قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دهمین

تصاویر دهمین یادواره ۱۲۸ شهید منطقه دروازه ری قم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دهمین یادواره ۱۲۸ شهید منطقه دروازه ری قم تصاویر دهمین یادواره ۱۲۸ شهید منطقه دروازه ری قم تصاویر دهمین یادواره ۱۲۸ شهید منطقه دروازه ری قم تصاویر دهمین یادواره ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: عکس

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده صبح امروز دوشنبه (۲۰ خرداد) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برگزار ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: اقتصادی

یازدهمین دوره طرح ارتقایی انصارالحجه(عج) برگزار می شود

حجت الاسلام علی نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در کرمانشاه، با اشاره به اینکه با یاری حق تعالی و در ذیل توجهات و عنایات ولی عصر(عج) یازدهمین دوره طرح ارتقایی انصارالحجه(عج) با هماهنگی مرکز ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دین و اندیشه

حضور پررنگ دانشگاه‌های علوم پزشکی در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ - دانشگاه علوم پزشکی تبریز در صدر قرار دارد

حضورپررنگدانشگاه‌هایعلومپزشکیدردهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغدانشگاهعلومپزشکیتبریزدرصدرقراردارد میزانمشارکتدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوردردهمیندورهازجشنوارهبینالمللیسیمرغتاتاریخ۱۷اردیبهشتماه۹۸اعلامشد،کهبرایناساسدانشگاهعلومپزشکیتبریزباهزارو۴۲۷دانشجوبیشترینمیزانمشارکتازنظرتعدادثبتنامکنندگانراداشتهاست ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

پانزدهمین مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه اسلامی غنا

 تاریخ: شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٨       ساعت: ١٠:٥٣         شماره خبر: ٩٩٠٣٦           پرینت پانزدهمین مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه اسلامی غنا پانزدهمین مراسم دانش‌آموختگی ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دین و اندیشه

انجام خدمات جدید در دهمین سال اجرای طرح - سی شب، سی مسجد -

انجامخدماتجدیددردهمینسالاجرایطرحسیشب،سیمسجد رییسدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیبابلازاجرایطرحسیشبسیمسجدبرایدهمینسالمتوالیدرماهمبارکرمضاندربیشازروستاخبرداد بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیبااشارهبهاینکهیکیازاهدافنظاممقدسجمهوریاسلامیخدمتبهمحرومانجامعهاست،گفتدانشگاهعلومپزشکیبابلطرحسیشبسیمسجدکهاعزامگروهپزشکیفوقتخصصی،تخصصیوعمومیبهصورتکاملاداوطلبانههمراهباویزیترایگانوآموزشمطالببهداشتیدرمانیدرمساجدشهرستانبابلبهویژهمناطقمحرومدرشبهایماهمبارکرمضانمیباشدرابرایاولینباردرکشوردرسالراهاندازیکرد ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت

تصاویر اختتامیه شانزدهمین هفته بزرگداشت تئاتر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: عکس

برگزاری آیین اختتامیه سیزدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، کارگروه گرافیک انجمن هنرهای تجسمی استان قم زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سیزدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 108
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر دهمین روز نمایشگاه کتاب تهران تصاویر دهمین ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: عکس

ثبت نام بیش از 2000 نفر جهت شرکت در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهریعنوانکرد ثبتنامبیشازنفرجهتشرکتدربیستمینهمایشآموزشعلومپزشکیودوازدهمینجشنوارهشهیدمطهری دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارهآموزشیشهیدمطهریگفتدربیستمینهمایشآموزشعلومپزشکیودوازدهمینجشنوارهشهیدمطهری،درمجموعبیشازنفرجهتشرکتدرهمایشثبتنامکردندومقالهفارسیوانگلیسیبهاینجشنواره،ارسالشد ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت

تصاویر سیزدهمین همایش حکمت مطهر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سیزدهمین همایش حکمت مطهر تصاویر سیزدهمین همایش حکمت مطهر تصاویر سیزدهمین همایش حکمت مطهر تصاویر سیزدهمین همایش حکمت مطهر تصاویر سیزدهمین همایش حکمت مطهر ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: عکس

آیین گشایش نمایشگاه سیزدهمین دوسالانه طراحان گرافیک استان قم

... نمایشگاه راه یافت. آثار سیزدهمین دوسالانه گرافیک قم توسط هیات داوران دوسالانه متشکل از آقایان; سیدحسن موسی زاده، محمدرضا دوست محمدی، علیرضا قراگوزلو و فریدالدین ملایی بررسی و انتخاب شده است. این ...
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 96
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو تصاویر مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو تصاویر مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: عکس

