قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

تکمیل

اعتبارات قطره چکانی مانع تکمیل محور قم- نیزار است.

فراهانی اعلام کرد: اعتبارات قطره چکانی مانع تکمیل محور ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 102
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

۳۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل محور قم- جعفریه اعتبار نیاز است

۳۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل محور قم- جعفریه اعتبار نیاز است  ...
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 149
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تلاش دستگاه قضایی برای تکمیل پروژه فرودگاه قم

به گزارش قم پرس، سید حمید اسماعیلی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: 79 درصد مصالحه در خصوص پرونده‌های کیفری در این شوراها داریم، در مه ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز عملیات تکمیل سوله بحران در پردیسان

شهردار منطقه هشت قم از آغاز عملیات تکمیل سوله بحران در این منطقه خبر داد. به گزارش قم پرس،ابوالفضل مستقیمی گفت: با هدف کمک به شهروندان در زمان وقوع حوادث و بحران اقدام به احداث و تکمیل سوله بحران به ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

احتكاري نداريم ، خودروها پس از تكميل تحويل مشتريان مي شود

 به گزارش ايكو پرس ، اكبر صادقي با بيان اين مطلب افزود : فرآيند تكميل كاري خودرو هاي ناقص با سرعت بيش تري در ايران خودرو درحال انجام است و اطمينان مي دهم با پيگيري وزارت صمت و تلاش خودرو سازان به زودي ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

توزیع متوازن و عادلانه پروژها در سطح استان و اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام در سال ۹۸/ تغییر ساعت کاری ادارات استان قم به دستور استاندار

به گزارش قم پرس دکتر سرمست استاندار قم در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان  که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری برگزار شد ، بر توزیع متوازن و عادلانه پروژه ها در سطح استان تاکید کرد .  ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

امسال دو کارخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی در خلیل آباد به بهره برداری می‌رسد

... از دغدغه های کشاورزان شهرستان عدم وجود کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی است که  امسال به جد پیگیر هستیم حداقل دو کارخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی  در  دو بخش مرکزی و ششطراز شهرستان راه اندازی کنیم. وی ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تکمیل و افتتاح 500 کیلومتر آزادراه تا پایان سال آینده

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بسیج ملی کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

بسیجملیکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتپویشملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیزمحسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پویش کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

پویشکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیز،محسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه هاي مسكن مهر استان قم تا پايان شهريور 98 تكميل شوند

استاندار قم تاكيد كرد :پروژه هاي مسكن مهر استان قم تا پايان شهريور 98 تكميل شونداستاندار قم بر ضرورت تكميل و بهره برداري از پروژه هاي مسكن مهر استان قم تا پايان شهريور 98 تاكيد كرد. به گزارش روابط عمومي ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تداوم مراحل تکمیلی مرمت حمام قرمزی گل آذرشهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی : مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از تداوم مراحل تکمیلی مرمت حمام قرمزی گل آذرشهر خبر داد. مدیرکل میراث ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

وزیر بهداشت از پروژه در حال ساخت مرکز تروما و سوختگی اردبیل بازدید کرد - تکمیل این پروژه تا تیرماه

وزیربهداشتازپروژهدرحالساختمرکزتروماوسوختگیاردبیلبازدیدکردتکمیلاینپروژهتاتیرماه   وزیربهداشتدراولینروزازسفردوروزهخودبهاستانهایاردبیلوزنجانازپروژهدرحالساختمرکزتروماوسوختگیبیمارستانامامخمینیرهاردبیلبازدیدکردوبرایتامیناعتباراتلازمجهتتکمیلاینپروژهقولمساعدداد  ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تلاش وزارت بهداشت برای تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک در کشور

تلاشوزارتبهداشتبرایتکمیلزیرساخت‌هایالکترونیکدرکشور   معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباهمکاریبیمهسلامت،برخیاقداماتالکترونیکیشدنبهصورتپایلوتدربرخیاستان‌هاآغازشدهاست،امانیازاستبستروزیرساخت‌هایالکترونیکازجملهدرخریدنرم‌افزارهادرکشورفراهمشودکهوزارتبهداشتدرتلاشاستتااینشرایطرافراهمکند ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

انجام واکسیناسیون تکمیلی برای جمعیت هدف در مناطق سیل زده

انجامواکسیناسیونتکمیلیبرایجمعیتهدفدرمناطقسیلزده معاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتیکیازاولینکارهاییکهدرسیلاخیرانجامدادیم،بهدلیلوجودپروندهالکترونیکسلامت،شناساییگروههایآسیبپذیربهتفکیکخانههایبهداشتبودومیدانستیمکههرخانهبهداشت،چندمادرباردار،بیمارفشارخونیودیابتیدارد ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

