بیمه

دستور مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير براي امدادرساني به زلزله‌زدگان آذربايجان شرقي

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر علی شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: دولت

زنان خانه دار تحت حمایت‌های بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی نیستند

... توجه و فقدان اولویت، هنوز هیچ دولتی نتوانسته این زنان را تحت حمایت‌های بیمه، بازنشستگی و ازکارافتادگی قرار دهد و حتی نامی از آنان در قوانین ذکر نشده است. هرچند در قانون برنامه‌ی ششم توسعه توانستیم ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 157
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

رضایتمندی بیماران از خدمات بیمه سلامت مطلوب نیست

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم گفت: باید در جهت جلب نظر مشتریان و بیمه‌شدگان تلاش بیشتری صورت پذیرد چرا که رضایتمندی بیماران از بیمه سلامت در حد مطلوب نیست.      سید حسن عادلی ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: اخبار قم

"آموزش و تربیت کادر حرفه ای" حلقه مفقوده نظام بانکی و بیمه ای

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: اقتصادی

بیش از 15 هزار هکتار از اراضی باغی استان بوشهر تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند

طی 6 ماه اخیر بیش از 630 هکتار از اراضی آبزی پروری استان بوشهر تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،تعداد 202 پرورش دهنده میگو ،محصول ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: اقتصادی

بیشتر فعالان قرآنی خراسان رضوی بیمه نیستند

حمید صمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آخرین بیمه فعالان قرآنی مربوط به سالهای ۹۲ و ۹۳ است که از محل قانون هدفمندی یارانه ها حدود هزار ...
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 199
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

طراحی تصادف ساختگی برای فریب شرکت های بیمه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه "جهانگیر تقی پور" در تشریح این خبر، گفت: در سیزدهم شهریور ماه امسال، پرونده ای با موضوع کلاهبرداری و تصادف ساختگی از شرکت های بیمه گذار به اداره مبارزه ...
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر بیمه شش ماهه امام حسین(ع)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

مشکلات بیمه زیلوبافان میبد توسط تامین اجتماعی پیگیری شود

... در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت تعاونی‌های استان یزد و برتری تعاونی زیلوبافان میبد بیان کرد: زیلوبافان میبد با مشکل بیمه مواجه هستند که امیدواریم سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بيمه بیش از 494 هزار راس انواع دام در بانک کشاورزی استان فارس

 بیش از 494 هزار راس انواع دام در بانک کشاورزی استان فارس در ده ماهه اول سال زراعی 98-97 تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان فارس ، در ده ماهه اول ...
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

برقراری بیمه بیکاری 4800 کارگر در مناطق سیلزده کشور

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از 4800 نفر از کارگران بیمه شده در کشور که در اثر حادثه سیل بیکار شدند، مقرری بیمه ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وظیفه نمایندگان حمایت قانونی از انتقادات بجای خبرنگاران است همچنان پی‌گیر بیمه خبرنگاران هستیم

... خبرنگاری وجود دارد از جمله پایین بودن حقوق و دستمزد و بیمه و حساسیت شغل خبرنگاری، در یک زمانی موضوع بیمه خبرنگاران محقق و اجرایی شد اما به دلیل انحرافاتی که داشت، دیگر اجرایی نشد. وی افزود: کماکان ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عدالت اجتماعی رویکرد بیمه سلامت درجهت حفظ سلامت محوری جامعه است

عدالتاجتماعیرویکردبیمهسلامتدرجهتحفظسلامتمحوریجامعهاست نمایندهزاهداندرمجلسشورایاسلامیگفتبیمهسلامتبارویکردعدالتاجتماعیدرراستایطرحتحولنظامسلامتدرحفظسلامتمحوریموفقعملکردهاست بهگزارشوبداعلیمیارمحمدیگفتنمایندگاناستانسیستانوبلوچستاندرمجلسشورایاسلامیدرتلاشهستندتاباتامیناعتباراتحوزهسلامتبتوانندخدماتباکیفیتبهمردمرابهبودبخشند ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دبير و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب شد - قدرداني از خدمات دكتر اوليايي منش

