آخرین اخبار

هفتمین

رئيس ستاد برگزاري هفتمين همايش ملي كار خبر داد: هفتمين همايش ملي كار اسفند برگزار مي شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  محمدرضا سپهری با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی ...
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر هفتمین روز شهادت سپهبد سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین روز شهادت سپهبد سلیمانی در گلزار شهدای کرمان تصاویر هفتمین روز شهادت سپهبد سلیمانی در گلزار شهدای کرمان تصاویر هفتمین روز شهادت سپهبد سلیمانی در گلزار ...
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

شاكرمي در يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي عالي حفاظت فني : حفظ سلامت نيروي كار اولويت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی "حاتم شاکرمی " رئیس شورای عالی حفاظت فنی در یکصد و پنجاه و هفتمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره ...
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر هفتمین المپیاد علمی – مهارتی فوریت های پزشکی کشور

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین المپیاد علمی – مهارتی فوریت های پزشکی کشور تصاویر هفتمین المپیاد علمی – مهارتی فوریت های پزشکی کشور تصاویر هفتمین المپیاد علمی – مهارتی فوریت های پزشکی ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

مراسم هفتمین روز درگذشت - علامه عاملی - در قم برگزار می‌شود

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعةالمصطفی، به مناسبت هفتمین روز درگذشت «علامه سیدجعفر مرتضی العاملی» مراسم بزرگ‌داشتی به همت نهادهای علمی و تبلیغی، دوشنبه 13 آبان‌ماه در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود. ...
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مراسم ارتحال علامه عاملی در قم برگزار شد

مراسم هفتمین روز ارتحال آیت‌الله سید جعفر مرتضی عاملی از علمای برجسته لبنان با حضور مراجع تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه در قم برگزار شد.    مراسم هفتمین روز ارتحال آیت‌الله سید جعفر ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر اختتامیه هفتمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر هفتمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاح هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر تصاویر اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر تصاویر اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر تصاویر اختتامیه ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم سی و هفتمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم سی و هفتمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تصاویر مراسم سی و هفتمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تصاویر مراسم سی و هفتمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد در حال برگزاری است.  ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر بیست و هفتمین دوره نمایشگاه قرآن کریم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بیست و هفتمین دوره نمایشگاه قرآن کریم تصاویر بیست و هفتمین دوره نمایشگاه قرآن کریم تصاویر بیست و هفتمین دوره نمایشگاه قرآن کریم تصاویر بیست و هفتمین دوره ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

ارائه مشاوره رایگان طب ایرانی به بازدیدکنندگان بیست‌و هفتمین نمایشگاه قرآن کریم

ارائهمشاورهرایگانطبایرانیبهبازدیدکنندگانبیست‌وهفتمیننمایشگاهقرآنکریم دفترطبایرانیوزارتبهداشت،باحضورفعالدربیست‌وهفتمیننمایشگاهبین‌المللیقرآنکریم،بهبازدیدکنندگانایننمایشگاه،خدماتمشاوره‌ایوآموزشیرایگانارائهمی‌دهد ...
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

بیست و هفتمین نشست شورای فناوری سلامت برگزار شد

    بیستوهفتمینجلسهشورایفناوریسلامتباحضوروزیربهداشت،معاونیندرمانوتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،معاونوزیرورییسسازمانغذاودارووتعدادیازمدیرانسازمانغذاوداروومعاونتهایتحقیقاتوآموزشیوزارتبهداشتبرگزارشد    بهگزارشوبدا،درایننشست،بخشیازبستهحمایتیسیاستیافزایشارتباطدانشگاهباصنعتدرحوزهمعاونتهایآموزشی،تحقیقاتوفناوریوتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتموردبحثوبررسیقرارگرفتوگزارشیازجلساتگذشتهاینشوراتوسطدکتروطنپوردبیرشورایفناوریسلامتارائهشد  ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر اختتامیه ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر ششمین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر ششمین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر ششمین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر ششمین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر ششمین ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

رونمایی از سه سند جهانی در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتخبرداد رونماییازسهسندجهانیدرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،برگزارینشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتراحرکتیملیبامشارکتسازمانهاوذینفعانمختلفخواندوتاکیدکردمنابعمالیبرگزاریاینهمایشازخارجدانشگاهفراهمشدهاست ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر چهارمین روز از سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر چهارمین روز از سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر چهارمین روز از سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر چهارمین روز از سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم ...
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین روز سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سومین روز سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر سومین روز سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر سومین روز سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر ...
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اولین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اولین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر اولین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر اولین روز سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر اولین ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

