قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

پرونده

تصاویر هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی تصاویر هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی تصاویر هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 115
دسته بندی: عکس

توضیحات سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده نماینده ابهر - اطلاعیه قوه قضاییه

... سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ارائه توضیحاتی درباره پرونده عزیزی، نماینده ابهر پرداخت. محمدجواد جمالی در توضیح وضعیت پرونده نماینده ابهر در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: چندی پیش هیأت ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 198
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد تصاویر اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد تصاویر اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد تصاویر اولین ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: عکس

تصاویر سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو تصاویر سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو تصاویر سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: عکس

تصاویر دادگاه متهمان پرونده کیمیا خودرو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: عکس

پرونده الکترونیک سلامت هفته آینده با حضور رییس جمهور، رونمایی می شود

پروندهالکترونیکسلامتهفتهآیندهباحضوررییسجمهور،رونماییمیشود وزیربهداشتبااشارهبهوضعیتشاخصهایبهداشتیقبلازانقلاباسلامی،گفتهمهمیدانندکهانقلاباسلامی،دستاوردهایگرانبهاییرابرایکشوربههمراهداشتوشایدبهجراتبتوانگفتکهیکیازعظیمترین،نفیسترینوگفتنیتریندستاوردهایجمهوریاسلامی،مربوطبهحوزهسلامتاست  ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
دسته بندی: دولت

تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کیمیا خودرو

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کیمیا خودرو تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کیمیا خودرو تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کیمیا خودرو تصاویر دادگاه رسیدگی ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: عکس

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی امروز یکشنبه (۲۶ خرداد) در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد در حال برگزاری است.  ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: اقتصادی

استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود

درگفتوگوبامعاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتمطرحشد استقرارپروندهالکترونیکسلامت،منجربهارائهبهترخدماتبهشهروندانمیشود معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتگفتبرایارائهخدمتمطلوبدرمانیبهشهرونداندرهرنقطهایازایران،بهبسترالکترونیکینیازداشتیمتامردمبامراجعهبهشبکهدرمانی،براساساطلاعاتدقیق،بتواندخدماتمناسبیدریافتکنند ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت

پرونده ای با 40 میلیارد ریال اموال مسروقه

پرونده ای با 40 میلیارد ریال اموال مسروقه گروه استان ها_اصفهان _ سرپرست پليس آگاهي استان، ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 99
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده صبح امروز دوشنبه (۲۰ خرداد) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برگزار ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: اقتصادی

ویدیویی که کار نیمار را در پرونده اتهام جنسی سخت تر می کند

... سریع و با انتشار تصاویری از زن مدعی در مورد پرونده تجاوز و همچنین مکالمات شخصی وی با آن فرد، قصد داشت ثابت کند که ادعای تجاوز از سوی آن زن صحت ندارد، اما همین کار نیز جرم سنگینی در برزیل به شمار می آید. ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 264
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

تصاویر اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی تصاویر اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی تصاویر اولین جلسه دادگاه ...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: عکس

بسیج ملی کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

بسیجملیکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتپویشملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیزمحسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت

پویش کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

پویشکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیز،محسوبمی‌شود ...
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت

۱۵ خرداد زمان موعود برای آغاز کشت تابستانه در خوزستان ثبت ۸۱۱ پرونده خسارت کشاورزی در سامانه سجاد و عدم تخصیص بودجه

... این منظور ماشین الات زیادی برای تخلیه آب از مزارع بسیج شده اند تا مزارع را برای ۱۵ خرداد ماه جهت کشت تابستانه آماده کنند. حاجی زاده ادامه داد: تا کنون ۸۱۱ پرونده برای خسارت کشاورزی در سامانه سجاد ثبت ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 184
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد در حال برگزاری است.  ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: اقتصادی

ارجاع پرونده خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه به قوه قضاییه

