ایرانیان

تصاویر انتقال ایرانیان مقیم چین به کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر انتقال ایرانیان مقیم چین به کشور تصاویر انتقال ایرانیان مقیم چین به کشور تصاویر انتقال ایرانیان مقیم چین به کشور تصاویر انتقال ایرانیان مقیم چین به کشور  ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 42
دسته بندی: عکس

ظریف خطاب به بریتانیا: بدهی تان به ایرانیان را بپردازید

... را در پیش بگیرید: بدهی تان به ایرانیان که دادگاه حکم آن را داده را پرداخت کنید.»  ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸
بازدید: 81
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

علی یونسی: ما ایرانیان مسلمان به فرهنگ و تاریخ این سرزمین مباهات می‌ کنیم

... در تاریخ بشریت است و از فرهنگ و تمدن دیرینه برخوردار می‌ باشد. ما ایرانیان مسلمان نیز بدین جهت به فرهنگ و تاریخ این سرزمین مباهات می‌ کنیم.  ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۸
بازدید: 66
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر بازدید معاون اول رئیس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید معاون اول رئیس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تصاویر بازدید معاون اول رئیس جمهور از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تصاویر بازدید معاون اول رئیس جمهور ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

مصاحبه یک شبکه معاند با همسر عامل کشتار ایرانیان برای جوسازی علیه ایران!

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031  ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بیست‌وپنجمین نشست دینی، ویژه ایرانیان مقیم در دهلی‌نو

 تاریخ: يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨       ساعت: ١٦:١٤         شماره خبر: ٩٩٦٢٤           پرینت با سخنرانی نماینده جامعةالمصطفی برگزار شد بیست‌وپنجمین نشست دینی، ویژه ایرانیان ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ذائقه ایرانیان با طعم شوری سازگار شده است

... دکترمرندیاظهارکردمتاسفانهدرکشورمامصرفنمکبالاترازاستانداردجهانیاستوذائقهایرانیانباطعمشوریسازگاریپیداکردهاست،بنابراین،خانوادههابایددرمصرفنمکدقتبیشتریکنند رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانادامهدادمراکزتهیهوطبخغذاها،رستورانها،صنایعوکارخانجاتفرآوریموادغذاییونانواییهانیزبایددرآمادهسازیموادغذاییوپختنانبازنگریکردهومیزاننمکموجوددرموادغذاییونانراکاهشدهند،چراکهدراینزمینه،خودمراقبتیدیگرنقشینداشتهومردمهرچهازمصرفبیرویهنمکپرهیزکنند،بازهمبامصرفنانها،کهقوتغالبمردمبودهوموادغذاییفرآوریشدهپرنمک،دچاراضافهدریافتنمکخواهندشدممکناست،کاهشنمکنانوموادغذاییبهیکبارهامکانپذیرنباشد،امامیتوانبهروشتدریجیوپلکانینمکبهکاررفتهدرنانهاوموادغذاییراکاهشدادتاذائقهمردمکمکمعادتکنددولتووزارتبهداشتبایداینموضوعرابهعنوانیکضرورتاعلامکردهومرتبسلامتموادغذاییونانهاراموردپایشقراردهند ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیست‌وششمین نشست دینی ویژه ایرانیان مقیم دهلی‌نو برگزار شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه بیست‌وششمین نشست دینی با موضوع «زندگی حضرت علی بن ابیطالب(ع)» ویژه ایرانیان مقیم هند، در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو برگزار شد. ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تاریخ قلم نزد ایرانیان با معنویت گره خورده است

ابوذرابراهیمی ترکمان در آیین تجلیل از برگزیدگان هنرمند خطاط ایرانی یازدهمین مسابقه بین المللی خوشنویسی ارسیکا (مرکز پژوهشی تاریخ، فرهنگ و هنر اسلامی وابسته به سازمان های همکاری های اسلامی) در حسینیه الزهرای ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قصه بنزین یک ‌راه دارد؛ شناور شدن قیمت‌ همگام با بازار جهانی

حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای اعلام کرد: حال که سهمیه‌بندی بنزین، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در دستور کار دولت قرارگرفته است، به نظر می‌رسد ابعاد مختلف این تصمیم باید مورد کنکاش قرار گیرد تا ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر ششمین جلسه دادگاه تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دولت عراق رایگان شدن روادید ایرانیان را تصویب کرد