دبيروريیسدبیرخانهشورایعالیبیمهسلامتمنصوبشدقدردانيازخدماتدكتراولياييمنش وزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرحكمي،دکترسیدسجادرضویرابهعنواندبيروريیسدبیرخانهشورایعالیبیمهسلامتمنصوبكرد   بهگزارشوبدا،دكترسعيدنمكي،دراينحكمبابياناينكهشورایعالیبیمهجایگاهتعامل،همفکریوهم­افزائیکلیهدست­اندرکارانونمایندگانارائه­دهندگانوگیرندگانخدمتاست،باتاكيدبراهميتدفاعازحقوقسازمان­هایبیمه­گر،دفاعازحقوقمردمبهعنوانگیرندگاناصلیخدمترانيزازوظايفمهماينشورامطرحكردهوموفقيتشورایعالیبیمهرادرنيلبهاينهدفبرشمرد ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه از مزیت های بیمه زنان خانه دار است

به گزارش تارنمای اداره کل تامین اجتماعی قم،این سازمان به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

لزوم بازنگری در بسته خدمات بیمه سلامت

مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتعنوانکرد مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتبرلزومبازنگریدربستهخدماتبیمهپایهسلامتبهمنظورتحتپوششقراردادنداروهایضروریتاکیدکرد بهگزارشوبدا،دکترحنانحاجمحمودیبرضرورتبازنگریدربستهخدماتبیمهپایهسلامتتاکیدکردوگفتبعدازدردستورکارقرارگرفتناصلاحکدینگدرسازمانبیمهسلامتوبررسیهزاروداروومقایسهآنباکدسازمانغذاودارو،بستهخدمتیدراینبخشبهقلمداروکاهشیافت؛چراکهدربستهفعلیحدودداروتولیدنمی‌شودویاقیمت‌گذارینشدهاست ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

ویزیت بیمار با دفترچه بیمه دیگران ممنوع است

مدیرکلروابطعمومیواموربینالمللسازمانبیمهسلامت مدیرکلروابطعمومیواموربینالمللسازمانبیمهسلامت،گفتویزیتبیمارانبااستفادهازدفترچهبیمهسلامتدیگرانممنوعاست   بهگزارشوبدا،محمدهاشمیدرتشریحمواردمغایرباضوابطسازمانبیمهسلامت،اظهارداشتپزشکاندرهنگامجداکردنبرگمخصوصپزشکدردفترچهبیمهسلامت،برگمربوطبهبیماریاهمانبرگسومرانبایدازدفترچهبیمارجداکند  ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

موبایل اپلیکیشن سوابق بیمه شدگان کارپرداز (باجه شهروندی) هیچ گونه ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارد

... (شارژ ارزش افزوده) می شوند. وی افزود: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند از طریق وب سایت رسمی سابقه، به نشانی https://sabeghe.tamin.ir و همچنین نسخه جدید موبایل اپلیکیشن "تامین اجتماعی من" ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

زندانیان و خانواده آن‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند

زندانیانوخانوادهآن‌هاتحتپوششبیمهسلامتقرارمی‌گیرند مدیرکلبیمهگریودرآمدسازمانبیمهسلامتگفتزندانیانوخانوادهآن‌هاتحتپوششبیمهسلامتقرارمی‌گیرندالبتهازسال‌هاپیشزندانیانتحتپوششبیمهبودند،ولیبودجه‌ایبرایاینموضوعدرنظرگرفتهنشدهبودکهامسالدرردیفبودجه‌ایسازمانبیمهسلامت،مبلغیبرایاینموضوعدرنظرگرفتهشدهاست ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

نحوه و شرایط بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه، سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخش‌نامه 685 امور فنی بیمه‌شدگان، ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ورود مفاهیم بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان

... وارد شد تا دانش آموزان با مسائل مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی آشنا شوند. آشنایی عموم مردم با تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه ها و مسائل مربوط به این سازمان است و پیگیری این موضوع طی سال های اخیر ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نرخ شکنی به صنعت بیمه آسیب می زند

غلامرضا سلیمانی در نشست سندیکای بیمه گران ایران، سود سال 1396 صنعت بیمه را رقمی در حدود 850 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: موضوع بدهی های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اعلام حمایتهای قانونی بیمه زنان خانه دار

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی: مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مفاهیم بیمه ای در کتب درسی

مفاهیم بیمه تأمین اجتماعی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ درتمامی مدارس کشور از پایه سوم دبستان تادوره متوسطه آموزش داده می‌شود.  از سال ۱۳۵۴ که قانون تأمین اجتماعی به صورت رسمی تصویب شد و این سازمان عملا شروع ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

علت افزایش نرخ حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش می‌دهد گفت: به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

با حكم شريعتمداري سرپرست صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی علی شیرکانی را به عنوان سرپرست صندوق بیمه اجتماعی ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