... بود که مسئولان خصوصی‌سازی بر سلامت واگذاری این پالایشگاه تاکید دارند. با وجود این تاکید به نظر می‌رسد پرونده تحقیق و تفحص از این واگذاری وارد فاز جدید شده و به گفته نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ...
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 168
دسته بندی: صفحه نخست

مروری بر پرونده تهاجم نظامی عربستان به یمن + آمار تلفات

به گزارش دولت بهار، ساعت 24 روز پنج­شنبه ششم فروردین 1394 محمد بن سلمان فرزند پادشاه و وزیر دفاع جوان و بی‌تجربه عربستان فرمان حمله نظامی به یمن را صادرکرد و بامداد پنج‌شنبه عادل­ الجبیر سفیر وقت عربستان ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 157
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

افزایش غرامت ایران در پرونده - 11 سبتامبر - به بیش از 21 میلیارد دلار

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن، در دو گزارش سریالی، صفحاتی از حکم دادگاهی در نیویورک علیه ایران در خصوص پرونده «11 سبتامبر 2001» را منتشر کرد و نوشت که در حکم دادگاه ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 108
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

اجراي پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک خدمات و برای پزشکان عمومی در سراسر كشور، از ابتداي تيرماه

اجرايپروندهالکترونیکسلامتدرسطحیکخدماتوبرایپزشکانعمومیدرسراسركشور،ازابتدايتيرماه معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبراساسبرنامههايوزارتبهداشت،ازاولتیرماهپروندهالکترونیکسلامتدرسطحیکخدماتوبرایپزشکانعمومیاجراییمیشود،درسطحدوبرنامهنیزتشخیصبیماری،نوعتجویزوتعیینتکلیفبیمارانبایدمشخصوموردتوجهقرارگیرد ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

100 فقره سرقت در پرونده سارقان داخل خودرو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسنعلی فیروزخواه" در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به کلانتری 46 دهقان ویلا و اعلام شکایت مبنی بر سرقت داخل خودرو ، پیگیری موضوع به صورت ...
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

600 فقره سرقت در پرونده سارقان خودرو

600 فقره سرقت در پرونده سارقان خودرو گروه استان ها-البرز- رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است

وزیربهداشتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور پروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست وزیربهداشتگفتاززمانیکهبهوزارتبهداشتآمدم،چندیننشستکارشناسیدرمورداجرایپروندهالکترونیکسلامتبرگزارکردیمودرزمانتصدیوزارتوپیشازآن،بارهابرایمشاهدهسامانههایسیب،ناب،پارساوسینابهاستانهایمختلفسفرکردهاماماپروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

گزارشی از ارائه خدمات در مناطق سیل زده به مسئولین کشور و سازمان جهانی بهداشت ارائه می شود - در بهار امسال، پرونده الکترونیک سلامت را به سرانجام می رسانیم

وزیربهداشتدرنشستاعضایکمیسیونبهداشتودرمانمجلس گزارشیازارائهخدماتدرمناطقسیلزدهبهمسئولینکشوروسازمانجهانیبهداشتارائهمیشوددربهارامسال،پروندهالکترونیکسلامترابهسرانجاممیرسانیم وزیربهداشت،گفتدرایامنوروزسفربهاستانهایسیلزدهداشتمودرپایانسیلابهاگزارشیمفصلازعملکردوزارتبهداشتدرارائهخدماتبهمردممناطقسیلزدهبهمسئولینکشوروسازمانجهانیبهداشتارائهخواهیمدادچونباتوجهبهگستردگیآبگرفتگیهادرکشور،توانستیمیکبحرانازنظرسلامتبهخوبیمدیریتشد ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده مطول سیل

... است اگر پرونده بحران سیل اخیررا بگشاییم به این نتیجه می رسیم که مسئولان در مهار فاجعه سیل پرونده موفقی نداشته اند نه در پیشگیری و نه در مهار سیل و نه درکمک رسانی. در کشوری که نیم زیادی از شهروندان ...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