... عبدالمهدی' نخست وزیر، از حذف هزینه های صدور روادید ورود به عراق برای ایرانیان به شرط اقدام متقابل از سوی ایران خبر داد. در این بیانیه به تاریخ اجرای این مصوبه و نیز جزییات بیشتری اشاره نشده است اما دو ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر اولین دادگاه متهمان تعاونی ولیعصر و البرز ایرانیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اولین دادگاه متهمان تعاونی ولیعصر و البرز ایرانیان تصاویر اولین دادگاه متهمان تعاونی ولیعصر و البرز ایرانیان تصاویر اولین دادگاه متهمان تعاونی ولیعصر و البرز ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پیمایش ملی سلامت روان ایرانیان در سال 98

معاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتخبرداد معاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشت،گفتبراساسمطالعاتانجامشده،اختلالاتروانپزشکیدرکشور۲۳۶درصددرگروهسنی۱۵تا۶۴سالاست بهگزارشوبدا،علیاسدیدرنشستخبریکهبهمناسبتهفتهسلامتمرداندروزارتبهداشتبرگزارشد،درخصوصوضعیتونقشعواملروانیدرسلامتمردان،اظهارکردبراساسآخرینپیمایش‌هایملیکهدرسال۹۰انجامشده،آمارشیوعاختلالاتروانپزشکیدرکشوردربینگروهسنی۱۵تا۶۴سال،۲۳۶درصداست ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر دیدار تیم های والیبال فولاد سیرجان ایرانیان و شهرداری تبریز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار تیم های والیبال فولاد سیرجان ایرانیان و شهرداری تبریز تصاویر دیدار تیم های والیبال فولاد سیرجان ایرانیان و شهرداری تبریز تصاویر دیدار تیم های والیبال فولاد ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

معرفی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، گیلان و مشهد به عنوان دانشگاه های پیشرو در طرح ملی پایلوت غربالگری سلامت ایرانیان بالای 30 سال

معرفیدانشگاههایعلومپزشکیاصفهان،گیلانومشهدبهعنواندانشگاههایپیشرودرطرحملیپایلوتغربالگریسلامتایرانیانبالایسال معاونپرستاریوزارتبهداشتگفتدانشگاههایعلومپزشکیاصفهان،گیلانومشهدبهعنواندانشگاههایپیشرودرطرحملیپایلوتغربالگریسلامتایرانیانبالایسالمعرفیشدند ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تخت جمشید، ریشه در پیغام صلح و دوستی ایرانیان دارد

تیان ین یو، که روز جمعه در راس هیاتی از گردشگران کشور چین از مجموعه جهانی تخت جمشید در شهرستان مرودشت فارس دیدن می کرد، ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ظریف: ایرانیان افسانه قدرقدرتی آمریکا را در هم شکستند

به گزارش جماران؛ وزیر امور خارجه کشورمان در حساب توییتری خود نوشت: « ۴۰ سال پیش در چنین روزی ایرانیان عامل دست نشانده آمریکا را مجبور به ترک ایران کردند. ۳ سال پیش نیز در چنین ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

شرکت معاون پرستاری وزیر بهداشت در طرح غربالگری ایرانیان بالای 30 سال

شرکتمعاونپرستاریوزیربهداشتدرطرحغربالگریایرانیانبالایسال معاونپرستاریوزارتبهداشتباحضوردربیمارستانخاتمالنبیاصضمنبازدیدازرونداجرایطرحغربالگریایرانیانبالایسال،دراینطرحشرکتکرد  بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیباحضوردردرمانگاهبیمارستانخاتمالنبیاصضمندیدارباکادرپرستاریاینبیمارستانوتبریکروزپرستارازرونداجرایپایلوتطرحملیایرانیانبالایسالبازدیدودراینطرحشرکتکرد  ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر دیدار تیم‌های والیبال سایپا و فولاد سیرجان ایرانیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز اجرای طرح پایلوت ملی غربالگری سلامت ایرانیان بالای ۳۰ سال همزمان با روز پرستار

آغازاجرایطرحپایلوتملیغربالگریسلامتایرانیانبالای۳۰سالهمزمانباروزپرستار همزمانباروزپرستاروبههمتمعاونتپرستاریوباهمکاریسایرمعاونتهایوزارتبهداشت،طرحپایلوتملیغربالگریسلامتایرانیانبالای۳۰سالدردانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشوربهمدتچهارروزآغازمیشود ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر ...
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

جمعی از ایرانیان مقیم گرجستان برای قربانیان حمله تروریستی اهواز شمع روشن کردند

العالم - آسیا جمعی از هموطنان ایرانی مقیم گرجستان با روشن کردن شمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، به قربانیان حادثه تروریستی روز شنبه 31 شهریور ماه اهواز ادای احترام و ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حنای تهدیدات و تحریم های ترامپ برای ایرانیان رنگ ندارد