13 بروشور مربوط به مقررات بیمه ای کارفرمایان در سایت اداره کل تامین اجتماعی قم منتشر شد

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) 13 بروشور با عنوان آشنایی با ضوابط و مقررات بیمه ای کارفرمایان در سایت اداره کل تامین اجتماعی قم منتشر شد. به گزارش ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بازنشستگی، مستمری فوت و ازکارافتادگی از حمایتهای بیمه زنان خانه دار است

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی: مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برخورد جدی با تبانی و تخلفات سازماندهی شده در بیمه

تهران- اقتصاد آینده- رییس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی با در پیش گرفتن تمهیداتی درصدد است تا میزان تخلفات را به حداقل برساند و در همین راستا با تخلفات سازماندهی شده و انجام هر گونه تبانی، ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

نحوه انتقال سوابق بیمه‌پردازی میان صندوق‌ها

... می‌توانند در صورت درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ‌ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‌ها از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ آن‌ها نسبت به انتقال حق‌بیمه سوابق خود در تامین‌اجتماعی به صندوق جدیدی که عضو آن شده‌اند، برابر مقررات ...
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دو شرکت جعلی بیمه سلامت پلمپ شدند

مدیرکل حراست سازمان بیمه سلامت ایران از تشکیل کمیته رسیدگی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات بیمه‌ای در حوزه جعل و سوء استفاده از دفترچه و نام بیمه سلامت، در این سازمان خبر ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اعلام دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی مبنای کسر حق بیمه در سال 98

سرپرست سازمان تامین اجتماعی بخشنامه دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی مبنای کسر حق بیمه در سال 98 را جهت اجرا ابلاغ کرد. به گزارش تارنمای اداره کل تامین اجتماعی استان قم در این بخشنامه که از سوی محمد حسن ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نکته‌هایی درباره مستمری بازماندگان بیمه‌شده ها

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) پاسخ چند پرسش در خصوص شرایط برقراری مستمری بازماندگان و نحوه محاسبه میزان این مستمری در جواب های مشاور بیمه ای تقدیم ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پوشش بیمه همگانی، دستاوردی مهم در کشور است

وزیربهداشتدركنفرانسملیبيمهسلامت،پوششهمگانیومديريتمنابعمالی وزیربهداشتگفتبیمه‌ایتداومخواهدداشتکهخودرا‏ازچتردولتبیرونبکشدوبهعنوانیکبنگاهاقتصادیپویاوبدونوابستگیبهمنابعدولتیادارهشود‏ بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکی،دركنفرانسملیبيمهسلامت،پوششهمگانیومديريتمنابعمالی،گفتبرگزاریاینگردهمایینشانازآنداردکهبهجایگاهدرست،منطقیوعلمیبازگشتهایم،تاواکاویوبررسیکنیمکهچهکردهایموچهاقداماتیبایدانجامدهیمهموارهبرایننظرکهمیتوانبااحساس،شعاروسنتهادرطولتاریخ،اقداماتیراآغازوموجهاییراایجادکرد،موافقم،اماماندگارییکحکومتیارویکردواستمراریکروش،فقطباتکیهبرعقلوعلممیسرمیشودبهدیگرمعنا،آنچهدردنیابهعنوانساختارمداومومستمردیدهمیشود،ممکناستدربرههایازتاریخیککشوربرمبنایبعضیازشعارهاواحساساتوسنتهاشکلگرفتهباشد،امااستمرارآن،مستلزمعقلوعلماستوخوشبختانهاینرویکرددرسازمانبیمهسلامتبهعنوانیکرویکردمنطقیدیدهمیشود ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشجویان هم می توانند برای بیمه پردازی اقدام کنند

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاهها از سوی محمد ...
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

طرح تحول سلامت منفک از نظام بیمه ای نیست

... بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرحاشیهاولینکنفرانسملیبیمهسلامتبارویکردپوششهمگانیومديريتمنابعمالیودرجمعخبرنگاران،گفتازمدت‌ها‏قبلدرصددبودیمتاچنیننشستعلمیرادرحوزهبیمهسلامتباکمکصاحبنظران،اندیشمندانوتمامافرادیکهمی‌تواننددرآیندهدرترسیمنقشهراهمناسببرایاستمرارپوششبیمههمگانیسلامت،برگزارکنیمتابهمددآندرراستایساختارمالیبیمهایوبستهخدمتپایهوسایرموارد،بحثوتبادلنظرشود ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

چند سوال بیمه‌ای که زیاد می‌پرسیم!

