آخرین اخبار

قرارگاه

تشکیل قرارگاه مردمی جهاد اجتماعی در مجتمع نور قم

... رضا عزت زمانی  با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مردمی جهاد اجتماعی نور اظهار کرد: این قرارگاه به شناسایی مسائل اجتماعی مرتبط با بیماری در مجتمع نور واقع در منطقه نیروگاه می‌پردازد تا به شناسایی و درمان ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 50
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر قرارگاه جهادی - مقابله با ویروس کرونا - نیروی زمینی ارتش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر قرارگاه جهادی «مقابله با ویروس کرونا» نیروی زمینی ارتش تصاویر قرارگاه جهادی «مقابله با ویروس کرونا» نیروی زمینی ارتش تصاویر قرارگاه جهادی «مقابله با ویروس کرونا» ...
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 33
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری قرارگاه مقابله با کرونا سپاه پاسداران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نشست خبری قرارگاه مقابله با کرونا سپاه پاسداران تصاویر نشست خبری قرارگاه مقابله با کرونا سپاه پاسداران تصاویر نشست خبری قرارگاه مقابله با کرونا سپاه پاسداران ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 49
دسته بندی: عکس

خادمان قرارگاه مردمی اربعین قم تجلیل شدند

خادمان قرارگاه مردمی اربعین قم سه‌شنبه شب طی آیینی تحت عنوان شکرانه خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) درمصلای قدس قم تجلیل شدند. دراین آیین که برخی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کشف378کیلو تریاک در عملیات یگان تکاوری113قرارگاه عملیاتی ابوذر

کشف378کیلو تریاک در عملیات یگان تکاوری113قرارگاه عملیاتی ابوذر گروه استان ها-کرمان- ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

شروع فعالیت قرارگاه فرهنگی کمیل در مهران

شروع فعالیت قرارگاه فرهنگی کمیل در مهران گروه استان ها- ایلام- معاون اجتماعی فرمانده ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

جهانگيري : سازمان آموزش فني و حرفه اي برنامه 10 ساله ارائه كند - هاشمي : مهارت آموزي بايد پيوست پروژه هاي كلان كشور در قرارگاه اقتصاد مقاومتي باشد

... باشند و از این طریق مهارت آموزی تبدیل به یک پروژه ملی شود. هاشمی افزود: توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور بدون قائل شدن نقش جدی برای مهارت آموزی میسر نیست ومهارت آموزی باید پیوست پروژه های کلان کشور در قرارگاه ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

سفر هیاتی از کمیته اطلاع‌رسانی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده به خوزستان

سفرهیاتیازکمیتهاطلاع‌رسانیقرارگاهبازسازیمناطقسیلزدهبهخوزستان درهشتمینجلسهکمیتهتبلیغاتواطلاع‌رسانیقرارگاهبازسازیونوسازیمناطقسیلزدهمقررشدهیاتمنتخباینکمیتهپایانهفتهبهاستانخوزستانسفرکنند بهگزارشوبدابهنقلازپایگاهاطلاع‌رسانیوزارتکشور،درهشتمینجلسهکمیتهتبلیغاتواطلاع‌رسانیقرارگاهبازسازیونوسازیمناطقسیلزدهاعضایکمیتهبهارائهگزارشهاییازروندجریانبازسازی،آخریناقداماتصورتگرفتهومشکلاتمردمدرمناطقسیلزدهپرداختند ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

اعضاي هیات اجرايي قرارگاه سازمان غذا و دارو منصوب شدند

اعضايهیاتاجراييقرارگاهسازمانغذاودارومنصوبشدند باحكموزيربهداشت؛     وزيربهداشت،دراحكامي،اعضايهیاتاجراييقرارگاهسازمانغذاودارورامنصوبكرد  بهگزارشوبدا،دراحکامیجداگانه،دکترحمیدپوراصغري،معاونامورعلمی،فرهنگیواجتماعیسازمانبرنامهوبودجهکشور،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشت،سیدکاملتقوینژاد،معاونتوسعهمدیریتومنابعانساني،دکترمحمدرضاشانهساز،سرپرستسازمانغذاودارو،دکترحمیدرضاجمشیدی،مشاورامورداروئیودبیرستادتدابیرویژه،دکترمهدییوسف،رییسهياتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیماران،دکترتوکلی،مشاورورییسمرکزحراست،دکترغلامحسینمهرعلیان،سرپرستادارهکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاوداروومهندسسیدحسینصفوی،مدیرکلامورتجهیزاتوملزوماتپزشکیرا بهعنواناعضايهیاتاجراييقرارگاهسازمانغذاودارومنصوبکرد ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر نشست قرارگاه انتظامی ترافیکی روح الله