... سوء ظن ایرانیان نسبت به آمریکا تکمیل شده و یک صدایی ملت در برابر دشمنی ترامپ در عالی ترین سطح قرار دارد. پیش از این جان بولتن به ترامپ پیشنهاد داده بود تا از برجام خارج شود و به ایرانیان پیشنهاد مذاکره ...
تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

90 درصد ایرانیان دارای گروه خونی مثبت هستند

سخنگوی سازمان انتقال خون، گفت: 90 درصد از جمعیت ایران دارای گروه های خونی مثبت R.h (ارهاش) و 10 درصد نیز دارای گروه های خونی منفی هستند.   به گزارش وبدا به نقل از ایرنا، دکتر بشیر حاجی بیگی با بیان ...
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی قم: نمره سواد رسانه ای ایرانیان 12 از 100 است

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سید مرتضی اسماعیلی طبا در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم گفت: نقش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از رسانه های جدید بسیار مهم ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

عراقچی‌: امکان ربط برجام به مسائل دیگر وجود ندارد - حضور در سوریه، یک مساله امنیتی برای ایران است | توضیح در مورد ایرانیان دو تابعیتی

... گفتگوی منطقه ای کشورهای خلیج فارس را داد. اما پیشنهاد او گوش شنوا نداشت. امیدواریم که دیگران در منطقه از این ایده حمایت کنند و بتوانیم گفتگو کنیم. دیپلمات مذکور از سوی دیگر در مورد ایرانیانی که دارای ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همه ایرانیان تا پایان سال 98، یک مراقب سلامت خواهند داشت

وزیر بهداشت در همایش پیاده روی خانوادگی تبریز: همه ایرانیان تا پایان سال 98، یک مراقب سلامت خواهند داشت وزیر بهداشت گفت: شعار امسال که البته باید شعار هر سال ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

۳ روش بیمه شدن ایرانیان مقیم خارج از کشور

... اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم اتباع ایرانی مقیم خارج می‌توانند به طور مستقیم در زمان حضور در کشور به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده و در قالب قوانین بیمه ایرانیان مقیم خارج از کشور تحت پوشش بیمه‌ای قرار ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

جشن باشکوه نوروزی ایرانیان در گوانجو برگزار شد

به همت سرکنسولگری ایران در گوانجو، جشن نوروزی ایرانیان و فارسی زبانان مقیم گوانجو، با حضور پرشور هموطنان ایرانی و جمعی از فارسی زبانان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جشن نوروزی ایرانیان و فارسی زبانان ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مکاتبه رهبری با لبنان،شیرین تمام شد - انحراف فرقه های افراطی،دادگاه را به حاشیه کشاند - تهران-آنکارا عیدانه هم رکورد را شکست - بقاع متبرکه، قطب بهاری ایرانیان شدند

... مناسبت تعطیلات عید نوروز به شهر مارماریس سفر کرده‌اند با گل و شیرینی مورد استقبال قرار گرفتند.ترکیه از یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایرانیان در خارج از کشور است که سفر به آن بدون ویزا میسر است. شمار گردشگران ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بیش از ۵۰ درصد علت مرگ ایرانیان را سکته های قلبی و مغزی تشکیل می دهد

... خون، باید در افراد بالای ۴۰ سال مصرف شود، افزود: این دارو ترکیبی از چند دارو است که از بروز سکته های قلبی و مغزی نیز پیشگیری می کند و از آنجا که در کشور ما بیش از ۵۰ درصد علت مرگ ایرانیان را سکته های قلبی ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

بدهی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، میراثی است که به ما رسیده است

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات ارائه دهندگان خدمت، یکی از چالش‌های بخش بیمه‌ای کشور در چند دهه اخیر محسوب می‌شود، گفت: این موضوع میراثی ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

وجود زمینه های همکاریهای گسترده بین مراکز علمی ایران و کره جنوبی - همه ایرانیان بیمه هستند و از خدمات درمانی مناسبی برخوردارند - هر ۲ هزار ایرانی، یک مراقب سلامت دارند - ۹۰۰ بیمارستان در کشور به مردم خدمات درمانی ارایه می دهند - رتبه اول منطقه و ۱۶ جها

...  به گزارش وبدا به نقل از ایرنا، دکتر هاشمی در این بازدید گفت: همه ایرانیان بیمه هستند و از خدمات درمانی مناسبی برخوردارند.   وی با اشاره به اینکه در ایران 60 دانشگاه علوم پزشکی خدمات بیمارستانی ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکر رییس فدراسیون وزنه‌برداری از ایرانیان مقیم آمریکا (فیلم)

  شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید  www.iransot.ir  
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مصرف نمک ایرانیان بالاتر از استاندارد و حدود دو برابر حد مجاز است

سخنگوی وزارت بهداشت: مصرف نمک ایرانیان بالاتر از استاندارد و حدود دو برابر حد مجاز است سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ایرانیان مصرف ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پنجمین نشست فصلی حزب - ندای ایرانیان - برگزار شد

پنجمین نشست فصلی حزب ندای ایرانیان امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست فصلی حزب ندای ایرانیان امروز پنجشنبه با حضور روسای شعب و سخنرانی دبیرکل و رئیس شورای مرکزی ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تاکید بر تامین امنیت سلامت منطقه مدیترانه شرقی - تدوین استراتژی 5 ساله ایران برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان - 80 میلیون ایرانی در 31 استان این کشور تحت این برنامه قرار دارند

شصت و چهارمین نشست کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با حضور وزرای بهداشت و نمایندگانی از 22 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. به گزارش وبدا به نقل ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تخصیص وام قرض الحسنه به بیماران کلینیک ایرانیان

مدیر درمانگاه تخصصی ایرانیان از تخصیص وام قرض‌الحسنه به بیماران این کلینیک تخصصی خبرداد به گزارش فجر۲۴ ، دکترمحمدحسن طاهایی درنشست مطبوعاتی باخبرنگاران واصحاب رسانه که صبح امروز در محل درمانگاه برگزارشد ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برای ساختن ایران اسلامی به همه ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم

رئیس جمهور از همه ایرانیان از جمله ایرانیان مقیم خارج خواست برای ساختن ایرانی آبادتر و افتخارآفرین تر در عرصه جهانی، دست در دست یکدیگر بدهند و بکوشند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

درخشش ایرانیان در جشنواره فیلم ونیز

العالم ـ ایران ـ فرهنگی  نوید محمدزاده پس از دریافت جایزه گفت: « خیلی خوشحالم که این جایزه را برای کشور ایران می‌گیرم. خیلی خوشحالم که مهم‌ترین کارگردان تاریخ سینمای ایران جزو هیات ...
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

- ایران برای همه ایرانیان - در پاسخ رهبری به مولوی عبدالحمید

... موظفند هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».  خود حجت الاسلام محمدی گلپایگانی نیز اظهار امیدواری کرده است «با الهام از تعالیم اسلامی و تمسک به اصول قانون اساسی همه ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یغمای طلای سرخ ایرانیان - وزارت جهاد به ابراز نگرانی بسنده می‌کند

در حالی که به گفته فعالان بخش قاچاق پیاز زعفران از کشور نگران کننده است و اقدام جدی و جدیدی هم در این زمینه صورت نگرفته؛ مسئولان وزارت جهاد همچنان به اظهار نگرانی در این زمینه بسنده می کنند. به گزارش ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

46 درصد مرگ ایرانیان به دلیل سکته های قلبی و مغزی است - با کنترل عوامل خطر می توان از ابتلا به این بیماری ها جلوگیری کرد

... اجرای این برنامه را به علت مرگ و میر بالای ایرانیان به دلیل سکته های قلبی و مغزی عنوان کرد و افزود: 46 درصد مرگ ایرانیان به دلیل این دو بیماری است. معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که از هر دو ...
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر مراسم افتتاح سامانه کارپوشه ملی ایرانیان‎

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین کنگره حزب ندای ایرانیان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سومین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر سومین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر سومین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر سومین کنگره حزب ندای ایرانیان تصاویر سومین ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

سومین کنگره سراسری ندای حزب ایرانیان

ایرنا-تهران- سومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان روز پنج شنبه با حضور صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان و محمد رضا عارف، علی شکوری راد، شهربانو امانی، مرتضی الویری و ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایرانیان در دهمین رده پناهجویان ثبت نامی در مالزی

... در این کشور ثبت نام شده اند. ایرانیان از بین این 59 کشور در رده دهم از نظر تعداد افراد پناهجو و پناهنده در مالزی قرار دارد. وی اعلام کرد که از 150 هزار و 204 ثبت نام شده در دفتر این کمیساریا 94 هزار و ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شورای ملی ایرانیان آمریکا: رای کنگره چراغ سبز به ترامپ علیه برجام بود