حضور بانک ملی ایران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: اقتصادی

حضور همراه اول در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه(فاینکس 2019) که با هدف توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری ...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: اقتصادی

حضور ۱۰۷ کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

حضور۱۰۷کشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ مدیربخشبینالمللازارسالبیشاز۲هزارفیلمکوتاهوپویانماییاز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغخبرداد بهگزارشوبدا،محمدعلیحجازی،مدیربخشبینالمللدهمینجشنوارهسیمرغگفتباتوجهبهاینکهدوهفتهبهپایانمهلتارسالآثارباقیمانده،تاکنون۲۳۰۶فیلمکوتاهوانیمیشناز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغارسالشدهواینبخشمورداستقبالدانشجویانفیلمسازسراسردنیاقرارگرفتهاست ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت

اولین فهرست از ثبت کنندگان دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در دهمین جشنواره بین‌ المللی سیمرغ

ازسویدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغاعلامشد اولینفهرستازثبتکنندگاندانشگاه‌هاودانشکدههایعلومپزشکیکشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ دبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ،فهرستیازتعداددانشجویانودانشگاه‌هاییکهدرایندورهازجشنوارهثبتنامکرده‌اندرااعلامکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت

دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی برگزار می‌شود

قم پرس ؛ دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با شرکت بیش از 700 محقق و پژوهشگر داخلی و خارجی و با حضور میهمانانی از کشور‌های مختلف، در تاریخ 25 فروردین ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
منبع: ادارات
دسته بندی: اخبار قم

مهلت ارسال اثر به دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ تا ۲۵ اردیبهشت ماه تمدید شد

مهلتارسالاثربهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغتا۲۵اردیبهشتماهتمدیدشد بهدلیلاستقبالگستردهشرکتکنندگانووقوعسیلدرشهرهایمختلفکشور،مهلتارسالآثاربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغتا۲۵اردیبهشتتمدیدشد بهگزارشوبدا،تمدیدجشنوارهتا۲۵اردیبهشتبنابهدرخواستدانشگاهیانو‌بهدلیلوقوعسیلدرشهرهایمختلفکشوروهمچنینانجامامورخدماتیودرمانیتوسطدانشگاهیاندرمناطقسیلزدهانجامشدهاستبرایناساس،شرکتکنندگانمیتوانندبابهبودشرایطودرزمانمناسبنسبتبهارسالآثارخوداقدامکنند ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هفدهمين جلسه شوراي هماهنگي مديران لرستان : شفافيت مبناي سلامت اداري و قلب مبارزه با فساد است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی ، " محمد شریعتمداری " امروز جمعه 24 اسفند در هفدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران لرستان که در محل اداره ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اختتامیه شانزدهمین جشن تصویر سال

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

چهاردهمین دوره‌ اعطای جایزه‌ مرحوم دکتر تقی ابتکار

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر اختتامیه یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه‌ی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تصاویر آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تصاویر آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پانزدهمین نمایشگاه گل، گیاه و ماهی‌ زینتی در همدان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر یازدهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر یازدهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی تصاویر یازدهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی تصاویر یازدهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی تصاویر یازدهمین جشنواره ...
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پانزدهمین نمایشگاه گل، گیاه و ماهی‌های زینتی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آژانس انرژی اتمی برای چهاردهمین بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

...  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهاردهمین گزارش خود درباره راستی آزمایی اجرای برجام، پایبندی ایران به این توافق را تایید کرد.  ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم: سیزدهمین دوسالانه گرافیک قم برگزار می‌شود

...  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در پایان عنوان کرد: امروز فراخوان سیزدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک قم اعلام شد و این جشنواره به زودی برگزار خواهد شد. رییس انجمن هنرهای تجسمی با اشاره ...
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تصاویر دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تصاویر دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تصاویر دوازدهمین نمایشگاه ...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر دهمین روز سی و هفتمین ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سیزدهمین شنبه اعتراضات در فرانسه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سیزدهمین شنبه اعتراضات در فرانسه تصاویر سیزدهمین شنبه اعتراضات در فرانسه تصاویر سیزدهمین شنبه اعتراضات در فرانسه تصاویر سیزدهمین شنبه اعتراضات در فرانسه  ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

چهاردهمین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان اداره کل تامین اجتماعی در قم برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت جشن های چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی ، چهاردهمین همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان اداره کل تامین اجتماعی استان روز جمعه در بوستان علوی قم برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر تصاویر اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر تصاویر اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

