قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

بهداشت

حضور تیم مشاوره مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش تیم مشاوره مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت، 21 مهر ضمن دیدار با دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سلامت و ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: اقتصادی

بايد از ورود و توزيع تجهيزات ايمني و بهداشت كار غيراستاندارد به كشور جلوگيري شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، "حاتم شاکرمی "در بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی، بهداشت محیط کار و آتش نشان ...
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 68
دسته بندی: دولت

مدیریت متمرکز از عوامل موثر ارتقا بهداشت در مجتمع دامشهر قم است

مدیر کل دامپزشکی قم با اشاره به اهمیت مسائل نظارتی و بهداشت در پرورش دام گفت: مدیریت متمرکز بهداشت شاه کلید ارتقا و کنترل بهداشت مجتمع های دامشهر قم است. محمد مهدی رفیعی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع ...
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 191
دسته بندی: صفحه نخست

بازدید رییس گروه سلامت دفتربهداشت و درمان ستاد سازمان زندانهای کشور ازمحل اجرای طرح دانا در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم،  جلالی رئیس گروه سلامت بهداشت و درمان  ستاد سازمان و ویسی کارشناس سلامت  روان ستاد سازمان   زندانهای کشوردر معیت حجت الاسلام صفایی معاون سلامت اصلاح ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 144
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر بازدید سرپرست معاون استانداری هرمزگان از مراکز بهداشت قشم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید سرپرست معاون استانداری هرمزگان از مراکز بهداشت قشم تصاویر بازدید سرپرست معاون استانداری هرمزگان از مراکز بهداشت قشم تصاویر بازدید سرپرست معاون استانداری ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: عکس

افتتاح ۲۴ طرح و پروژه بهداشتی و درمانی در جنوب سیستان وبلوچستان

... در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر افتتاح و مورد بهره برداری می رسد. وی افزود: افتتاح ۱۲ خانه بهداشت، ۲مرکز مشاوره ترک اعتیاد، ۵ پانسیون پزشک، ۲مرکز خدمات جامع سلامت و ۲پایگاه اورژانس از جمله این پروژه ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی تصاویر سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی تصاویر سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی تصاویر سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی تصاویر ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تاکید رئیس مرکز توسعه سلامت کیش برتوجه به تاریخ تولید و انقضاء محصولات غذایی و بهداشتی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر رضانیا بر ضرورت توجه ساکنان کیش در هنگام خريد اقلام خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و دارويي  ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر بازدید معاونان سازمان جهانی بهداشت از مرکز خدمات سلامت لواسان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازدید معاونان سازمان جهانی بهداشت از مرکز خدمات سلامت لواسان تصاویر بازدید معاونان سازمان جهانی بهداشت از مرکز خدمات سلامت لواسان تصاویر بازدید معاونان سازمان ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سفر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به خراسان رضوی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سفر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به خراسان رضوی تصاویر سفر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به خراسان رضوی تصاویر سفر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به خراسان رضوی تصاویر ...
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

کشف لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق در بانه

کشف لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق در بانه گروه استان ها - کردستان - فرمانده انتظامی استان ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتصاب مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

انتصابمشاوروزیرومدیرکلدفترطبایرانیومکملوزارتبهداشت وزیربهداشتدرحکمی،دکترمحمدرضاشمساردکانیرابهعنوانمشاورخودومدیرکلدفترطبایرانیومکملوزارتبهداشتمنصوبکرد بهگزارشوبدا،دکترنمکیدراینحکمتکالیفوانتظاراتیازدکترشمساردکانیمطرحکردهکهمهمترینآنهاعبارتندازتشکیلکمیتهایملیباحضورصاحبنظراناینحوزهوتهیهوتدویننقشهراهمناسبیجهتاحیایجنبههایعلمیطبسنتیوراهکارهایخردمندانهدراستفادهآندرنظامسلامت،افزایشآگاهیدانشجویانباتعریفواحدهایآموزشیجهتآشنائیآنهابامکتوباتبازماندهازدانشمندانگذشتهعلومپزشکیکشور،حذفجنبههایخرافیوغیرعلمیبهرهبرداریازمواردتاثیرگذاروعالمانهطبسنتی،ادغاممواردموثروتائیدشدهطبسنتیدرنظامارائهخدمتوهمچنینساماندهیوضعموجودطبسنتی،تعییناستانداردوتائیدصلاحیتدستاندرکاراناینحوزهها ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست مشترک مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در کاشان برگزار شد - هماهنگی بیشتر این دو حوزه مورد تاکید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت است

نشستمشترکمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداریوادارهکلمنابعانسانیوزارتبهداشتدرکاشانبرگزارشدهماهنگیبیشترایندوحوزهموردتاکیدمعاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتاست اولیننشستمشترکمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداری،ادارهکلمنابعانسانیوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیومعاونتتوسعهمدیریتمنابعدانشگاهعلومپزشکیکاشانبرگزارشد ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت همدلی دانشگاه های علوم پزشکی در ارائه بهتر خدمات بهداشت و درمانی به مردم

معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهخراسانشمالیعنوانکرد ضرورتهمدلیدانشگاههایعلومپزشکیدرارائهبهترخدماتبهداشتودرمانیبهمردم دکترحریرچیگفتدرشرایطبحراناقتصادینقشدولتبایدپررنگترشودومدیریتخدمترسانیبهبیماراندراولویتقرارگیرد ...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بررسی زیرساخت های حوزه سلامت چهارمحال و بختیاری با حضور معاون درمان وزارت بهداشت

بررسیزیرساختهایحوزهسلامتچهارمحالوبختیاریباحضورمعاوندرمانوزارتبهداشت معاوندرمانوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهایوزارتبهداشتدرسفربهاستانچهارمحالوبختیاری،ضمنبازدیدازمراکزوپروژههایبهداشتیودرمانیایناستان،بهبررسیمشکلاتنظامسلامتدرایناستانپرداختند ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام وزیر بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید

پیاموزیربهداشتبهمناسبتفرارسیدنسالروزشهادتدکترچمرانوروزبسیجاساتید وزیربهداشتبهمناسبتفرارسیدنسالروزشهادتدکترمصطفیچمرانوروزبسیجاساتید،پیامیصادرکرد بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست بسمربالشهداوالصدیقین خرداد،یادآورحیاتبابرکتوشهادتبامعرفتِآشناییهمراهوهمدردبرایخانوادهبزرگعشقوایثارومقاومت،ازجبلعاملتادهلاویهاست ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشریح دیدار هفتگی نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت برای حل مشکلات مردم و حوزه های انتخابیه