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) مهم‌ترین و پرتکرارترین سوال‌های بیمه‌ای افراد جامعه در سال 97 مواردی از جمله بیمه بیکاری، حرف و مشاغل آزاد، مرخصی زایمان، ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای بیمه‌ های درمانی

ضرورتتامینمنابعمالیپایداربرایبیمه‌هایدرمانی   مدیرعاملسازمانبیمهسلامتگفتتقویتبیمهسلامتایرانیانیکیازرویکردهای‏مناسبدرتامینمنابعمالیپایداربودبااینحالبایدبهمنابعمالیپایدارتوجهکنیمتاسلامتمردمبهدرآمدهایعمومیمتصلنشود‏ ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری اولین کنفرانس ملی بیمه سلامت در روزهای هفتم و هشتم ‏اردیبهشت ۹۸

رییسکمیتهعلمیکنفرانسملیبیمهسلامتمطرحکرد‏ برگزاریاولینکنفرانسملیبیمهسلامتدرروزهایهفتموهشتم‏اردیبهشت۹۸ رییسکمیتهعلمیاولینکنفرانسملیبیمهسلامت،گفتسازمانبیمهسلامتماموریتداردبرایکاهشخطرهایمالیباگسترشو‏توسعهبیمههمگانیپایهسلامت،امکانبهرهمندیعادلانهازخدماتمطلوبواثربخشوزمینهحفظوارتقایسلامترابرایهمه‏جامعهفراهمکند،لذادرهمینراستااولینکنفرانسملیبیمهسلامتبرگزارمی‌شود‏ ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای کشوری پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل تا یک ماه آینده

درجلسهمشترکمعاونتپرستاریوسازمانبیمهسلامتمطرحشد؛ اجرایکشوریپوششبیمهایخدماتپرستاریدرمنزلتایکماهآینده طرحپوششبیمهایخدماتپرستاریدرمنزلباپيگيريمعاونتپرستاریبهموافقتسازمانبیمهسلامترسیدوفازاولاجرایآندراستانبهمدتيكماه،بهصورتکشورياجرامیشود ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور بانک ملی ایران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

حضور همراه اول در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه(فاینکس 2019) که با هدف توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

همتی : صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می شود

تهران - اقتصاد آینده - «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه با ابراز امیدواری برای تاسیس هرچه زودتر بیمه همگانی حوادث طبیعی، گفت: حادثه خیز بودن کشور، ضرورت این امر را ایجاب می ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پرداخت مقرري بيمه بيكاري به تمام كارگران بيكار شده ناشي از سيل

 به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، " کریم یاوری "  با اشاره به برقراری بیمه بیکاری برای کارگران بیکار شده ناشی از سیل در دو استان شمالی ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارگران سیل‌زده مشمول بیمه بیکاری می‌شوند - تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در آماده باش کامل هستند.

... تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: علاوه بر اینها مقرر شده کارگرانی که به دلیل سیل بیکار شده‌اند مشمول بیمه بیکاری قرار گیرند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی حادثه دیده نیز برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اعلام دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1398

... روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال 1398 بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

لیست انواع بیمه های تامین اجتماعی+ درصد و مبلغ پرداخت ماهانه در سال 1398

زمان انتشار: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ فروردين ساعت 12:00 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۸ ساعت 12:36 | تعداد بازدید: 18302 | کد ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ماده 3 آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری اصلاح شد

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بندهای ١٩، ٢٠ و ٢١ بخشنامه جایگزین ٦٥١ امور فنی بیمه شدگان از تاریخ صدور این بخشنامه تغییر یافته است به گزارش تارنمای ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بيمه شدگان بيمه سلامت در مناطق سيل زده نگران دفترچه بيمه نباشند - ارائه خدمت با کد ملی

قائممقاممدیرعاملسازمانبيمهسلامتدراموراستانها بيمهشدگانبيمهسلامتدرمناطقسيلزدهنگراندفترچهبيمهنباشندارائهخدمتباکدملی عضوهياتمديرهوقائممقاممدیرعاملسازمانبيمهسلامتدراموراستانهاگفتبيمهشدگانسازمانبيمهسلامتدرمناطقسيلزدهبدوننگرانىمىتوانندباارائهكدملىازخدماتمراكزدرمانىاستفادهكنند ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