59 فقره سرقت در پرونده سارق درون خودرو

59 فقره سرقت در پرونده سارق درون خودرو گروه استان ها- فارس- فرمانده انتظامي استان از ...
تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

24 فقره سرقت در پرونده یک سارق

24 فقره سرقت در پرونده یک سارق گروه استان ها– غرب استان تهران- فرمانده انتظامي استان ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده حقوقی بحرین از سال ۲۰۱۱ تا کنون شاهد افول شدید است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، مرکز الخیام برای بازپروری قربانبان شکنجه روز گذشته 12 مارس 2019 در بیانیه ای در 38 اُمین نشست حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه پرونده حقوقی بحرین از سال 2011 ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مدیر ملی پروژه پرونده الکترونیک سلامت منصوب شد

    دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترحمیدرضاصفیخانیراباحفظسمتبهعنوانمدیرملیپروژهپروندهالکترونیکسلامتمنصوبکرد   بهگزارشوبدا،متنحکموزیربهداشتبهشرحزیراست    جنابآقایدکترصفیخانیرییسمحترممرکزمدیریتآماروفناوریاطلاعات ...
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده تخلف مدیر دبستان در شوش به اهواز ارجاع می شود

تاریخ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 123456789101112 ...
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

اولین نقش ما، دفاع از حقوق بیمار است - پرونده الکترونیک سلامت، به عنوان یک تکلیف جدی، باید در بهار سال آینده تکمیل شود

وزيربهداشتدریکصدوهشتمیناجلاسروسایدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکی٣ اولیننقشما،دفاعازحقوقبیماراستپروندهالکترونیکسلامت،بهعنوانیکتکلیفجدی،بایددربهارسالآیندهتکمیلشود وزيربهداشتباتاکیدبراینکهاولیننقشمادفاعازحقوقبیماراستوکرامتبیمارانوهمراهانبیماربایدحفظوباهمکارانخاطیبرخوردجدیشود،گفتلذاروسایدانشگاههابهعنوانقائممقاموزیربهداشتدرمنطقه،بایدبامکانیزمهایحسابشده،باهمکارانمتخلف،برخوردکنند ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

652 پرونده تخلف اصناف در قم تشکیل شده است

... اصناف انجام شد و 15 فقره پرونده تخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. نمایشگاه بهاره قم با 103 غرفه از ششم تا 12 اسفندماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های قم برپا شد. وی در ادامه با اشاره به رصد ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پس‌لرزه‌های انتشار گزارش بازپرس ویژه پرونده تبانی ترامپ با روس‌ها

العالم-آمریکا «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا قرار است به زودی گزارش نهایی خود را درباره تحقیقات انجام گرفته در خصوص این ...
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

محرومیت مهاجم استقلال و حقیقی تا اطلاع ثانوی - پرونده مجیدی در دست رسیدگی است

... گرفته نشده است، اما در حال رسیدگی به این پرونده نیز هستیم. به گزارش تسنیم،‌ گادوین منشا پیش از دیدار تیم استقلال مقابل فولاد با هوادار این تیم درگیری فیزیکی پیدا کرده بود و علیرضا حقیقی نیز هفته گذشته ...
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، مانع هدررفت منابع حوزه سلامت مي شود - مردم در تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشکلي نخواهند داشت

وزیربهداشتدردیدارباحضرتآیتاللهالعظمیجوادیآملی تکمیلپروندهالکترونیکسلامت،مانعهدررفتمنابعحوزهسلامتميشودمردمدرتامیندارووتجهیزاتپزشکیمشکلينخواهندداشت وزيربهداشتگفتنقشعلما،روحانیون،مراجععظامتقلید،دانشگاهیانورسانههابهویژهصداوسیمادرآموزشبهمردمبهویژهدرموردکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر،بسیارمهمواساسیاست ...
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده آدم ربایی - پردیس - در - اهواز - بسته شد