مصمم هستیم بیمارستان پاوه را در اسرع وقت تکمیل کنیم - تغداد تخت، امکانات و دارو، فراتر از ظرفیت استان ذخیره و آماده شده است

وزیربهداشتدرجلسهشورایمدیریتبحراناستانکرمانشاه مصممهستیمبیمارستانپاوهرادراسرعوقتتکمیلکنیمتغدادتخت،امکاناتودارو،فراترازظرفیتاستانذخیرهوآمادهشدهاست     وزیربهداشتگفتدرحوزهبهداشتو‌درمانبااولینبارندگیدرشمالکشور،ستادبحراندروزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورتشکیلشد ...
تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل حداکثری ظرفیت سوئیت‌ها و سالن اجتماعات بقعه پنج امامزاده(ع)

به گزارش ستاد خبری طرح آرامش بهاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت‌الاسلام زهراپور با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری 98 در آستان مقدس پنج امامزاده(ع) ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

توسعه آموزش عالی باید به توسعه کشور منجر شود - توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای کمک به توسعه کشور

توسعهآموزشعالیبایدبهتوسعهکشورمنجرشودتوانمندسازیدانشجویانتحصیلاتتکمیلیبرایکمکبهتوسعهکشور     معاونآموزشیوزارتبهداشتبهبحثمرجعیتعلمیواقداماتیکهدرحوزهسلامتدراینزمینهمیتواندصورتپذیرداشارهکردواظهارداشتدرکشورهایپیشرفتهتوسعهآموزشعالیباتوسعهکشورهاهمراهاستومانیزبایدبرنامهریزیکنیمتاباتوانمندسازیدانشجویانعلومپزشکیبسترهایلازمبرایبهرهمندیازمحصولاتآموزشعالیبرایتوسعهکشوررافراهمنماییم ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر بهداشت از پروژه طرح تکمیل اورژانس عمومی و هسته ای بوشهر بازدید کرد - کمک می کنیم تا این پروژه با سرعت تکمیل و افتتاح شود

وزیربهداشتازپروژهطرحتکمیلاورژانسعمومیوهستهایبوشهربازدیدکردکمکمیکنیمتااینپروژهباسرعتتکمیلوافتتاحشود   وزیربهداشتکهبههمراهکاروانتدبیروامیدبهاستانبوشهرسفرکردهازپروژهدرحالساختطرحتکمیلاورژانسعمومیوهستهایبوشهردرکناربیمارستانشهدایخلیجفارسبازدیدکرد ...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

از ظرفیت های ملی و استانی برای تکمیل و اتمام پروژه های مسکن مهر استفاده شود

استاندار قم:از ظرفیت های ملی و استانی برای تکمیل و اتمام پروژه های مسکن مهر استفاده شوداستاندار قم گفت: از ظرفیت های ملی و استانی برای تکمیل و اتمام پروژه های مسکن مهر استفاده شود به گزارش روابط عمومي ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اولین نقش ما، دفاع از حقوق بیمار است - پرونده الکترونیک سلامت، به عنوان یک تکلیف جدی، باید در بهار سال آینده تکمیل شود

وزيربهداشتدریکصدوهشتمیناجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی٣ اولیننقشما،دفاعازحقوقبیماراستپروندهالکترونیکسلامت،بهعنوانیکتکلیفجدی،بایددربهارسالآیندهتکمیلشود وزيربهداشتباتاکیدبراینکهاولیننقشمادفاعازحقوقبیماراستوکرامتبیمارانوهمراهانبیماربایدحفظوباهمکارانخاطیبرخوردجدیشود،گفتلذاروسایدانشگاههابهعنوانقائممقاموزیربهداشتدرمنطقه،بایدبامکانیزمهایحسابشده،باهمکارانمتخلف،برخوردکنند ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

- امام - ی که با میلاد پر نورش،الفبای دانش تکمیل شد

... فهم و ادراک روز میلاد تو، روز بلوغ انسان ها و روز کمال اندیشه هاست روز میلاد تو، الفبای دانش بشر، تکمیل شد.     *خدیجه پنجی منبع : اداره کل تامین اجتماعی استان قم قم پرس ...
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل محور قم- جعفریه نیازمند تخصیص اعتبار است.