تشریحدیدارهفتگینمایندگانمجلسباوزیربهداشتبرایحلمشکلاتمردموحوزههایانتخابیه معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشت،مهمترینمحورهایدیدارهفتگیتعدادیازنمایندگانمجلسباوزیربهداشتراتشریحکرد بهگزارشوبدا،دکترکریمهمتیمعاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتاظهارداشتایندیدارهاکهروزسهشنبهاینهفتهباشرکتتعدادیازنمایندگانمجلسوجمعیازهموطناننیازمندوآسیبدیدهدرحضوروزیربهداشتانجامشد،برارتباطمفیدوموثربینوزارتبهداشتومجلسشورایاسلامیجهترفعفوریمشکلاتومسائلمردمتاکیدشد ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر فراهانی

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمنصوبشدتقدیرازخدماتدکترفراهانی وزیربهداشتدرحکمی،دکترسیماساداتلاریرابهعنوانمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمنصوبکرد بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدراینحکمانتظاراتیازمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمطرحکردهکهشاملانطباقامورفرهنگیدانشگاههاباقوانینبالادستی،سیاستهایابلاغیمقاممعظمرهبریوبیانیهگامدومانقلاباسلامی،برونرفتدانشگاههاازفضاییاسودلمردگیباایجادکرسیهایآزاداندیشیوایجادفضایامیدونشاط،تشکیلسریعکمیتههایبینبخشیجهتجذبنخبگانوبررسیراهکارهایفرهنگیواقتصادیآن،اجتماعی­کردنوجامعه­­محورنمودن­کلیهفعالیت­هایدانشگاه­ها،تقویتآموزشهایلازمجهتمهارتزندگیبامردموخدمتمفیددرجامعهبرایدانشجویان،احیایاخلاق،چارهاندیشیجهتحلمشکلاترفاهیومعیشتیدانشجویان،دستیارانوحتیاعضایهیاتعلمیوبرنامهریزیبرایتوسعهفضاهایخوابگاهی­­،ورزشی،فرهنگیوتفریحیدانشگاه­هااست ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تسلیت معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت دو نفر از كاركنان شبکه بهداشت شهرستان فومن

پیامتسلیتمعاونبهداشتوزارتبهداشتبهمناسبتدرگذشتدونفرازكاركنانشبکهبهداشتشهرستانفومن     دکترعلیرضارييسي،معاونبهداشتوزارتبهداشتدرپيامي،درگذشتناگهانیدونفرازكاركنانشبکهبهداشتشهرستانفومنراتسليتگفت     بهگزارشوبدا،متناينپيامبهشرحزيراست؛  ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

قدردانی رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزیر بهداشت

قدردانیرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسازوزیربهداشت دکترعلینوبخترییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیدرپیامیبهوزیربهداشت،ازصدورپیامدکترنمکیبرایانتصابشبهعنوانرییساینکمیسیون،قدردانیکرد بهگزارشوبدا،متنپیامدکترعلینوبختبهوزیربهداشتبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

صلاح و سلامت بيماران مدنظر قرار گيرد - از دستور وزير بهداشت تشكر مي كنيم

صلاحوسلامتبيمارانمدنظرقرارگيردازدستوروزيربهداشتتشكرميكنيم   دستوروزيربهداشتدرخصوصحمایتبیمهایداروهايبيمارانخاص،موردانتقادبرخيشركتهايداروييقرارگرفت،ايندرحالياستكهبرخيازبيماراننسبتبهبعضیمحصولاتداروییواکنشمطلوبنداشتهومصرفهمانداروبافرمولاسيونشرکتدیگریابرندباشرايطجسميبيمارسازگاراستواینموضوعدربیمارانخاصکهبصورتمزمنداروییرامصرفمیکنندگاهینمودبیشتریدارد ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت انتخاب دکتر نوبخت رییس جدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را تبریک گفت

وزیربهداشتانتخابدکترنوبخترییسجدیدکمیسیونبهداشتودرمانمجلسراتبریکگفت وزیربهداشتدرپیامی،انتخابدکترعلینوبخترابهعنوانرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامی،تبریکگفت بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست عزیزارجمندجنابآقایدکترعلینوبخت ...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بازدیدمعاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتازبیمارستاندکترمسیحدانشوری   «سیدکاملتقوینژاد»معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتازبیمارستاندکترمسیحدانشوریبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دراینبازدید،وضعیتپروژه‌هایعمرانی،مسائلوچالش‌هایبیمارستانمطرحوموردبحثوبررسیقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیودرمانیاستانکردستان     دکترقاسمجانباباییدرسفربهاستانکردستانازمراکزبهداشتیدرمانیشهرستانهایبانه،مریوان،سروآبادونیزسقزبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،معاوندرمانوزیربهداشتدراینسفریکروزه،باهمراهیمدیرانومسئولانارشددانشگاهعلومپزشکیکردستانضمنبازدیدازبخشهایمختلفبیمارستانهایرازیوصلاحالدینبانه،فجروبوعلیمریوان،شهیدچمرانسروآبادونیزبیمارستانامامخمینیرهسقزوعیادتازبیماران،ازنزدیکدرجریاندرخواستهاونیازمندیهاونحوهارائهخدماتدرمانیومراقبتیبهبیمارانقرارگرفت ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات داروی مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت

وارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشت معاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهوارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتاست،گفتدرصورتی‌کهدارویتولیدداخلکیفیتلازمرانداشتهباشدازگزینهوارداتبه‌عنواناهرمکنترلبازاراستفادهمی‌کنیم،داروبایدباقیمتمناسبوباکیفیتباشد،چراکههدفماسلامتمردماست ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

فعالیت 311 واحد بهداشتی و ایستگاه ثابت و سیار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

فعالیتواحدبهداشتیوایستگاهثابتوسیاردراجرایبسیجملیکنترلفشارخون رييسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتبیشازمرکزخدماتَجامعسلامتشهریوروستایی،پایگاهسلامتوخانهبهداشتوایستگاهثابتوسیاردرسبزواروشهرستانهایتحتپوششدانشگاهآمادهاجرایبسیجملیکنترلفشارخونهستند ...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

گروه های هدف در حوزه سلامت روان در مراکز بهداشت تحت آموزش قرار می گیرند

گروههایهدفدرحوزهسلامترواندرمراکزبهداشتتحتآموزشقرارمیگیرند معاونتبهداشتوزارتبهداشتباجذبوبکارگیریبیشازکارشناسارشدروانشناسیبالینیدرمراکزخدماتجامعسلامتوتدوینوبازنگریبستههایآموزشیمرتبطباگروههایسنیبهآموزشگروههایهدفدرحوزهسلامتروانمیپردازد ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک وزیر بهداشت به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر

پیامتبریکوزیربهداشتبهوزرایبهداشتکشورهایاسلامیبهمناسبتعیدسعیدفطر وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكي،درپيامي،عيدسعيدفطررابهوزرايبهداشتكشورهاياسلامي،تبريكگفت   بهگزارشوبدا،متناينپيامبدينشرحاست؛    اللهاكبروللهالحمد،الحمدللهعلىماهدانا،ولهالشكرعلىمااولانا ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