پرونده آدم ربایی "پردیس" در "اهواز" بسته شد گروه استان ها_ شرق استان تهران_ با پیگیری ...
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری همراه با حفظ کیفیت رسیدگی - افزایش آگاهی مردم و کارمندان نسبت به مصادیق تخلفات اداری و مجازات های ذیربط و به تبع آن افزایش رضایتمندی

دفترهیاتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریکارمنداناعلامکرد کاهشمدتزمانرسیدگیبهپروندههایتخلفاتاداریهمراهباحفظکیفیترسیدگیافزایشآگاهیمردموکارمنداننسبتبهمصادیقتخلفاتاداریومجازاتهایذیربطوبهتبعآنافزایشرضایتمندی دفترهیاتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریکارمندانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيهمزمانبافرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،اهمفعالیت‌هاوعملکرداینحوزهرااعلامکرد ...
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اتصال نزدیک به 25 هزار مرکز و واحد خدمات سلامت بهداشتی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت

حوزهآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتاعلامکرد اتصالنزدیکبههزارمرکزوواحدخدماتسلامتبهداشتیبهسامانهپروندهالکترونیکسلامت حوزهآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیهمزمانبافرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقلاباسلامی،اهمفعالیتهاوعملکرداینحوزهرااعلامکرد ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

21 فقره سرقت در پرونده سارق داخل خودرو

21 فقره سرقت در پرونده سارق داخل خودرو گروه استان ها- چهارمحال و بختياري – فرمانده انتظامي ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تصاویر سومین جلسه محاکمه سه متهم پرونده بانک سرمایه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر سومین جلسه محاکمه سه متهم پرونده بانک سرمایه تصاویر سومین جلسه محاکمه سه متهم پرونده بانک سرمایه تصاویر سومین جلسه محاکمه سه متهم پرونده بانک سرمایه تصاویر ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر جلسه دوم رسیدگی به سه متهم پرونده بانک سرمایه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دادگاه رسیدگی به سه متهم پرونده بانک سرمایه

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده دومان توکان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

تصاویر دادگاه مفاسد اقتصادی پرونده دومان توکان

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دادگاه مفاسد اقتصادی پرونده دومان توکان تصاویر دادگاه مفاسد اقتصادی پرونده دومان توکان تصاویر دادگاه مفاسد اقتصادی پرونده دومان توکان تصاویر دادگاه مفاسد ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

همه به پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده ایمان داریم

معاونبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشت همهبهپروندهالکترونیکسلامت،نظامارجاعوپزشکیخانوادهایمانداریم معاونبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشتگفتپروندهالکترونیکسلامت،نظامارجاعوپزشکیخانوادهازاصولیاستکههمهبهآنایمانواعتقادداریمکهتنهاراهبرونرفتازبسیاریازمشکلاتنظامسلامت،اجرایاینسهبرنامهاست ...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جزییات جدید از پرونده وحید مرادی

... محتویات پرونده وحید مرادی، بیست‌وششم اردیبهشت‌سال جاری، وی با ورود به خانه دوستش حسین مرتکب قتل او و مجروح کردن دو نفر دیگر از دوستانش شد. متهم پس از دستگیری در نقطه صفر مرزی و اعترافات به قتل ...
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پرونده مسکن مهر قم تا دهه فجر امسال بسته شود - 912 واحد مسکن مهر قم نیمه تمام است.

