گزینه

دو گزینه پرسپولیس بعد از گل محمدی، به ترتیب اولویت

... این انتخاب امروز به صورت رسمی هم اعلام شد. اما پرسپولیس دو گزینه دیگر برای سرمربی گری تیم فوتبال خود داشت که در صورت عدم توافق با گل محمدی سراغ مذاکره جدی با آنها می رفت. این گزینه ها به ترتیب دراگان ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸
بازدید: 78
منبع: جماران
دسته بندی: سیاسی

گزینه الاتحاد عربستان برای میزبانی تغییر کرد

فارس: بعد از اعلام قطعی رای کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری بازی‌ تیم‌های ایرانی و عربستانیدر لیگ قهرمانان آسیا در کشور ثالث، نمایندگان عربستان دو کشور قطر و امارات برای میزبانی این بازی ها به AFC ...
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵
بازدید: 159
منبع: ادارات
دسته بندی: اختصاصی

معرفی گزینه‌های مدیرعاملی استقلال

با استعفای «امیرحسین فتحی» از مدیرعاملی باشگاه استقلال نام سه گزینه برای جانشینی وی به صورت جدی مطرح شده است.  ...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

یورونیوز: برانکو،‌ محتمل‌ترین گزینه جانشینی ویلموتس

یک رسانه خارجی عنوان کرد محتمل‌ترین گزینه جانشینی مارک ویلموتس در تیم ملی ایران،‌برانکو ایوانکوویچ است.  ...
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

دکتر نمکی گزینه بسیار خوبی برای وزارت بهداشت است

نمایندهمردمدماوندوفیروزکوهدرمجلس دکترنمکیگزینهبسیارخوبیبرایوزارتبهداشتاست     نمایندهمردمدماوندوفیروزکوه درمجلس شورایاسلامیگفت دکترنمکیگزینهبسیارخوبیبرایوزارتبهداشتاست   بهگزارشوبدا،قاسممیرزایینیکونمایندهمردمدماوندوفیروزکوه درمجلسشورایاسلامیگفتامیدوارمدکترنمکیبابرنامههاوچارچوبهاییکهتعریفکردهاست بتواندجایگاه بسیارخوبیراپیداکندوادامهدهندهراهیباشدکهدکترهاشمیایجادکرد ...
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دکتر نمکی جنس کار در وزارت بهداشت را می شناسد و از لحاظ شخصیتی انسانی اخلاق مدار و مردم باور است - ایشان بهترین گزینه برای تصدی پست وزارت بهداشت هستند

افضلی،نمایندهمردماقلیددرمجلس دکترنمکیجنسکاردروزارتبهداشترامیشناسدوازلحاظشخصیتیانسانیاخلاقمدارومردمباوراستایشانبهترینگزینهبرایتصدیپستوزارتبهداشتهستند افضلی،نمایندهمردماقلیددرمجلسگفتمجموعخصوصیاتدکترنمکیدرکنارهممیتواندکمککندتاایشانبهعنوانوزیریموفقعملکند ...
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دکتر نمکی گزینه اصلح و ممتاز برای وزارت بهداشت است

دکترنمکیگزینهاصلحوممتازبرایوزارتبهداشتاست عضوکمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسلامیگفتباتوجهبهشناختسالهبندهازدکترنمکی،وییکیازگزینههایاصلحوممتازبرایانتصابوانتخاببهعنوانوزیربهداشتاستدکترنمکیسابقهبسیارخوبودرخشانیدرحوزهعلمیوبهداشتدارد ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دکتر نمکی بهترین گزینه برای وزارت بهداشت است - دکتر نمکی با ساختار وزارت بهداشت و چالش های نظام سلامت آشنایی کامل دارد

دکترنمکیبهترینگزینهبرایوزارتبهداشتاستدکترنمکیباساختاروزارتبهداشتوچالشهاینظامسلامتآشناییکاملدارد عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتدکترنمکی،درشرایطفعلیبهترینگزینهایبودکهمیتوانستبرایتصدیمسئولیتوزارتبهداشتازسویرییسجمهوربهمجلسمعرفیشود ...
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