- کاویس - رابطه بیمه ها و خودروسازان را اصلاح می کند؟

تهران- اقتصاد آینده- نزدیک به 2 سال از راه اندازی سامانه جامع تجمیع و تخصیص اطلاعات خودرویی که بین بیمه گران به «کاویس» شناخته می شود، می گذرد؛ سامانه ای که بنا دارد بیمه خودروهای صفر کیلومتر ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: كارگران بيكار شده ناشي از سيل مقرري دريافت مي‌كنند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نقل از خبرگزاری فارس کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری  با اشاره به دستور وزیر تعاون، ...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

یک شرکت بیمه جدید هفته آینده وارد بازار سرمایه می شود

تهران- اقتصاد آینده- سهام یک شرکت بیمه هفته آینده در بازار سرمایه عرضه می شود که با ورود این شرکت به فرابورس، سهم گروه بیمه و صندوق های بازنشستگی از مجموع ارزش این بازار به 2.5 درصد افزایش ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

قانونی بودن مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور

  دبیرشورایعالیبیمهسلامتکشور،درپاسخبهبرخیابهاماتمطرحشدهدرهفته‌هایاخیردرخصوصقانونیبودنمصوباتشورایعالیبیمهسلامتکشورکهپسازابلاغقانونبرنامهپنجمتوسعهبهاینعنواننامیدهشد،توضیحاتیارائهکرد بهگزارشوبدا،دکترعلیرضااولیایی‌منشگفتشورایعالیبیمهخدماتدرمانیکشوربهاستنادماده۲قانونبیمههمگانیمصوبسال،بهمنظورتوسعهوتعمیمبیمهخدماتدرمانیواعمالوظایفسیاستگذاری،برنامه‌ریزی،ایجادهماهنگی‌هایاجراییهدایت،نظارتوارزشیابیسطحکمیوکیفیبیمهخدماتدرمانیتشکیلشدهاستوترکیباعضایآننیزدرماده۳قانونمذکورتعیینشدهاست ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نگاه مديران شركت هاي بيمه به استان قم ويژه باشد

استاندار قم در ديدار مديرعامل شركت بيمه ي ايران:نگاه مديران شركت هاي بيمه به استان قم ويژه باشداستاندار قم با اشاره به ویژگی زائر پذیری استان قم و مسئولیت مضاعف مدیران استان اظهار كرد: نگاه مديران شركت ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اعلام جزییات - بیمه دانشجویی - سازمان تامین اجتماعی

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها، از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد و از این پس دانشجویان نیز می‌توانند ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استفاده از تجربه سازمان جهانی بهداشت در حوزه بیمه سلامت

استفادهازتجربهسازمانجهانیبهداشتدرحوزهبیمهسلامت مدیرعاملسازمانبیمهسلامتگفتسازمانبیمهسلامتمی‌توانددررابطهباپوششهمگانیبیمهسلامت،نظامپرداختفعلیحوزه‏سلامت،ارتقایکیفیتبستهپایهبیمهسلامت،نظامارجاعوپزشکیخانوادهازتوصیه‌هایسازمانجهانیبهداشتاستفادهکند‏ ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بخشنامه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به روز رسانی و ابلاغ شد

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بخشنامه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رشد دو برابری بیمه هنرمندان استان قم

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مراسم اهدای معرفی نامه بیمه تأمین اجتماعی با حضور دکتر امیرآبادی؛ نماینده مجلس، سیدموسی حسینی کاشانی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام عزت ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نحوه برخورداری فرزندان بیمه شدگان از خدمات تامین اجتماعی

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) فرزندان دختر و پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با لحاظ شرایطی می توانند از حمایت های این ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

3 هزار و 624 زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد بیمه تامین اجتماعی هستند

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم گفت: در حال حاضر 4004 نفر از مددجویان تحت حمايت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم مشمول طرح بیمه های اجتماعی قرار دارند. به گزارش اداره روابط ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اجرای فرآیند بررسی الکترونیک اسناد بیمه‌ای در بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی

اجرایفرآیندبررسیالکترونیکاسنادبیمه‌ایدربیمارستانهاىدانشگاهعلومپزشكىشهیدبهشتی رییسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدردیداربامدیرعاملومعاونانسازمانبیمهسلامت،برایاجرایفرآیندبررسىالکترونیکاسنادبیمه‌ایدربیمارستانهاىایندانشگاهاعلامآمادگیکرد ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم پوشش بیمه ای شاغلین در مناطق آزاد تجاری صنعتی