افتتاحیه سی‌و‌هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

در افتتاحیه سی‌و‌هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجرکه عصر امروز چهارشنبه (۲۸ فروردین) در سینما فلسطین برگزار شد ضمن رونمایی از نسخه مرمت‌شده و کتاب فیلم «دیده‌بان»، به هموطنان سیل‌زده ادای احترام ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر افتتاح سی‌و‌هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تصاویر افتتاحیه ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

حضور دانشجویان در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت؛ تجربه ای لذت بخش

حضوردانشجویاندرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت؛تجربهایلذتبخش    بهمنظورهماهنگیوپاسخگوییبهسوالاتاحتمالیدانشجویان،اعضایکمیتهدانشجوییهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتبارییسودبیرایننشستدیدارکردند   بهگزارشوبدا،درابتدایایندیدار،دکترامیرحسینتکیان،دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،بابیانجزییاتبرنامههاواهمیتبرگزاریهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتبهمیزبانیایرانودانشگاهعلومپزشکیتهرانگفتنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،باحضورسخنرانداخلی،سخنرانخارجیومیهمانخارجیازکشورجهاندرجزیرهکیشبرگزارمیشودوایننشستاکنونبهنوعیبهداووسسلامتتبدیلشدهاستبهعبارتدیگرایننشست،صدایحوزهسلامتکشورخواهدبود ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حضور برترین های ایران و جهان در هفتمین نشست مجمع جهانی سلامت

سرگروهپنلآموزشپزشکیدرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتعنوانکرد حضوربرترینهایایرانوجهاندرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامت معاونآموزشیدانشگاهوسرگروهپنلآموزشپزشکیدرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتاظهارکردبرترینهایایرانوجهانبرایحضوردرهفتمیننشستمجمعجهانیسلامتگردهممیآیند ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتعنوانکرد دانشگاهعلومپزشکیتهران،میزبانهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتگفتدانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتوزارتمتبوعوتمامینهادهایذیربطمصمماست،ازاینفرصتبینظیرجهانیدرراستایارتقایدیپلماسیسلامتومعرفیظرفیتهاینظامسلامتکشوربهجهانیانبهبهترینوجهاستفادهکند ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر پل طبیعت تهران در هفتمین روز فروردین

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پل طبیعت تهران در هفتمین روز فروردین تصاویر پل طبیعت تهران در هفتمین روز فروردین تصاویر پل طبیعت تهران در هفتمین روز فروردین تصاویر پل طبیعت تهران در هفتمین ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: عکس

گزارش تصویری : سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان استان قم

گزارش تصویری : سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم .                   ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت، فرصت همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و 24 دانشگاه‌ تراز اول عضو پیمان گروه هشت را فراهم کرده است - توسعه پایدار سلامت یعنی اینکه بتوانیم بدون آنکه از منابع نسل آینده هزینه کنیم، نیازهای نسل حاضر را به خوبی پاس

رییسگروهسلامتجهانیدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهران هفتمیننشستمنطقه‌ایمجمعجهانیسلامت،فرصتهمکاریمشترکدانشگاهعلومپزشکیتهرانودانشگاه‌ترازاولعضوپیمانگروههشترافراهمکردهاستتوسعهپایدارسلامتیعنیاینکهبتوانیمبدونآنکهازمنابعنسلآیندههزینهکنیم،نیازهاینسلحاضررابهخوبیپاسخدهیم ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

شريعتمداري در هفتمين جشنواره ملي تعالي مديريت تعاوني : افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون منجر به توسعه تعاون در كشور مي شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، " محمد شریعتمداری " امروزسه شنبه چهاردهم اسفند در هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی  با بیان ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

انتشار سي‌وهفتمین شماره دوفصل‌نامه بين‌المللي فرهنگی-هنری شميم نرجس

 تاریخ: دوشنبه ٦ اسفند ١٣٩٧       ساعت: ١١:٥٣         شماره خبر: ٩٧٦٢٠           پرینت انتشار سي‌وهفتمین شماره دوفصل‌نامه بين‌المللي فرهنگی-هنری شميم نرجس سی‌وهفتمين ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه امروز برگزار می‌شود