قدرداني وزیر بهداشت از خدمات دكتر پيرصالحي؛ رییس پیشین سازمان غذا و دارو

قدردانيوزیربهداشتازخدماتدكترپيرصالحي؛رییسپیشینسازمانغذاودارو وزيربهداشتدرپیامی،ازخدماتدكترپيرصالحي،رييسپيشينسازمانغذاودارو،قدردانيكرد    بهگزارشوبدا،دراينپیامآمدهاست؛    برادرگرامیجنابآقایدکترمهدیپیرصالحی ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آموزش پزشکی جزو جدایی ناپذیر از بهداشت و درمان است

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت آموزشپزشکیجزوجداییناپذیرازبهداشتودرماناست رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتگفتسیاستوزارتبهداشتکماکانبرایناستکهجداییآموزشعلومپزشکیازبهداشتودرمانممکننیستوآموزشپزشکیجزجداییناپذیرازبهداشتودرماناست ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظارت 53 مدیرِ معاونت بهداشت بر اجرای - بسیج ملی کنترل فشار خون - - نظارت قلب تپنده بسیج ملی

معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتخبرداد نظارتمدیرِمعاونتبهداشتبراجرای«بسیجملیکنترلفشارخون»نظارتقلبتپندهبسیجملی   معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتازنظارترییسادارهومدیرستادیبهعنوانناظرستادیبرنحوهاجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرسراسرکشورخبرداد  ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست اداره کل امور مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرستادارهکلامورمجلسمعاونتحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتمنصوبشد دکترکریمهمتی،معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشت،درحکمیدکترنامدارعبداللهیانرابهعنوانسرپرستادارهکلامورمجلساینمعاونتمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سیاست وزارت بهداشت در جهت حمایت از تولید داخل است

رییسسازمانغذاوداروگفتدرحالحاضر،برندهایدیگریازپانسمانبیمارانپروانهایدربازارموجوداستکهازلحاظکیفیتبانوعسوئدیتفاوتیندارندتاکیدبرروییکبرندخاصآنهمدرشرایطتحریم،می‌تواندبیمارانرادچارمشکلکند بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرنشستخبریکهباحضوروزیربهداشتواصحابرسانهبرگزارشد،درخصوصوضعیتوارداتداروودلایلکمبودبرخیداروهایخارجی،اظهارکرددرراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبریودستوروزیربهداشتمبنیبرممانعتازوارداتداروهایمشابهتولیدداخل،ازسالگذشتهجلوگیریازوارداتداروهایدارایمشابهتولیدداخلآغازشدهوبهتدریجاثراتآنرامشاهدهخواهیمکرداماتاکیدمی‌کنمکهاینموضوع،نشاندهندهکمبوددارونخواهدبود؛چراکهسیاستوزارتبهداشتدرجهتحمایتازتولیدداخلاستمردمنیزمطمئنباشندکهداروهایتولیدداخلموجودبودهوکمبودیوجودندارد ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتصاب رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

انتصابرییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت وزیربهداشتدرحکمیدکترکیانوشجهانپورسرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشترابهعنوانرییساینمرکز،منصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست جنابآقایدکترکیانوشجهانپور ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و مرکز خدمات حوزه های علمیه امضا شد

تفاهمنامههمکاریوزارتبهداشتومرکزخدماتحوزههایعلمیهامضاشد تفاهمنامهتوسعههمکاریهابینوزارتبهداشتومرکزخدماتحوزههایعلمیهباهدفاستفادهازمنابعوظرفیتهایطرفینبرایارتقایسلامتجامعهباحضوردکترحریرچیمعاونکلوزارتبهداشتوحجتالاسلامربانیرییسمرکزخدماتحوزههایعلمیهبهامضارسید ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مردم ایران، اعتقاد و اعتماد بسیار بالایی به وزارت بهداشت دارند

مردمایران،اعتقادواعتمادبسیاربالاییبهوزارتبهداشتدارند مشاورعالیوزیربهداشتگفتکاروزارتبهداشتکمکبهسلامتافراد،خانوادههاوجامعهاستوتامینسلامتجامعه،بدونمشارکتبینبخشی،بسیاردشواروشایدغیرممکناست بهگزارشوبدا،دکترمحمداسماعیلاکبریدرنشستشورایهماهنگیروسایمراکزروابطعمومیواطلاعرسانیدستگاههایاجراییباوزیربهداشتاظهارداشتمردمایرانبهوزارتبهداشت،اعتقادبسیاربالاییدارندودرهردعوتیبهخوبیحضورپیدامیکنندودربسیجملیکنترلفشارخونکهجمعیتهدفما،میلیوناست،مشارکتمردمبیشازحدانتظاربودهاست ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب شد

رییسمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداریوزارتبهداشتمنصوبشد سیدکاملتقوینژاد،معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیرحمتاپاکدلرابهعنوانرییسمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداریاینوزارتمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

واکنش وزارت بهداشت به شایعه کمبود - باتری قلب -

... داریم؛ به‌طوری که طی ماه‌های آینده هیچ مشکلی در زمینه تامین باتری قلب نداریم. وی با بیان اینکه بنا به حکم وزیر بهداشت و تاکیدی که کرده‌اند، بیمارستان‌ها اجازه ندارند که بیمار را برای تامین دارو یا ...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

امضای تفاهم نامه طرح سنجش و ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی میان وزارت بهداشت و اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتخبرداد امضایتفاهمنامهطرحسنجشوارتقایسلامتپناهندگانومهاجرینخارجیمیانوزارتبهداشتوادارهاتباعومهاجرینخارجیوزارتکشور     رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبااشارهبهبرگزارینشستیادداشتتفاهمطرحسنجشوارتقایسلامتپناهندگانومهاجرینخارجیپروژهتشخیصودرمانسل،گفت اینپروژهدرراستایتحققتعهداتبینالمللیجمهوریاسلامیایراندرحوزهسلامتواجراییکهمکاریسهجانبهباکشورهایافغانستانوپاکستانکهقراراستباحمایتهایمالیوفنیوزارتبهداشتاینکشورهاوهمچنیندفاترمنطقهایتوسعهسازمانمللمتحد،سازمانجهانیبهداشتوصندوقجهانیپولبرایمبارزهبابیماریهایسل،ایدزومالاریاودریکفرآیندسهسالهانجامگیرد،شکلگرفتهاست ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمت رسانی تمامی خانه های بهداشت، بیمارستان ها و مراکز جامع خدمات سلامت در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

خدمترسانیتمامیخانههایبهداشت،بیمارستانهاومراکزجامعخدماتسلامتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون       معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتالزامیاستکهصنایعغذاییوکارخانجات،میزاننمکمصرفشدهدرفرآوریغذاهاراکاهشدهندالبتهایناقدامتوسطمعاونتغذاوداروآغازشدهاست،اماضرورتداردکهباجدیتبیشتریاینموضوعپیگیریشود ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید سرزده معاون درمان وزارت بهداشت از چندین بیمارستان تهران و حومه