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نشست قرارگاه انتظامی ترافیکی روح الله تصاویر نشست قرارگاه انتظامی ترافیکی روح الله تصاویر نشست قرارگاه انتظامی ترافیکی روح الله تصاویر نشست قرارگاه انتظامی ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری حوزه، متن احکام فرمانده کل قوا به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم امیر سرلشکر سیّد عبدالرّحیم موسوی نظر به تفکیک امور پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از قرارگاه ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

برگزاری ششمین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده

برگزاریششمینجلسهکمیتهتبلیغاتواطلاعرسانیقرارگاهبازسازیونوسازیمناطقسیلزده ششمینجلسهکمیتهتبلیغاتواطلاعرسانیقرارگاهبازسازیونوسازیمناطقسیلزدهباحضورنمایندگان۲۳دستگاهوواحدعضوکمیتهبرگزارشد بهگزارشوبدابهنقلازپایگاهاطلاعرسانیوزارتکشور؛درششمینجلسهکمیتهتبلیغاتواطلاعرسانیقرارگاهکهباحضورنمایندگان۵بخشصداوسیما،ایرنا،مرکزملیفضایمجازی،وزارتجهادکشاورزی،وزارتاطلاعات،وزارتفرهنگوارشاداسلامی،بسیجصداوسیما،قرارگاهفرهنگیاجتماعیبقیهاالاعظمسپاه،سازمانمدیریتبحران،شورایسیاستگذاریائمهجمعه،بنیادمسکن،سازمانمدیریتبحران،کانونحرفهایرسانه،وزارتامورخارجه،هلالاحمر،وزارتبهداشت،درمانآموزشپزشکیبرگزارشد،گزارشبازدیدنمایندهکمیتهازمناطقسیلزدهاستانلرستانوشهرستانپلدخترارائهوموردبحثوبررسیوتصمیمگیریاعضاقرارگرفت ...
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

لزوم فعالیت دوچندان قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در مرزبانی - جلوگیری از ورود 58 تن مواد مخدر به کشور طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "قاسم رضایی" در نشست خبری با اصحاب رسانه در استان ایلام گفت: سال گذشته که به نام سال "حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری شد،  قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل یک قرارگاه واحد برای رسیدگی به سیل‌زدگان خوزستان

... و نماینده ولی‌فقیه در خوزستان منصوب گردد، از سردار سلیمانی درخواست کرد تا با اهتمام ایشان، قرارگاه واحدی برای رسیدگی به امور سیل‌زدگان تشکیل و فعال گردد. لازم به ذکر است، چندی قبل، سردار سلیمانی در ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

برقراری ارتباط تصویری معاون اجتماعی ناجا با استان ها در قرارگاه کمیل

برقراری ارتباط تصویری معاون اجتماعی ناجا با استان ها در قرارگاه کمیل گروه ناجا- در راستای هماهنگ سازی و انجام بهتر ماموریت های معاونت اجتماعی ناجا جلسه ویدئو کنفرانس معاون اجتماعی ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر افتتاح قرارگاه نوروزی و مرکز کنترل ترافیک مرفوک ناجا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاح قرارگاه نوروزی و مرکز کنترل ترافیک مرفوک ناجا تصاویر افتتاح قرارگاه نوروزی و مرکز کنترل ترافیک مرفوک ناجا تصاویر افتتاح قرارگاه نوروزی و مرکز کنترل ترافیک ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تشکیل قرارگاه مشترک مبارزه با قاچاق در نیروهای مسلح با محوریت ناجا

تشکیل قرارگاه مشترک مبارزه با قاچاق در نیروهای مسلح با محوریت ناجا گروه ناجا - فرمانده مرزبانی ناجا با تأکید بر مبارزه با قاچاق در حوزه دریا، گفت: همکاری و تعامل با سایر ارگان ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نامه قدردانی قرارگاه اساتید و طلاب انقلابی حوزه علمیه قم از رئیس سازمان صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری«حوزه»، متن نامه قرارگاه اساتید و طلاب انقلابی حوزه علمیه قم به رئیس سازمان صدا و سیما به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم صداوسیما، دانشگاه همگانی انقلاب اسلامی ریاست ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