باحضورمعاوناولرییسجمهور؛ اختتامیهبیستوهفتمینجشنوارهدانشجوینمونهامروزبرگزارمی‌شود     بیستوهفتمینجشنوارهدانشجوینمونهبامعرفیبرگزیدگانششماسفندبرگزارمی‌شود   بهگزارشوبدا،بیستوهفتمیندورهجشنوارهتقدیرازدانشجویاننمونهکشوریباحضورمعاوناولرییس‌جمهورووزرایعلوموبهداشتششماسفندماهدرتالارشهیدبهشتینهادریاستجمهوریبرگزارمی‌شود ...
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر تصاویر اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر تصاویر اختتامیه سی و هفتمین ...
تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

هفتمین جشنواره دانش آموزی نسیم مهر تا ۷ اسفند ماه سال جاری تمدید شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، هفتمین دوره جشنواره خوشنویسی نسیم مهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به همت انجمن خوشنویسان برگزار می گردد که این ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

هفتمین جشنواره دانش آموزی نسیم مهر تا ۷ اسفند ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، هفتمین دوره جشنواره خوشنویسی نسیم مهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به همت انجمن خوشنویسان برگزار می گردد که این ...
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر نمایشگاه پوستر و عکس سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نمایشگاه پوستر و عکس سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تصاویر نمایشگاه پوستر و عکس سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تصاویر نمایشگاه پوستر و عکس ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اختتامیه سی‎وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر دهمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر دهمین روز سی و هفتمین ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر آخرین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - ۱

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر هشتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نهمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

هفتمین جشنواره فیلم فجر در زاهدان به کار خود پایان داد

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

در هفتمين روز از دهه فجر انقلاب اسلامي ؛ درمانگاه جديد بيمارستان‌امام رضا (ع) اروميه با حضور شريعتمداري به بهره برداري رسيد

به گزارش ایرنا، این درمانگاه که ۱۴۰ میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است دارای بخش های مختلف داروخانه، بستری موقت، اتاق احیا، آندوسکوپی، دندان پزشکی، رادیومتدی و اتاق تست ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر نهمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - ۱

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر هفتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر هفتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر هفتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر هفتمین روز سی ...
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

سیدعباس صالحی: شاهد حضور سینماگران نسل انقلاب در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر هستیم

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر روز دوشنبه 15 بهمن از سینما هویزه مشهد بازدید کرد. ...
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر پنجمین روز سی ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر پنجمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر استقبال مردمی از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر استقبال مردمی از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر استقبال مردمی از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر استقبال مردمی از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تصاویر ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

جزئیات اکران سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر قم

... سال جاری، هر شب از سینمای ونوس به صورت زنده از شبکه استانی نور پخش می شود و این برنامه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تا ١٨ بهمن ماه پخش خواهد شد.  وی افزود: فیلم‌های سی‌وهفتمین ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر پنجمین روز سی‎و‎هفتمین جشنواره فیلم فجر - ۱

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر چهارمین روز سی‎و‎هفتمین جشنواره فیلم فجر - ۱

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر چهارمین روز سی‎و‎هفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دومین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - ۲

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر اولین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

...  مراسم افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه سه‌شنبه ۹ بهمن با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی سرپرست ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر در حاشیه افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در استان قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مهندس سیدموسی حسینی کاشانی در ارتباط با زمان برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: این جشنواره از جمعه ۱۲ بهمن ماه آغاز و تا ۱۸ بهمن ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر بیست و هفتمین قسمت برنامه - ۱۰:۱۰ دقیقه -

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر فروش بلیت‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در قم

به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی در نشست خبری با اصحاب رسانه صبح روز چهارشنبه سوم بهمن ماه، در رابطه با اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در قم اظهار ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برگزاری اولین دوره آزمون جامع و بیست­ و هفتمین دوره آزمون ادواری کاردانش در قم

... و هفتمین دوره آزمون ادواری همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار شد. وی ادامه داد: تعداد ثبت نام کنندگان در اولین آزمون جامع 179نفر بوده که از این تعداد 98 نفر آقایان و 81 نفرخانم‌­ها حضور داشتند. ...
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر قرعه‌کشی جدول اکران سینمای رسانه‌ها در سی و هفتمین جشنواره