بازدیدسرزدهمعاوندرمانوزارتبهداشتازچندینبیمارستانتهرانوحومه   معاوندرمانوزارتبهداشتصبحامروزبهصورتسرزدهازبیمارستانهایشهیدستاریقرچک، شهیدمفتحورامین،شهدایپاکدشتوبیمارستانخصوصیمردمدرتهرانبازدیدکرد بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییمعاوندرمانوزیربهداشتبههمراهدکتررضاییرییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتصبحامروزدربازدیدیسرزدهازبخشهايمختلفبیمارستانشهیدستاریقرچک،بخشهایدرمانی،اورژانسوکلینیکویژهبیمارستانشهیدمفتحورامینونیزبخشهایدرمانیوپروژههایعمرانیدرحالساختبیمارستانشهدایپاکدشتبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی شهرستان شهریار

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزدرمانیشهرستانشهریار   دکترجانبابایی،معاوندرمانوزارتبهداشتودکترکلانتریمدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیصبحامروزبهصورتسرزدهازمراکزدرمانیوپروژههایعمرانیدرحالساختحوزهسلامتشهرستانشهریاربازدیدکردند ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست دفترآموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرستدفترآموزشوارتقایسلامتوزارتبهداشتمنصوبشد دکترعلیرضارئیسی،معاونبهداشتوزارتبهداشت،درحکمیدکترشهرامرفیعیفررابهسمتسرپرستدفترآموزشوارتقایسلامتمعاونتبهداشتمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبدینشرحاست جنابآقایدکترشهرامرفیعیفر ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اهداف و دستاوردهای سفر وزیر بهداشت به سوییس

مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتتشريحكرد؛ مدیرکلهمکاری‌هایبینالمللیوزارتبهداشتگفتدرژنوودردیدارباوزیربهداشتسوییسورييسسازمانجهانیبهداشتمشکلاتمربوطبهتحریم‌هامطرحوراه‌هایرفعآنهابررسیشدتامطمئنشویممردمایرانبههیچعنوانبامشکلکمبوددارووتجهیزاتپزشکیمواجهنمی‌شوندهرچندآمریکایی‌هابهدنبالایجادمشکلاتیدراینزمینههستند ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

76 پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 98 به 19 دستگاه دولتی ابلاغ شد - جزییات اولویت های وزارت بهداشت

ازسویمعاوناولرییسجمهورورئیسستادفرماندهیاقتصادمقاومتی؛ پروژهاولویتداراقتصادمقاومتیدرسالبهدستگاهدولتیابلاغشدجزییاتاولویتهایوزارتبهداشت معاوناولرییسجمهورورییسستادفرماندهیاقتصادمقاومتیدرراستایاجرایمنویاتمقاممعظمرهبریدربیانیهگامدومانقلابوبیاناتنوروزیسالونامگذاریامسالبهعنوانسالرونقتولید،پروژهاولویتداراقتصادمقاومتیدرسالرابهدستگاهابلاغکرد  ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشاور وزير بهداشت در امور گردشگری سلامت منصوب شد

وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي، دکترشاهینمحمدصادقیرابهعنوانمشاورخوددرامورگردشگریسلامت،منصوبكرد بهگزارشوبدا،متناينحكمبهشرحزيراست؛ جنابآقایدکترشاهینمحمدصادقی   باتوجهبهسوابقارزشمندعلمیواجرائیجنابعالی،بدینوسیلهبهعنوانمشاوراینجانبدرامورگردشگریسلامتمنصوبمیشویدامیداستبااستعانتازپروردگارواستفادهازکلیهظرفیتهایدرونوبیرونازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوپیرویازمشیاعتدالدولتتدبیروامیددرانجامامورمحولهموفقباشید ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید سحرگاهی معاون درمان وزارت بهداشت از چند بیمارستان در تهران و شهر ری

بازدیدسحرگاهیمعاوندرمانوزارتبهداشتازچندبیمارستاندرتهرانوشهرری دکترجانبابایی،معاوندرمان،بههمراهدکترکلانتریمدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیوزارتبهداشت،سحرگاهامروزبهطورسرزدهازبیمارستانهایبهارلووشهدایهفتتیرشهرتهرانوفیروزآبادیشهرریبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بازدید کرد

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازنمایشگاهبینالمللیقرآنکریمبازدیدکرد   همزمانبادهمینروزازبرپاییبیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم؛دکترمحمدرضافراهانی؛معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازبخشقرآنوسلامتوبخشدانشگاهیایننمایشگاهبازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از مراکز تحقیاتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

بازدیدقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتازمراکزتحقیاتیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر دکترآخوندزادهقائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتدرسفرخودبهایرانشهردر نشستیبارییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهر،راههایهمکاریبیشتروارزیابیراهکارهایلازمجهتارتقایشاخصهایآموزشیوپژوهشیایندانشگاهرابررسیکرد  ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اولویت وزارت بهداشت خدمت رسانی به فقرا و محرومین است

اولویتوزارتبهداشتخدمترسانیبهفقراومحرومیناست معاونکلوزارتبهداشتگفتیکیازاهدافپوششهمگانیسلامتایناستکههیچخدمتینبایددرجامعهعرضهشودمگراینکهفقرابهرهمندشوند بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکل وزارتبهداشتدرمراسمتکریمومعارفهرییسسابقوسرپرستفعلیدانشگاهعلومپزشکیایلامگفتاولویتوزارتبهداشتدرسالجاریخدماترسانیبهقشرفقراومحرومیناستچراکهبرخیازمشکلاتاقتصادیباعثشدهمردمکمتربرایدرمانبهپزشکمراجعهکنند ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه شاخص های بهداشتی و درمانی در ايران

معاوندرمانوزارتبهداشتدردیداربامدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچینعنوانكرد   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتروندمستمروروبهرشددرکیفیتخدماتدهیبهمردم،موجبتوسعهشاخصهایبهداشتیودرمانیايرانشدهاست     بهگزارشوبدا،دكترقاسمجانباباييدرنشستمشتركباشیاچونشن،مدیرکلکمیسیونبهداشتاستانهنانچین،ضمنتشریحاقداماتودستاوردهايحوزهبهداشتودرمانکشور،اظهاركرددرطولچنددههاخیردرحوزهبهداشتودرمان،اقداماتقابلتوجهیدرایرانانجامشدهاست ...
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت در همه حوزه‌های پژوهشی، تبلیغ و ترویج و آموزش قرآن از دیگر نهادها و مراکز جلوتر است

وزارتبهداشتدرهمهحوزه‌هایپژوهشی،تبلیغوترویجوآموزشقرآنازدیگرنهادهاومراکزجلوتراست معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتدرحاشیهبازدیدازدوبخش«دانشگاهی»و«قرآنوسلامت»بیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم،گفتمنهمیشهعلاقهمندبودمکهحوزهقرآنییکیازحوزه‌هایبسیاردرخشاندرعرصه‌هایفرهنگیدرکلنظامجمهوریاسلامیباشد،اماوقتیمی‌بینمبااینجایگاهفاصلهداردرنجمی‌برم ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی منصوب شد

دبیرشورایآموزشعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیمنصوبشد     دکترباقرلاریجانیمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرحکمیدکترمعصومهجرجانیاستاددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیرابهعنواندبیرشورایآموزشعلومپایهپزشکی،بهداشتوتخصصیمنصوبکرد   ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امضای برنامه عملیاتی همکاری بین وزارت بهداشت ایران و اندونزی در حاشیه مجمع جهانی سلامت در ژنو

امضایبرنامهعملیاتیهمکاریبینوزارتبهداشتایرانواندونزیدرحاشیهمجمعجهانیسلامتدرژنو برنامهعملیاتیهمکاریهایبهداشتیبینایرانواندونزیتوسطمدیرانارشدوزارتبهداشتدوکشورامضاشد بهگزارشوبدا،دراینبرنامهعملیاتیدرزمینههمکاریدوکشوراعمازتولیدمشترکواکسنودارو،پوششهمگانیسلامت،،بیماریهایواگیردار،فوریتهایپزشکیومدیریتسلامتبلایابهامضایمدیرکلبینالمللوزارتبهداشتکشورمانومعاونداروییوزارتبهداشتاندونزیرسید ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام آمادگی کشور قطر برای گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه سلامت - تقدیر وزیر بهداشت قطر، از پیشرفت ها و دستاوردهای موفق ایران در حوزه سلامت

مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتدرژنوعنوانکرد اعلامآمادگیکشورقطربرایگسترشهمکاریهایدوجانبهدرحوزهسلامتتقدیروزیربهداشتقطر،ازپیشرفتهاودستاوردهایموفقایراندرحوزهسلامت مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتگفتوزیربهداشتکشورقطردردیداربادکترنمکی،ضمنابرازتمایلجهتگسترشارتباطاتوهمکاریهایبیشترباوزارتبهداشتایران،ازپیشرفتهاودستاوردهایموفقایراندرحوزهسلامتتقدیرکرد  ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت همکاری همه معاونت های وزارت بهداشت با کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

ضرورتهمکاریهمهمعاونتهایوزارتبهداشتباکمیتهملیپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیر وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی درابلاغیبههمهمعاونینوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیونیزرییسهیاتمدیرهومدیرعاملسازمانبیمهسلامتایرانوسرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیاینوزارتخانهبرضرورتهمکاریبا کمیتهملیپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیرتاکیدکرد ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پوشش بیش از 90 درصدی مراقبتهای اولیه بهداشتی در مناطق روستایی ایران

پوششبیشازدرصدیمراقبتهایاولیهبهداشتیدرمناطقروستاییایران وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتبهمنظورتکمیلتلاشهایمابرایدستیابیبهاهدافپوششهمگانیسلامت،متعهدبهایجادپروندهالکترونیکبرایتمامخانوادهها،گسترشپزشکیخانوادهبهعنوانیکراهبردبرایارائهخدمات،تقویتسیستمارجاعومشارکتبخشخصوصیودولتی،حفظهزینههایسلامتوکاهشهزینههایسلامتازجیبمردمهستیم ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دعوت رییس منطقه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تمام کشورهای جهان برای حضور در اجلاس تهران

دعوترییسمنطقهشرقیسازمانجهانیبهداشتازتمامکشورهایجهانبرایحضوردراجلاستهران رییسمنطقهشرقیسازمانجهانیبهداشتازتمامکشورهایجهاندعوتکردتادرشصتوششمیناجلاسوزرایبهداشتمنطقهمدیترانهشرقیسازمانجهانیبهداشتکهبهمیزبانیتهرانبرگزارمیشود،حضوریابند ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت به سوئیس سفر كرد

بهمنظورشرکتدرهفتادودومیننشستمجمعجهانیسلامت؛ وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،بهمنظورشرکتدرهفتادودومیناجلاسمجمعجهانیسلامت،بهژنوسوئيسسفرکرد بهگزارشوبدا،درنشستمجمعجهانیبهداشتدرژنو،درخصوصاسنادیازجملهآمادگی،مراقبتوپاسخگویی،ویروسفلجاطفال،اجرایدستورکاراهدافتوسعهپایدار،پوششهمگانیسلامت،محیطزیستوتغییراتآبوهوایی،دسترسیبهواکسنهاوداروها،پیگیرینشستبلندپایهمجمععمومیسازمانمللمتحددربارهموضوعاتمربوطبهسلامت،سازوکارکشورهایعضودرخصوصداروهاومحصولاتپزشکیتقلبی،منابعانسانیبرایسلامت،ارتقایسلامتجمعیتمهاجرانوپناهندگان،ایمنیبیمارانوهمچنینریشهکنیآبله،گفتگووتبادلنظرصورتخواهدگرفت ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موضوع کنترل فشارخون

برگزارینشستکمیسیونبهداشتودرمانمجلسباموضوعکنترلفشارخون نشستامروزکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیبابررسیموضوعاتمختلفازجملهکنترلفشارخونواجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرکشوربرگزارشد بهگزارشوبدا،دکترحسینعلیشهریاریدرایننشستازپرفشاریخونبهعنوانیکیازمهمتریندلایلبیماریهایقلبیوعروقیوسکتههایمغزیوقلبیاشارهوازوزارتبهداشتدراجرایبسیجملیکنترلفشارخونتقدیروتشکرکرد ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سفر وزیر بهداشت به سوییس برای شرکت در هفتاد و دومین اجلاس جهانی ساليانه سازمان جهاني بهداشت

سفروزیربهداشتبهسوییسبرایشرکتدرهفتادودومیناجلاسجهانیساليانهسازمانجهانيبهداشت     مدیرکلهمکاریهایبینالمللیوزارتبهداشتگفتمطابقبرنامههرسالهسازمانجهانیبهداشت،وزیربهداشتدرهفتادودومیننشستمجمعجهانیسلامتاینسازمانکهبامحوریتپوششهمگانیسلامتوباحضوروزرایبهداشتکشورهایعضودرژنوبرگزارمیشود،شرکتمیکند ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نماینده وزیر بهداشت در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت منصوب شد

نمایندهوزیربهداشتدرشورایمردمینظارتبرکیفیتارائهخدماتوزارتبهداشتمنصوبشد دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکتراسماعیلجبارزادهرابهعنواننمایندهخوددرشورایمردمینظارتبرکیفیتارائهخدماتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمنصوب کرد ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تدوین سیاست‌های حمایت از نخبگان در وزارت بهداشت

تدوینسیاست‌هایحمایتازنخبگاندروزارتبهداشت   وزیربهداشتگفتاولینانتظارازنظام،شناسایینخبگاناستاماشناساییتنهادردانشگاه،دبیرستانومدرسهنیستوبایدبتوانیمنخبگانراازخانواده‌هاشناساییکنیمدرکشوراستعدادهاینابزیادیوجودداردکهبرخیازآنهابهدلیلفقر،شناسایینمیشوندومسیریکهدرپیشمی‌گیرند،مسیررشداستعدادهایدرخشاننیست ...
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برنامه وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت نخبگان