نیویورک – ایرنا- شورای ملی ایرانیان آمریکا، موسوم به 'نایاک' نسبت به پیامدهای رای کنگره این کشور به تحریم های جدید علیه ‏ایران هشدار داد و آن را چراغ سبزی به سیاست خصمانه دونالد ترامپ برای ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

حدود 70 درصد ایرانیان مبتلا به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: تقریبا 70 درصد مبتلایان به فشارخون و نیمی از مبتلایان به دیابت نمی دانند که به این بیماری ها مبتلا هستند بنابراین مصرف دارو در ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سومین کنگره حزب ندای ایرانیان ٥ مردادماه برگزار می‌شود

معاون اجرایی حزب ندای ایرانیان از برگزاری سومین کنگره حزب ندای ایرانیان در ٥ مرداد ماه در مرکز همایش های صدا و سیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بختیاری معاون اجرایی حزب ندای ایرانیان و رئیس ستاد ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هدف ما معرفی فرهنگ و آداب ایرانیان به دنیا است

تهران - ایرنا - نائب رییس شبکه شورایعالی انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها گفت: یکی از عمده فعالیت های این انجمن ها معرفی فرهنگ ایرانیان در خارج از کشور است. رضا سیدان ...
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مریم میرزاخانی میراث معنوی ایرانیان و میراث دار فرهنگ ایران است

تهران- ایرنا- معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی با انتشار پیام تسلیت درگذشت مریم میرزاخانی نابغه ریاضی از او به عنوان میراث معنوی ایرانیان و میراث دار فرهنگ و علم ایران و جهان ...
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایرانیان در بهار امسال 298 میلیون دقیقه مکالمه بین المللی داشتند

تهران- ایرنا- شرکت ارتباطات زیرساخت در سه ماه نخست امسال 298 میلیون دقیقه ارتباط بین الملل برای ایرانیان برقرار کرد. به گزارش دوشنبه شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، مدیر ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شیوع سرطان در جهان در سال 2030 به 25 میلیون نفر در سال خواهد رسید - ابتلای ایرانیان به سرطان کمتر از متوسط جهانی است - 22 مرکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان در کشور راه اندازی شده است - 71 مرکز دیگر تا پایان شهریور تکمیل و راه اندازی می شود - ایران

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، با بیان اینکه رشد سرطان در جهان رو به افزایش است، گفت: شیوع سرطان در سال 2030 به 25 میلیون نفر در سال خواهد رسید.دکتر علی قنبری مطلق، رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، در گفت ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

گوشت گوسفند روسی سر سفره ایرانیان آمد

مسکو - ایرنا - سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه امروز (جمعه) اعلام کرد که این کشور نخستین محموله گوشت گوسفند ذبح حلال را به ایران صادر کرده است. پایگاه خبری تحلیلی ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

داداشی: وزارت خارجه سرنوشت ایرانیان زندانی درعربستان را ازطریق کشور ثالث پیگیری کند

تهران - ایرنا - نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خبر حضور 9 زندانی امنیتی ایرانی درعربستان، خواستار اقدام وزارت خارجه در پیگیری وضعیت هویتی و سرنوشت شهروندان ایران ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روادید آذربایجان در کوتاه ترین زمان ممکن برای ایرانیان صادر می شود

... دوجانبه با اهداف فرهنگی، هنری ، گردشگری ، تجاری، درمانی و ... بیش از پیش افزایش یابد. وی ادامه داد: ما بسیار علاقه مندیم ایرانیانی که برای اهداف تجاری به جمهوری آذربایجان سفر می کنند در کنار آن از آثار ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ایرانیان بازرگانان خوبی هستند

تهران-ایرنا-'ایرانیان بازرگانان خوبی هستند'،'راه پرپیچ وخم عبور از بحران'،'منافع سیاسی قرارداد اقتصادی «توتال»'، 'اجلاس جی 20 و منافع ایران' و 'قلم؛ زبان دوم انسان ها'، از جمله عناوین مقالات ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ارائه پروتکل درمانی برای ایرانیان مبتلا به صرع

تهران- ایرنا- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان مفید از ارائه پروتکل درمانی برای بیماری صرع خبر داد و گفت: این پروتکل درمانی ویژه بیماران مبتلای ایرانی است.  ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ظریف: ایرانیان جنایت آمریکا را در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری فراموش نمی کنند

... بی گناهان مدال گرفت.ایرانیان فراموش نخواهند کرد. به گزارش دوشنبه شب ایرنا، در تاریخ 12تیر 1367 (3 ژوئیه 1988 میلادی) پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با شناسه «IR655» ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