دکتر نمکی، بهترین گزینه برای وزارت بهداشت است

...   ویدرموردگزینه‌های تصدیپستوزارتبهداشتودرماننیزابرازداشتبهاعتقادبندهامروزدکترسعیدنمکیبهترینگزینهبرایمجموعهوزارتبهداشتودرمانمحسوبمی‌شود،زیراویبهعلتتجربیاتبالاازویژگی‌هاومؤلفه‌هایکافیجهتتصدیاینپستحساسبرخورداراست ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

مینی گلف بهترین گزینه برای همگانی کردن ورزش است

مجید کربلایی احداث زمین استاندارد مینی گلف در بوستان های قم را زمینه ای مناسب برای معرفی و توسعه این ورزش دانست و اظهار داشت: مذاکراتی با شهرداری قم برای احداث 10 زمین مینی گلف در بوستان های استان صورت ...
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مردم یزد در انتظار گزینه بومی برای سکانداری استان

... انتخاب استاندار جدید به دلیل عدم اجماع مسئولان استان با اما و اگر‌هایی روبرو است.انتخاب گزینه بومی مهم‌ترین مطالبه مردم است در صورتی که شنیده‌ها از وزارت کشور چیز دیگری است.  ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

انصارالله: نتایج مذاکرات یمن بدون صدور قطعنامه شورای امنیت اعتبار ندارد - گزینه نظامی علیه یمن شکست خورده است

... که اقدامات نظامی بدون راه حل سیاسی دیگر پشتیبانی ندارد و از این مرحله گذشته ایم. رئیس هیأت مذاکره کننده انصارالله ادامه داد: جوامع جهانی بر این باورند که گزینه نظامی شکست خورده است و قطعنامه 2216 که سرپوشی ...
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مایلی کهن جدیدترین گزینه سپیدرود

پس از کش و قوس های فراوان محمد مایلی کهن نزدیک ترین گزینه به نیمکت سپیدرود است. به گزارش جی پلاس، پس از اینکه خداداد عزیزی ...
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

خانم مهندس بهترین گزینه مدیریت است

به گزارش قم پرس ؛ با قطعی شدن تغییر مدیریت اداره کل پست استان قم جمعی از کارکنان این اداره با تهیه و تنظیم یک طومار خودجوش مراتب حمایت خود از این بانوی موفق مدیر ابراز کردند. متن کامل این نامه که نسخه ...
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نمایشگاه - مقاومت گزینه ماست - در دمشق

نمایشگاه «مقاومت گزینه ماست» در دمشق پنج‌شنبه ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

سناتور آمریکایی: ترامپ در برابر کیم دو گزینه بیشتر ندارد

... با کره شمالی در حال پیگیری است در نهایت سه نتیجه می تواند داشته باشد: گزینه نخست صلح است که یک راه حل برد- برد است، دوم استفاده از نیروی نظامی، نابود کردن کره شمالی و متوقف کردن به زور برنامه هسته ای آنها ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نقش مستقیم اسرائیل در به‌شهادت‌ رساندن مستشاران ما در سوریه - ایران نظری درباره گزینه‌های احتمالی برای نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری در عراق ندارد - امنیت سوریه، امنیت ماست

...    ‌گزینه و ائتلاف مطلوب برای ایران در شرایط پس از انتخابات پارلمانی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید در عراق چیست؟   جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه نظر و ملاحظه‌ای درباره گزینه‌های احتمالی برای ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

احتمال رای سفید برخی اعضای شورای شهر به گزینه نهایی شهرداری؟

درحالی که اخباری تایید نشده از تصمیم رای سفید برخی اعضای شورای شهر یک دست اصلاح‌طلبان به دو گزینه نهایی شهرداری حکایت دارد، محمدجواد حق‌شناس، دیگر عضو شورا چنین رایی را خودزنی ...
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