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر قرعه‌کشی جدول اکران سینمای رسانه‌ها در سی و هفتمین جشنواره تصاویر قرعه‌کشی جدول اکران سینمای رسانه‌ها در سی و هفتمین جشنواره تصاویر قرعه‌کشی جدول اکران سینمای ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تیمور آقامحمدی در سی و هفتمین نشست مهروماه

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان قم، در سی و هفتمین محفل مهروماه که عصر چهارشنبه پنجم دی ماه در سالن سوره حوزه هنری قم برگزار شد، بیش از سی شاعر جوان قم به شعرخوانی پرداختند. مهمان این ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هفتمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد

... آموزش از سوی اداره کل آموزش‌ و پرورش و کمیسیون پژوهش از سوی دانشگاه و کمیسیون ترویج نیز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می‌شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این جلسه در واقع هفتمین ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر هفتمین دوره ده روز با عکاسان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین دوره ده روز با عکاسان تصاویر هفتمین دوره ده روز با عکاسان تصاویر هفتمین دوره ده روز با عکاسان تصاویر هفتمین دوره ده روز با عکاسان تصاویر هفتمین ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

آغاز ثبت نام بیست­ و هفتمین دوره آزمون ادواری رشته ­های هنری در استان قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حمیدرضا سمیعی مسئول واحد آموزش کاردانش اداره کل در این خصوص گفت: آزمون ادواری به صورت دوره­ ای برای تعیین مهارت افرادی که به هر نحو ممکن، ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیام به بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز با تأکید بر لزوم ترویج نماز با همه شیوه‌های اثرگذار، بخش مهمی از گرفتاری‌ها و آلودگی‌ها را ناشی از نپرداختن ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر افتتاحیه هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر افتتاحیه هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران تصاویر افتتاحیه هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران تصاویر افتتاحیه هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران تصاویر ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر نشست خبری هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر نشست خبری هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان تصاویر نشست خبری هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان تصاویر نشست خبری هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان تصاویر نشست خبری هفتمین ...
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

160 دانشجو به مرحله کشوری جشنواره دانشجوی نمونه راه یافتند - داوری مرحله کشوری از هفته آینده آغاز می‌شود - ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه دهم مهر ماه اغاز شد

دانشجوبهمرحلهکشوریجشنوارهدانشجوینمونهراهیافتندداوریمرحلهکشوریازهفتهآیندهآغازمی‌شودثبتنامبیستوهفتمینجشنوارهدانشجوینمونهدهممهرماهاغازشد   پسازداوریمرحلهدانشگاهیبیستوهفتمینجشنوارهدانشجوینمونهدروزارتبهداشتوراهیافتندانشجوازمیاندوهزاروشرکتکنندهبهاینمرحله،دانشجوتوانستندبهمرحلهکشوریایندورهازجشنوارهراهیابند ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر هفتمین سالگرد شهادت سردار تهرانی مقدم

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل تصاویر هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل تصاویر هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل تصاویر هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل تصاویر ...
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

اجرای هفتمین دوره نگارگذر فرهنگ با موضوع نجوم

هفتمین دوره اکران عمومی آثار هنری در قالب عکس و تصویرسازی به مناسبت هفته فضا با انتشار 34 اثر از 25 مهر تا 24 آبانماه در نگارگذر فرهنگ برگزار می شود. به گزارش قم پرس؛ هفتمین اکران آثار هنری در نگارگذر ...
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برگزاری آیین غبارروبی از گلزار شهدا همزمان با هفتمین روز از هفته ناجا

برگزاری آیین غبارروبی از گلزار شهدا همزمان با هفتمین روز از هفته ناجا گروه ناجا – همزمان با هفتمین روز از هفته نیروی انتظامی آیین غبارروبی از گلزار شهدا با حضور آحاد فرماندهان ...
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه از امروز سه شنبه آغاز شد