... مهر تشکیل شد، مهرآبادی اظهار داشت: با جمع بندی صورت گرفته، بدون واحدهایی که پرونده قضایی دارند، پرونده مسکن مهر کل کشور در سال آینده بسته می شود. وی افزود: با تاکید شخص رئیس جمهوری و پیگیری وزیر راه ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

پیگیری رفع مشکل 12 پرونده‌ حل‌نشده در تصادفات قطع اشجار

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: مجموعا پرونده‌های حل‌نشده در بحث تصادفات قطع اشجار 12 پرونده است. پیام جوادیان دوشنبه شب در هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آخرین وضعیت پرونده سیف و عظیم‌خودرو - اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اعلام شد

... تا ۱۵ سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای شیراز نیز تصریح کرد: در شیراز حکم متهمان پرونده آبفای شیراز نیز در دادگاه ...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و تقویت بسته های خدمت طرح تحول نظام سلامت از اولویت های وزارت بهداشت

معاونبهداشتوزارتبهداشتدربازدیدازمراکزبهداشتیحاشیهشهراراک تشکیلپروندهالکترونیکسلامتوتقویتبستههایخدمتطرحتحولنظامسلامتازاولویتهایوزارتبهداشت معاونبهداشتوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیحاشیهشهراراکبازدیدکرد بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیدرابتدایسفربهاستانمرکزیازمرکزخدماتجامعسلامتحضرتولیعصرعجبازدیدکرد ...
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

صدور رأی بدوی برای متخلفان در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی

... دانشجو، وزیر علوم وقت و اعضای آن شورا است. به گزارش جماران؛ عضو کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید رأی بدوی برای متخلفان در پرونده بورسیه‌های ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز تصاویر دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز تصاویر دادگاه ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

احکام اولیه متهمان پرونده شهرداری و شورای مرودشت صادر شد

وی که خواست نامش اشاره نشود، شامگاه سه شنبه افزود: در این پرونده اتهام ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی ، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی هفت ساعته مورد ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کشف 170 پرونده جرایم اقتصادی 230 میلیارد تومانی در فارس

کشف 170 پرونده جرایم اقتصادی 230 میلیارد تومانی در فارس گروه استان ها _ فارس _ فرمانده ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آخرین اخبار از پرونده فعالان محیط زیستی - آیا ارتش در پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست نقشی داشته؟

وکیل چند فعال محیط زیستی بازداشت‌شده، نقش ارتش جمهوری اسلامی در صدور کیفرخواست این پرونده را رد کرد.   به گزارش جماران، ایلنا ...
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عقب نشینی ترامپ از موضع خود در قبال ادعاهای سعودی ها درباره مرگ خاشقچی - درباره این پرونده، فریبکاری وجود داشته است

... ستون‌نویس‌های آن بوده، در پاسخ به سوالی درباره توضیحات ریاض در خصوص قتل این روزنامه‌نگار گفت: «مشخص است که درباره این پرونده، فریبکاری و دروغ وجود داشته است». رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال دست داشتن ...
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دادستانی ترکیه: تا دو یا سه روز دیگر نتایج نهایی پرونده خاشقچی اعلام می‌شود

العالم-ترکیه شبکه خبری الجزیره به نقل از یک منبع وابسته به دادستانی ترکیه گزارش داد که تا دو یا سه روز آینده، نتایج نهایی مربوط به پرونده روزنامه نگار سعودی اعلام می‌شود. منابع ...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مصالحه 80 درصدي پرونده ها در مراكز مشاوره و مددكاري فارس

مصالحه 80 درصدي پرونده ها در مراكز مشاوره و مددكاري فارس گروه استان ها - فارس - فرمانده ...
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده قاتلان طلافروشی در ارومیه بسته شد

پرونده قاتلان طلافروشی در ارومیه بسته شد گروه استان ها- آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی ...
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

زن جوان متهم پرونده 100 فقره كلاهبرداري مشهد

زن جوان متهم پرونده 100 فقره كلاهبرداري مشهد گروه استان ها – خراسان رضوي – فرمانده انتظامي ...
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

150 فقره سرقت در پرونده سارقان

سردار "احمد علي گودرزي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سریالی درون خودرو در شیراز، موضوع شناسايي و دستگيري سارقان به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت. ...
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دستگیری ۴ متهم جدید در پرونده شورای شهر و شهرداری بناب