طلب 30 هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم از دولت - قرارگاه خاتم‌الانبیا دیدگاه اقتصادی در پروژه‌های عمرانی ندارد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم‌الانبیا خود را خادم نظام اسلامی و مردم می‌داند گفت: به همین خاطر ما دیدگاه اقتصادی در پروژه‌های عمرانی و خدمت‌رسانی نداریم. به گزارش ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رویکرد اساسی قرارگاه جهادی آموزش ، کاهش مشکلات و هزینه ها در ماموریت ها است

رویکرد اساسی قرارگاه جهادی آموزش ، کاهش مشکلات و هزینه ها در ماموریت ها است گروه استان ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

قرارگاه قائم، اماکن رفاهی در بلوار پیامبر اعظم احداث می کند

در هفتاد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم که روز دوشنبه ترتیب یافت، لایحه واگذاری چهار هزار و 200 متر مربع زمین بلوار پیامبر اعظم با کاربری رفاهی و گردشگری به قرارگاه سازندگی قائم ارتش جمهوری اسلامی ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ضرورت تجهیز قرارگاه زیستی استان قم از سوی سازمان پدافند غیرعامل

استاندار قم تاکید کرد:ضرورت تجهیز قرارگاه زیستی استان قم از سوی سازمان پدافند غیرعاملاستاندار قم با اشاره به تشکیل قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل استان قم خواستار تجهیز این قرارگاه از سوی سازمان پدافند ...
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نشست قرارگاه پدافند غیرعامل وزارت بهداشت با موضوع مسمومیت با الکل برگزار شد

نشستقرارگاهپدافندغیرعاملوزارتبهداشتباموضوعمسمومیتباالکلبرگزارشد   نشستقرارگاهپدافندغیرعاملوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیباموضوعمسمومیتباالکلباحضوردکترکولیوندرییسستادپدافندغیرعاملوزارتبهداشتواعضایکارگروه‎هایمختلف،معاونانوزیرونمایندگانیازمعاونتهایوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیالبرزوهرمزگانبرگزارشد ...
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - سخن‌نگاشت | دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - سخن‌نگاشت | دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش  ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران است

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با رهبر انقلاب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با رهبر انقلاب تصاویر دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با رهبر انقلاب تصاویر دیدار فرماندهان ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر آغاز به کار قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین حسینی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر آغاز به کار قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین حسینی تصاویر آغاز به کار قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین حسینی تصاویر آغاز به کار قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین حسینی تصاویر ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

قرارگاه مبارزه با سرقت، الگوی مدیریت هدفمند پلیس در کنترل و کاهش جرایم

  به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "علی اکبر جاویدان" در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت  و در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامي استان گلستان، گفت: مبارزه با سرقت يكي از خواسته‌هاي مهم و به حق مردم ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور در مراسم روز قدس و بازديد از قرارگاه عملياتي رمضان

گزارش تصويري :حضور در مراسم روز قدس و بازديد از قرارگاه عملياتي رمضان قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم  ...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انتصاب فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا ...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر قرارگاه جهادی امام رضا در مناطق زلزله زده کرمانشاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازدید استاندار قم از قرارگاه نوروزی امام علی (ع) ناجای قم - تاکید استاندار بر مشارکت همگانی برای تامین امنیت زائرین در ایام نوروز

بازدید استاندار قم از قرارگاه نوروزی امام علی (ع) ناجای قم / تاکید استاندار بر مشارکت همگانی برای تامین امنیت زائرین در ایام نوروز استاندار قم در جمع فرماندهان نیروی انتظامی در قرارگاه نوروزی امام علی ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

راه اندازی و فعالیت قرارگاه مجازی - مبین - در کرمان

... تاکید کرد و تلاش در مسیر فعالیت‎های جهانی در عرصه مجازی را ضروری دانست. حجت الاسلام قنبری نیز ضمن تاکید بر ضرورت حضور روحانیون در فضای مجازی از تشکیل قرارگاه مجازی «مبین» در اداره کل  تبلیغات استان ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر قرارگاه جهادی حاج احمد متوسلیان در کرمانشاه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: نشست خبری سردار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاءصبح چهارشنبه بیست و دوم آذر به مناسبت بیست و هشتمین سالروز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برگزار ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر فعالیت سازندگی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)در مناطق زلزله زده غرب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی وقوع زلزله در استان کرمانشاه با حدود 2000 نفر نیروی انسانی و 500 دستگاه از انواع ماشین‌آلات در همان ساعات ...
تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