موضع ظریف درباره ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای ایرانیان

به دنبال اجرایی شدن دستور العمل دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا درباره ممنوعیت صدور روادید برای اتباع شش کشور از جمله ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان این اقدام ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هرگونه تحدید صدور ویزا برای ایرانیان نقض روح برجام محسوب می شود

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توقف صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان، محدودیت جدیدی در فضای پسابرجام است که نقض فاحش برجام محسوب می‌شود.  ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انتقاد شورای ملی ایرانیان آمریکا از موافقت دیوان عالی این کشور با فرمان ضد مهاجرتی ترامپ ‏

نیویورک – ایرنا- شورای ملی ایرانیان آمریکا، موسوم به 'نایاک' با هشدار درباره پیامد تصمیم دیوان عالی این کشور به اجرای ‏طرح منع سفر ترامپ، بشدت از عملکرد کنگره و سکوت قانونگذاران آمریکا ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روز قدس محور اتحاد امت اسلامی و شکوه وحدت ملی ایرانیان - سیدشهاب الدین چاوشی*

... مسلح و هوشیاری و اقتدار آنها در صیانت از مرزهای جغرافیایی کشور در کنار آمادگی ملت برای حفظ آرمان های انقلاب و همراهی با دولت جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود. ایرانیان در روز قدس فریاد وحدت و همدلی را نه ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قرعه کشی تکواندو قهرمانی جهان کره جنوبی - ایرانیان حریفان خود را شناختند

تهران-ایرنا-مراسم قرعه کشی بیست و سومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی کره جنوبی عصر امروز در سالن «تی وان آرنا» شهر موجو کره جنوبی انجام شد تا تکواندو کاران کشورمان نیز ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برپایی نمایشگاه مشترک قرآنی ایران و مالزی و نمایش آثار خط و تذهیب ایرانیان در کوالالامپور

کوالالامپور - ایرنا - آثار حاصل از کتابت مشترک سوره یاسین توسط هنرمندان خطاط ایران و مالزی و نمایشگاه نقاشی، خط و تذهیب هنرمندان ایرانی عصر دوشنبه در کوالالامپور پایتخت این کشور جنوب شرق ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیشنهادات حزب ندای ایرانیان برای تحول در مدیریت شهری

تهران-ایرنا- یکماه پس از برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و در حالی که منتخبان جدید خود را برای حضور در خیابان بهشت آماده می کنند حزب ندای ایرانیان با صدور بیانیه ای ضمن ارزیابی ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برج ایفل به نشان همدردی با ایرانیان خاموش می‌شود

... ها با ایرانیان متحدند. حمله تروریستی روز چهارشنبه به حرم امام(ره) و مجلس شورای اسلامی، 17 شهید به جا گذاشت. در حمله تروریستی سال 1394 پاریس، ایرانیان  در جلوی سفارت آن کشور در تهران جمع شده و با ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ماه شعبان امسال برای ایرانیان، رنگ و بویی دیگر داشت - فرصت یگانه و مغتنم ماه مبارک رمضان را، قدر بدانیم

... برای ایرانیان، رنگ و بویی دیگر داشت؛ انجام باشکوه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که تصویری از فهم و خرد والای هموطنان را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشت. این حضور باشکوه و حماسه آفرین، عیدی دیگر ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

- دیروزِ شما - ،فرداى همه ایرانیان را رقم خواهد زد

... "دیروزِ شما" ،فرداى همه ایرانیان را رقم خواهد زد. به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد خبری دکتر حسن روحانی- به نقل از جماران سید حسن خمینی در اینستاگرام خود نوشت: حضور حماسى و افتخار آفرین مردم ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رای گیری از ایرانیان مقیم ایرلند یک ساعت تمدید شد

با توجه استقبال و مشارکت پرشور ایرانیان مقیم ایرلند در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، زمان رای گیری یک ساعت تمدید شد. العالم ـ ایران  ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

برنامه پاسخ به پرسش های ایرانیان خارج از کشور روحانی پخش نشد

برنامه پاسخ به پرسش های ایرانیان خارج از کشور حسن روحانی که براساس اعلام قبلی قرار بود ساعت 30 دقیقه بامداد ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عصرخبر: خود تلگرام تماس صوتي ايرانيان را قطع کرده

بررسي هاي خبرنگار عصرخبر حاکيست که گويا تلگرام تماس صوتي ايرانيان را مسدود و يا مختل کرده است.به گزارش عصرخبر، در حالي که وزير ارتباطات چندي پيش اعلام کرد که تلگرام با مجوز وزارت ارتباطات تماس صوت ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