با حکم مقامات قضایی چهار نفر از شهروندان بنابی در ادامه رسیدگی به پرونده مربوط به ارتشاء و اختلاس در شورای شهر و شهرداری بناب در استان آذربایجان شرقی دستگیر و بازداشت شدند. ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

48 پرونده زیست محیطی در استان اردبیل تشکیل شد

یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۷:۵۰:۰۴  ...
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

90 درصد از پرونده های حوزه سلامت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای آورده اند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت: 90 درصد از پرونده های حوزه سلامت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای آورده اند معاون حقوقی و امور مجلس ...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای پرونده الکترونیک سلامت منجر به مدیریت هزینه‌ ها می‌ شود

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت منجر به مدیریت هزینه‌ ها می‌ شود مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: اجرای ...
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

اجرای پرونده الکترونیک سلامت و بهبود بسته های خدمت طرح تحول نظام سلامت از اهداف اصلی وزارت بهداشت

اجرای پرونده الکترونیک سلامت و بهبود بسته های خدمت طرح تحول نظام سلامت از اهداف اصلی وزارت بهداشت ‬ ‪ معاون بهداشت وزارت بهداشت در ارومیه از فعالیت بیش از 24000 واحد بهداشتی ...
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

100 پرونده برداشت غیرمجاز آب در بخش چاروسا تشکیل شد

شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ۲۱:۳۰:۰۴  ...
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تصاویر جلسه مسئولان امنیتی و قضایی درباره پرونده اخلالگران ارزی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: عکس

پرونده الکترونیک سلامت، مهمترین ابزار در استانداردسازی خدمات - تاکید بر لزوم انجام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت خدمات

پرونده الکترونیک سلامت، مهمترین ابزار در استانداردسازی خدمات/ تاکید بر لزوم انجام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت خدمات ‪ معاون بهداشت با تاکید بر نقش مهم و استراتژیک دانشگاه ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

تکذیب خروج پرونده سپنتا از دستور کار مجمع تشخیص

... گفت که «پرونده سپنتا با نظر دبیر مجمع از دستور خارج شد» دروغ است. حجت الاسلام  و المسلمین مصباحی مقدم، با تکذیب تیتر یک روزنامه گفت: عنوانی که روزنامه همبستگی در موضوع پرونده آقای سپنتا نیکنام به اینجانب ...
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مصالحه 78 درصدی پرونده هاي ارجاعي به مراکز مشاوره غرب استان تهران

مصالحه 78 درصدی پرونده هاي ارجاعي به مراکز مشاوره غرب استان تهران گروه استان ها- غرب ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت‌الله آملی لاریجانی: قوه قضاییه برخوردهای قاطع و کلانی با مفسدان داشته است - حقوق بشر یکی از چالش‌های مهم ماست - دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به موسسات تزریق کرد - افزایش پرونده‌ها به قوه قضاییه ربطی ندارد

... شامل دادسراها در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده و در شورای حل اختلاف ۳۵۰۰ پرونده با صلح و سازش رسیدگی شده است و مجموعا ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آخرین وضعیت پرونده دکل‌های نفتی

... خردادماه به دادگاه مراجعه کردم اما همچنان وقت رسیدگی پرونده دکل‌های نفتی را تعیین نکرده‌اند. احتمالا در تیرماه وقت رسیدگی مشخص شود. محمود علیزاده طباطبایی درباره وضعیت فعلی پرونده دکل‌های نفتی گفت: ...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تشكيل 19 پرونده زمين خواري به ارزش 168 ميليارد ريال در گلستان

تشكيل 19 پرونده زمين خواري به ارزش 168 ميليارد ريال در گلستان گروه استان ها - گلستان ...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

خدمات مشاوره‌اي و پيگيري علمي پرونده‌ها، ضامن اعتماد عمومي به كلانتري‌ها

خدمات مشاوره‌اي و پيگيري علمي پرونده‌ها، ضامن اعتماد عمومي به كلانتري‌ها گروه استان ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