بازديد استاندار قم از قرارگاه عملياتي اربعين فرماندهي انتظامي استان قم

بازديد استاندار قم از قرارگاه عملياتي اربعين فرماندهي انتظامي استان قماستاندار قم از قرارگاه عملياتي اربعين فرماندهي انتظامي استان قم بازديد كرد. به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار ...
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حضور موثر سپاه در ماموریت‌های قرارگاه پدافند هوایی

العالم ـ ایران ـ سیاسی مراسم صبحگاه، ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) صبح امروز با حضور امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده این قرارگاه برگزار شد. امیر صباحی فرد ...
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این قرارگاه را «خط مقدمِ ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش با مقام معظم رهبری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، ظهر یکشنبه دوازدهم شهریور با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. تصاویر ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)بارهبر انقلاب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)بارهبر انقلاب تصاویر دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)بارهبر انقلاب تصاویر دیدار فرماندهان ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

مسئولان قرارگاه پدافند هوایی با رهبر انقلاب دیدار کردند

فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهان و مسئولان قرارگاه ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح شنبه یازدهم شهریور باحضور در قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا از دستاورد های این قرارگاه بازدید و با نیرو های آن گفت و ...
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری فرمانده قرارگاه پدافند هوایی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: نشست خبری امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ظهر دوشنبه ششم شهریور با حضور جمعی از خبرنگاران در قرارگاه پدافند هوایی برگزار شد. تصاویر نشست ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر بازدید وزیردفاع از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر حضور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ارتش در باشگاه خبرنگاران جوان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دانشگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیاء

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس

امام جمعه کرج:نمازجمعه قرارگاه فرهنگی دفاع ازارزش های انقلاب اسلامی است

کرج - ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه نماز جمعه یک قرارگاه فرهنگی است که روحیه انقلابی را در مردم زنده نگه می دارد، گفت: تاکنون نماز جمعه توانسته ...
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نیروی انتظامی در پیشبرد اهداف قرارگاه انتقال تجربیات دفاع مقدس نقش تایثرگذاری دارد

تهران-ایرنا- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حضور نیروی انتظامی در پیشبرد اهداف قرارگاه انتقال تجربیات دفاع مقدس نیروهای مسلح می تواند مثمر ثمر باشد و تعاملات ناجا در این قرارگاه بسیار ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز فعالیت قرارگاه عملیاتی ظفر در سالم سازی سواحل دریای خزر - حضور پلیس در سواحل دریا

تهران - ایرنا - جانشین فرمانده یگان سوم امام حسین(ع) از آغاز فعالیت قرارگاه عملیاتی ظفر در سواحل دریای خزر خبر داد و گفت: پلیس در سواحل دریا برای تامین امنیت اجتماعی حضور دارد.  ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سردار اشتری در جمع خبرنگاران مطرح کرد اعمال قانون قاطعانه خودروهای متخلف - فعالیت 300 هزار نیروی پلیس در قرارگاه‌های نوروزی فرمانده ناجا با بیان اینکه

سردار اشتری در جمع خبرنگاران مطرح کرد اعمال قانون قاطعانه خودروهای متخلف/ فعالیت 300 هزار نیروی پلیس در قرارگاه‌های نوروزی  ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اعمال قانون قاطعانه خودروهای متخلف - فعالیت 300 هزار نیروی پلیس در قرارگاه‌های نوروزی فرمانده ناجا با بیان اینکه اعمال قانون خودروهای متخلف در ایام نوروزی به صورت ویژه دنبال می‌شود، گفت: پلیس با حرکت‌های نامعقول به شدت بر

سردار اشتری در جمع خبرنگاران: اعمال قانون قاطعانه خودروهای متخلف/ فعالیت 300 هزار نیروی پلیس در قرارگاه‌های نوروزی  ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  اعمال قانون قاطعانه خودروهای متخلف - فعالیت 300 هزار نیروی پلیس در قرارگاه‌های نوروزی

سردار اشتری در جمع خبرنگاران: اعمال قانون قاطعانه خودروهای متخلف/ فعالیت 300 هزار نیروی پلیس در قرارگاه‌های نوروزی  ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  تشکیل قرارگاه فرهنگی قم در مصلی قدس

