قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

مشکلات

حل مشکلات دکه‌های میدان ۷۲ تن قم همت مدیران شهری را می‌طلبد

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه حل مشکلات دکه‌های ۷۲تن قم همت مدیران شهری و استانی را می‌طلبد، گفت: تخلفات کسانی که دکه‌دارند اضافه بنا و بنای بدون مجوز است. حسین اسلامی اظهار ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 330
دسته بندی: صفحه نخست

کاهش شدید استفاده از حمل و نقل عمومی از مشکلات جدی در شهر قم است

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: کاهش شدید و فاجعه بار استفاده از حمل و نقل عمومی از مشکلات حمل و نقلی و ترافیکی این شهر است. عباس ذاکریان در جلسه کارگروه حمل و نقل و رسانه قم در دفتر احمد امیرآبادی ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 470
دسته بندی: صفحه نخست

مشکلات و موانع تشکل های مدنی رفع شود

... خودشان را با شرایط امروز وقف دهند. معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در خصوص مشکلات تشکل ها یاد آور شد: ما باید سعی کنیم تمام مشکلات و موانع را برای تشکل های مدنی برداریم. ابتکار با اشاره ثبت ...
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 147
دسته بندی: اقتصادی

تقلای آمریکا برای رهایی از سرزنش دولت ها: ایران عامل مشکلات اقتصادی خود است

... ای متوقف نمی کند، کاهش یابد. نماینده آمریکا که در این نشست، مورد سرزنش تمام اعضا و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفت، در اظهاراتی مضحک، مشکلات اقتصادی ایران را متوجه خود ایران کرد و گفت: رفتار ناعادلانه ...
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 128
دسته بندی: اقتصادی

اولویت‌بندی مشکلات شهری برای ارتقاء سطح خدمت رسانی به شهروندان

شهردار منطقه پنج قم گفت: تعامل و همکاری مجموعه شهرداری و اولویت بندی مسائل و مشکلات شهر برای اقدام و رسیدگی با توجه به محدودیت‌های اعتباری از مهم ترین عوامل موفقیت مدیریت شهری است. به گزارش ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 147
دسته بندی: صفحه نخست

تفکر واگرایی سبب تهدید یکپارچگی مازندران می شود راهبرد برون رفت از مشکلات تلاش برای حل آن ها است

... استان هم وجود داشته باشد. وی راه برون رفت از مشکلات استان را تمرکز بر حل آنها دانست و گفت: پاک کردن صورت مساله با طرح جدایی نمی‌تواند راه حل مشکل باشد. استاندار مازندران گفت: توسعه موضوعی چند وجهی ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 229
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تحریم و مشکلات اقتصادی، مصرف لبنیات را کاهش داده است - همه پروژه‌ها و پروسه‌های کلان باید پیوست سلامت داشته باشند

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتتاکیدکرد تحریمومشکلاتاقتصادی،مصرفلبنیاتراکاهشدادهاستهمهپروژه‌هاوپروسه‌هایکلانبایدپیوستسلامتداشتهباشند کوچکشدنسفرهمردمومشکلاتاقتصادیبه‌دنبالتحریم‌هایبین‌المللیاخیر،سهملبنیاتدرسبدمصرفیخانواده‌هاراکاهشدادهاست  ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت

تشریح دیدار هفتگی نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت برای حل مشکلات مردم و حوزه های انتخابیه

تشریحدیدارهفتگینمایندگانمجلسباوزیربهداشتبرایحلمشکلاتمردموحوزههایانتخابیه معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشت،مهمترینمحورهایدیدارهفتگیتعدادیازنمایندگانمجلسباوزیربهداشتراتشریحکرد بهگزارشوبدا،دکترکریمهمتیمعاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتاظهارداشتایندیدارهاکهروزسهشنبهاینهفتهباشرکتتعدادیازنمایندگانمجلسوجمعیازهموطناننیازمندوآسیبدیدهدرحضوروزیربهداشتانجامشد،برارتباطمفیدوموثربینوزارتبهداشتومجلسشورایاسلامیجهترفعفوریمشکلاتومسائلمردمتاکیدشد ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت

نشانه های مشکلاتی قبلی در هنگام ورزش کردن

آیا شما هم هنگام ورزش کردن به مشکلات قلبی دچار می شوید؟ شیوه ی زندگی کم تحرک یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ی خطر بیماری قلبی است. با توجه به سازمان جهانی قلب، ورزش نکردن و ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 220
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

در شرایط سخت، مرد میدان هستیم و برای رفع مشکلات، مصمم تر عمل خواهیم کرد

سرپرستمعاونتنظارتوبازرسیامورفرهنگیواجتماعیسازمانبازرسیکلکشوردرحاشیهبازدیدازنمایشگاهایرانهلث درشرایطسخت،مردمیدانهستیموبرایرفعمشکلات،مصممترعملخواهیمکرد    سرپرستمعاونتنظارتوبازرسیامورفرهنگیواجتماعیسازمانبازرسیکلکشورگفتبایددرجهتتثبیتسرمایهدرگردشتلاششودچراکهممکناستاینسرمایههادربیمهها،دانشگاههایاهربخشدیگریدپوشوندکهدراینصورت،شرکتهاازرونقتولیدبازمیمانند ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت

ضرورت استفاده شرکت برق از اختیارات استانی برای حل مشکلات صنعتگران

استاندار قم تاکید کرد:ضرورت استفاده شرکت برق از اختیارات استانی برای حل مشکلات صنعتگران استاندار قم با تاکید بر استفاده شرکت برق از اختیارات استانی برای حل مشکلات صنعتگران گفت: توسعه ی زیرساخت برق مورد ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: اخبار قم