اعتراض به خشونت پلیس، آغازگر دوازدهمین شنبه اعتراض فرانسه +عکس

العالم - اروپا معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها امروز در دوازدهمین شنبه اعتراضی در حالی به خیابان‌های پاریس آمده‌اند که از دقایق نخست اعتراض خود را علیه خشونت پلیس ابراز کرده‌اند. ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پانزدهمین جلسه نشست مدیران میانی واحدهای ستادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، پانزدهمین جلسه نشست مدیران میانی واحدهای ستادی حوزه های علمیه امروز با حضور مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه های علمیه و جمعی از مدیران میانی در مرکز مدیریت ...
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

جزیره کیش مهیای میزبانی از 135 شرکت کننده داخلی وخارجی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی

... آب وبرق  وانرژی های نو از شاخصه های این نمایشگاه است. درپانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش شرکت های ملی نفت ، گاز ، صنایع تجهیزات نفت، شرکت ملی حفاری ایران، نفت فلات قاره، توربین انرژی ، لوله سازی ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

ویژه برنامه قمپز ویژه سیزدهمین جشنواره شعر فجر

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان قم، ویژه برنامه قمپز _ویژه افتتاحیه جشنواره شعر فجر_ با حضور طنزپردازان قمی و غیر قمی و مسئولین و داوران جشنواره در قم برگزار شد. عباس احمدی مسئول دفتر طنز حوزه هنری ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هفدهمین کمیسیون مشترک ایران و کوبا برگزار شد

باحضورقائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللووزیرتجارتوسرمایهگذاریخارجیکوبا؛ هفدهمینکمیسیونمشترکایرانوکوبابرگزارشد  قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللبااشارهبهسطحبسیاربالایهمکاریهایجمهوریاسلامیایرانوکوباخاطرنشانکردباتوجهبهتهدیداتمختلفوتحریمهایآمریکا،ایرانوکوبابیشازگذشتهدرراستایهمکاریهایمشترکوارتقایسطحهمکاریهاگامبرمیدارند ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دهمین مرحله سیر مطالعاتی تفسیر نمونه برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری«حوزه» خانم طیبه سادات طباطبایی عنوان کرد: دهمین مرحله از دوره غیرحضوری سیر مطالعاتی تفسیر نمونه با بهره مندی از جلد ۲۶ کتاب گرانقدر تفسیر نمونه برگزار می‌شود. مدیر کل امور تربیتی ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تجليل از نفرات برتر مسابقات تيراندازي دهمين جشنواره ورزشي سربازان نیروهای مسلح

تجليل از نفرات برتر مسابقات تيراندازي دهمين جشنواره ورزشي سربازان نیروهای مسلح گروه ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاري چهاردهمين كنفرانس مديريت منابع انساني

درچهاردهمينكنفرانسمديريتمنابعانساني،دانشگاههايعلومپزشكيايران،همدان،زنجان،تهران،اهوازومشهددربخشجايزهتعاليمنابعانساني،موفقبهدريافتتقديرنامهتعاليمنابعانسانيشدند    بهگزارشوبدا،چهاردهمينكنفرانسمديريتمنابعانسانيدرروزهای ٢٥و٢٦ديماه٩٧باحضورمدیرانارشدكشوري،درمركزهمايشهايبينالملليصداوسيمادرحالبرگزارياست ...
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر یازدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حلال ۲۰۱۹ در مالزی برگزار می‌شود

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از ummid، شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی حلال 2019 مالزی «میهاس» قرار است در روزهای 3 تا 6 آوریل برگزار شود. این نمایشگاه بین المللی چهار روزه که تحت ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فراخوان دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ منتشر شد - مهلت ثبت نام تا اول اردیبهشت ماه سال ۹۸

فراخواندهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغمنتشرشدمهلتثبتنامتااولاردیبهشتماهسال۹۸   معاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،فراخواندهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغرامنتشرکرد    بهگزارشوبدا،دراینفراخوانازتمامدانشگاهیانوعلاقمندانبهحوزه‌هایمختلففرهنگیدعوتشدهتادرایندورهازجشنوارهحضوریابند  ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر نوزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نوزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی تصاویر نوزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی تصاویر نوزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی تصاویر نوزدهمین جشنواره ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر یکصد و یازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دوازدهمین جشن منتقدان سینما

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری آغاز به کار کرد

دبیر نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان قم در آیین افتتاحیه این نمایشگاه اظهار کرد: هفته پژوهش و فناوری فرصت بسیار خوبی برای بازیابی یافته‌های پژوهشی و روز ارج نهادن به منزلت ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