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی از لزوم پوشش بیمه ای شاغلین در مناطق آزاد تجاری صنعتی خبر داد. به گزارش تارنمای اداره کل تامین اجتماعی استان قم ، هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

جزییات بیمه تامین اجتماعی اتباع بیگانه و شرایط بیمه کارگران خارجی

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت:اتباع بیگانه دارای مجوز اشتغال و اقامت در ایران بیمه می‌شوند و در حال حاضر بیمه اتباع بیگانه بدون هیچ مشکلی در تامین اجتماعی استان اجرایی می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نحوه و میزان احتساب جرائم بیمه‌ای

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بر اساس قانون، کارفرمایان تمامی کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی مکلف‌اند صورت مزد و حقوق تمامی بیمه‌شدگان (لیست ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه حِرف و مشاغل آزاد

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم در پی تعیین دستمزد مقطوع برای برخی مشاغل در بیمه مشاغل آزاد از ابتدای ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه است

    مدیرعاملسازمانبیمهسلامتگفتدرحالحاضر،بیشاز۲هزارو۴۰۰قلمداروتحتپوششبیمهاستبرخیمی‌گویندداروییازپوششبیمهخارجشده،در‏حالی‌کهطیمدتاخیربهجزداروهایبدوننسخهیا‏‏هیچدارویدیگریازپوششبیمه‌ایخارجنشدهاست   بهگزارشوبدا،مهندسطاهرموهبتیدرآستانهچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامیدربارهپیشرفتهای‏حاصلشدهدرسازمانبیمهسلامتافزودرویکرددولتو‏بیمه‌هاحتیدربارهداروهایبدوننسخه،ذخیرهمنابعنبوده،بلکهبهدنبالتغییررفتارمردمدرمصرفداروهستیمبرخیافراددر‏برابراصلاحرفتارموضعگیریمی‌کنند‏ ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نمودار مصارف سازمان تامین اجتماعی در استان قم در سال 1396 - 64 درصد هزینه های بیمه ای و 33 درصد هزینه های درمانی

زمان انتشار: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ بهمن ساعت 08:13 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت 12:40 | تعداد بازدید: 9 | کد مطلب: ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تجديد ميثاق كاركنان صندوق بيمه اجتماعي روستائيان با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل ار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر، در این گردهمایی، کارکنان صندوق همگام و همراه ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

طلب 1800 میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمه ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی یک هزار و 800 میلیارد ریال از سازمان های بیمه گر طلب دارد که 60 درصد آن مربوط به بیمه تامین اجتماعی است. ابوالفضل ایرانی خواه با بیان این ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ضرورت نقش سیاستگذاری بیمه در خرید خدمات درمانی - اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده راهی برای مدیریت هزینه ها است

ضرورتنقشسیاستگذاریبیمهدرخریدخدماتدرمانیاجراینظامارجاعوپزشکیخانوادهراهیبرایمدیریتهزینههااست معاوندرمانوزارتبهداشت،عنوانکردنقشسیاستگذاریبیمهدرخریدخدماتدرمانیضروریبودهوتنهاراهنجات،اجراینظامارجاعوپزشکیخانوادهاست ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

60 درصد مردم قم زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: بیش از یک میلیون و 300 هزار تن در استان ساکن هستند که از این تعداد حدود 60 درصد آنها ، یعنی حدود 750 هزار تن زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. به گزارش پایگاه اطلاع ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

طرح - تشریح نحوه پیگیری علت عدم دریافت بسته حمایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی

زمان انتشار: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن ساعت 11:10 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۴ ساعت 11:10 | تعداد بازدید: 39 | کد مطلب: ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

2282 شهروند قمی از بیمه بیکاری تامین اجتماعی بهره مند شدند

... بیمه تامین اجتماعی در این استان از بیمه بیکاری بهره مند شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم ، علی اصغر دادخواه روز یکشنبه در گفت ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

به مقرری بگیران بیمه بیکاری نیزکمک دولت تعلق می گیرد

... 29 دی گفت: اعتبار اختصاص یافته برای نخستین بسته حمایتی بیمه شدگان از سوی دولت 1450 میلیارد تومان است که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است.  ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اولویت سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ مدیریت منابع بوده است