عقد اخوت راهکاری برای مشارکت مؤمنانه در حل مشکلات فردی و اجتماعی است

... باب اخوت و برادری است، می‌توان از این راهکار اسلامی در این شرایط که جامعه اسلامی ما با مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری روبه‌رو است، برای حل مشکلات معیشتی از طریق سلوک اجتماعی همدلانه و ایفای حقوق شرعی در ...
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دین و اندیشه

ائمه جماعات نقش مهمی در رفع آسیب ها و حل مشکلات دارند/مردمی بودن یکی از شاخصه های مهم و اثرگذار در ائمه جماعات است

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم گفت: ائمه جماعات نقش مهمی در رفع آسیب های اجتماعی و حل مشکلات جامعه دارند. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی علامه ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 78
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

روایتی تکان دهنده از مشکلات اهالی ادلب+ تصاویر

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محاصره الفوعه و کفریا در حومه ادلب سال اول خود را پشت سر گذاشت و محاصره کامل این دو شهرک که از 24 فوریه سال گذشته میلادی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. دو شهرک ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 154
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

عدم اعتقاد دولت به مبانی اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شد

حجت‌‌الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید، گفت: رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال تاکید کردند ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 93
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

ضرورت رفع مشکلات قانونی دستگاه های دولتی در مبارزه با مواد مخدر

استاندار قم تاکید کرد:ضرورت رفع مشکلات قانونی دستگاه های دولتی در مبارزه با مواد مخدر استاندار قم با تاکید بر همراهی همه ادارات دولتی برای کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر، خواستار رفع سریع مشکلات قانونی ...
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی توسط استاندار قم و معاون امور اقتصادی وزیر کشور - تاکید سرمست بر بکارگیری راهبردهای عملیاتی برای رونق تولید

بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی توسط استاندار قم و معاون امور اقتصادی وزیر کشور/ تاکید سرمست بر بکارگیری راهبردهای عملیاتی برای رونق تولیدمشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه به صورت میدانی توسط ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نقش موثر روزه در حل مشکلات مادی و معنوی در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

... براي روزه‏ دار و حل مشکلات وی است، فرشتگان موكلند كه براي روزه ‏داران دعا كنند: پیامبر فرمود[5] خداوند عدّه‏ اي از فرشتگان را مأمور كرده است تا براي روزه‏ داران دعا كنند و فرمود: جبرئيل (سلام‏ الله‌عليه) ...
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

سرزعيم: اتكا به توان نخبگان راهگشاي مشكلات اقتصادي كشور است

... که تحریم های ظالمانه مشکلات اقتصادی را افزون کرده، با یک برنامه ریزی درست و استفاده بهینه از ظرفیت های بومی می توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد. وی معتقد است: گاهی در جامعه، واژه رفاه را به خوبی معنا نکرده ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بازآفرینی محله های قم به 10 سال زمان نیاز دارد

... درخواست های خود را در زمینه بازآفرینی شهری مطالبه نمایند تا بتوان هرچه سریع تر نسبت به تحقق اهداف آن اقدام کرد و شاهد حل مشکلات حوزه شهری قم باشیم. 44 طرح بازآفرینی شهری در قم تعریف شده است مدیرکل راه ...
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

اختلافات خانواده ها و مشکلات جامعه نتیجه فاصله گرفتن از قرآن است

... ها و مشکلات جامعه نتیجه فاصله گرفتن از قرآن است، اگر با این کتاب آسمانی انس داشته باشیم تمام مشکلات زندگی برطرف می شود. حجت الاسلام والمسلمین عباسی بیان کرد: تا زمانی که ما با تمسک به قرآن حرکت کرده ...
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مشکلات واحدهای تولیدی را بصورت میدانی پیگیری می کنیم

استاندار قم درجریان بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک شکوهیه عنوان کرد:مشکلات واحدهای تولیدی را بصورت میدانی پیگیری می کنیماستاندار قم با تاکید بر پیگیری مشکلات تولیدکنندگان استان به صورت میدانی گفت: ...
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مشکلات واحدهای تولیدی را بصورت میدانی پیگیری میکنیم

استاندار قم درجریان بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک شکوهیه عنوان کرد:مشکلات واحدهای تولیدی را بصورت میدانی پیگیری میکنیماستاندار قم با تاکید بر پیگیری مشکلات تولیدکنندگان استان به صورت میدانی گفت: به ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

توانمندی بازار سرمایه در حل مشکلات واحدهای تولیدی

تهران - اقتصاد آینده - رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نقدینگی را به عنوان یکی از مشکلات کنونی واحدهای تولیدی مطرح کرد و گفت: بازار سرمایه از توانایی بالایی جهت رفع این مشکل واحدهای تولیدی برخوردار ...
تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مشکلات امروز خوزستان ناشی از کم‌لطفی مسئولان است - خدمت به مردم بالاترین عبادت است

... است. فرمانده سپاه قدس، برخی از مشکلات امروز مردم خوزستان را ناشی از کم‌لطفی برخی مسئولان بیان کرد و اظهارداشت: امروز مردم خوزستان علاوه بر سیل درگیر مشکلات زیادی هستند که ناشی از کم‌لطفی برخی افرادی ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

طلاب و روحانیون تا حل مشکلات سیل زدگان در صحنه خواهند بود

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از خرم آباد، حجت الاسلام والمسلمین سیدجلال رضوی مهر، امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان، با اشاره به اینکه تاکنون خیل عظیمی از طلاب و روحانیون با درخواست خود ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بازدید استاندار قم در سال رونق تولید از واحد مرغداری در بخش خلجستان قم - دستور سرمست برای پیگیری ویژه فرماندار جهت رفع مشکلات این واحد تولیدی