برنامهوزارتبهداشتبرایاستفادهازظرفیتنخبگان   وزیربهداشتگفتدرصددهستیمبراییکیدوسالآیندهازتمامدانشجویانوفارغالتحصیلاننخبه براینظامارائهخدمتدردانشگاهها، مراکزتحقیقاتیونیزدرجهتتقویتشرکت‌هایدانش‌بنیانوپارک‌هایعلموفناوریاستفادهکنیم ...
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پاسخ وزارت بهداشت به ادعای پخت حلیم با پنبه

معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاعلامکرد معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتدرواکنشبهانتشارویدئوهاییدرفضایمجازیمبنیبرپختحلیمباپنبهوپشمگوسفنددرپیگرانیگوشت،گفتبابازرسی‌هایصورتگرفتهبررویمراکزیکهازآنهاشکایتشدهبودویامراکزیکهخودمانبهآن‌هامشکوکبودیم،بهایننتیجهرسیدیمکهعملاهیچگونهتخلفیدراینزمینهدرحلیم‌هایبهفروشرسیدهصورتنگرفتهاستواینچنیناخباریکذباست ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

معاونت درمان وزارت بهداشت متولی گردشگری سلامت است

وزیربهداشتدرحاشیهامضایتوافقنامهمشترکدرزمینهگردشگریسلامت معاونتدرمانوزارتبهداشتمتولیگردشگریسلامتاست وزیربهداشتدرخصوصایجادمعاونتیاساختارجدیدیبرایگردشگریسلامتدروزارتبهداشتگفتاعتقادداریموقتیسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریدرکشوروجوددارد،ایجادمعاونتگردشگریدروزارتبهداشت،کارعبثوبیهودهایاست  ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

- ورزش، سلامتی و نشاط - شعار روز دوم هفته خوابگاه‌های دانشجویی وزارت بهداشت

ورزش،سلامتیونشاطشعارروزدومهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییوزارتبهداشت اهمیتنقشورزشدرافزایشتحرک،نشاطوسلامتیانسانهابرهیچکسپوشیدهنیست،بخصوصاینکهایننقشدرفضاهایدانشگاهیتأثیرگذارباشدامسالروزدومهفتهخوابگاه‌هایدانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیبهنام«ورزش،سلامتیونشاط»نامگذاریشدهاستکهایننامگذاریحکایتازاهمیتتوسعهورزشدرمحیط‌هایدانشگاهیدارد ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نمره خوبی به عملکرد وزیر بهداشت می دهم

نایبرییسفراکسیونمستقلینولاییمجلسشورایاسلامیگفتوزیربهداشتیکیازمعدودوزراییاستکهبرایحضوردرفراکسیونازویباپیامکدعوتکردیموخودشبرایحضوردرفراکسیون،تماسگرفتواعلامآمادگیکرد بهگزارشوبدا،دکترغلامعلیجعفرزادهایمنآبادیدرخصوصنشستصبحامروزاینفراکسیونباوزیربهداشت،تصریحکردنکتهمثبتدکترنمکیایناستکهگوششنواداردونقدهارامیپذیردودرنشستامروز،بیشازسهچهارمازوقتخودشرابهشنیدننظراتنمایندگاناختصاصدادونکتهخیلیخوبیاستکهوزرابهفراکسیونبیایندونظراتوانتقاداترابشنوند ...
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پیام تبریک معاون پرستاری وزارت بهداشت به مشاور منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در امور پرستاری و مامایی

پیامتبریکمعاونپرستاریوزارتبهداشتبهمشاورمنطقهایسازمانبهداشتجهانیدرامورپرستاریومامایی   دکترمریمحضرتی،معاونپرستاریوزارتبهداشتدرپیامیروزجهانیپرستاری رابهمشاورمنطقهایسازمانبهداشتجهانیدرامورپرستاریوماماییتبریکگفت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با وزیر بهداشت

صبحامروزبرگزارشد؛ نشستفراکسیونمستقلینولاییمجلسباوزیربهداشت اعضایفراکسیونولاییمجلسشورایاسلامیصبحامروزنشستیراباوزیربهداشتبرگزارکردند بهگزارشوبدا،درایننشستکهدرمجلسشورایاسلامیبرگزارشد،نمایندگاناینفراکسیونمهمتریننظرات،دغدغههاوپیشنهاداتخودرادرخصوصموضوعاتمختلفنظامسلامتمطرحکردند ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شمار متخصصان سلامت روان در ایران کم است

مجید رضازاده بدون اشاره به آمار دقیق متخصصان سلامت روان در کشور، افزود: بر اساس اطلاعات موجود و مطابق با گزارش سازمان جهانی بهداشت به‌طور میانگین، نسبت به هر 100 هزار نفر، در جهان 9 نفر نیروی متخصص در ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مقاومت در برابر آنتی بیوتیک، رهاورد مصرف بی رویه

... دیگر صدمه به کلیه ها، آسیب کبدی، تشنج و اختلال اعصاب محیطی از پیامدهای مصرف آنتی بیوتیک است. مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جامعه امروز است چرا که باعث خطر برای افرادی می شود که عفونت ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کمبود داروهای اساسی علیرغم تحریم‎ها کاهش یافته است

... دارو نداشته باشند. وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم ذخیره دارو را در حد مطلوب حفظ کنیم تا مردم در این زمینه اضطرابی را نداشته باشند. وی همچنین درباره انتقاد اخیرش از فروش مواد ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

توزیع نان با سبوس بالا در 26 نانوایی استان مرکزی آغاز شد

... نیز با چاقی و اضافه وزن دست و پنجه نرم می کنند و آمار چاقی شکمی نیز در این استان 48 درصد جمعیت اعلام شده است. کارشناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت استان مرکزی خاطرنشان کرد: آمارها بیانگر آن است که میزان ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا شد

مدیرکلهمکاریهایبین­المللوزارتبهداشت،ابقاشد وزيربهداشتدرحكمي،دكترمحسناسديلاريرادرسمتخودبهعنوانمدیرکلهمکاریهایبین­المللوزارتبهداشت،ابقاكرد   بهگزارشوبدا،متناينحكمبهشرحزيراست؛   جنابآقایدکترمحسنا­سدیلاری ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حمایت از سلامت دیجیتال، از اولویت های شورای فناوری سلامت وزارت بهداشت است