واکنش علی کریمی درباره حضورش در بین گزینه‌های تیم ملی امید؛ با تاج به بهشت هم نمی‌روم!‍

... بین گزینه‌ها را تایید کرد!‌ اتفاقی که سرمربی کنونی سپیدرود رشت در گفت‌وگویی کوتاه به آن واکنشی جالب نشان داد. نکونام اصلی‌ترین گزینه تیم امید از مدت‌ها قبل حرف و حدیث‌های زیادی درباره گزینه نهایی سرمربیگری ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

علمای لبنان بر تمسک به گزینه مقاومت در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل تاکید کردند

... کردند. حاضرین در این نشست تاکید کردند: باید به گزینه مقاومت تمسک جست و بر آن تاکید کرد تا گزینه تمامی امت شود؛ چرا که مقاومت تنها راه برای باز پس گیری حقوق، آزادی و بیرون راندن اشغالگران است. علمای ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

خط و نشان روسیه برای آمریکا درباره تحریم های جدید - تمام گزینه های مسکو روی میز است

...  معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه آمریکا با اعمال تحریم های جدید می خواهد بر روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه تاثیر بگذارد، اعلام کرد: تمام گزینه های متقابل در ...
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

صندوق زمین و ساختمان گزینه جذاب سرمایه گذاری

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق زمین و ساختمان به عنوان یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری در حوزه مسکن است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس،  شاپور ...
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

دربندسر گزینه اصلی میزبانی اسکی قهرمانی آلپاین بزرگسالان آسیا

در میان چند گزینه کاندیدا برای میزبانی از رقابتهای اسکی قهرمانی آلپاین بزرگسالان آسیا، پیست بین المللی اسکی دربندسر بیشترین شانس را دارد. به گزارش خبرنگار مهر، کمی بعد از رقابتهای المپیک زمستانی و در ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

۵گزینه برای سکان‌داری استانداری سمنان مطرح است - خباز رفتنی شد

... استاندار جدید سمنان، بیان کرد: این امر از چند روز قبل در دستور کار دولت و وزارت کشور قرارگرفته و گزینه برای این سمت پیشنهاد شده‌اند که مردم دیار قومس باید بدانند که در انتخاب آنها قطعاً شایستگی، کاردانی ...
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

هیچ انتخاب یا گزینه دیگری به جز ادامه اجرای طرح تحول سلامت وجود ندارد

دکتر حریرچی با بیان این که در بسیاری از آمارها و نظر سنجی ها، رضایتمندی مردم از طرح تحول سلامت 85 درصد گزارش شده است، گفت: هیچ انتخاب یا گزینه دیگری به جز ادامه اجرای طرح تحول سلامت وجود ندارد زیرا مسئولان ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

تاکتیک زیرکانه رهبر جوان کره شمالی - 3 گزینه آمریکا در برابر کیم جونگ اون

جنگ، سازش و تلاش برای حذف کیم جونگ اون و فروپاشی ساختار نظام کره شمالی سه گزینه پیش روی واشنگتن در برابر کره شمالی است. عصر ایران؛ مازیار آقازاده - "کیم جونگ اون" دیر سالی نیست که به رهبری بسته ترین ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کیانوش‌راد: اصلاح‌طلبان فضای آرام دموکراسی سیاسی کشور را نادیده نگیرند - رحمانی‌فضلی با شرایط فعلی گزینه نامطلوبی نیست

... هستند و از طرفی این مطالبه را دارند تا رییس‌جمهور،از دهقان در جایگاه مناسبی استفاده کند. اما رحمانی فضلی، وزیر کشور از جمله گزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس به بن بست بخورد ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گزینه نهایی وزارت علوم مشخص شد

وزیر علوم در مورد معرفی علی خاکی صدیق به عنوان گزینه احتمالی وزارت علوم در دولت دوازدهم گفت: این موضوع را تائید می کنم.   به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در جمع ...
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ولایتی: همه گزینه های ایران روی میز است

عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام گفت: تجربه گذشته نشان داده است و آمریکایی ها هم بدانند که همه گزینه ها برای جمهوری اسلامی ایران روی میز است و متناسب با استقلال و اقتدار ایران تصمیم میگیریم. به گزارش فجر۲۴ ...
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گزینه های حزب حاکم پاکستان برای تصاحب دوباره کرسی نخست وزیری

... لیگ نواز(حزب حاکم به رهبری نواز شریف) و برادر نخست وزیر برکنار شده، یکی از اصلی ترین گزینه ها برای معرفی شدن به عنوان نامزد حزب حاکم برای تصاحب کرسی نخست وزیری است. همچنین برخی شنیده ها حاکی است 'سردار ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

امام جمعه اردبیل: آمریکا خیال نکند ایران فاقد توانمندی برای گزینه تحریم است

اردبیل- ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: آمریکا نباید خیال کند ایران فاقد توانمندی برای پاسخ به گزینه تحریم است، مقام معظم رهبری بارها تذکر داده اند که ما هر چه ...
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

انگیزه تحریم های تازه آمریکا و گزینه های روی میز در تهران

تهران- ایرنا- تحریم های تازه آمریکا که در مجلس نمایندگان این کشور علیه ایران به تصویب رسیده از دید برخی تحلیلگران سیاستی است که به واسطه آن واشنگتن به بهانه موضوعاتی غیرهسته‌ای خارج از ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ولایتی: تصمیم قدرتمندانه می گیریم - همه گزینه ها روی میز است

تهران - ایرنا - عضو هیئت نظارت بر برجام در واکنش به تصویب تحریم های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران گفت: همه گزینه ها پیش روی ماست و تصمیمهای لازم، مقتضی و قدرتمندانه ای را اتخاذ ...
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

واشنگتن پست: رقیب پیشین ترامپ گزینه احتمالی وزارت دادگستری است

تهران - ایرنا - روزنامه واشنگتن پست نوشت، رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران وی در نظر دارند تا تد کروز سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس را جایگزین جف سشنز وزیر دادگستری کنونی آمریکا کنند.  ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یونسی شایعه انتشار گزارش برضد وزیر اطلاعات را تکذیب کرد - علوی بهترین گزینه

تهران-ایرنا- وزیر اطلاعات دوران اصلاحات با رد شایعات درباره هرگونه گزارش برضد وزیر اطلاعات دولت یازدهم، گفت: معتقدم سید محمود علوی از هر گزینه، دیگری برای احراز پست وزارت اطلاعات در کابینه ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

یونسی شایعه انتشار گزارش برضد علوی را تکذیب کرد - علوی بهترین گزینه برای وزارت اطلاعات است

تهران-ایرنا- وزیر اطلاعات دوران اصلاحات با رد شایعات درباره هرگونه گزارش برضد وزیر اطلاعات دولت یازدهم، گفت: معتقدم سید محمود علوی از هر گزینه، دیگری برای احراز پست وزارت اطلاعات در کابینه ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

فهرست گزینه های تصدی پست شهرداری تهران تغییر نمی کند

تهران- ایرنا- منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: گزینه های معرفی شده برای تصدی پست شهرداری تهران نهایی هستند و هیچ تغییری در این لیست و گزینه های مطرح شده انجام نمی شود.  ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گزینه‌های‌نهایی پاکدست و کارآمدند

... دیگری هم که من از همکارانم داشتم این بود که سعی کنند کسانی که معرفی می‌شوند، نشان از جامع‌الاطراف بودن سبد رای داشته باشد و گزینه‌هایی معرفی شوند که هم کارآمد باشند و هم پاکدست و هم از حوزه‌های مختلف سیاسی ...
تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گزینه ترامپ برای سفارت آمریکا در روسیه مشخص شد