هدف اصلي مشاوره، تعادل بخشي و استحكام خانواده است - مصالحه 82 درصدي پرونده هاي ارجاعي به مركز مشاوره گلستان

... چشمگيري به لحاظ كمي و كيفي برخوردار بوده است. وي با اشاره به مصالحه 82 درصدي پرونده هاي ارجاعي به مراكز مشاوره و مددكاري كلانتري هاي سطح استان، گفت: مددكاران اجتماعي پليس در مراحل رسيدگي به پرونده ...
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

پایان فروردین؛ آخرین‌ مهلت بانک‌های قم برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات رونق تولید

معاون استاندار قم گفت: تکلیف پرونده‌های معطل در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات باید تا پایان فروردین‌ماه سال جاری مشخص شود. به گزارش فجر۲۴ به نقل از تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در دومین جلسه ستاد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خزانه‌دار شورای شهر: قوه‌قضاییه به هیچ کدام از پرونده‌های فساد شهرداری رسیدگی نکرده است

حسن رسولی گفت: قوه قضاییه ۱۶ میلیون پرونده مانده دارد و به هیچ کدام از پرونده‌های فساد شهرداری رسیدگی نکرده و بهتر است به کار خود بپردازد چرا که ۲۱ نفر از اعضای شورای شهر ...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

درخواست حماس از روسیه برای میانجی‌گری در پرونده آشتی فلسطین

العالم-فلسطین اشغالی «موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی حماس از روسیه درخواست کرده با میانجی‌گری، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را به مسیر آشتی داخلی و توافق‌های امضا شده برگرداند. ...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تمامی پرونده های جذب هیات علمی در سال 96 تعیین تکلیف شدند

تمامی پرونده های جذب هیات علمی در سال 96 تعیین تکلیف شدند رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از همکاری دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در فرآیند ...
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

گرشاسبی پرونده مهدی طارمی را به وزارت ورزش برد

سرپرست باشگاه پرسپولیس به منظور لغو محرومیت این تیم از نقل و انتقالات تابستانی، پرونده مهدی طارمی را در حضور مشاوران وزارت ورزش بررسی کرد. به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی تصمیم دارد ظرف روزهای ...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

خاورمیانه در سال 1396: از فتنه صنعا تا پرونده 4000

... به دلیل موفق شدن روند صلح است. 70 درصد خاک افغانستان با خطر و تهدید مستقیم طالبان روبرو است.   11. سرزمین های اشغالی سال 96 سال گرفتاری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پرونده ...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

پوتین: هیچ شواهدی درباره نقش روسیه در پرونده - اسکریپال - وجود ندارد

... پوتین و ماکرون گفت که رئیس‌جمهور روسیه توجه همتای فرانسوی خود را به فقدان هرگونه شواهد درباره نقش روسیه در پرونده «سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه روس جلب کرد. کرملین در این خصوص گفت: «طرفین در خصوص ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استقرار و اجرای نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت، اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت، مهم ترین برنامه های پیش رو

... سلامت، اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت بیش از پیش خواهد درخشید. متن کامل پیام نوروزی معاون بهداشت به این شرح است: همکاران عزیزم حلول بهار فرصت مغتنمی است تا به نشانه قدردانی ...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

مصالحه 73 درصدي پرونده هاي ارجاعي به مرکز مشاوره آرامش غرب استان تهران

مصالحه 73 درصدي پرونده هاي ارجاعي به مرکز مشاوره آرامش غرب استان تهران گروه استان ها- ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

متهم انگلیسی پرونده چاقو زدن به جراح مسلمان از اتهام قتل تبرئه شد

... همچنین مدعی شده حمله او به پزشک جراح در خارج از مسجد ارتباطی با مسلمان بودن وی نداشته و کاملا تصادفی بوده است. متهم پرونده مدعی شد به بیماری روانی مبتلا بوده و دو روز پیش از این حادثه به سبب عدم مصرف ...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