صبوری اعلام کرد: تکمیل محور قم- جعفریه نیازمند تخصیص اعتبار است. تاریخ انتشار: دوشنبه 06 اسفند 1397|   بازدید: 7 ...
تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آغاز مرحله دوم عملیات تکمیلی واکسیناسینون فلج اطفال در سیستان و بلوچستان

آغازمرحلهدومعملیاتتکمیلیواکسیناسینونفلجاطفالدرسیستانوبلوچستان     معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازآغازمرحلهدومعملیاتتکمیلیواکسیناسینونفلجاطفالبرایهزارکودکزیرسال ازامروزدرسیستانوبلوچستانخبرداد   بهگزارشوبدا،دکترسیدمهدیطباطباییبابیاناینکههدفازاجرایدومرحلهایعملیاتواکسیناسیونفلجاطفال،حفاظتازسلامتیفرزنداناینمرزوبومدربرابرفلجاطفالاست،خاطرنشانکردبیشهزارکودکزیرسالکهدرمرحلهاولواکسنفلجاطفالرادریافتکردهاندودرمرحلهدوماینکودکانجهتاطمینانبیشتروتکمیلاینعملیات،مجددعلیهفلجاطفالواکسینهخواهندشد ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رشد 12 درصدی قبولی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مدیرآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکیسبزواراعلامکرد رشددرصدیقبولیدانشآموختگاندانشگاهعلومپزشکیسبزواردرمقاطعتحصیلاتتکمیلی مدیرآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتقبولیدانشجویانایندانشگاهدرمقاطعتحصیلاتتکمیلیدرسالجارینسبتبهسالگذشتهبیشازدرصدرشدداشتهاست ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

عملیات عمرانی میدان بزرگ امام خمینی تا نوروز تکمیل می‌شود

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم یکی از پروژه‌های عمرانی سازمان توسعه و عمران را میدان بزرگ امام خمینی(ره) دانست و گفت: بالای ۹۵ درصد این پروژه تکمیل شده و تلاش داریم قبل از نوروز بخش باقیمانده ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اولویت اصلی در تکمیل باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تولید محتواست

استاندار قم:اولویت اصلی در تکمیل باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تولید محتواست استاندار قم در بازدید از باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اولویت اصلی در تکمیل این پروژه را تولید محتوا دانست. به ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، مانع هدررفت منابع حوزه سلامت مي شود - مردم در تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشکلي نخواهند داشت

وزیربهداشتدردیدارباحضرتآیتاللهالعظمیجوادیآملی تکمیلپروندهالکترونیکسلامت،مانعهدررفتمنابعحوزهسلامتميشودمردمدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیمشکلينخواهندداشت وزيربهداشتگفتنقشعلما،روحانیون،مراجععظامتقلید،دانشگاهیانورسانههابهویژهصداوسیمادرآموزشبهمردمبهویژهدرموردکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر،بسیارمهمواساسیاست ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

10 سکوی پارس جنوبی تا نیمه نخست سال آینده تکمیل می‌شود

... می‌افزاید. ساخت سکوهای باقیمانده پارس جنوبی تا نیمه نخست سال آینده تکمیل می‌شود فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: ساخت ۱۰ سکوی پارس جنوبی در صدرای بوشهر در دستور کار است که پنج سکو ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گزارش تكميلي بازيد شريعتمداري از ايرنا - امضاي تفاهم نامه همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايرنا

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایرنا بازدید کرد   به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، محمد شریعتمداری پیش از بازدید از بخش های خبری ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق جنوب شرقی کشور

اجرایطرحتکمیلیواکسیناسیونفلجاطفالدرمناطقجنوبشرقیکشور معاونبهداشتوزارتبهداشتازاجرایطرحتکمیلیواکسیناسیونفلجاطفالدرمناطقجنوبشرقیکشورخبردادوگفتگروههدفدراینطرح۸۰۰هزارکودکزیر۵سالراشاملمیشودونوبتاولاجرایاینطرحاز۶بهمنآغازمیشودونوبتدومآننیز،ازچهارمتاهشتماسفندماهاجراخواهدشد  ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل پازل هشت تکه جام ملت های آسیا با برگزاری دو دیدار

تیم های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا امروز تکمیل می شوند به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، در آخرین روز مرحله ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

چرخه نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان تکمیل شد

ازطریقارتباطزندهویدیوییوباحضورسرپرستوزارتبهداشت؛ چرخهنظامارجاعالکترونیکدراستانگلستانتکمیلشد چرخهنظامارجاعالکترونیکدراستانگلستانباتکمیلچرخهارجاعدرشهرستانهایگنبدکاووس،مینودشتوکلالهازطریقارتباطزندهویدیوییودرسفرکاروانتدبیروامیدبهاستانگلستانباحضوردکترنمکیسرپرستوزارتبهداشتتکمیلشد ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل بازار همشهری ۳ با اعتبار ۸ میلیارد ریالی

... تکمیل بازار یادگار امام(ره) به عنوان بازار همشهری ۳ خبر داد و افزود: این بازار در منطقه دو و در بلوار یادگار امام، ابتدای بلوار شاهد شرقی راه‌اندازی شده است. وی با اشاره به مشخصات این بازار گفت: احداث ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مطالعات طراحی شهری شوارع قدیمی قم در شرف تکمیل است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد: مطالعات طراحی شهری شوارع قدیمی قم در شرف تکمیل است. تاریخ انتشار: دوشنبه 24 ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مطالعات طراحی شهری شوارع قدیمی قم در شرف تکمیل است

مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: مطالعات طراحی شهری خیابان های قدیمی شهر قم از جمله انقلاب اسلامی و شهید دل آذر انجام شده و مراحل نهایی خود را طی می کند و ‌پس از تکمیل برای آغاز عملیات اجرایی در اختیار شهرداری ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پایان کارگاه های عملی 7 دوره آموزش های امداد تکمیلی ویژه خواهران در قم

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم خبر داد: دوره های تکمیلی امداد ونجات ویژه ۱۵۰ نفر بانوی امدادگر در مدرسه تخصصی امداد و نجات قم برگزارشد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تكميل پروژه مونوريل قم با جديت پيگيري شود

سرپرست استانداري قم:تكميل پروژه مونوريل قم با جديت پيگيري شودسرپرست استانداري قم خواستار پيگيري جدي مسئولان استان براي تخصيص اعتبارات و تكميل پروژه مونوريل قم شد. به گزارش روابط عمومي استانداري قم سيد ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رکود در روند تکمیل پروژه مترو به ضرر پیمانکار و پروژه است

معاون فنی و عمرانی شهردار قم رکود در روند تکمیل پروژه مترو را به ضرر پروژه و پیمانکار دانست و گفت: باید همه دست به دست هم بدهند تا طبق زمان‌بندی که در گذشته صورت گرفته این پروژه به سرانجام رسیده و در اختیار ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مسئولان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر تا پايان امسال تلاش كنند

... شود. وی با بيان اينكه مسئله ي نظارت بر استاندارد آسانسورها نيز بايد جدي گرفته شود افزود: 6 هزار تن قیر رایگان نیز برای تکمیل زیرساخت ها و شبکه معابر مسکن مهر در اختیار مجموعه شهرداری قرار خواهد گرفت. هاشمی ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

50 میلیارد ریال برای تکمیل تجهیزات طرح زمستانی قم هزینه شد

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با تاکید بر آمادگی همه جانبه برای مواجهه با هرگونه بحران احتمالی در فصل سرما و یخبندان گفت: در سال جاری برای تکمیل تجهیزات و ابزارآلات طرح زمستانی شهرداری قم ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی تمدید شد

بر اساس مفاد بند «1» یکهزار و هشتصد و سی امین جلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، دستور اداری کسر حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران این سازمان، توسط دکتر انوشیروان محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اجرای طرح تکمیل خطوط اتوبوسرانی منتهی به پردیسان از 25 آذرماه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار قم گفت: اجرای طرح تکمیل خطوط اتوبوسرانی منتهی به پردیسان از 25 آذرماه آغاز می‌شود. به گزارش قم پرس؛ عباس ذاکریان با اشاره به ایجاد اصلاحاتی در خطوط اتوبوسرانی منتهی ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل طرح ایمن سازی حفاظ استخر بوستان جوان

... عمومی و پارکها در دستور کار شهرداری منطقه دو قرار گرفته و هم اکنون مراحل تکمیلی خود را سپری می کند. رضا رحیمی اعتبار این طرح را 2 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح با هدف ایمن سازی، استاندارد ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شبکه کانون های فرهنگی هنری مساجد قم در حال تکمیل است

حجت الاسلام والمسلمین سعید روحانی با اشاره به راه اندازی سامانه بچه های مسجد در کشور افزود: این سامانه به منظور ارتباط کانون های فرهنگی هنری مساجد، اشتراک تجربه ها و توانمندی ها، ساماندهی به فعالیت های ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکميل عمليات توسعه بوستان پاکبان تا بهمن‌ماه

شهردار منطقه سه قم گفت: عمليات توسعه بوستان پاکبان در مجاورت شهرداري قم تا بهمن‌ماه تکميل مي‌شود. به گزارش شهرنيوز، سيدشمس‌الدين نعمتي با تاکيد بر ضرورت توسعه بوستان‌ها و سرانه فضاي سبز منطقه ...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تكميل فرودگاه قم با جديت از سوي مسئولان قم پيگيري شود

آيت الله حسيني بوشهري:تكميل فرودگاه قم با جديت از سوي مسئولان قم پيگيري شودآيت الله حسيني بوشهري خواستار پيگيري جدي تكميل فرودگاه قم از سوي مسئولان قم شد. به گزارش روابط عمومي استانداري قم آیت‌الله ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی درمانی استان، انتظار به‌ حق مردم

درنشستاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیبوشهرومجریانپروژههایعمرانیاستانمطرحشد تسریعدرتکمیلپروژه‌هایعمرانیدرمانیاستان،انتظاربه‌حقمردم معاونعمرانیاستانداربوشهرگفتتسریعدرتکمیلپروژه‌هایعمرانیدرمانیاستان،انتظاربه‌حقمردماست ...
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

چهارمین نشست روسای بیمارستان های خیریه با بیمه های تکمیلی و بیمه سلامت برگزار شد

چهارمیننشستروسایبیمارستانهایخیریهبابیمههایتکمیلیوبیمهسلامتبرگزارشد   چهارمیننشستروسایبیمارستانهایخیریهکشوربانمایندگانبیمههایتکمیلیوبیمهسلامتوباحضورمعاونیندرمانواجتماعیوزارتبهداشت،صبحامروز،برگزارشد    بهگزارشوبدا،درایننشست،دکترجانباباییبهبیانمشکلاتوراهکارهایحوزهدرمانبیمارستانهایخیریهپرداخت ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت استفاده از امكانات دستگاه هاي اجرايي براي تكميل مصلاي قم

استاندار قم تاكيد كرد:ضرورت استفاده از امكانات دستگاه هاي اجرايي براي تكميل مصلاي قماستاندار قم خواستار همكاري دستگاه هاي اجرايي و استفاده از امكانات آنها براي تكميل مصلاي قم شد. به گزارش روابط عمومي ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ساختار اداری راز و جرگلان یک گام تا تکمیل فاصله دارد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیش

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیش  ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت  ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

لزوم تقویت نقش آفرینی بیمه های تکمیلی برای خدمات دندانپزشکی و ایجاد بیمه ویژه دندانپزشکی

وزیربهداشتدرحاشیهافتتاحکلینیکویژهشهیدصالحیبابلسر لزومتقویتنقشآفرینیبیمههایتکمیلیبرایخدماتدندانپزشکیوایجادبیمهویژهدندانپزشکی وزیربهداشتبااشارهبهرونماییازسامانهارجاعدانشگاهعلومپزشکیمازندران،گفتاستقرارنظامارجاع،یکیازآرزوهایدیرینهنظامسلامتاستوبایدبهاینهدفبرسیمتابیماراندرمسیرتعیینشدهتوسطبیمهها،خدماتموردنیازخودراازسطحیکدرمراکزبهداشتی،معرفیبهپزشکعمومیکهصفاولخدمتاستودرصورتتشخیصپزشک،ارجاعبهسطوحبعدییعنیمتخصصوفوقتخصصومراکزدرمانی،دریافتکنند ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پروژه پیاده‌روسازی بلوار امین امسال تکمیل می‌شود

شهردار منطقه چهار قم گفت: پروژه پیاده‌روسازی بلوار امین امسال تکمیل می‌شود. به گزارش قم پرس؛ مجید متین‌فر با بیان اینکه نهضت پیاده‌روسازی طی یکسال گذشته در منطقه چهار اجرایی شده است، اظهار ...
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل فاز 1 و 2 کمپ غدیر با 5 میلیارد تومان اعتبار

... غدیر به عنوان کمپینگ بوستان غدیر مشخص شده که 9 هکتار آن تکمیل شده و تلاش داریم تا پایان سال 9 هکتار باقیمانده را تکمیل و در اختیار زائرین و همشهریان قرار دهیم. مستقیمی اختصاص منابع شهرداری و اعتبارات ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سالن فرهنگی ورزشی منطقه 5 تا پایان سال تکمیل می‌شود

شهردار منطقه پنج قم با بیان اینکه احداث سوله ورزشی منطقه پنج در حال پیگیری است، گفت: پیش‌بینی شده تا یکماه آینده سوله به طور کامل نصب شده و بعد از آن وارد نازک کاری و تکمیل پروژه شویم. به گزارش قم ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

طرح جامع آب شهر قم به زودی تکمیل می‌شود

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه طرح جامع آب شهر قم در مراحل نهایی تدوین است گفت: طبق وعده دولت ومصوبه هیات وزیران باید 25 درصد هزینه اجرای طرح جامع آب از سوی دولت به شهرداری ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل رینگ‌ پیرامونی شهر قم با اتصال پردیسان به کمربندی اراک

معاون فنی و عمران شهرداری قم گفت: با راه‌اندازی کمربندی پردیسان و اتصال به اتوبان اراک رینگ پیرامونی شهر به‌صورت 100 درصدی تکمیل خواهد شد. به گزارش قم پرس؛ علیرضا قاری قرآن با اشاره به بهره‌برداری ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت ثلاث باباجانی بازدید کرد - اعزام تیم فنی وزارت بهداشت برای اعلام نظر کارشناسی در خصوص تکمیل این بیمارستان