حمایتازسلامتدیجیتال،ازاولویتهایشورایفناوریسلامتوزارتبهداشتاست     دبیرشورایفناوریسلامتگفتیکیازاولویتهایجلساتشورایفناوریسلامتوزارتبهداشت،حمایتازسلامتدیجیتالاست   دکترحسینوطنپوردرگفتوگوباوبداودرحاشیهبیستوهفتمینجلسهشورایفناوریسلامتوزارتبهداشتکهباحضوروزیربهداشتبرگزارشد،گفتاینجلسهبهمنظوربررسیوهماهنگیمیاننهادهایداخلیوزارتبهداشتدرحوزهفناوریهردوماهیکباربرگزارمیشود ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعلام برنامه های وزارت بهداشت برای حضور در نمایشگاه قرآن

اعلامبرنامههایوزارتبهداشتبرایحضوردرنمایشگاهقرآن مرکزقرآنوعترتوزارتبهداشتبرنامه‌هایخودرابرایحضوردربیستوهفتمیننمایشگاهقرآناعلامکرد بهگزارشوبدا،مرکزقرآنوعترتوزارتبهداشتطبقروالسال‌هایقبلدربیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریمبابرنامه‌هایمتنوعیحضورخواهدداشت ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

روزانه بیش از 600 هزار نفر به مراکز بهداشتی وزارت بهداشت مراجعه می کنند

روزانهبیشازهزارنفربهمراکزبهداشتیوزارتبهداشتمراجعهمیکنند قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهگفتهرروزبیشازهزارنفربهمراکزبهداشتیوزارتبهداشتمراجعهوخدماتموردنیازخودرادریافتمیکنندتلاشماایناستکهشمارهتلفنهمراهافرادتحتپوششمراکزبهداشتیودرمانی،ثبتشودودانشگاههایعلومپزشکیکهدرصدثبتتلفنهمراهافرادتحتپوششآنهاپایینباشد،جریمهمیشوند ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزارت بهداشت چاره ای جز مدیریت منابع ندارد

... این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در یک تا دو سال گذشته هر موقع اراده می کردند به بیمارستان های دولتی مراجعه کرده و خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت می کردند، اما در حال حاضر محدودیت هایی برای مراجعه ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هزینه های جانبی علت تفاوت قیمت دارو با نرخ مندرج روی آن است

... تهران، گفت: مقاومت کردن وزارت بهداشت در برابر افزایش قیمت دارو و قیمت تمام شده دارو منجر به این می شود که چون قیمت دارو واقعی نیست بنابراین باید در شرایط فعلی، کارخانه ها از هزینه های جانبی دیگر بکاهند. ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد - قدرداني از خدمات سعيد عندليبي

معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتمنصوبشدقدردانيازخدماتسعيدعندليبي وزيربهداشتدرحكمي،دکترکریمهمتیرابهعنوانمعاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشت،منصوبكرد بهگزارشوبدا،متناينحكمبهشرحزيراست؛ جنابآقایدکترکریمهمتی   باتوجهبهسوابقارزندهعلمیواجرايي،بهعنوانمعاونحقوقیوامورمجلسمنصوبمیشویدامیداستبااتکالبهخداوند،تمسکبهشیوهمعصومین،تعاملواستفادهازظرفیتکلیهبخشهایذیربطوباپیرویازمشیاعتدالدولتتدبیروامید،درانجامامورمحولهمؤیدباشید ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

واردات داروهاي مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت محسوب مي شود

وارداتداروهايمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتمحسوبميشود  معاونکلوزارتبهداشتگفتهردارویتولیدداخلکهواردبازارداروییمیشودوتاییديهوزارتبهداشترادارد،ازتمامیاستانداردهایلازمبرخورداربودهوکیفیتواثربخشیلازمرادارااست ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد - قدرداتی از خدمات دکتر ایلامی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمدمنصوبشدقدرداتیازخدماتدکترایلامی وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي،دكترپرویزیزدان‌پناهرابهعنوانسرپرستدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکهگیلویهوبویراحمد،منصوبكرد ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نظام ارجاع پزشکی از تیرماه عملیاتی می شود

... برنامه نظام ارجاع به شکل کامل حتی در سطوح دو و سه را نیز دارد. معاون وزیر بهداشت افزود: تکریم و رضایت مندی گیرندگان و ارایه دهندگان خدمت باید در برنامه نظام ارجاع مورد توجه قرار گیرد و در این راستا باید ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

35 هزار دانش آموز قمی سفیر سلامت هستند

... سلامت مدارس در زمینه های تغذیه، سلات دهان و دندان، بیماری های واگیردار، بهداشت محیط و روان ارائه می شود. وی اضافه کرد: همچنین سفیران سلامت در دوره های آموزشی یاد می گیرند که چگونه آموزش های را در قالب ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سیاست وزارت بهداشت، حمایت از تولید داخلی است

وزيربهداشتدرآيينرونمايياز٤دارويضدسرطانوضدديابت؛ وزیربهداشتبابياناينكهسیاست‌ماندروزارتبهداشتحمایتازتولیدداخلیاست،گفتتلاشمی‌کنیمتاگره‌هایتولیددارودرداخلرابازکنیم بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرمراسمرونماییازدارویضدسرطانوضددیابت،اظهاركرددرسالهاييكهدرسازمانبرنامهوبودجه،درگيركاربرنامهريزيكشوربودم،هموارهيكيازتعاريفتوسعهرابيشترمدنظرداشتموآنتعريف،اينبودكهتوسعهیعنیتبدیلنیرویانسانیبهسرمایهانسانی؛چراکهاینسرمایهانسانیاستکهمی‌توانددرتولیدملینقشآفرینیکندعزیزانیکهدرحوزهتولیدکشورزحمتمی‌کشندیکیازبزرگترینشاهکارهارادرکشورانجاممی‌دهند ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امید را از بیماران خاص دریغ نکنیم

... و بتوانند به مطالبات پاسخ و اندکی از رنج بی پایان این بیماران را کاهش دهند. ** دولت تدبیر و امید تلاش ویژه ای برای حمایت از بیماران خاص دارد رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان بیان ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

"زندگی" در حباب اسکان‌های اجباری بدون امکانات بهداشتی و رفاهی مردم: فقط زنده‌ایم

... امدادی مستقر شوند که این روزها خبر می‌رسد ساکنان این کمپ‌ها با مشکلات بهداشتی و رفاهی بسیاری مواجهند و اغلب آنها شرایط زندگی مناسبی ندارند. مردم می‌گویند: زنده‌ایم ولی زندگی نمی‌کنیم!  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وزیر بهداشت از مرکز منطقه ای تامین و توزیع واکسن و مواد بیولوژیک شمال غرب کشور در زنجان بازدید کرد

وزیربهداشتازمرکزمنطقهایتامینوتوزیعواکسنوموادبیولوژیکشمالغربکشوردرزنجانبازدیدکرد   وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاستانهایاردبیلوزنجان،ازمرکزمنطقهایتامینوتوزیعواکسنوموادبیولوژیکشمالغربکشوردرزنجانومرکزپشتیبانیمدیریتبحراندانشگاهعلومپزشکیزنجانبازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب، تاسیس و توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور بود