بازدید استاندار قم در سال رونق تولید از واحد مرغداری در بخش خلجستان قم/ دستور سرمست برای پیگیری ویژه فرماندار جهت رفع مشکلات این واحد تولیدیاستاندار قم در بازدید از واحد مرغداری در بخش خلجستان قم خواستار ...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

حل مشکلات مناطق سیل زده بدون همکاری مردم میسر نیست

... نثار کشور و نظام کردند بهترین دلیل بر علاقه آنها به نظام و کشور است. بیانیه حاکی است: به همین دلیل سیل اخیر که مشکلات فراوانی برای این عزیزان فراهم ساخته برای ما بسیار دردناک است و همه به یاری هموطنان ...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تعامل و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی کردن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیخبرداد تعاملوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیبهمنظوراجراییکردنروندساماندهیورفعمشکلاتشبکهتوزیعقانونی رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیازادامهتعاملاتوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزمایشگاهیبهمنظوراجراییکردنروندساماندهیورفعمشکلاتشبکهتوزیعقانونیخبرداد ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

همه اقدامات لازم تا رفع مشکلات مردم سیل‌زده با جدیت ادامه یابد

... دیده از سیل و اقدامات انجام شده برای اسکان سیل زدگان، رسیدگی به مشکلات مردم و تصمیم های اتخاذ شده به منظور جبران خسارات در بخشهای مسکن، کشاورزی، دامداری، زیرساخت ها و همچنین روند کنترل شرایط روزهای آینده، ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

روحانیت پای کار گره گشایی از مشکلات سیل زدگان+ عکس

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از خرم آباد، طلاب و روحانیون از زمان وقوع سیل در استان لرستان، با تلاش جهادی سعی در کاهش مشکلات مردم سیل زده استان دارند و در این راه سختی ها را هم به جان می خرند. طلاب ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مسئولان برای رفع مشکلات مردم مناطق سیل زده تلاش می کنند

وزیربهداشتدرجلسهستادمدیریتبحرانشهرستانالیگودرز مسئولانبرایرفعمشکلاتمردممناطقسیلزدهتلاشمیکنند وزیربهداشتبابیاناینکهوقوعسیلباعثبروزمشکلاتزیادیبرایمردمشدومردممشکلاتراتحملکردند،اماسالیپرباربرایکشاورزانخواهدبود،گفتبایدازظرفیتبیمههابرایبرطرفکردنپارهایازمشکلاتایجادشدهناشیازسیلاستفا‌هکرد ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

... همچنان مشکل اقتصادی دانستند و با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی مردم در ماههای اخیر، گفتند: بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران شود، البته برنامه‌ها ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مشکل اصلی استان بوشهر در حوزه سلامت، مشکلات زیست محیطی است

مشکلاصلیاستانبوشهردرحوزهسلامت،مشکلاتزیستمحیطیاست معاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتدانشگاهعلومپزشکیبوشهرحتمابایدنظارتقویوبیشتریبرصنایعمستقردراستانبوشهرداشتهباشدچونآلودگیصنایعمیتواندبهسلامتمردمدرایناستانآسیبهایجدیواردکند،بنابراینبایدراهاندازیمرکزتحقیقاتزیستمحیطیدانشگاهعلومپزشکیبوشهرکهمجوزآنصادرشدهراباجدیتپیگیریکرد ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

از رئیس جمهور بخواهید برای از بین رفتن مشکلات معیشتی مردم تلاش کند

... مشکل و ناراحتی ما مسئله معیشت مردم و اقتصاد آنها است، لکن با همه این مشکلات همه دیدند که ملت نجابت به خرج دادند و در صحنه های مختلف همانند 22 بهمن حضور جدی دارند. این حرکت آنها نشانه غایت نجابت ملت است ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اطلاعیه در خصوص بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه ی واردات در مقابل صادرات

به اطلاع اعضای محترم اتاق ایران می­رساند که پیرو نشست­های برگزار شده از طرف کمیته ­ی بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه­ ی واردات در مقابل صادرات از طرف اتاق ایران ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مدیران دستگاه های اجرایی به جد پیگیر حل مشکلات استان در سفر مقامات باشند

استاندار قم:مدیران دستگاه های اجرایی به جد پیگیر حل مشکلات استان در سفر مقامات باشنداستاندار قم با اشاره به سفرهاي متعدد وزراء و مقامات ملي به قم در ايام مختلف سال گفت: مدیران دستگاه های اجرایی بايد با ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

اهتمام جدی به وقف بسیاری از مشکلات کشور را برطرف می‌کند

قم پرس ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل لنکرانی اظهار کرد: برخی اقدامات در سال‌ها پیش سبب شده هنوز نگاه ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سال آینده باید به گونه ای مدیریت کنیم که کمترین آسیب به مردم وارد شود - باید نیروهایی با منابع ملی تربیت شوند که گره ای از مشکلات ملی باز کنند

وزیربهداشتدرحاشیهاجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی سالآیندهبایدبهگونهایمدیریتکنیمکهکمترینآسیببهمردمواردشودبایدنیروهاییبامنابعملیتربیتشوندکهگرهایازمشکلاتملیبازکنند وزیربهداشتبااشارهبهاینکهبعدازمسئولیتبندهدروزارتبهداشت،امروزاولیننشستراباروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیداریم،هدفازبرگزاریایناجلاسراقدردانیاززحماتدانشگاههادرطولسالجاریونیزتبیینبرنامههایآتیورویکردهاعنوانکرد ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

توسعه مددکاری اجتماعی حرفه‌ای، بار هزینه‎های نظام سلامت و مشکلات اجتماعی کشور را کاهش می دهد

