت فرصت‌های تجاری ایران در دوران پسابرجام است، عنوان کرد که این معامله ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ترودو بر اهمیت تحکیم روابط آمریکا و کانادا تاکید کرد

تهران- ایرنا - به گزارش تارنمای اندیشکده آمریکایی 'هیل'، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در نشست انجمن ملی فرمانداران آمریکا در روز جمعه، بر اهمیت تقویت و بهبود روابط آمریکا و کانادا تاکید ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نماینده سیاه پوست آمریکایی: ترامپ به جنبش حقوق مدنی - اهمیتی نمی دهد -

تهران- ایرنا- «جان لوئیس» نماینده جمهوریخواه از ایالت جورجیای آمریکا، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را به عدم شناخت و «اهمیت قائل نشدن» به جنبش حقوق مدنی متهم کرد و گفت: رئیس جمهوری ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تلاش برخی رسانه های خارجی برای کم اهمیت جلوه دادن قرارداد بزرگ گازی توتال

... را کم اهمیت جلوه بدهند. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، روزنامه کیهان چاپ لندن در یادداشتی تحت عنوان «قرارداد توتال» در نقد این قرار داد مدعی شد: قراردادها از نوع بیع متقابل به زیان ایران ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ترویج فرهنگ ایثار در میان کودکان اهمیت دارد

تهران- ایرنا- مدیرخانه فرهنگ ایثار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نقش و اهمیت قلم و ادبیات در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری میان کودکان و نوجوانان تاکید کرد. عبدالحمید موذن ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اهمیت تعامل منطقه ای جهت مدیریت محیط زیست - رویکرد هوشمندانه دولت در الزام کشورها

... موضوعاتی مانند گرد و غبار حضور نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد اهمیت خاصی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. *** نگاه کشور در زمینه دیپلماسی محیط زیستی رو به جلو است وی با بیان این که درباره مسائل مربوط ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اهمیت غربالگری منظم دی.ان.ای در بیماران سرطانی

تهران-ایرنا- مشاور سلامت ارشد دولت انگلیس معتقد است که برای کمک به انتحاب بهترین درمان ها برای بیماران سرطانی باید مرتب برای آنها آزمایش های دی.ان.ای تجویز شود. به گزارش ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

موصل منزلت فکری دارد، با آینده‌ای پرتنش و متزلزل موصل تجزیه می‌شود - از حیث - تفکر - مرگ بغدادی اهمیتی ندارد

... دومین شهر بزرگ عراق شد هیچ کس فکر نمی کرد که این قوم تبهکار ولی باورمند، این قدر مقاومت کنند. عملیات آزادسازی موصل، قریب به ده ماه طول کشید، اما پرسش اساسی و فوری این است که شهر موصل از حیث فکری چه اهمیتی ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پست به خاطر فناوری اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا کرده است

تهران - ایرنا - معاون وزیر پست هندوستان و رئیس یازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه گفت: نقش پست به خاطر فناوری اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. «آرناندا رایانا» ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سرمربی استقلال: دیدار تدارکاتی با پرسپولیس دارای اهمیت است

تهران - ایرنا - سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: برگزاری بازی دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در آلمان برای آبی پوشان از اهمیت بالایی برخوردار است و در عملکرد بهتر بازیکنان برای حضور ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جستاری به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری برای جبران کم آبی در خراسان جنوبی

... کرد ولی در این مناطق اهمیت جنگل پررنگتر است. ** اجرای 150 طرح آبخیز داری از سال 1370 تاکنون در استان نصر آبادی با بیان اینکه تاکنون 150 طرح آبخیزداری به طور کامل از سال 1370 تاکنون در استان اجرا شد، عنوان ...
تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاکید بر اهمیت مشارکت اروپا در بحران ‌های بین ‌المللی

... امنیت را نمی‌توان به قیمت ناامن کردن دیگر کشورها بدست آورد. در بخش دیگری از سخنانش گفت: توافق هسته‌ای ایران به این علت موفق شد که برای همه یک پیروزی بود و ما باید اهمیت طرز تفکر مبنی بر حاصل جمع مثبت ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معرفی اهمیت سرمایه‌گذاری در سلفچگان - فرودگاه قم توجیه اقتصادی دارد