وزیربهداشتازبیمارستاندرحالساختثلاثباباجانیبازدیدکرداعزامتیمفنیوزارتبهداشتبرایاعلامنظرکارشناسیدرخصوصتکمیلاینبیمارستان وزیربهداشتدرسفریکروزهخودبهاستانکرمانشاهازبیمارستانتختخوابیدرحالساختشهرستانثلاثباباجانیبادرصدپیشرفتفیزیکی،بازدیدکرد ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل مسکن مددجویان دیلم 5 میلیارد ریال نیاز دارد

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۵۰:۰۵  ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تکمیل مطالعات بهینه‌سازی پساب برای فضای سبز تا 2 ماه آینده

... برای توسعه فضای سبز و تامین منابع آبی، اظهار کرد: سازمان پارک‌ها در بحث آب به طور مستقیم با شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب مرتبط است و در زمینه کاهش مصرف آب و تکمیل شبکه آب خام همکاری داریم، ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کلنگ زنی کمربندی کنارگذر قم و آزادراه قم-سلفچگان- راهجرد در هفته دولت - تکمیل جاده قم- جعفریه در انتظار تخصیص اعتبار

فراهانی خبر داد: کلنگ زنی کمربندی کنارگذر قم و آزادراه قم-سلفچگان- راهجرد در هفته دولت/ تکمیل جاده قم- جعفریه در انتظار تخصیص اعتبار تاریخ انتشار: يکشنبه 14 مرداد 1397 |   بازدید: ...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل رینگ سوم ترافیکی شهر مستلزم اتصال پل پردیسان به جاده اراک است

معاون فنی و عمران شهرداری قم گفت: تکمیل رینگ سوم ترافیکی شهر مستلزم اتصال پل پردیسان به جاده اراک است. به گزارش قم پرس؛ علیرضا قاری قرآن در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم که به ریاست عبدالله ...
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تفاهم نامه ساخت و تکمیل چندین بیمارستان بین وزارت بهداشت و موسسه اعتباری ملل، امضاء شد

با حضور وزیر بهداشت و رییس هیات مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل؛ تفاهم نامه ساخت و تکمیل چندین بیمارستان بین وزارت بهداشت و موسسه اعتباری ملل، امضاء شد تفاهم نامه ...
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیش از 300 واحد شهرک خودرویی تا پایان سال تکمیل می‌شود

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم گفت: در حال حال حاضر بلوک اول شهرک خودرویی به ظرفیت 100 واحد آماده بهره‌برداری خواهد بود و تا پایان سال 300 واحد دیگر آماده می‌شود. به گزارش قم پرس؛ سیدامیر ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل فاز 2 آرامستان بهشت معصومه(س)

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم از تکمیل فاز 2 آرامستان بهشت معصومه(س) خبر داد. به گزارش قم پرس؛ عبدالحمید وکیلی با اشاره به برنامه‌های سازمان آرامستان‌های شهرداری قم به مناسبت دهه ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل عملیات روسازی و جدول گذاری بلوار ابوطالب پردیسان قم

طلوعی خبر داد: تکمیل عملیات روسازی و جدول گذاری بلوار ابوطالب پردیسان قم سه شنبه 26 تير 1397 | مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: عملیات اجرایی روسازی ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تكميل و بهره برداري از نمايشگاه فرش دستباف قم نيازمند تخصيص اعتبارات ملي است

استاندار قم:تكميل و بهره برداري از نمايشگاه فرش دستباف قم نيازمند تخصيص اعتبارات ملي استاستاندار قم با اشاره به حمايت هاي استان قم از احداث نمايشگاه فرش دستباف قم، منابع استاني را محدود دانست و گفت: تكميل ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ضرورت تلاش مدیران ادارات برای تکمیل پروژه های قابل افتتاح در هفته ی دولت

استاندار قم:ضرورت تلاش مدیران ادارات برای تکمیل پروژه های قابل افتتاح در هفته ی دولتاستاندار قم با اشاره به در پیش بودن هفته ی دولت اظهار داشت: مدیران ادارات برای تکمیل پروژه های قابل افتتاح در هفته ی ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین (ع) ملایر تجهیز و راه اندازی می شود - تکمیل و بازسازی اورژانس و بخش های این بیمارستان

بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین (ع) ملایر تجهیز و راه اندازی می شود/ تکمیل و بازسازی اورژانس و بخش های این بیمارستان معاون درمان وزارت بهداشت در سفر به ملایر از مراکز بهداشتی ...
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دستیابی به تحقق عدالت در سلامت سیستان و بلوچستان در گرو تکمیل چرخه درمان بیماران سرطانی است

دستیابی به تحقق عدالت در سلامت سیستان و بلوچستان در گرو تکمیل چرخه درمان بیماران سرطانی است دکتر هاشمی شهری گفت:  فعالیت مرکز رادیوتراپی و اشعه درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)زاهدان، ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل بوستان های دانشجو و پاکبان در سال جاری