پیاموزیربهداشتبهمناسبتبزرگداشتروزمددکاریاجتماعی؛ توسعهمددکاریاجتماعیحرفه‌ای،بارهزینه‎هاینظامسلامتومشکلاتاجتماعیکشورراکاهشمیدهد وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرپیامیضمنتبریکبهمناسبتخجستهسالروزمیلادمولایمتقیانحضرتعلیعکهدرکشورماروزمددکاریاجتماعینامگذاریشدهاست،عنوانکردوزارتبهداشتبراینباوراستکهباتوسعهمددکاریاجتماعیحرفه‌ای،میتوانبارهزینه‎هاینظامسلامتومشکلاتاجتماعیکشورراکاهشداد  ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

امکانات و چالش های جهان اسلام - هفت پیشنهاد برای حل مشکلات مسلمانان

... رسیم که حتما وظیفه علما و نخبگان بیش از سایر اقشار جامعه است تا چاره ای برای این مشکلات بیندیشیند و پیش از سیاستمدران این وظیفه علما و مراز علمی و فکری است که برای این مشکلات چاره ای بیندیشند. پیشنهادهایی ...
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مشکلات معیشتی مردم به خاطر سوء مدیریت هاست

... ایران دانست و تصریح کرد: امت شهید پرور ایران حاضرند مشکلات معیشتی را تحمل کنند، ولی دست از آرمان های خود برندارند؛ در همین راستا روحیه جهادی، انقلابی و تفکر بسیجی می تواند ظرفیت های بزرگی را در کشور ایجاد ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

حضور دکتر نمکی به انسجام بیشتر دولت و مجلس و حل مشکلات بودجه ای وزارت بهداشت کمک می کند

حضوردکترنمکیبهانسجامبیشتردولتومجلسوحلمشکلاتبودجهایوزارتبهداشتکمکمیکند عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتدکترنمکیازنیروهایباتجربهوزارتبهداشتاستکهسالهایزیادیدراینوزراتخانهبهعنوانمدیرومسئولدربخشهایمختلففعالیتکردهومنشاخدمتبودهاست ...
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دکتر نمکی مسائل اعتباری و مشکلات مالی حوزه سلامت را به خوبی می شناسد

دکترنمکیمسائلاعتباریومشکلاتمالیحوزهسلامترابهخوبیمیشناسد ريیسکمیتهروابطخارجیمجلسگفتدکترنمکیمدتیرادرسازمانبرنامهوبودجهفعالیتداشتهومسائلاعتباریومشکلاتمالیحوزهسلامترابهخوبیارزیابیکردهاست،بنابراینمیتواندکمبودهاومشکلاتاعتباریاینحوزهرامدیریتوجبرانکند ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

استخراج بی رویه مشکلات زیست محیطی قم را تشدید می کند

مدیرکل منابع طبیعی استان قم گفت: برای استخراج از معادن استان باید به ضوابط زیست محیطی توجه شود، استخراج بی رویه از معادن قم مشکلات زیست محیطی را در استان قم بیشتر می‌کند. سید محمد تقی سجادی در جلسه شورای ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مصلی باید محملی برای حل مشکلات مردم باشد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مصلی می‌تواند محل ارتباط مسوولان و مردم، محل بصیرت‌افزایی و محور اساسی حل مشکلات کشور باشد؛ مصلی می‌تواند کارکردهای فراوانی داشته باشد که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مشکلات سفر حج باید با مدیریت اصولی برطرف شود

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید گفت: مشکلاتی که در سفر حج وجود دارد، باید با مدیریت اصولی و اراده مستحکم برطرف شود. وی در دیدار نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

پيگيري جدي مشكلات فرااستاني توليدكنندگان از دستگاه هاي ملي

استاندار قم مطرح كرد:پيگيري جدي مشكلات فرااستاني توليدكنندگان از دستگاه هاي ملي استاندار قم با بيان اينكه بخشي از مشكلات واحدهاي صنعتي فرااستاني است گفت: اين مشكلات به صورت جدي از دستگاه هاي ملي مورد ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

انتظار از حوزه علمیه قم برای حل ابهام‌ها و مشکلات دینی

... سربه‌زیر و مشغول کار خود بود اما امروز این انتظار از حوزه علمیه قم وجود دارد که برای ابهام‌ها و مشکلات دینی راه‌حل داشته باشد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تجمع مردم قم در اعتراض به تلاش ها برای تصویب لوایح خودتحریمی و تشدید مشکلات معیشتی

... از تورم، گرانی و بی برنامگی دولت در مواجه با مشکلات میدانیم، لذا از دولت و مجلس می خواهیم به جای پرداختن به این حواشی، با اطاعت از فرامین ولی امر مسلمین حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای دام ظله تمام توان ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصویب لوایح استعماری جلوی دور زدن تحریم‌ها را می‌گیرد/ دغدغه مردم مشکلات معیشتی است نه رفتن زنان به ورزشگاه‌ها

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمانی که به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستیم، دادن اطلاعات معاملات و انتقال پول، جلوی دور زدن تحریم‌ها را می‌گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور در تجمع ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کنوانسیون پالرمو استعمارگری جدید در صحنه بین المللی است/ پذیرش FATF مشکلات کشور را بیشتر می‌کند

... مردم کشورمان را تامین کنیم. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: وزرایی که به رهبر معظم انقلاب برای پذیرش کنوانسیون پالرمو نامه نوشتند، آیا تضمین می‌دهند که مشکلات مردم با پذیرش این قطعنامه‌ها ...
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دانشگاه پشتوانه ای مستحکم برای حل مشکلات قم

... ها می توانند پشتوانه مستحکمی برای حل مشکلات استان باشند. وجود دانشگاه، یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت در هر منطقه ای است و امروز قم پذیرای 55 مرکز علمی و دانشگاهی است که هر کدام از آنان می تواند ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