سالروز ميلاد يازدهمين اختر تابناك امامت، حضرت امام حسن عسگري(ع) مبارك باد

سالروز ميلاد يازدهمين اختر تابناك امامت، حضرت امام حسن عسگري(ع) مبارك باد قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم  
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر یازدهمین نمایشگاه محصولات غذایی ارگانیک

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر یازدهمین نمایشگاه محصولات غذایی ارگانیک تصاویر یازدهمین نمایشگاه محصولات غذایی ارگانیک تصاویر یازدهمین نمایشگاه محصولات غذایی ارگانیک تصاویر یازدهمین نمایشگاه ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دهمین نمایشگاه گردشگری پارس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سومین روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تصاویر سومین روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تصاویر سومین روز از دوازدهمین جشنواره بین ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دومین روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دومین روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تصاویر دومین روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تصاویر دومین روز از دوازدهمین جشنواره بین ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاح دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاح دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تصاویر افتتاح دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت تصاویر افتتاح دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سیزدهمین سالگرد شهدای رسانه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه تصاویر سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه تصاویر سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه تصاویر سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فراخوان پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال منتشر شد

... «پانزدهمین جشنواره پژوهش‌ فرهنگی سال» را برگزار و از پژوهشگران برتر حوزه فرهنگ و هنر تقدیر می‌نماید. از مراکز علمی و پژوهشی، پژوهشگران و صاحب‌نظران داخلی و خارجی دعوت می‌شود چنانچه پژوهشی در یکی ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اختتامیه دهمین دوسالانه نگارگران استان قم برگزار شد

... مسئولین دریافت نمودند. در ادامه هم از استاد اردشیر مجرد تاکستانی سخنران و میهمان ویژه دوسالانه و هیئت داوران آقایان ابراهیم عامری فر، روح اله فاضلی وادقانی و اسداله فقیهی تقدیر بعمل آمد. دهمین ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه پانزدهمین جشنواره مقاومت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه پانزدهمین جشنواره مقاومت تصاویر اختتامیه پانزدهمین جشنواره مقاومت تصاویر اختتامیه پانزدهمین جشنواره مقاومت تصاویر اختتامیه پانزدهمین جشنواره مقاومت ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت تصاویر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت تصاویر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت تصاویر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت تصاویر پانزدهمین ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

اختتامیه دهمین دوسالانه نگارگران استان قم برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، علی سلطانی رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان گفت: آیین اختتامیه دهمین دوسالانه نگارگران با حضور استاد اردشیر مجرد تاکستانی روز دوشنبه پنجم آذرماه 1397، ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر اختتامیه پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آثار 46 هنرمند قم در دهمین دو سالانه نگارگران به نمایش درآمد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حسن دلیر معاون هنری اداره کل گفت: این نمایشگاه از تاریخ بیستم آبانماه تا پنجم آذرماه سال 1397 در دو نگارستان اشراق و فرهنگ برپا گردیده است. وی ...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تصاویر پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تصاویر پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تصاویر پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تصاویر پانزدهمین ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

سالروز شهادت يازدهمين اختر تابناك امامت حضرت امام حسن عسگري (ع) تسليت باد

سالروز شهادت يازدهمين اختر تابناك امامت حضرت امام حسن عسگري (ع) تسليت باد قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم  
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر سیزدهمین جلسه کار‌ گروه تنظیم بازار

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

مشارکت ۵۸ دانشگاه در سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی وزارت بهداشت و یک رکورد

درمقایسهآماریسهدورهاخیرالمپیادقهرمانیدانشجویانپسردانشگاه‌هایعلومپزشکیاعلامشد؛ مشارکت۵۸دانشگاهدرسیزدهمینالمپیادورزش‌هایقهرمانیوزارتبهداشتویکرکورد براساسآمارادارهتربیتبدنیمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتوارائهجدولآماریدرسهدورهاخیرالمپیادورزش‌هایقهرمانیدانشجویانپسردانشگاه‌هایعلومپزشکی،تعداد۱۷۵۸ورزشکاردرسیزدهمینالمپیادقهرمانیدانشجویانپسروزارتبهداشتحضورداشتندایندرحالیاستکهدرالمپیادقهرمانیدانشجویانپسردرسالهای۹۳و۹۵بهترتیب،۱۵۸۳و۱۶۴۷ورزشکارحضورداشتند ...
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نانوفناوری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نوزدهمین نمایشگاه تلکام

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه تله کام

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه تله کام تصاویر افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه تله کام تصاویر افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه تله کام تصاویر افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه تله ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاح هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