مسؤول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قم خبر داد تشکیل قرارگاه فرهنگی قم در مصلی قدس مسؤول شورای ...
تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فرمانده انتظامی قم خبر داد تشکیل قرارگاه مشترک نوروزي پليس و هلال احمر فرمانده انتظامي استان قم گفت: باید فعالیت قرارگاه مشترک نوروزي پليس قم و هلال اح

فرمانده انتظامی قم خبر داد تشکیل قرارگاه مشترک نوروزي پليس و هلال احمر فرمانده انتظامي استان قم گفت: ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

>  تشکیل قرارگاه مشترک نوروزي پليس و هلال احمر

فرمانده انتظامی قم خبر داد تشکیل قرارگاه مشترک نوروزي پليس و هلال احمر فرمانده انتظامي استان قم گفت: ...
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش با اشاره به تداوم حرکت مؤمنانه، مقتدرانه، ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عضو هيأت علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: مسؤولان در قرارگاه اقتصاد مقاومتي پيشقدم باشند - مسؤول نباید لباس با پارچه انگلیسی بپوشد

عضو هيأت علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: مسؤولان در قرارگاه اقتصاد مقاومتي پيشقدم باشند/ مسؤول نباید لباس با پارچه ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کمک رسانی قرارگاه سازندگی خاتم در عملیات آواربرداری پلاسکو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: فاجعه آتش‌سوزی و فرورختن ساختمان 17 طبقه پلاسکو در مرکز تهران، سومین روز خود را پشت سر گذاشت. نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه با به کارگیری تجهیزات و ادوات سنگین ...
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

گزارش تصویری - یادواره 270 شهید اطلاعات قرارگاه منطقه مدینه منوره سپاه در شیراز

گزارش تصویری/ یادواره 270 شهید اطلاعات قرارگاه منطقه مدینه منوره سپاه در شیراز - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و تشیع گزارش تصویری/ ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نشست خبری فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) صبح امروز یکشنبه پنجم دیماه در نشستی خبری که در قرارگاه پدافند هوایی شهید بوشهریان جنوب کشور برگزار شد، اعلام ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

بیانیه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش درباره شلیک سامانه‌های پدافندی در تهران

: 713193 منبع : ابنا خلاصه درپی شنیده شدن صدای شلیک سامانه های پدافندی در تهران روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش بیانیه‌ای صادر کرد.  ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حرم حضرت معصومه(س)، قرارگاه معارفی بانوان است

مریم شهبازی درگفت وگو با خبرگزاری «حوزه» گفت: واحد مراسمات و محافل خواهران در رواق حضرت خدیجه(س) هر روزه در2 نوبت صبح و عصر ویژه خواهران با حضور اساتید خانم برگزار می شود. مسئول امور فرهنگی ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نشست خبری فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: نشست خبری سردار مهندس عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) صبح امروز یک شنبه بیست و یکم آذر ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. سردار عبداللهی با اشاره ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

بقاع متبرکه به قرارگاه های فرهنگی تبدیل شوند

... به قرارگاه های فرهنگی تبدیل شوند، گفت: وجود هیئت امناء ، معاونت ها، امام جمعه، عوامل اجرایی  و امکانات موجود در آستان سلطان علی بن امام محمد باقر (ع) مقدمه ای برای تبیین نشر معارف اهل بیت(ع) است .  ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

جایگاه قرارگاه فرهنگی بودن امامزادگان کشور، احیاء شود

... به قرارگاه های فرهنگی تبدیل شوند، گفت: وجود هیئت امناء ، معاونت ها، امام جمعه، عوامل اجرایی  و امکانات موجود در آستان سلطان علی بن امام محمد باقر (ع) مقدمه ای برای تبیین نشر معارف اهل بیت(ع) است .  ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فرمانده سپاه قم: بسیج با تشکیل قرارگاه ویژه با آسیب های اجتماعی مقابله کند

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت: نیروی مقاومت بسیج باید با تشکیل قرارگاه ویژه در بحث مقابله با آسیب ها و ناهنجاری اجتماعی و اخلاقی به طور جدی ورود پیدا کند.  ...
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

خدمت رسانی به 19 هزار زائر حسینی توسط قرارگاه مردمی اربعین در قم

رئیس قرارگاه مردمی اربعین حسینی در قم گفت: از هفدهم تا بیست و هفتم آبانماه جاری به بیش از 19 هزار زائر ایرانی و خارجی توسط این قرارگاه مردمی خدمات تبلیغی، پذیرایی، اسکان، درمان و غیره ...
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پذیرش روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ زائر در قرارگاه اربعین قم