اولویتسازمانبیمهسلامتدرسال۹۷مدیریتمنابعبودهاست   مدیرعاملسازمانبیمهسلامتگفتاصلىتريناولويتاينسازماندرسال٩٧موضوعمديريتمنابعبودهواستقرارسازمانالكترونيكىوحذفتدريجىدفترچههاىكاغذىورفعهمپوشانىبيمهاىنشاندهندهاينرويكردمهمدرسازمانبيمهسلامتاست ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرداخت بسته حمايتي به بيمه پردازان تامين اجتماعي و بازنشستگان روستايي

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری درباره بسته‌های حمایتی دولت برای بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان گفت‌: حدود 100 ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کلاهبرداري 15 ميلياردي از شرکت هاي بيمه

سردار "مسعود خرم نیا"در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، اظهارداشت: در پي کسب خبري با موضوع تصادف ساختگي و کلاهبرداري از برخي شرکت هاي بيمه، با توجه به حساسيت موضوع پرونده به صورت ويژه در دستور ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نحوه بیمه‌پردازی کارفرمایان صنوف و مدیران غیردولتی

... ذی‌صلاح هستند علاوه بر بیمه صاحبان حِرف و مشاغل آزاد (در صورت داشتن شرایط) می‌توانند از طریق بیمه «کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» با درج نام خود در لیست حق بیمه ارسالی کارگاه خود به تامین‌اجتماعی ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

شرایط بازنشستگی بیمه زنان خانه‌دار

زنان خانه‌دار هم می‌توانند بیمه شده و از مزایای درمان و بازنشستگی برخوردار شوند چراکه طبق قانون این زنان، مشمول بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد هستند. زن خانه‌دار، هر روز صبح به‌محض اینکه همسر و فرزندانش ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

2984 زن خانه دار قمی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تامین اجتماعی قم: مدیرکل بیمه تامین اجتماعی قم گفت: 2 هزار و 984 تَن از زنان خانه دار این استان بر اساس قانون مشاغل خانگی ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر نشست خبری مدیرعامل سازمان بیمه سلامت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پرداخت كمك هزينه ازدواج بيمه شدگان تامين اجتماعي بدون محدوديت زماني

 به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از مهر ناهید حیدری، در مورد پرداخت  کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت : برای ...
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم خرید بیمه مسافرتی در سفرهای خارج از کشور

... خارج از کشور می‌رویم، چه برای چندمین بار عازم سفر خارجی باشیم. همیشه مواردی هست که ممکن است فراموش‌شان کنیم یا در وهله اول متوجه اهمیت‌شان نباشیم. بیمه سفر یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی است که یا همیشه ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

راه اندازی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت - حل مشکلات سازمان بیمه سلامت با استفاده از ظرفیت های پژوهشی امکان پذیراست

راهاندازیمرکزملیتحقیقاتبیمهسلامتحلمشکلاتسازمانبیمهسلامتبااستفادهازظرفیتهایپژوهشیامکانپذیراست مدیرعاملسازمانبیمهسلامت،گفتیکیازچالشهایفعلیسازمانبیمهسلامتتامینمنابعمالیپایداراستکهپژوهشهابایدبرایحلاینمشکل،راهکارارائهدهندوبهطورقطعدراینزمینهرویکردحلمسالهبایدموردتوجهقرارگیرد ...
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عدم افزایش قیمت داروهای بیماران ام اس - داروهای بیماران ام اس بیشتر تولید داخل بوده و تحت پوشش بیمه های پایه هستند

سخنگویسازمانغذاودارواعلامکرد عدمافزایشقیمتداروهایبیماراناماسداروهایبیماراناماسبیشترتولیدداخلبودهوتحتپوششبیمههایپایههستند     سخنگویسازمانغذاوداروبااشارهبهاینکهبخشعمدهداروهایبیماراناماستولیدداخلاست،گفتقیمتداروهایاینبیمارانافزایشنداشتهاست ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تامین دارو، منابع مالی و تقویت بیمه ها از اولویت های وزارت بهداشت در بخش دارو است

تامیندارو،منابعمالیوتقویتبیمههاازاولویتهایوزارتبهداشتدربخشدارواست ريیسسازمانغذاوداروگفتتامینداروومنابعمالیوهمچنینتقویتبیمههابرایپرداختمطالباتدانشگاههاوزنجیرهنقدینگیوتولیدداروازاولویتهایبخشداروييكشوراست ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشریح نحوه پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت به بیمه‌شدگان

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بر اساس قانون، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است علاوه بر تعهدات بلندمدت، بیمه‌شدگان حائز شرایط را با تعهدات کوتاه‌مدت ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نحوه پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی+پاسخ کارشناس به سئوالات مردمی