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم از تکمیل پروژه بوستان دانشجو و فاز 2 بوستان پاکبان در سال جاری خبر داد. به گزارش شهر نیوز، پیام جوادیان با اشاره به تکمیل پروژه کمربند سبز شهر قم در محدوده ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

بدون تکمیل تملکات ورود به پروژه امینی بیات اشتباه است

... با بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: تقاطع بلوار فردوسی با بلوار پیامبر اعظم سه سال قبل وارد مناقصه شده بود و به دلیل تکمیل رینگ شهری در اولویت قرار گرفته بود که مسکوت ماند. وی با تاکید بر اینکه تقاطع ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل تقاطع غیرهمسطح کریمه منطقه شهرقائم را متحول خواهد کرد

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: تکمیل تقاطع غیرهمسطح کریمه موقعیت بسیار خوبی را برای منطقه شهرقائم ایجاد کرده و تحول اقتصادی و اجتماعی را برای این منطقه ایجاد خواهد کرد. به گزارش قم پرس؛ عبدالله جلالی ...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل پروژه پیاده‌راه ارم در آینده نزدیک

شهردار منطقه هفت قم با بیان اینکه در حال حاضر عملیات عمرانی در تمام بخش‌های پروژه پیاده‌راه ارم تکمیل شده است، گفت: در این پروژه تنها بخش‌های نصب مبلمان باقی مانده که به زودی تکمیل می‌شود. به گزارش ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل پروژه پیاده‌راه ارم تا 10 خرداد

شهردار منطقه هفت قم با بیان اینکه در حال حاضر عملیات عمرانی در تمام بخش‌های پروژه پیاده‌راه ارم تکمیل شده است، گفت: در این پروژه تنها بخش‌های نصب مبلمان باقی مانده که تا 10 خرداد تکمیل می‌شود. به گزارش ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز عملیات تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه دو قم

سرپرست شهرداری منطقه دو گفت:عملیات اجرایی تکمیل پروژه ساختمان اداری این منطقه در خیابان پاسداران غربی آغاز شده و طبق پیش بینی های انجام شده ظرف مدت 24 ماه به اتمام خواهد رسید. به گزارش قم پرس؛ رضا ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اختصاص 40 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) تربت حیدریه در سفر رییس جمهور به استان خراسان رضوی

وزیر بهداشت در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حیدریه: اختصاص 40 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) تربت حیدریه در سفر رییس جمهور به استان خراسان رضوی  ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آغاز فروش اوراق مشاركت احداث و تكميل فاز يك خط قطار شهري قم

فروش اوراق مشاركت احداث و تكميل فاز يك خط قطار شهري قم آغاز شد. به گزارش قم پرس؛ با توجه به لزوم تامین منابع مالی تکمیل فاز یک قطار شهری قم، شهرداری قم اقدام به فروش اوراق مشارکت برای این پروژه با ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل فاز یک مترو قم در افق سال ۹۸

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: طبق پیش‌بینی‌ها اگر در سال ۹۷ فعالیتهای فاز یک مترو به لحاظ ساخت تکمیل شود در افق ۹۸ بهره‌برداری از 6 ایستگاه مترو از قلعه کامکار تا میدان شهید مطهری ممکن می‌شود.  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رتبه سوم و چهارم دنیا در آموزش تحصیلات تکمیلی را دارا هستیم

... رتبه سوم و چهارم دنیا درآموزش تحصیلات تکمیلی را نیز دارا هستیم. دانشگاه های ما پتانسیل و ظرفیت بهتر شدن را دارند و با بهره گیری از امکانات موجود و گسترش ارتباطات بین المللی می توانیم جایگاه خودمان را در ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای محدودیت‌های ترافیکی نیمه شعبان با تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های محدوده جمکران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار قم از اجرای محدودیت‌های ترافیکی نیمه شعبان با تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های محدوده جمکران خبر داد. به گزارش قم پرس؛ عباس ذاکریان با بیان اینکه امسال شب نیمه شعبان با شب چهارشنبه ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی ۳۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

قزوین- مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت: در حال حاضر ۲۶۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در مناطق مختلف کشور داریم که تکمیل آنها ۳۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حسن کریمی در سفر یک روزه به ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

چرخه آموزش، ارزیابی و ارتقای قاریان و مدرسان قرآن تکمیل می شود

قائم مقام شورای عالی قرآن گفت: سعی‌مان بر این است که چرخه آموزش، ارزیابی و ارتقاء را در شورای عالی قرآن کامل کنیم. به گزارش خبرنگار مهر ، نشست خبری آغاز هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تکمیل دو رمپ اتصال بلوار حضرت خدیجه(س) به بلوار پیامبر اعظم(ص)