قم - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: فعالان و سرمایه‌گذاران تولید و اقتصادی نمی‌دانند که سرمایه‌گذاری در این منطقه دارای چه مزایا و فرصت‌هایی است. خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آنچه که از محتوای ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نماد هایی برای یادآوری اهمیت کتابخوانی + عکس

تندیس‌هایی برای نشان دادن اهمیت کتاب و کتابخوانی امروزه از ارزش بالایی برخوردارند و همگان را دعوت به دوستی با یار مهربان می کنند. العالم - گوناگون ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اهمیت اکسپو آستانه برای آینده زمین

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: موضوعاکسپو امسال در آستانه بحث «انرژی‌های آینده و کنترل استفاده از سوخت‌های فسیلی» است و به همین خاطر می‌توان گفت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

رمضان و اهمیت ترویج فرهنگ انفاق و بخشش

تهران- ایرنا- ماه رمضان بهترین فرصت برای بخشش و نوع دوستی است و مسلمانان در این هنگامه می توانند در پرتو آموزه ها و مفاهیم والای الهی به انفاق و بخشش بپردازند تا از آثار روحی و معنوی آن ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روز قدس نماد مبارزه با سلطه است - اهمیت آخرین جمعه ماه رمضان امسال

... روز قدس نمادی برای مبارزه با سیستم نظام سلطه در جهان و یار مظلوم بودن است. وی اظهار کرد: روز قدس امسال از اهمیت بسیار بسیاری برخوردار است زیرا اتفاقات زیادی در سال جاری رخ داده و باعث شده اهمیت مسئله ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دوره های دانش افزایی زبان فارسی اهمیت بسیار در وجهه بین المللی ایران دارد

تهران - ایرنا - رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی از لحاظ وجهه بین‌المللی ایران بسیار اهمیت دارد، گفت: نحوه برگزاری این دوره ها، تصور فارسی‌آموزان درباره ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اهمیت و محتوای قانون جدید انتخابات لبنان در گفت و گو با - میشل موسی - نماینده پارلمان

صیدا-ایرنا-«میشل موسی» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «توسعه و آزادسازی» به ریاست «نبیه بری» است. همزمان با تصویب قانون انتخابات جدید با او درباره اهمیت و محتوای این قانون و پیامدهای ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تولید لوله های انتقال آب تصفیه خانه ها در کشور بسیار اهمیت دارد

ورامین- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید لوله های انتقال آب تصفیه خانه ها در کشور بسیار اهمیت دارد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده صبح پنجشنبه در حاشیه سفر به شهرک های صنعتی ورامین در جمع ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

گفتمان تحلیلی - بیت المقدس و اهمیت وحیانی؛ نگاه دشمن و وظیفه اسلامی - در کابل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، به همت دفتر مرکزی مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان ، گفتمان پژوهشی و تحلیلی"بیت المقدس و اهمیت وحیانی؛ نگاه دشمن و وظیفه اسلامی" در کابل برگزار ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ضرورت ایجاد جاده اضطراری برای تردد خودروهای امدادی در اربعین - پد فرود بالگرد اورژانس در مرز خسروی دارای اهمیت است

... بالگرد اورژانس در مرز خسروی دارای اهمیت است سرپرست سازمان اورژانس کشور از ضرورت ایجاد جاده اضطراری برای تردد خودروهای امدادی در اربعین خبر داد و گفت: پد فرود بالگرد اورژانس ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

اضافه شدن انیمیشن به نمایشگاه قرآن از برنامه‌های با اهمیت است

نادر طریقت کارگردان و انیمشن ساز در مورد اضافه شدن انیمیشن به نمایشگاه قرآن گفت: این بخش از برنامه‌های زیربنایی است و به دلیل توجه به نسل جوان بسیار با اهمیت است. به گزارش خبرگزاری مهر، نادر طریقت کارگردان،نویسنده ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دیانت مردم در درجه اول اهمیت باشد - جلو سم پاشی‌ها گرفته شود