ثبتنامبیستوهفتمینجشنوارهدانشجوینمونهازامروزسهشنبهآغازشد مدیرکلفرهنگیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتفرآیندثبتنامبیستوهفتمینجشنوارهدانشجوینمونه،ازامروزسهشنبهآغازوتا۲۴مهرماهجارینیزادامهدارد بهگزارشوبدا،امیرلـله‌گانیازآغازفرآیندثبتنامبیستوهفتمینجشنوارهسراسریدانشجوینمونهازدهممهرماهخبردادوگفتتمامیمراحلثبتناموداوریایندورهازجشنوارهدانشجوینمونهازطریقسامانهوبهشکلالکترونیکیصورتمی‌پذیردوبههیچعنوانبهشکلدیگریاسنادومدارکدانشجویانموردبررسیقرارنخواهدگرفت ...
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر - - - هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم پرس تصاویر // - هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت تصاویر // - هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت تصاویر // - هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت تصاویر // ...
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سی و هفتمین پایگاه اورژانس هوایی کشور در نیشابور افتتاح شد

سیوهفتمینپایگاهاورژانسهواییکشوردرنیشابورافتتاحشد پایگاهاورژانسهوایینیشابوربهعنوانسیوهفتمینپایگاهاورژانسهواییکشورباحضوروزیربهداشت،افتتاحشد بهگزارشوبدا،اینپایگاهاورژانسهواییدرزمینیبهمساحتهزارومترمربعبااعتباریبالغبرمیلیونتومانودرمدتزماندوماهساختهشدهاست ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

ميلاد باسعادت هفتمين اختر تابناك امامت حضرت امام موسي كاظم (ع) مبارك باد

ميلاد باسعادت هفتمين اختر تابناك امامت حضرت امام موسي كاظم (ع) مبارك باد قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم  
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

طلوع هفتمین ستاره هدایت مبارک

طلوع هفتمین ستاره هدایت بیستم ذی‌الحجه مصادف با میلاد امام هفتم شیعیان، موسی کاظم(ع) است، 1 پدر گرامی اش امام صادق علیه السلام، و مادر بزرگوارش حمیده، یکی از زنان بافضیلت بود. القاب مشهور ...
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2018

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2018 تصاویر هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2018 تصاویر هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

هفتمین دوره طرح دانشجو- معلم قرآن کریم روزهای ۱۰ تا ۱۵ شهریور برگزار می‌شود

از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اعلام شد؛ هفتمین دوره طرح دانشجو- معلم قرآن کریم روزهای ۱۰ تا ۱۵ شهریور برگزار می‌شود هفتمین دوره طرح دانشجو- معلم قرآن ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هفتمین مسابقات ملی قرآن ویژه معلولان در امارات

      هفتمین مسابقات ملی قرآن ویژه معلولان در امارات   تاريخ  انتشار خبر: شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧   ساعت انتشار خبر: ١١:٠٨   شماره خبر: ٩٣٥٢٠ گروه بین الملل: هفتمین ...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر مراسم هفتمین روز درگذشت زنده‌یاد قاسم افشار

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

در هفتمین مجمع سراسری مدیران اوقاف کشور: مدیرکل و مدیران اوقاف استان قم تقدیر شدند

قم پرس ؛ هفتمین مجمع سراسری معاونین، مدیران و مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور مجمع اعضای شورای معاونین سازمان و مدیران کل ستادی، مدیران کل استان‌ها و مسئولان ...
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

تصاویر هفتمین دوره ترتیل خوانی نوای ملکوت در بوشهر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین دوره ترتیل خوانی نوای ملکوت در بوشهر تصاویر هفتمین دوره ترتیل خوانی نوای ملکوت در بوشهر تصاویر هفتمین دوره ترتیل خوانی نوای ملکوت در بوشهر تصاویر هفتمین ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

مصوبات چهل و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم

در چهل و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم مباحثی از جمله تاکید بر مشارکت مردمی در ساخت تصفیه خانه پردیسان و فضاسازی ورودی های شهر قم مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شهر نیوز، چهل و هفتمین جلسه رسمی ...
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تصاویر هفتمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

 آغاز ثبت نام هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم  

زمانبندی و جزئیات برگزاری هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، زمانبندی و جزئیات برگزاری هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم در نشستی خبری به شرح ذیل ...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تصاویر هفتمین جشن سلام

... تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام تصاویر هفتمین جشن سلام  ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب تصاویر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب تصاویر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین المللی ...
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ داخلی سوریه تصاویر هفتمین سال جنگ ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: عکس
Scroll to Top