200 میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان

... امیدواری کرد که تشکیل سازمان سلامت دهان یکی از اقدامات امسال وزارت بهداشت باشد. رییس شورای عالی سلامت دهان و دندان ضمن اشاره به وجود 200 میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان، اظهار کرد: عوامل خطر تاثیرات ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کتاب مجموعه مقالات - خویشکاوی ایرانیان در دوران مدرن - منتشر شد

کتاب مجموعه مقالات همایش «خویش‌کاوی ایرانیان در دوران مدرن» که به کوشش آرمین امیر تدوین شده است، از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، «خویشکاوی ایرانیان در ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

570 بیمارستان دولتی کشور دارای خیریه می شوند - ایجاد دفتر سلامت در تمامی دستگاههای دولتی - شبکه ملی سلامت روان ایرانیان بزودی راه اندازی می شود - - مجمع ملی سلامت - الگویی قابل تعمیم به سایر کشورها

... در تمامی دستگاههای دولتی/ شبکه ملی سلامت روان ایرانیان بزودی راه اندازی می شود/ «مجمع ملی سلامت» الگویی قابل تعمیم به سایر کشورها دکتر ایازی گفت: نمایندگان سازمان جهانی بهداشت ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

عادت غذایی ایرانیان رصد می شود - ۴۷درصد مصرف فست فود در بزرگسالان

... بر اساس رسالت خود مبتنی بر تولید و انتشار آمار تغییرات و تحولات اجتماعی کشور به منظور  مبنا قرار گرفتن در برنامه‌ریزهای کلان، اقدام به سنجش رفتار غذایی ایرانیان کرده است. بر این اساس و در حوزه ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

کدام ایرانیان از فرمان جدید ترامپ معاف هستند؟

کاخ سفید متن کامل فرمان اجرایی دونالد ترامپ، برای منع ورود اتباع 6 کشور مسلمان از جمله ایران به خاک آمریکا را روی وب‌سایت خود قرار داده که براساس آن .افرادی که از ممنوعیت های ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

جشنواره بنياد خيريه روشناي اميد ايرانيان برگزار مي شود

بنیاد خیریه "روشنای امید ایرانیان" از تاریخ سوم تا ششم اسفند سال جاری در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش جشنواره ای به منظور کمک به فرزندان ترخیص شده از بهزیستی برگزار می کند .  ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل 56 میلیون پرونده الکترونیک سلامت برای ایرانیان

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تشکیل 56 میلیون پرونده الکترونیک سلامت برای ایرانیان تاکنون خبر داد. به گزارش وبدا، دکتر علی اکبر سیاری ...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

تا کنون برای 56 میلیون و 201 هزار از ایرانیان، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است - افزایش تعرفه ها به گونه ای خواهد بود که پرداختی از جیب مردم افزایش چندانی نیابد و در حد معقول باشد - وزیر رفاه بر حمایت از طرح تحول سلامت و ادامه آن تاکید کردند که برا

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون برای 56 میلیون و 201 هزار نفر از ایرانیان پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده، 293 میلیون خدمت برای 45 میلون و 860 نفر ارائه شده و 122 هزار و 500 کاربر آنلاین در سامانه ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

بدون برنامه استراتژیک ، برنامه عملیاتی معنی نخواهد داشت - یکی از اولویت های اصلی سال آتی وزارت بهداشت ، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان است

... پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان است دکتر تارا با تاکید بر ضرورت وجود برنامه عملیاتی برای اجرای برنامه ها گفت: بدون برنامه استراتژیک برنامه عملیاتی معنی نخواهد داشت.به گزارش ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ایرانیان ملتی انقلابی اند و به کسی اجازه تهدید و توهین نمی دهند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایرانیان نشان داده اند که ملتی انقلابی، مبارز و مستقل و در عین حال صلح جو، منطقی و اهل تعامل سازنده هستند، اما اجازه تهدید و توهین به کسی نمی دهند. به گزارش خبرگزاری مهر ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

قاسمی: خصومت آمریکا نسبت به ایرانیان تغییر نکرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که به نظر می رسد خصومت آمریکا نسبت به ا یران و ایرانیان تغییری نکرده است. به گزارش پایگاه خبری شبکه ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انقلاب اسلامی به ایرانیان شخصیت و هویت داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در کرمانشاه، به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، جمعی از اساتید و طلاب مدرسه علمیه خواهران و برادران صحنه، با حجت الاسلام احمد زارعی امام جمعه ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تلاش سفارت ایران دراتریش برای حل مشکلات ایرانیان در فرودگاه وین