قم - یکی از مراجع تقلید خطاب به حجت الاسلام روحانی گفت: با توجه به اینکه شما اهل حوزه هستید انتظار ما این است که دیانت افراد را در درجه اول اهمیت قرار دهید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همایش آشنایی با مبانی طب سنتی ایرانی در بوشهر برگزار می‌شود - طرح مزاج‌شناسی و اهمیت 6 اصل ضروری حفظ سلامتی در طب سنتی ایرانی

به همت دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی؛ همایش آشنایی با مبانی طب سنتی ایرانی در بوشهر برگزار می‌شود/ طرح مزاج‌شناسی و اهمیت 6 اصل ضروری حفظ سلامتی در طب سنتی ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر کمیسیون موسسه آینده روشن مطرح کرد تأکید اندیشمندان خارجی بر اهمیت عنصر وحدت ادیان در مساله موعود دبیر کمیسیون موسسه آینده روشن اظهار کرد: اندیشمندان خارجی در این همایش بر اهمیت عنصر

دبیر کمیسیون موسسه آینده روشن مطرح کرد تأکید اندیشمندان خارجی بر اهمیت عنصر وحدت ادیان در مساله موعود  ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اهمیت دادن به مساله شورا ریشه در آموزه های دینی ما دارد

... مردم خواست که با انتخاب کاندیداهای اصلح به تشکیل شوراهایی خوب و موفق همت بگمارند و افزود: در کنار حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش در مسیر شناخت کاندیدای شایسته و انتخاب او از اهمیت بسزایی برخوردار است ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آیت‌الله حسینی خراسانی: هزینه کردن دنیای استکبار نشان از اهمیت انتخابات ایران است عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر انتخابات در نظام اسلامی مهم نبود، دنی

آیت‌الله حسینی خراسانی: هزینه کردن دنیای استکبار نشان از اهمیت انتخابات ایران است عضو مجلس خبرگان رهبری ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کاندیداها و طرفداران آنها اخلاق را رعایت کنند - تمکین کاندیداهای احراز صلاحیت نشده لذت بخش است امام جمعه قم با اشاره به اینکه اینکه اخلاق در زمان برگزاری انتخابات در جامعه اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد:

...  امام جمعه قم با اشاره به اینکه اینکه اخلاق در زمان برگزاری انتخابات در جامعه اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهدیم در ایام برگزاری انتخابات بی اخلاقی و بد اخلاقی ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  هزینه کردن دنیای استکبار نشان از اهمیت انتخابات ایران است

آیت‌الله حسینی خراسانی: هزینه کردن دنیای استکبار نشان از اهمیت انتخابات ایران است عضو مجلس خبرگان رهبری ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  آگاهی مردم نسبت به اهمیت امنیت در افزایش مشارکت آنها تاثیرگذار است

استاندار قم: آگاهی مردم نسبت به اهمیت امنیت در افزایش مشارکت آنها تاثیرگذار است استاندار قم با بیان ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اهمیت تساهل در تربیت کودک - تربیت یک جریان تدریجی است

خسرو باقری در فایل صوتی پیش رو به اصل سهل گیری در تربیت دینی و تدریجی بودن آن می پردازد. به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه شنبه های تربیتی خسرو باقری در فایل صوتی این هفته به اصل سهل گیری در تربیت دینی ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات عامل بازدارنده‌ای در برابر تحرکات دشمنان است رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله انتخابات دارای اهمیت بسیاری برای کشور است، گفت: به طور حتم حضور جدی و گسترده مردم در این عرصه عامل ب

...  رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله انتخابات دارای اهمیت بسیاری برای کشور است، گفت: به طور حتم حضور جدی و گسترده مردم در این عرصه عامل بازدارنده‌ای در برابر تحرکات ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اصلاح فرایندهای تکراری روزمره باعث بهبود کمی و کیفی کارها می شود - اهمیت سرمایه گذاری بیشتر در بخش - اقدام -

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت در همایش معاونین توسعه مطرح کرد: اصلاح فرایندهای تکراری روزمره باعث بهبود کمی و کیفی کارها می شود/ اهمیت ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد ضرورت تقویت امنیت در کشور - تقدیر از عملکرد ناجا در قم رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امنیت در کشور از اهمیت

... اسلامی با تاکید بر اینکه امنیت در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: ناجا مأموریت‌های مختلفی دارد و اهمیت و نقش فعالیت‌های ناجا بسیار بالا است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فاطمیه هویت تشیع است - اهمیت و ضرورت بزرگداشت فاطمیه