نیویورک-ایرنا-دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با شدت گرفتن جنجال های مربوط به پرونده روسیه به رسمی اعلام کرد که'جان هانتسمن' فرماندار پیشین ایالت یوتا و سفیر سابق این کشور در ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

7 گزینه نهایی تصدی پست شهرداری تهران انتخاب شدند

تهران - ایرنا - منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: با برگزاری انتخابات و رای گیری از اعضای منتخب شورا، 7 گزینه نهایی تصدی پست شهرداری تهران از میان 24 فرد پیشنهادی انتخاب و معرفی ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

24 گزینه پیشنهادی پست شهرداری تهران معرفی شدند - جلسه منتخبین شورا برای انتخاب 7 گزینه نهایی

تهران- ایرنا - 24 گزینه پیشنهادی منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران برای تصدی پست شهرداری امروز - چهارشنبه - در جلسه منتخبین شورا معرفی شدند. منتخب پنجمین دوره ...
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سیف: تسویه حساب با ارز محلی گزینه مناسبی برای توسعه روابط ایران و ویتنام است

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش های تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی را گزینه مناسبی برای ایجاد روابط با بانک مرکزی ویتنام دانست و پیشنهاد کرد بحث های مقدماتی در ...
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزیر امورخارجه امارات: قطر تنها 2گزینه پیش رو دارد

تهران - ایرنا - شیخ عبدالله بن زاید وزیر امورخارجه امارات امروز (پنجشنبه) گفت: قطر تنها 2 گزینه پیش رو دارد یا به ائتلاف مبارزه با تروریسم ملحق شود و یا در طرف دیگر قرار گیرد.  ...
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رئیس جمهوری برزیل در آستانه محاکمه - گزینه های جانشینی میشل تمر

تهران - ایرنا - پایگاه اینترنتی بلومبرگ با اشاره به احتمال محاکمه میشل تمر رئیس جمهوری برزیل در آینده ای نزدیک به اتهام فساد مالی، گزینه هایی را مطرح کرد که ممکن است بزودی جایگزین وی در ...
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آمریکا خطاب به کره‌شمالی: اگر ناچار شویم از گزینه نظامی استفاده می‌کنیم

آمریکا اعلام کرد، اگر ناچار شود، از گزینه نظامی علیه کره‌شمالی استفاده خواهد کرد و همزمان کشورهایی را که به تجارت با پیونگ‌یانگ ادامه دهند، مجازات خواهد کرد. به گزارش ایسنا، نیکی هیلی، سفیر دائم آمریکا ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نیویورک تایمز: ترامپ گزینه های اندک و پرخطری در برابر کره شمالی دارد

تهران - ایرنا - روزنامه نیویورک تایمز با تاکید بر اینکه سرنوشت معمر قذافی رهبر سابق لیبی باعث خواهد شد کیم جونگ اون از برنامه هسته ای خود دست برندارد، نوشت دونالد ترامپ گزینه های 'اندک ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

مرتضی الویری: انتخاب گزینه های تصدی شهرداری تهران به تعویق افتاد

... و معرفی گزینه های تصدی پست شهرداری تهران به منظور بررسی بیشتر به زمان دیگری موکول شد. مرتضی الویری روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ضرورت های حقوقی که می بایست از ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

هیچ گزینه نظامی رضایت بخشی علیه کره شمالی وجود ندارد

نیویورک- ایرنا- 'ماری هرف' سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا با اشاره به بررسی گزینه های نظامی در دولت ترامپ ‏علیه کره شمالی گفت که بزرگترین چالش آمریکا این است که هیچ یک از گزینه های نظامی ...
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

معدن یکی از گزینه های جایگزین فروش نفت است

کرمان - ایرنا - معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از بهترین گزینه های جایگزین فروش نفت، معدن است لذا باید زنجیره ارزش این بخش را هر چه سریعتر تکمیل کنیم. ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