.jwplayer قم - مسئول قرارگاه ...
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مسئول قرارگاه فرهنگی طفلان مسلم اربعین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از قزوین، حجت الاسلام حمید احمدی، معاون فرهنگی و آموزشی بعثه مقام معظم رهبری، طی حکمی حجت الاسلام عباس افشار را به عنوان مسئول قرارگاه فرهنگی در بارگاه مطهر و نورانی ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پویش مردمی - من خادم زوار حسینم - در قرارگاه اربعین قم

: 711394 منبع : ابنا خلاصه مسئول قرارگاه اربعین استان قم بیان کرد: این قرارگاه با ایجاد اسکان مناسب و پذیرایی و خدمات فرهنگی در مصلای قدس قم میزبان تمامی زائرین اربعین از ...
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فعالیت بیش از ۳۰۰ روحانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

... اگرچه فعالیت های قرارگاه بیشتر جنبه عمرانی دارد، اما در هر نقطه ای از ایران که این فعالیت ها صورت گیرد، روحانیون نیز همراه مجموعه حضور دارند و تا شعاع هفتاد کیلومتری آن مرکز عمرانی به محرومیت زدایی فرهنگی ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تسلط کامل اطلاعاتی بر تحرکات دشمن - قرارگاه های مرزی تقویت شده است

... کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بین سپاه پاسداران و نیروی انتظامی همکاری مشترکی شکل گرفته و این امر باعث تقویت قرارگاه‌های موجود در مرزها شده است. به گزارش خبرنگار مهر، سردار ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همه مساجد باید قرارگاه جنگ نرم تشکیل دهند - شاخص تشخیص حق و باطل ولایت فقیه است

... شیمیایی می اندازد، چه باید کرد؟ باید دفاع کنیم، مثل دوره جنگ باید قرارگاه تشکیل دهیم، یکی از مهمترین قرارگاه ها، نماز جمعه است». ارشد نظامی استان قم، افزود: امروز همه مساجد باید قرارگاه جنگ نرم را ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

قرارگاه اربعین در مصلای قم تشکیل می‌شود

.jwplayer قم - مسئول قرارگاه ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر در اصفهان راه اندازی شد

... روحانیون در این مراسم، افزود: قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر به محوریت دستگاه‌های مرتبط با روحانیت در استان اصفهان تشکیل شده و با هماهنگی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود روحانیون و طلاب در مراسم روز 13 آبان به ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نهمین همایش روحانیون قرارگاه خاتم الانبیا(ص) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، سردار غلامرضا یوسف زاده، امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: برابر برنامه سالانه نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، نهمین ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فرماندهی قرارگاه فرهنگی کشور باید در اختیار روحانیت باشد

... گرفته اند، لذا به تدریج حوزه از صحنه مدیریت فرهنگی کشور خارج شده و این در حالی است که اساساً فرماندهی و مدیریت قرارگاه راهبردی فرهنگی باید در اختیار روحانیت و حوزه های علمیه باشد. وی اضافه کرد: با این ...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

قرارگاه سیدالشهدا در اوقاف قم تشکیل شد - تجمع بزرگ لبیک یا حسین

... و امور خیریه استان قم گفت: قرارگاهی برای اجرای طرح بصیرت عاشورایی و در راستای اجرای نیت واقفان و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با نام سیدالشهدا(ع) تشکیل شد. به گزارش خبرنگار ...
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

فرمانده قرارگاه امام حسین (ع): مسیر انقلاب اسلامی تمام شدنی نیست

... غافل از اینکه ریشه های این انقلاب مستحکم و پابرجاست و صاحب آن حضرت مهدی (عج) است.  جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امام حسین (ع) در بخش دیگری از مطالب خود ضمن گرامیداشت چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اسحاق جهانگیری: پروژه های قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) از طرح های کلیدی کشور است

معاون اول رئیس جمهور گفت: پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) جزو طرح های کلیدی کشور است و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح ها می‌تواند نقش موثری در اقتصاد مقاومتی داشته باشد. به گزارش جماران، جلسه ...
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) از طرح‌های کلیدی کشور است

... گفت: پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) جزو طرح های کلیدی کشور است و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح ها می‌تواند نقش موثری در اقتصاد مقاومتی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اخطارقرارگاه پدافند هوایی ارتش به هواپیمای جاسوسی آمریکا