استاندار: مشکلات تولیدکنندگان قمی با جدیت پیگیری می شود

استاندار قم گفت: مشکلات فرااستانی تولیدکنندگان این استان را با جدیت از سوی مدیران ملی پیگیری می کنیم. به گزارش روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست در نشست با مدیران استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ...
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عارف: مسئولان باید با صداقت بیشتری با مردم رفتار کنند - برای حل مشکلات مردم گفتار درمانی جواب نمی‌دهد - در آستانه بحران‌های اجتماعی قرار داریم

... عبور خواهیم کرد. وی با انتقاد از جزیره ای عمل کردن بخشهای از ارکان کشور ،تصریح کرد: برای حل مشکلات مردم گفتار درمانی جواب نمی دهد باید  به دنبال راهکارهای اساسی‌تر برای حل چالشهای کشور بود. در ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مشكلات فرا استاني توليدكنندگان را با جديت از سوي مديران ملي پيگيري مي كنيم

استاندار قم:مشكلات فرا استاني توليدكنندگان را با جديت از سوي مديران ملي پيگيري مي كنيماستاندار قم گفت: مشكلات فرااستاني توليدكنندگان را با جديت از سوي مديران ملي پيگيري مي كنيم. به گزارش قم پرس بهرام ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

راهکارهای حل مشکلات بقاع متبرکه و موقوفات نیزار بررسی شد

... موضوع این جلسه بررسی مسائل بقاع متبرکه و موقوفات دهستان نیزار بود و پیشنهاداتی پیرامون راهکارهای حل معضلات و ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به زائران مورد ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه همچنین مشکلات و برنامه‌های ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بررسی مشکلات بقعه امامزاده عباس(ع) روستای جنداب

... جریان این بازدید، برخی از مشکلات به وجود آمده در مورد قنات زیبکان ارزیابی شد. از دیگر مواردی که در دستور کار این بازدید و بررسی‌های انجام شده قرار داشت، مسئله تعرض به حریم این بقعه توسط شهرک صنعتی سلفچگان ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مکلف و متعهد هستم که مشکلات تعرفه و کارانه پرستاران را پیگیری کنم

سرپرستوزارتبهداشتدرمراسمبزرگداشتمقامحضرتزینبسوروزپرستار مکلفومتعهدهستمکهمشکلاتتعرفهوکارانهپرستارانراپیگیریکنم سرپرستوزارتبهداشت،گفتپرستارانمیتوانندبزرگترینرکننظامسلامتباشند،امانگاهمابهپرستاریبایدتغییرکند،چراکهپرستاریفقطبهحضوربربالینبیماروبیمارستانخلاصهنمیشودوبایددورهآموزشیسالهپرستاری،دگرگونشود ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کمال خرازی: بسیاری از مشکلات ما ناشی از استقلال‌طلبی ما است - امیدواریم اشتباهات گذشته را مجددا تکرار نکنیم

... دلایل مختلف داشته اما در کلیت بر اصول خودمان ایستادگی کردیم. بسیاری از مشکلات ما ناشی از استقلال‌طلبی ما است وی تصریح کرد:‌ البته ریشه مشکلات‌مان هم با کشورهایی مثل آمریکا همین است که آن‌ها نمی‌خواهند ...
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اهتمام استاندار جدید به رفع محرومیت ،امید آفرین است - آستان قدس رضوی آماده همکاری با استانداری برای حل مشکلات مردم است

... قبال حل مشکلات مردم حاضر به هر نوع و همکاری با بخش های مختلف کشور از جمله دولت و مدیریت اجرایی استان بوده و خواهد بود. وی تصریح کرد : از سوی دیگر مشهد مقدس سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت متغیر دارد ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رهروان شهدا باید به دنبال رفع مشکلات مردم باشند/جامعه تشنه شنیدن از شهداست

... خود به دنبال رفع مشکلات مردم باشند. حسین یکتا در نخستین گردهمایی فعالان یادواره‌های شهدای سراسر کشور که به همت شبکه ملی وارثون در سالن جلسات مجتمع پلاک 313 مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه ...
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

غده سرطانی منوریل تمام مسئولان استان را درگیر کرده است - لزوم مشارکت نهادهای مختلف استان برای حل مشکلات هسته مرکزی شهر

... حاکم بود و حتی برنامه‌ای هم وجود نداشت که شهرداری بتواند حداقل نقشه راه داشته باشد. شهردار قم با بیان اینکه بودجه شهرداری در سال 93 حدود 800 میلیارد تومان بود اظهار کرد: با این بودجه و مشکلات ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انقلاب اقتصادی، مشکلات کشور را حل می کند

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به مشکلات بخش تولید در کشور گفت: ما انقلاب سیاسی کرده ایم ، انقلاب فرهنگی هم تا اندازه ای صورت گرفته اما انقلاب اقتصادی نشده و تا زمانی که این مساله اتفاق ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

قاضی‌زاده هاشمی: مشکلات ناشی از تفاوت دیدگاه و رفتار بود - همه حرف‌ها را در دوران مسئولیتم گفتم - مشکلات یک‌روزه، یک‌ساله یا مربوط به بودجه امسال نبود

... اینکه مشکلاتی که در وزارت بهداشت با آن مواجه بوده، یک‌روزه و مربوط به بودجه امسال نبود، گفت: به جز صحبت‌هایی که در آخرین جلسه شورای‌معاونین با همکارانم مطرح کردم که توصیه می‌کنم همه آن را بشنوند، هر آنچه ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

جریان غرب‌گرای فعال در بدنه اجرایی کشور پاسخگوی مشکلات مردم باشند

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مشکلات و گرانی‌های فعلی کشور ریشه در فتنه فتنه‌گران دارد، گفت: جریان غرب‌گرای فعال در بدنه اجرایی کشور باید پاسخ‌گوی مشکلات فعلی مردم باشند اما خود را در حاشیه قرار ...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