... موضوع اهمیت و ضرورت بزرگداشت فاطمیه پرداختیم که در ادامه می خوانید؛ حجت الاسلام کاشانی در مورد اهمیت فاطمیه گفت: اگر مقابله حضرت زهرا با جریان نفاق نبود، تقریباً هیچ نشانه جدی برای مخالفت امیرالمومنین ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آیت الله علوی گرگانی: ادارات دولتی در صرفه جویی پیشگاه شوند - ضرورت چاره اندیشی برای حل مشکل آلودگی هوا و ریزگردها یکی از مراجع تقلید با اشاره به اهمیت

...  یکی از مراجع تقلید با اشاره به اهمیت توجه به صرفه جویی و ضرورت تبدیل شدن این مهم به یک فرهنگ گفت: باید صرفه جویی در مصرف آب، برق و... از سازمان‌ها و ادارات دولتی شروع شود.  ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آموزش، موتور اصلی نظام سلامت است - تاکید بر اهمیت تجدید نظر ساختاری در بیمارستانهای آموزشی کشور -

وزیر بهداشت عنوان کرد: آموزش، موتور اصلی نظام سلامت است/ تاکید بر اهمیت تجدید نظر ساختاری در بیمارستانهای آموزشی کشور/ هنوز به اندازه هزینه های سال 90، ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست تخصصی - اهمیت حفاظت از محیط زیست در اسلام - فردا برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی "اهمیت حفاظت از محیط زیست در اسلام (آب، خاک و هوا)" به همت به همت مرکز بین‌المللی توسعه ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

با شعار دادن، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود - دولت، فروشنده و مردم به تولید داخلی اهمیت دهند

... کردن مشکل اقتصاد کشور رفع و اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود، گفتند: مشکل در صورتی رفع می شود که دولت، فروشندگان و مردم به تولید داخلی اهمیت دهند. مفسر برجسته قرآن کریم افزودند: اگر ما اقتصاد قوی داشته باشیم، ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ناصری: استکبار به دنبال کاستن اهمیت انقلاب در نزد جوانان است

: 714691 منبع : ابنا خلاصه نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه زمینه جذب تمام جوانان به مساجد فراهم شود، گفت: استکبار به دنبال کاستن اهمیت انقلاب در نزد جوانان ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سمینار - اهمیت و تأثیر عفاف زن در جامعه - برگزار شد

.jwplayer سمینار «اهمیت و ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مادرم با تأسیس مؤسسه رضوان معرفت به انجام کارهای فرهنگی اهمیت زیادی می‏ داد

: 713802 منبع : اختصاصی ابنا خلاصه رزند شهید حادثه تروریستی حله عراق «شهیده مقامیان زاده» در حاشیه مراسم چهلم این شهید بزرگوار، گفت: مادرم با جدیت در راهی که به آن اعتقاد ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کار گزینش در عین روتین بودن، پیچیده و حساس است - اهمیت خلاقیت و شناخت صحیح از محیط در امر گزینش

... این بازدید ضمن عرض تبریک به مناسبت سالگرد صدور فرمان امام راحل در خصوص تشکیل نهاد گزینش کشور گفت: امیدواریم که همه ما بتوانیم منویات امام راحل را در خصوص گزینش با تمام اهمیتی که دارد به طور دقیق پیاده ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهمیت و جایگاه  نیایش در زندگی - دعا از منظر عقل و نقل

.jwplayer نیایش در قاموس هستی ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اهمیت کنترل زبان در رشد انسان - معنای ولایت تکوینی چیست؟

... قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا یَسْمَعُونَ بِهَا». اهمیت کنترل زبان در رشد انسان آن حضرت وحی را می‌شنید و زبان موجودات را می‌فهمید. حضرت ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

آیت الله مصباح یزدی: اهمیت اسلام، انقلاب و نهضت امام راحل را فراموش نکنیم

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: مبادا اهمیت اسلام، انقلاب اسلامی، نهضت امام راحل و آن لیاقتی که خداوند متعال برای زنده کردن نام دین در جهان و زمینه سازی برای ظهور را به ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top