افتتاح هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایپاس 2018 با حضور فرمانده ناجا

افتتاح هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایپاس 2018 با حضور فرمانده ناجا گروه ناجا- ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر یازدهمین جلسه مرکزی ستاد اربعین

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

فراخوان دهمین دوسالانه نگارگران استان قم منتشر شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، محسن مقدادی رئیس انجمن هنرهای تجسمی گفت: دهمین دوسالانه نگارگران به همت انجمن هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و همکاری نگارستان ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سیزدهمین دوره هفته کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها برگزار می شود

سیزدهمیندورههفتهکاهشمرگومیرناشیازمسمومیتهابرگزارمیشود   سیزدهمیندورههفتهپیشگیریازمسمومیتهابهسرپرستیسازمانغذاوداروباهمکاریدانشگاههایعلومپزشکیکشور،سازمانپزشکیقانونی،آتشنشانی،آموزشوپرورشواداراتوسازمانهایمرتبطدرنخستینهفتهآبانماهسالجاریباهدفکاهشمرگومیرناشیازمسمومیت‌هابرگزارمیشود ...
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی تصاویر سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی تصاویر سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی تصاویر سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاح سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آشنایی با فرهنگ اصیل غدیر، مهمترین هدف شانزدهمین همایش غدیر

    رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعة المصطفی؛   آشنایی با فرهنگ اصیل غدیر، مهمترین هدف شانزدهمین همایش غدیر   تاريخ  انتشار خبر: يکشنبه ١١ شهريور ١٣٩٧   ساعت انتشار ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر هجدهمین اجلاس سراسری سازمان بسیج اساتید کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر فینال بسکتبال هجدهمین دوره بازی های آسیایی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر فینال بسکتبال هجدهمین دوره بازی های آسیایی تصاویر فینال بسکتبال هجدهمین دوره بازی های آسیایی تصاویر فینال بسکتبال هجدهمین دوره بازی های آسیایی تصاویر فینال ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تصاویر افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تصاویر افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

شانزدهمین همایش بین المللی - غدیر از نگاه اهل سنت - در اردبیل برگزار شد

    با حضور آیت الله اعرافی و طلاب و پژوهشگران ۴۰ کشور جهان اسلام؛   شانزدهمین همایش بین المللی «غدیر از نگاه اهل سنت» در اردبیل برگزار شد   تاريخ  انتشار خبر: يکشنبه ٤ شهريور ١٣٩٧ ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دومین مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر علوم پزشکی برگزار شد

دومین مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر علوم پزشکی برگزار شد مراسم اختتامیه ۴ رشته ورزشی دو و میدانی، تیراندازی، تنیس روی میز و بدمینتون سیزدهمین ...
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران تصاویر دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران تصاویر دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران تصاویر دهمین جشن مستقل سینمای مستند ...
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

با تجلیل از برگزیدگان؛ اختتامیه هجدهمین جشنواره فیلم و عکس استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، رضا ابوذر دبیر جشنواره فیلم و عکس گفت: 111 عکس و 90 فیلم در بخش حرفه ای و نیمه حرفه ای به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از 25 اثر برگزیده ...
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

با تجلیل از برگزیدگان؛ اختتامیه هیجدهمین جشنواره فیلم و عکس استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، رضا ابوذر دبیر جشنواره فیلم و عکس گفت: 111 عکس و 90 فیلم در بخش حرفه ای و نیمه حرفه ای به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از 25 اثر برگزیده ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رییس سیزدهمین المپياد ورزشی دانشجویان پسر و رییس ستاد اجرایی این المپياد منصوب شدند

رییس سیزدهمین المپياد ورزشی دانشجویان پسر و رییس ستاد اجرایی این المپياد منصوب شدند   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکام جداگانه ای دکتر محمدرضا فراهانی  را به ...
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

برگزاری هجدهمین جشنواره فیلم و عکس در قم - ارسال بیش از ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به نقل از خبرگزاری مهر، رضا ابوذر از برگزاری هجدهمین جشنواره فیلم و عکس استان قم از ۲۲ تا ۲۴ مردادماه در تالار مرکزی شهر خبر داد و اظهار کرد: هدف ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر شانزدهمین اجلاسیه خیرین سلامت استان فارس

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر شانزدهمین اجلاسیه خیرین سلامت استان فارس تصاویر شانزدهمین اجلاسیه خیرین سلامت استان فارس تصاویر شانزدهمین اجلاسیه خیرین سلامت استان فارس تصاویر شانزدهمین ...
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس
Scroll to Top