یکیازبزرگتریندستاوردهایانقلاب،تاسیسوتوسعهشبکهبهداشتودرمانکشوربود   وزیربهداشتگفتیکیازبزرگتریندستاوردهایبعدازانقلاباسلامی،تاسیسوتوسعهشبکهبهداشتودرماندرکشوربودوبااحداثخانههاومراکزبهداشتیودرمانیتوانستیمدربینکشورهایمدیترانهشرقیازنظرشاخصهایبهداشتیدرجایگاهاولقراربگیریم ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تبیین اولویت های اصلی وزارت بهداشت در تامین تجهیزات پزشکی موردنیاز

رییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتدراجلاسمعاونیندرماندانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورعنوانکرد تبییناولویتهایاصلیوزارتبهداشتدرتامینتجهیزاتپزشکیموردنیاز رییسادارهبودجهواعتباراتمعاونتدرمانوزارتبهداشتگفتدانشگاههایعلومپزشکیکشوربالاخصمراکزقطبدرمانناباروری،نسبتبهاعتباراتتخصیصیافتهازمحلسیاست‌هایجمعیتیکاملاحساسباشندودرهزینه‌کردایناعتباراتکمالدقترابهکارگیرندتامطابقباسیاست‌هایجمعیتی،توفیقاتخوبیراکسبکنیم ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

50 پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی اشتان زنجان افتتاح شد

پروژهبهداشتی،درمانی،آموزشیوپژوهشیاشتانزنجانافتتاحشد دردومینروزازسفروزیربهداشتبهاستانهایاردبیلوزنجان،درمراسمیباحضوردکترنمکی،پروژهبهداشتی،درمانی،آموزشیوپژوهشیاستانزنجانازطریقویدیوکنفرانسافتتاحشد بهگزارشوبدا،اینپروژهبااعتباریبالغبرمیلیاردتومانشاملپروژهبهداشتیوششپروژهدرمانی،آموزشیوپژوهشیاستکهباافتتاحآن،بیشازمترمربعفضایفیزیکیبهدانشگاهعلومپزشکیزنجاناضافهمیشود ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت از پروژه در حال ساخت مرکز تروما و سوختگی اردبیل بازدید کرد - تکمیل این پروژه تا تیرماه

وزیربهداشتازپروژهدرحالساختمرکزتروماوسوختگیاردبیلبازدیدکردتکمیلاینپروژهتاتیرماه   وزیربهداشتدراولینروزازسفردوروزهخودبهاستانهایاردبیلوزنجانازپروژهدرحالساختمرکزتروماوسوختگیبیمارستانامامخمینیرهاردبیلبازدیدکردوبرایتامیناعتباراتلازمجهتتکمیلاینپروژهقولمساعدداد  ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان به ۷۰۰ هزار دانش آموز در کشور

ارائهخدماتبهداشتدهانودندانبه۷۰۰هزاردانشآموزدرکشور     معاونبهداشتوزارتبهداشتضمنتاکیدبرلزومتامینوارتقایسلامتدهانودنداندربینمردمایران،گفتافرادتاسالهدرکشور،ازدندان،دندانخرابدارندکهدندانخودراکشیدهوازدستدادهاند،بنابراینضروریاستکهبرایپیشگیریازخرابشدنوازدستدادندندانهابهسراغدانشآموزانبرویم  ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

هدف وزارت بهداشت، ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان جهت مراقبت های دهان و دندان است

هدفوزارتبهداشت،ارائهآموزشهایلازمبهدانشآموزانجهتمراقبتهایدهانودنداناست   وزیربهداشتگفتحدودیکمیلیونوهزاردانشآموزپایهششمابتداییدرکشوروجوددارندکهاینسنومقطع،بهترینزمانبرایمرمتدندانهااستچوندندانهایشیری،جایخودرابهدندانهایدائمیمیدهند ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پيام تبريك وزير بهداشت به مناسبت روز معلم

وزيربهداشتدرپيامي،بهمناسبتیادماناستادشهیددکترمرتضیمطهریمعلمواندیشمندبزرگ،روزمعلمرابهمعلمان،بهویژهاساتیدواعضایهیاتعلمیدانشگاههایعلومپزشکیکشورتبریکگفت بهگزارشوبدا،متناينپيامبهشرحزيراست؛   بسمهتعالی   یادماناستادشهیددکترمرتضیمطهریمعلمواندیشمندبزرگوروزمعلمرابههمهمعلمانبهویژهاساتیدواعضایهیاتعلمیدانشگاههایعلومپزشکیکشورتبریکوتهنیتعرضمیکنم ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

علي خدايي در همايش ملي آينده كار : ديدن فرصت‌هاي آينده باعث مي‌شود، بتوانيم به جلو حركت كنيم - بهداشت و ايمني كار را مرهون تكنولوژي هستيم

... از جاها بهداشت و ایمنی کار را مرهون تکنولوژی هستیم. ما باید به تولیدکنندگان ماشین‌ها تبدیل شویم و این را به فرصت برای زندگی کارگران تبدیل کنیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: ندیدن فرصت‌های ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشاور عالی وزیر بهداشت در آموزش پزشکی منصوب شد

دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترایرجفاضلرابهعنوانمشاورعالیخوددرآموزشپزشکیمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست فرهیختهگرامی جنابآقایدکتر ایرجفاضل مفتخرخواهمبودباتوجهبهسوابقارزندهعلمیواجراییحضرتعالیبهعنوانمشاورعالیاینجانبدرآموزشپزشکیازتجاربوراهنماییهایارزشمندتانبهرهمندشوم ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی خلخال، مشكين شهر و كوثر

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهاستاناردبيلانجامشد؛ بازدیدازمراکزبهداشتی،درمانیخلخال،مشكينشهروكوثر   معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهاستاناردبیل،ازمرکزبهداشتیودرمانیمشكینشهر،کوثروخلخالبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدراينسفر،ازبیمارستانهایولیعصرعجمشکین‌شهر،امکاناتموجوددرمانی،بخش‌هایمختلف،پروژههایتوسعهایتختخوابیومحلاحداثبیمارستان۱۲۰تختخوابیجدیدمشکینشهر،بیمارستان۳۲تختخوابیامامخمینیرهشهرستانکوثروبخشهایمختلفبیمارستانامامرهخلخال،بازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

3 هزار دانشجوی خارجی در رشته های علوم پزشکی ایران در حال تحصیل هستند - برنامه وزارت بهداشت برای ارتقای جذب دانشجوی خارجی

هزاردانشجویخارجیدررشتههایعلومپزشکیایراندرحالتحصیلهستندبرنامهوزارتبهداشتبرایارتقایجذبدانشجویخارجی   دکترلاریجانی،معاونآموزشیوزارتبهداشتودکترعباسعلیکریمی،رییسدانشگاهعلومپزشکیتهرانپسازبازدیدازپردیسبینالمللدانشگاهعلومپزشکیتهران،دردیداربادانشجویان،ازنزدیکدرجریانمسائلوچالشهایآنهاقرارگرفتند ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top