5 گزینه نهایی تصدی شهرداری تهران هفته جاری معرفی می شوند

تهران - ایرنا - منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: 5 گزینه نهایی تصدی مسئولیت شهرداری تهران از میان افراد موردنظر و پیشنهادی اعضای منتخب شورا، در جلسه روز چهارشنبه(14 تیرماه) ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تندروها و گزینه‌های دولت- مرتضی مبلغ*

پیروزی روحانی با رأی اکثریت مردم، به طور طبیعی باید به تب و تاب دوران رقابت های انتخاباتی پایان می داد تا دولت منتخب بتواند با آرامش به ایفای مسئولیت های قانونی و تعهدات انتخاباتی بپردازد. ...
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گزینه های منصوریان برای هافبک دفاعی محدود شد

جراحی امید ابراهیمی و دوری روزبه چشمی از میادین پس از عمل جراحی، گزینه های منصوریان برای هافبک دفاعی را محدود کرد. به گزارش خبرنگار مهر، هافبک میانی و تاثیرگذار فصل پیش استقلال پس از عمل جراحی که صبح ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

معرفی 2 گزینه برای سکانداری باشگاه آلومینیوم اراک

اراک - ایرنا - رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک گفت: 2 گزینه با تجربه برای سکانداری این باشگاه معرفی شده که برنامه های آنها در دست بررسی است. پایگاه ...
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

وزیر اماراتی: گزینه دیپلماسی تنها راه حل بحران قطر است

تهران-ایرنا- وزیر مشاور در امور خارجه امارت روز شنبه با اشاره به اینکه فاش شدن خواسته های کشورهای عربی از قطر، باعث تضعیف تلاش های میانجیگری کویت شده، گفت: گزینه دیپلماسی تنها راه حل سوق ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

۲۰۳۰ سندی به تمام معنا سکولار و استعماری است - اگر جهاد و شهادت نباشد گزینه های روی میز دشمنان عملی می شود

... جهاد و کفن پوشان نباشند، دشمنان گزینه های روی میز یا زیر میزشان را فوری عملی و حمله می کنند. *چرا مسئولان از بعضی نکات سند 2030 غافل هستند؟ این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه دشمنان از روحیه جهاد ...
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

کاخ سفید: همه گزینه ها درباره کره شمالی روی میز است

نیویورک- ایرنا- معاون سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا خواستار همکاری با چین علیه کره شمالی بوده و در ‏صورتی که نتیجه ای به دست نیاید، رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه ها را علیه پیونگ یانگ مد ...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن: گزینه های نظامی برای پاسخ به جنایت های ائتلاف عربی فراهم است

تهران – ایرنا – سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دوشنبه تاکید کرد که همه گزینه های نظامی توسط ارتش و کمیته های مردمی برای واکنش به جنایت های ائتلاف سعودی – آمریکایی علیه ملت یمن، فراهم است. ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

رقابت چهار گزینه برای سرمربیگری تیم خونه به خونه

ساری-ایرنا- مشاور اجرایی باشگاه دسته اولی خونه به خونه بابل گفت که هم اکنون چهار نفر به عنوان گزینه سرمربیگری این تیم برای فصل آینده رقابت های لیگ دسته یک جام آزادگان مطرح هستند.  ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

سخنگوی ارتش یمن: گزینه های نظامی برای پاسخ به جنایات عربستان وائتلاف آن مطرح است

تهران- ایرنا- شرف غالب لقمان سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: گزینه های نظامی ارتش وکمیته های مردمی درهمه جبهه های نبرد برای پاسخ به تجاوزها وجنایات مداوم عربستانی آمریکایی علیه مردم یمن، مطرح ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

گزینه های شاخصی برای انتخابات والیبال مطرح شده‌اند

وزیر ورزش با بیان اینکه بابت والیبال و آینده این رشته نگرانی نداریم، گفت: برای انتخابات والیبال افراد شاخصی مطرح شده‌اند که می‌توانند برنامه‌های خوبی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی ...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

اطلاع‌نگاشت متحرک | بهترین گزینه برای ریاست جمهوری

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: 1396/02/24در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ منتشر شد: اطلاع‌نگاشت متحرک | بهترین گزینه برای ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR براساس بیانات رهبر انقلاب ...
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

گزینه مدنظر باشگاه پرسپولیس به لیگ قطر می‌رود!