قرارگاه پدافند هوایی ارتش به یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا (U۲) اخطار داده است. این دومین‌بار است که در۲ سال گذشته، ایران موفق به شناسایی این هواپیماهای پیشرفته می‌شود.  ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

بررسی کلیات طرح قرارگاه های فرهنگی در حوزه خواهران ایلام

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از ایلام، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان ایلام ،از تشکیل کارگروه تخصصی بررسی کلیات طرح قرارگاههای فرهنگی ، در این حوزه با حضور حجت الاسلام والمسلمین غیاثی  ...
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نماز جمعه قرارگاه فرهنگی هر شهر است

... قرارگاه فرهنگی و ظرفیتهای محرم و صفر بود ، چرا که  که مقام معظم رهبری، نهاد نماز جمعه هر شهر را قرارگاه فرهنگی و فرمانده آن را امامان جمعه معرفی فرموده اند . وی افزود: در این همایش به مباحث مهم از ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فرمانده قرارگاه قدس سپاه به درجه - سرتیپ تمامی - نائل شد

... معظم کل قوا، سردار محمد مارانی فرمانده قرارگاه قدس به درجه سرتیپ تمامی نائل شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمد مارانی فرمانده قرارگاه عملیاتی قدس ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همراهی بانک های سپه و ملت با قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در اجرای پروژه های ملی ستودنی است

 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) بابیان اینکه همکاری بانک ها از جمله سپه و ملت با این قرارگاه ستودنی و قابل تقدیر است، گفت: انتظار داریم این همکاری ها در جهت دست یابی به اهداف و سیاست های اقتصاد ...
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

راه‌اندازی قرارگاه فرهنگی برای مقابله با هجمه‌های دشمن

... قرارگاه فرهنگی را راهکاری مؤثر و عملیاتی در مقابل هجمه فرهنگی دشمن دانست و بیان داشت: مسائل فرهنگی گستردگی و پیچیدگی فراوانی دارند که باید منسجم و در طول هم باشند. وی بابیان این‌که تشکل‌های مردمی از ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تحریم قرارگاه خاتم الأنبیاء(ص) نقض استقلال کشور است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، امام‌جمعه موقت اهواز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، با اشاره به تحریم قرارگاه خاتم الأنبیاء(ص) به بهانه قرارداد «FATF»، اظهار داشت: ...
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

قرارگاه فرهنگی در مدارس علمیه خواهران یزد تشکیل می شود

... سیاست ها و برنامه مناسب، در قرار گاه ها با حضور مبلغین حوزوی اجرا می شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون فراخوان طرح قرارگاه فرهنگی به مدارس علمیه استان یزد ابلاغ شده است افزود: در این طرح مدیران، اساتید ...
تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(صلی الله علیه و آله) ارتش جمهوری اسلامی ایران، ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تجدید میثاق کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با آرمان های امام راحل

تجدید میثاق کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با آرمان های امام راحل  ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: در آستانه سالروز تاسیس قرارگاه مستقل پدافند هوایی، فرماندهان و کارکنان قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، صبح سه‌شنبه نهم شهریور با حضور در حرم امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء: باید از نقدینگی مردم در پروژه های عمرانی استفاده کرد

... را نداشتیم اما اجرای عملیاتی پروژه بدون منابع در دستور کار قرار گرفت و به برکت سفر رهبری و توجه مسئولان استانی قم این طرح به نتیجه رسید. وی افزود: فعالان عرصه کنونی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، فعالان ...
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

منع قانونی استفاده قرارگاه خاتم الانبیاء از اسناد خزانه رفع شود - نگاه ویژه‌ رهبر انقلاب نسبت به تک

... دز به قم داشته‌اند و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با سرعت مطلوبی این پروژه را دنبال کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی، از خدمات سازندگی خاتم‌الانبیاء در سطح کشور تقدیر کرد و گفت: این مجموعه ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

منع قانونی استفاده قرارگاه خاتم الانبیاء از اسناد خزانه رفع شود

... آبرسانی از سرشاخه‌های دز به قم داشته‌اند و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با سرعت مطلوبی این پروژه را دنبال کرده است.  رئیس مجلس شورای اسلامی، از خدمات سازندگی خاتم‌الانبیاء در ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری - دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) با رهبر انقلاب

گزارش تصویری/ دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) با رهبر انقلاب - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و تشیع گزارش ...
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی
Scroll to Top