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) بر اساس قانون، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است علاوه بر تعهدات بلندمدت، بیمه‌شدگان حائز شرایط را با تعهدات کوتاه‌مدت ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

درباره معاینات قبل از قرارداد بیمه‌های خاص بیشتر بدانیم

در این مطلب،چند پرسش در خصوص نحوه معاینات قبل از انعقاد قرارداد بیمه‌های خاص (اختیاری، مشاغل آزاد و...)را پی می‌گیریم و قبل از آن به یک سوال در خصوص مسئولیت کارفرما در عدم رعایت ضوابط مربوط به معاینات ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی تمدید شد

بر اساس مفاد بند «1» یکهزار و هشتصد و سی امین جلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، دستور اداری کسر حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران این سازمان، توسط دکتر انوشیروان محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

معاینات بدو استخدام بیمه‌شدگان؛ مسئولیت‌های کارفرما و کارگر

... کار مرجوع را نداشته‌اند و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده و در نتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده یا بیماری‌اش شدت یابد، سازمان تامین‌اجتماعی تعهدات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا کرده و هزینه‌های مربوط ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پوشش صدرصدی نیروی انسانی در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارعنوانکرد پوششصدرصدینیرویانسانیدربرنامهپزشکخانوادهوبیمهروستایی معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارازپوششصددرصدینیرویانسانیدربرنامهپزشکخانوادهوبیمهروستاییخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترفاطمهنودهگفتهمزمانباتوزیعپزشکعمومیطرحلایحهدرمراکزخدماتجامعسلامتمجریبرنامهپزشکخانوادهوبیمهروستایی،تعدادکلپزشکانشاغلدرمراکزسلامتبهپزشکخانوادهرسید ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صدور بخشنامه بيمه پردازي فرزندان دختر بيمه شدگان و مستمري بگيران بازنشسته و از كارافتاده كلي سازمان تامين اجتماعي

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از تامین اجتماعی ، در این بخشنامه بیمه پردازی این افراد به طور اختیاری، زنان خانه دار و سرپرست ...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

قطع بیمه قالیبافی برخی افراد ارتباطی با کمبود منابع ندارد

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مبالغ پیش بینی شده در بودجه سالیانه تکافوی بیمه قالیبافان تحت پوشش این سازمان را نمی دهد، اظهار داشت: با این وجود سازمان تأمین اجتماعی کماکان نسبت به ارائه ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیشرفت قابل توجه بیمه همگانی سلامت در ایران - همکاری سازمان جهانی بهداشت و سازمان بیمه سلامت در راستای ارتقای خدمات

نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایرانمطرحکرد پیشرفتقابلتوجهبیمههمگانیسلامتدرایرانهمکاریسازمانجهانیبهداشتوسازمانبیمهسلامتدرراستایارتقایخدمات نمایندهسازمانجهانیبهداشتازهمکاریوهمفکریاینسازمانباسازمانبیمهسلامتدرراستایارتقایخدماتبهبیمهشدگانایرانیخبردادوگفتایرانبهطورپیشرفتهاینظامبیمههمگانیسلامتراتبیینواجراکردهوبراساسگزارشات،پیشرفتهایقابلتوجهیدراینحوزهداشتهاست ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شناسایی همپوشانی بیمه ای در قم

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با اشاره به اینکه رفع همپوشانی بیمه ای در دستور کار این اداره کل قرار دارد، گفت: 1843 همپوشانی بیمه ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

چرا رانندگان،بیمه بیکاری نمی‌گیرند؟

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) تاکنون اغلب به‌صورت موضوعی به مسائل بیمه‌ای پرداخته ایم ، با توجه به تنوع موضوعات و سوالات بیمه‌ای در تامین‌اجتماعی، ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تضمین تداوم بیمه رانندگان

دکتر محسنی بندپی با اشاره به مصوبه مجلس برای اختصاص 2200 میلیارد تومان برای بیمه رانندگان: سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان مجلس ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تشریح نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای

... نظام‌وظیفه خود در تامین‌اجتماعی اقدام کنند؟ بله. در قانون، مکان یا زمان خاصی برای گذراندن خدمت نظام‌وظیفه تعیین نشده و تمامی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی بدون محدودیت نوع بیمه می‌توانند در صورت داشتن ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

همه چیز در مورد کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی

این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی) در پی سئوالات بیمه‌شدگان درخصوص شرایط دریافت ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top