عمل به آموزه های قرآنی، راهکار برون رفت از مشکلات است

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ سیدموسی حسینی کاشانی با بیان اینکه عمل به آموزه های قرآنی، راهکار برون رفت از مشکلات کشور در حوزه های مختلف است، خاطرنشان کرد: اگر به دستورات قرآن ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

نباید به خاطر مشکلات اقتصادی، دستاوردهای انقلاب نادیده گرفته شود - مسئولان دغدغه ها و هشدارهای دلسوزانه رهبری را جدّی بگیرند

... با همه مشکلات اقتصادی و معیشتی ، مردم قدر این انقلاب و نظام را می دانند چرا که خون های مطهر و پاک شهدا برای این نظام ریخته شده است. وی بیان داشت: تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، آرزوی هزارساله فقها ...
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ریشه مشکلات کشور در دل‌بستن به آمریکا است/برخی مسئولان نمی‌خواهند کشور پیشرفت کند

... تا دشمن نتواند زمینه فتنه‌گری را برای خود مهیا کند و ما با ظرفیت‌سازی که در متن نیروهای انقلابی صورت گرفته باید شبانه‌روز به دنبال بصیرت‌افزایی و رفع مشکلات باشیم. وی باور نداشتن به ظرفیت‌های داخلی و ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دستورات وزیر بهداشت برای حل مشکلات حوزه سلامت جنوب کهگیلویه و بویراحمد

دستوراتوزیربهداشتبرایحلمشکلاتحوزهسلامتجنوبکهگیلویهوبویراحمد   استاندارکهگیلویهوبویراحمدگفتوزیربهداشتجمعهگذشتهسفریبهاستانکهگیلویهوبویراحمدداشتکهدراینسفر،طرحبزرگدرمانیبااعتباریبالغبرمیلیاردتومانوظرفیتتختبیمارستانیبهبهرهبرداریرسیدکهازطرفخودمومجمعنمایندگاناستانتشکرمیکنم ...
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

نماینده آیت الله العظمی سیستانی نسبت به مشکلات مدارس عراق هشدار داد

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد صافی نماینده آیت الله در خطبه های نماز جمعه که در حرم امام حسین (علیه السلام) ایراد شد، گفت: مدرسه مکانی است که در آن مردان و زنان ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بابت تمام مشکلاتی که ناشی از مسائل اقتصادی به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم - برای یک میلیون و ۷۷ هزار فرصت شغلی برنامه‌ریزی کردیم - دولت به دنبال درآمد به هر قیمت نیست

... از بابت تمام مشکلاتی که ناشی از مسایل اقتصادی به مردم وارد شده واقعا شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم ولی هیچ‌یک از اینها ناشی از بی‌توجهی کارگزاران مردم در دولت نیست. ما همه تجربه را استفاده می‌کنیم که کمترین ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

به جد پيگير گره گشايي از مشكلات بخش خصوصي هستيم

سرپرست استانداري قم:به جد پيگير گره گشايي از مشكلات بخش خصوصي هستيمسرپرست استانداري قم در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با اشاره به عزم جدي استان براي رونق توليد و اشتغال گفت: به جد پيگير گره گشايي ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رسیدگی شهردار منطقه 3 به مشکلات اهالی محله مدرس

... بحث و بررسی در خصوص مسائل و مشکلات منطقه صورت گرفته و همچنین در خصوص حل برخی از مسائل مطرح شده از سوی مردم قول مساعد داده شد. وی با اشاره به اینکه ایجاد بوستان شهری در محله مدرس از جمله مسائل مورد ...
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

راه اندازی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت - حل مشکلات سازمان بیمه سلامت با استفاده از ظرفیت های پژوهشی امکان پذیراست

راهاندازیمرکزملیتحقیقاتبیمهسلامتحلمشکلاتسازمانبیمهسلامتبااستفادهازظرفیتهایپژوهشیامکانپذیراست مدیرعاملسازمانبیمهسلامت،گفتیکیازچالشهایفعلیسازمانبیمهسلامتتامینمنابعمالیپایداراستکهپژوهشهابایدبرایحلاینمشکل،راهکارارائهدهندوبهطورقطعدراینزمینهرویکردحلمسالهبایدموردتوجهقرارگیرد ...
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه باید به درد و مشکلات مردم در حوزه های مختلف فکر کند - خجالت آور است که 0.3 درصد از بودجه کشور را به پژوهش اختصاص می دهیم

وزیربهداشتدرنوزدهمینجشنوارهتجلیلازپژوهشگرانوفناورانبرگزیدهکشور دانشگاهبایدبهدردومشکلاتمردمدرحوزههایمختلففکرکندخجالتآوراستکهدرصدازبودجهکشوررابهپژوهشاختصاصمیدهیم وزیربهداشتضمنانتقادازبرخیدخالتهایمدیریتیازسویدولتومجلسدراموردانشگاههاونقشسهمیههادرپذیرشدانشجویان،گفتایندخالتهابهعلم،آموزشوپژوهشودرحوزهفعالیتمابهسلامتمردمآسیبمیزندودریکیازمهمتریندانشگاههایعلومپزشکی،دررشتهپزشکیدرکناررتبههایاولودوموبرتر،رتبههزارنشستهودررشتهداروسازیدرکناررتبهاولوبرترکنکور،رتبههزارپذیرفتهشدهاست، اینتصمیمراقانونگذارمیگیردکهدودآنبهچشمعلم،عالم،پژوهش،سلامتمردم،تحقیقوپیشرفتکشورمیرود ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