پرونده سنگین تعزیرات برای لبنیاتی‌ها - ماموریت واعظی به ۲ وزیر

بعد از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی سنگین برای تولیدکنندگان محصولات لبنی و در پی نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران با حسن روحانی، رئیس دفتر رئیس جمهور دستور بررسی موضوع را به وزرای صنعت و جهاد داد. به گزارش خبرنگار ...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بیمارستان 1000 تختخوابی قم تا سه سال دیگر آماده بهره‌برداری می‌شود/تشکیل‌ پرونده سلامت برای 60 درصد جمعیت استان قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: برای 60 درصد جمعیت استان قم پرونده سلامت تشکیل‌شده و کلیت این طرح باقدرت مورد انتظار در استان قم در دست اجراست. به گزارش قم پرس، ابوالفضل ایرانی خواه ظهر امروز در نشست ...
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آخرین وضعیت پرونده تخلف در گمرک تهران - برگشت۳۳میلیارد به حساب گمرک

... الکترونیکی شدن فرایندها در گمرک در چارچوب استقرار سامانه جامع گمرکی ضمن تقویت شفاف سازی به شکل قابل توجهی به کشف فساد کمک کرده است. در موضوع کشف تخلفی که اخیرا رسانه ای شده، این پرونده تخلف از سوی دفاتر ...
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت - رسیدگی توسط قاضی جدید

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت را تشریح کرد. محسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت که در دادگاه کیفری یک استان تهران مفتوح ...
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

پرونده الکترونیک سلامت باید یکپارچه باشد و برای مردم پرونده های متعددی تشکیل نشود

  قائم مقام معاون بهداشت و رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: پرونده الکترونیک سلامت در کشور در حال توسعه است و خوشبختانه در حال حاضر پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و در سطح یک خدمات، ...
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پرونده الکترونیک سلامت برای 77 میلیون ایرانی تشکیل شده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تا کنون برای 77 میلیون نفر از مردم ایران، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است. به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رییسی در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی ...
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

هیچ گونه نرم افزاری مبنی بر دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت شهروندان وجود ندارد

رییس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه هیچگونه نرم افزاری مبنی بر دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت کشوری وجود ندارد، تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تشکیل 10 هزار پرونده الکترونیک برای بیمه شدگان جدید - دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی از سیستم تامین اجتماعی قم حذف شد

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: تاکنون 10 هزار و 657 پرونده الکترونیک برای ورودی‌های جدید تامین اجتماعی در استان قم تشکیل شده است و در آینده کلیه‌ شعب با پرونده الکترونیک کار می‌کنند. به گزارش پایگاه اطلاع ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مصالحه 78 درصدی پرونده هاي ارجاعي به مرکز مشاوره آرامش غرب استان تهران

سردار "خانچرلی" در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، با اشاره به اینکه با تلاش کارشناسان مشاوره و مددکاري معاونت اجتماعي اين فرماندهي 78 درصد پرونده هاي ارجاعي به دايره مشاوره طي 9 ماهه گذشته به ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

پای پرونده دختر محجبه به مجلس نیجریه کشیده شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از آناتولی، مجلس نیجریه روز گذشته یک گروه تحقیقی را در رابطه با یک پرونده جنجال برانگیز مربوط به مسئله حجاب که سر و صدای زیادی در این کشور به ...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

27 فقره سرقت در پرونده کیف قاپ حرفه ای

27 فقره سرقت در پرونده کیف قاپ حرفه ای گروه استان ها - آذربايجان غربی - فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس، کیف قاپ ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ثبت اطلاعات 75 میلیون نفر در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت

اقدامات 100روزه‌ وزارت بهداشت در حوزه بهداشت اعلام شد؛ ثبت اطلاعات 75 میلیون نفر در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت معاونت ...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت
Scroll to Top