مدیرکل نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم از تکمیل دو رمپ اتصال بلوار حضرت خدیجه(س) به بلوار پیامبر اعظم(ص) و بالعکس و بازگشایی آنها در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش قم پرس؛ عباس حلوائی‌زاده ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گزارش تکمیلی از واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت ملی حفاری

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۰۳:۱۰:۰۵  ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پیاده‌ راه خیابان ارم تا پایان فروردین تکمیل و به بهره برداری می رسد

... به طور کامل تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. به گزارش قم پرس؛ عباس حلوایی زاده با اشاره به اجرای پروژه آرام‌سازی و بهسازی معابر محدوده حرم مطهر گفت: قبل از اجرای پروژه پیاده راه ارم ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انجام واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از 18 تا 20 فروردین - واکسیناسیون یک میلیون و صد هزار کودک

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن خبر داد: انجام واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از 18 تا 20 فروردین/ واکسیناسیون یک میلیون و صد هزار کودک رییس اداره ...
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

فاز نخست قطار شهری قم باید تا پایان سال 97 تکمیل شود

شهردار قم با تاکید بر اینکه 5.2 کیلومتر قطار شهری باید تا پایان سال تکمیل شود گفت: با خودباوری که به وجود آمده امیدواریم فاز نخست پروژه را بتوانیم تا پایان سال به سرانجام برسانیم. به گزارش قم پرس؛ ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استقرار و اجرای نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت، اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت، مهم ترین برنامه های پیش رو

... سلامت، اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت بیش از پیش خواهد درخشید. متن کامل پیام نوروزی معاون بهداشت به این شرح است: همکاران عزیزم حلول بهار فرصت مغتنمی است تا به نشانه قدردانی ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل بانک اطلاعات 137 برای اطلاع‌رسانی به مسافرین نوروزی

سرپرست سامانه 137 شهرداری قم از تکمیل بانک اطلاعات 137 برای اطلاع‌رسانی به مسافرین نوروزی خبر داد. به گزارش قم پرس؛ ابراهیم خسروی در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری قم، با اشاره به آمادگی کامل نیروهای ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

توانمندی های مرتبط با نوآوری و کارآفرینی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش داده می شود

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی: توانمندی های مرتبط با نوآوری و کارآفرینی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش داده می شود  ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکمیل پروژه احداث 25 پل عابر پیاده در قم

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: با تلاش و جدیت همکاران سازمان ترافیک و اقدامات صورت گرفته در سال‌جاری پروژه نصب 25 دستگاه پل عابر پیاده که از سال قبل آغاز شده بود به اتمام رسید.  ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تکمیل 2 فاز از کمپ زائر بوستان غدیر

شهردار منطقه هشت قم از تکمیل 2 فاز از کمپ زائر بوستان غدیر خبر داد. به گزارش قم پرس؛ ابوالفضل مستقیمی با بیان اینکه احداث این کمپ در بوستان غدیر با اهداف مختلفی بوده است، ابراز داشت: اسکان شهروندان ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل سوابق بیمه شدگان تأمین اجتماعی در صورت اثبات اشتغال قابل انجام است

... عمومی اظهار داشت: این افراد می توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و مدارک و مستنداتی که حاکی از اشتغال و دریافت دستمزد است را به شعبه ارائه دهند و فرم ادعای سابقه را تکمیل کنند. وی افزود: ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تكميل پروژه مونوريل نيازمند 1100 ميليارد ريال اعتبار است - تاكيد استاندار بر پيگيري مديران براي تخصيص كامل اعتبارات ملي

استاندار قم:تكميل پروژه مونوريل نيازمند 1100 ميليارد ريال اعتبار است/ تاكيد استاندار بر پيگيري مديران براي تخصيص كامل اعتبارات ملياستاندار قم در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قم بر ضرورت پيگيري ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل عملیات احداث پاسگاه نیروی انتظامی پردیسان

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان قم خبر داد: تکمیل عملیات احداث پاسگاه نیروی انتظامی پردیسان  ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل خط 300 تنی پردازش زباله تا اردیبهشت 97

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: خط دوم 300 تنی پردازش زباله با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال توسط شهرداری قم خریداری شده که تا پایان اردیبهشت تکمیل خواهد شد. به گزارش قم پرس؛ سید عبدالله ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تکمیل اقدامات در بوستان‌های فدک و غدیر برای پذیرایی از زائران در نوروز ۹۷

معاون شهردار قم گفت: در سال‌های اخیر بوستان‌های فدک و غدیر برای اسکان زائران با صرف هزینه‌های زیادی به‌عنوان کمپینگ آماده‌سازی شد که اقدامات موردنظر در بوستان فدک تکمیل و در بوستان غدیر در حال انجام است. ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top