رویکرد اساسی قرارگاه جهادی آموزش ، کاهش مشکلات و هزینه ها در ماموریت ها است

رویکرد اساسی قرارگاه جهادی آموزش ، کاهش مشکلات و هزینه ها در ماموریت ها است گروه استان ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ضرورت تقویت صادرات محصولات معدنی استان قم - حل مشکلات واحدهای صنعتی نیمه فعال در اولویت باشد

سرپرست استانداری قم تاکید کرد:ضرورت تقویت صادرات محصولات معدنی استان قم/ حل مشکلات واحدهای صنعتی نیمه فعال در اولویت باشدسرپرست استانداری قم گفت: حل مشکلات واحدهای صنعتی نیمه فعال در اولویت باشد چرا ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تدوین سالیانه 3500 پایان نامه در قم/ پایان‌نامه‌های دانشگاهی به مشکلات نمی‌پردازند

... استان صورت بگیرد. سرپرست استانداری قم افزود: سالیانه سه هزار و 500 پایان‌نامه در استان تدوین می‌شود، اما مشخص نیست که چه اندازه این پایان‌نامه‌ها برش استانی دارند و پاسخگوی مشکلات استان قم هستند، به ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دانشجویان در حل مشکلات پرستاری سهیم هستند

معاونپرستاریوزیربهداشتدرجمعدانشجویانبهمناسبتروزدانشجو دکترحضرتیبابیاناینکهمشکلاتجامعهپرستاریباتعاملوهمفکریقابلحلاست،گفتدرکناروظایفمسوولان،دانشجویانبهعنوانقشرپویاومطالبهگردراینمهمسهیمهستند بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدرجمعدانشجویانپرستاریودبیرانصنفیدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشوربهمناسبتروزدانشجوبابیاناینکه۱۶آذریادآورآزادیخواهی،دینداریواستقلالطلبیدانشجویانهمیشهبیداروفرهیخته‌ایاستکهبرایمبارزهبااستبدادواستکبارازجانخودمایهگذاشتند،اظهارداشتاینروزنشاندهندهاثرگذاریدانشجودرجامعهاست  ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

وزیر نفت: اوپک مشکلات بزرگی از سوی برخی تولیدکنندگان نفتی دارد

... گزارش جماران؛ وزیر نفت بررسی دلایل خروج قطر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را ضروری دانست و گفت: اوپک مشکلات بزرگی از سوی برخی تولیدکنندگان نفتی دارد که قطر جزو آنها نیست. «بیژن نامدار زنگنه» ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ضرورت رسیدگی دستگاه ها به مشکلات اقشار آسیب پذیر

سرپرست استانداری قم تاکید کرد:ضرورت رسیدگی دستگاه ها به مشکلات اقشار آسیب پذیرسرپرست استانداری قم رسیدگی دستگاه ها به مشکلات اقشار آسیب پذیر را خواستار شد و بر تلاش جهادی مدیران برای حل مسائل استان قم ...
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان قم توسط رئیس دادگاههای کیفری ۲ استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم، در راستای اجرای سیاست های قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها وهمچنین رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان ،  حجت الاسلام و المسلمین طالبی، رئیس دادگاه ...
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مردم مشکلاتشان را در حوزه سلامت از طریق سامانه ۱۹۰ اعلام کنند

مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشت مردممشکلاتشانرادرحوزهسلامتازطریقسامانه۱۹۰اعلامکنند مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشت،گفتمردممیتوانندازطریقسامانه۱۹۰ازمیزانتعرفههایپزشکیمطلعشوندودرصورتبروزتخلفازطریقاینسامانهموضوعراگزارشکنند ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنفرانس - وحدت اسلامی محور حل مشکلات جهان اسلام - در کراچی برگزار شد

... مشکلات جهان اسلام"، با حضور آقای محمدی سرکنسول و کارکنان کنسولگری ج.ا.ایران درکراچی، مسئولان و کارکنان سرپرستی مدارس شبه قاره و مجتمع آموزشی جمهور اسلامی ایران در کراچی، علما، اندیشمندان و طلاب حوزه های ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مشکلات گروه ملی و هفت تپه با راهکارهای مقطعی حل نمی شود

به گزارش ایرنا علی ساری سه شنبه شب در گفت وگوی با اخبار ساعت 23 شبکه سیمای خوزستان، عنوان کرد: امروز جلسه کمیسیون اجتماعی با موضوع بررسی مشکلات شرکت های گروه ملی صنعتی فولاد ایران ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وحدت، تنها راه حل مسئله فلسطین و مشکلات جهان اسلام است - ضرورت معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان

... و گفت: این تمدن بعد از گذراندن سخت‌ترین آزمون‌های تاریخی سربلند بیرون آمده و امروز هم مشکلات و سختی‌های دنیا را پشت سر خواهد گذاشت، به شرط اینکه اتحاد مسلمانان ضعیف نشود و برادری ما گسترده‌تر شود.  ...
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مسئولان براي حل مشكلات معيشتي مردم تلاش كنند

آيت الله العظمي نوري همداني:مسئولان براي حل مشكلات معيشتي مردم تلاش كنندآيت الله العظمي نوري همداني در ديدار سرپرست استانداري قم بر ضرورت تلاش مسئولان براي حل مشكلات معيشتي مردم تاكيد كرد. به گزارش روابط ...
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رئیس جمهور روحانی: حتی اگر آمریکا معافیت نفتی به برخی کشورها نمی داد، باز هم نفت صادر می کردیم - امید به آینده مهمترین نیاز برای گذر از مشکلات است - تلاش دولت به حداقل رساندن فشار بر زندگی مردم است - لطف و محبت مردم قطعا از خدمات دولت بیشتر است