به گزارش ایرنا از وین، مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین با آگاهی از مشکلات ایجاد شده برای شهروندان ایرانی در فرودگاه بین المللی وین در ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

لغو صدور ویزا برای ایرانیان سخافت آمریکا را نشان داد - تمجید از موضع هنرمند ایرانی در تحریم جشنواره

: 715002 منبع : ابنا خلاصه رئیس مجلس شورای اسلامی از موضع هنرمند ایرانی در تحریم جشنواره هنری آمریکا تمجید کرد.  ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اجرای وعدۀ ترامپ ... محدودیت ورود ایرانیان به آمریکا؟

خبرگزاری رویترز بامداد چهارشنبه از تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید آمریکا برای سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین مهاجرت از کشورهای مسلمان به این کشور خبر داد.  ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

طرح تحول سلامت ؛ فرصتی طلایی برای سلامت ایرانیان است

... سکنه ی حاشیه نشین کشور را فرصتی طلایی به منظور ارتقای سلامت ایرانیان عنوان کرد. به گزارش وبدا، دکتر محمد اسماعیل مطلق افزود: کاهش مرگ و میر نوزادان، کودکان، مادران باردار و افراد 30 تا 70 سال، ارتقای ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

بار مالی بیماری سرطان 10هزار میلیارد تومان است - رفتار و سبک زندگی ایرانیان باید تغییر کند - افزایش

... به سرطان در کشور به نسبت بسیاری از کشورها کمتر است، افزود: علت آن را طول عمر ایرانیان عنوان کرد که به اندازه آن کشور ها نمی باشد. دکتر هاشمی در ادامه گفت: هر چه جمعیت کشور مسن تر باشد آمار سرطان افزایش ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

حس همدردی ایرانیان ریشه در آموزه های قرآنی دارد

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از لرستان، حجت الاسلانم والمسلمین سید احمد میرعمادی، عصر امروز در مراسم بزرگداشت شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو تهران که در خرم اباد برگزار شد، با گرامیداشت یاد ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

76 درصد مرگ و میر ایرانیان از چهار بیماری است - نقش داوطلبان سلامت به عنوان مروج در جامعه بر کسی پو

... وزن و چاقی هستند. وی ادامه داد: از سوی دیگر بین هفت تا 10 میلیون نفر از ایرانیان دچار قند، 15 میلیون نفر دچار چربی و 10 میلیون نفر دچار فشار خون بالا هستند و این در حالی است که 50 درصد از آنها از بیماری ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

سفارت ایران در ترکیه پیگیر وضعیت ایرانیان در حادثه استانبول

... حادثه شب گذشته هستند. العالم - ایران سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با توجه به پیگیری رسانه‌ها در خصوص وضعیت حضور ایرانیان در حادثه شب گذشته استانبول اعلام کرد: ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کیفیت همه بخش های زندگی ایرانیان باید عالی باشد - حاکمان کشورهای اسلامی مصداق هشدار قرآن به - کم ف

... تعبیر شده است. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، خطاب های خداوندی به علما در قرآن را شامل همه دانشمندان دانست و با تأکید بر سوابق علمی ایرانیان در همه ی علوم، گفت: در حدیثی از پیامبر داریم که اگر علم در ثریا ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تازه ترین موضع سعودی ها در باره حج ایرانیان

مقام های سعودی ادعا کردند که دولت عربستان از ورود تمام حجاج و عمره گذاران بدون توجه به ملیت و گرایشهای مذهبی آنها استقبال می کند. به گزارش پایگاه خبری ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دکتر ولایتی: ایرانیان پرچمدار بازسازی تمدن اسلامی هستند

... کرده‌اند و همچنان پرچمدار بازسازی و بازنگری تمدن اسلامی، ایرانیان هستند. عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن اشاره به چند نکته در خصوص اهمیت ترجمه به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ یک قوم به قومی ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ایرانیان فعلا از مسافرت به ترکیه اجتناب کنند

نظر به شرایط خاص در کشور ترکیه وزارت خارجه کشورمان ایرانیان را از سفر غیرضروری به این کشور بر حذر داشت. العالم ـ ایران وزارت خارجه در اطلاعیه ای اعلام ...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزیر بهداشت: ایرانیان در سال 96 صاحب پرونده الکترونیک سلامت می شوند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 50 میلیون ایرانی هم اکنون پرونده الکترونیک سلامت دارند و تا پایان سال 96 همه ایرانیان صاحب این پرونده می شوند. به گزارش خبرنگارسلامت ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top