به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی، با اشاره به میلاد با سعادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص)، سیره کلام و رفتار پیامبر عزیز اسلام و ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گريز از کتاب موجب مشکلات جامعه شده است - بسیج همگانی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی ایجاد شود

... بشر است. با این وجود سوگمندانه باید گفت  آن گونه که باید و شاید فرهنگ کتاب خوانی در جامعه دینی ما  وحتی بین طالبان علم ودانش نهادینه نشده و يکي از مشکلات و کاستي‏هاي جامعه ما گريز از کتاب و پايين بودن ...
تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مانوس شدن با دعا بسیاری از مشکلات را حل می کند

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد فقیه، در مدرسه علمیه امام صادق(ع) نی ریز ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار داشت: خفقان دوران امام عسکری(ع) به حدی بود ...
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اگر از ظرفیت‌های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد

... های پنهان در وجود انسان برشمردند و تأکید کردند: یکی از مشکلات بزرگ کشور در شرایط کنونی، استفاده نکردن از ظرفیت های فراوان ملی همچون ظرفیت های جغرافیایی، فرهنگی، انسانی، منابع زیرزمینی، تجاری و رفت و آمدهای ...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مشکلات تامین تجهیزات پزشکی و ارز مورد نیاز آن، بررسی شد

درنشستمشترکباکمیسیونبهداشتمجلسوبهمیزبانیادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت؛ مشکلاتتامینتجهیزاتپزشکیوارزموردنیازآن،بررسیشد     درنشستمشترکیباحضوراعضایکمیتهدارووتجهیزاتپزشکیکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامی،مدیرکلتجهیزاتپزشکی،معاونحقوقیوپارلمانیوزارتبهداشتومعاونوزیرورییسسازمانغذاودارو،مهمترینمشکلاتتامینتجهیزاتپزشکیوارزموردنیازآن،بررسیواقداماتادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتدرراستایمدیریتتحریمها،تشریحشد ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تعامل بیشتر دولت و مجلس به حل مشکلات حوزه سلامت کمک می کند

تعاملبیشتردولتومجلسبهحلمشکلاتحوزهسلامتکمکمیکند عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیازتحریمها،کمبودتجهیزاتپزشکیوتامینارزموردنیازآنهابهعنواندغدغههایحوزهدارووتجهیزاتپزشکییادکردوگفتادارهکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشتسامانههایمناسبیدراینزمینهداردودرنشستیکهبامسئولاناینحوزهداشتیم،بهصورتشفافاینسامانههابررسیشدند ...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مشکلات روستاهای حمیدیه از سوی مدیران اجرایی پیگیری و عملی شوند

... و عملی  شوند. در این بازدید، روستائیان پاره ای از مشکلات خود را با سرپرست فرمانداری حمیدیه مطرح کردند.  ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

فعالیت مداخله ای گفتار درمانگران بر رفع مشکلات بلع و تغذیه نوزادان نارس، موثر است

مدیرگروهآموزشیگفتاردرمانیدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی فعالیتمداخلهایگفتاردرمانگرانبررفعمشکلاتبلعوتغذیهنوزاداننارس،موثراست مدیرگروهآموزشیگفتاردرمانیدانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشیگفتفعالیتمداخلهایآسیبشناسانگفتاروزبانبررویاختلالاتمربوطبهبلعوتغذیهنوزاداننارس،موثراست ...
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای طرح تحول سلامت، بسیاری از مشکلات بیمه ای و درمانی مردم را حل کرد

اجرایطرحتحولسلامت،بسیاریازمشکلاتبیمهایودرمانیمردمراحلکرد استاندارسیستانوبلوچستانگفتخدمتبهمردمبزرگترینافتخارمسئولیناستاینکهبراساسفرمایشمقاممعظمرهبریبتوانرنجخانوادهایکهبیمارداردراکاهشبدهیموبیماررنجیبهجزرنجبیمارینداشتهباشد ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هرچقدر در فرهنگ سازی سرمایه گذاری شود مشکلات کاهش پیدا می کند

وزیربهداشتدراختتامیهاولینجشنوارهملیفیلمکوتاهمهرسلامت هرچقدردرفرهنگسازیسرمایهگذاریشودمشکلاتکاهشپیدامیکند وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتهرچقدردرفرهنگسازیسرمایهگذاریشودمشکلاتماندرکشورکاهشپیدامیکند بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدراختتامیهاولینجشنوارهملیفیلمکوتاه مهرسلامتدراصفهانباتشکرازتمامیافرادیکهدربرگزاریاینجشنوارهشرکتکردند،گفتمطمئنباشیدکهکارخیردرحوزهسلامتبهساختوسازوخریدتجهیزاتخلاصهنمیشود ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

بررسی مشکلات بیمه شدگان قمی به صورت آنلاین

مدیرکل تامین اجتماعی قم با حضور در سامانه پاسخگویی به سوالات مردمی (سامد) استانداری قم به صورت آنلاین مشکلات بیمه شدگان، بازنشستگان ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

وزیر امور خارجه تصویب FATF را در کاهش مشکلات نظام سلامت موثر می داند

وزیرامورخارجهتصویبرادرکاهشمشکلاتنظامسلامتموثرمیداند وزیربهداشتگفتبراساسآنچهوزیرامورخارجهوهمکاراناقتصادیدرهیاتدولتگفتهاند،ممکنبود،عدمتصویبلایحهمنجربهایجادگرفتاریهاییبرایکشورشود بهگزارشوبدا،دکترسیدحسنهاشمیدرخصوصتصویبلایحهوتاثیرآنبرکاهشقاچاقدارووتجهیزاتپزشکیاظهارداشتدرمورداینموضوعکارشناساناقتصادیبایداظهارنظرکنند،اماامیدواریمتصمیممجلسدراینرابطهخوبومثمرثمرباشد ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top