«سعد ناطق» مدافع عراقی مدنظر باشگاه پرسپولیس طبق اعلام سایت‌های خبری کشورهای عربی به لیگ قطر خواهد رفت. به گزارش خبرنگار مهر، سعد ناطق که از سال گذشته مدنظر باشگاه پرسپولیس قرار داشت و مذاکراتی با این ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

فاطمه هاشمی:روحانی بهترین گزینه برای رئیس جمهوری است

دختر آیت االله هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان دانشگاه کردستان گفت: در شرایط کنونی روحانی بهترین گزینه ریاست ...
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دومین گزینه ترامپ برای ریاست بر ستاد ارتش هم انصراف داد

مارک گرین که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعنوان گزینه ریاست بر فرماندهی ارتش این کشور انتخاب شده بود از در اختیار گرفتن این پست کناره گیری کرد.  ...
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

نقویان: گزینه بهتری از روحانی در این انتخابات وجود ندارد

... گزینه بهتری از آقای روحانی در این انتخابات وجود ندارد. البته باید مناظره‌های انتخاباتی هم برگزار شود ولی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور، اشراف و تجربه بیشتری نسبت به دیگران دارند. به گزارش ایلنا، ...
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

همه نامزدها مکلفند از گزینه نهایی جبهه حمایت کنند

یک کاندیدای جبهه مردمی با بیان اینکه همه نامزدها مکلفند از گزینه نهایی جبهه حمایت کنند، گفت: احتمال دارد جلسه مشترک نامزدهای جبهه مردمی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جبهه مردمی ...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رحیمی: فدراسیونی که لیگ پویا ندارد، باز یا بسته بودنش فرقی ندارد - با چند گزینه خارجی برای سرمربیگری مذاکره کردیم

افرادی که در انتخابات به نفع من انصراف دادند، دنبال گرفتن مسئولیت نبودندرحیمی: فدراسیونی که لیگ پویا ندارد، باز یا بسته بودنش فرقی ندارد/ با چند گزینه خارجی برای سرمربیگری مذاکره کردیم علیرضا رحیمی در ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

هدفی جز اصلاح امور و خدمت به نظام نداریم - امیدواریم به گزینه واحد

... داشت یا به دلایلی که بعداً عرض می‌کنیم، حضور نخواهند داشت اما سازوکار را قبول کردند؛ برای رسیدن به گزینه واحد گام برداشته شود.  ...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ضمانت اجرایی - میثاق نامه - را بالا می بریم - با گزینه پوششی مخالفیم

... ملت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع گزینه پوششی برای حسن روحانی در انتخابات اظهار داشت: برخی دوستان این مسأله را مطرح کردند اما فعلا به قطعیت نرسیده ایم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ...
تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

روحانی تنها گزینه و ایده‌آل‌ترین کاندیدای اصلاح‌طلبان نیست

... را اگرچه می‌توان همچنان به عنوان مهم‌ترین کاندیدای انتخابات آتی ریاست جمهوری دانست، اما ایشان را نباید تنها گزینه و ایده‌آل ترین کاندیدا برای اصلاح‌طلبان ارزیابی کرد و لازم است دکتر حسن روحانی گزارش دقیقی ...
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گزینه پوششی باعث تفرق است - روحانی جاذبه ای برای اصلاح طلبان ندارد

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه شخصا موافق گزینه پوششی اصلاح طلبان نیست، گفت: باید فضا را باز گذاشت. هر چه جمع تصمیم بگیرد. ما در تشکیلات خودمان رأی گیری نهایی نکرده ایم. خبرگزاری مهر، ...
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حضرت زهرا(س) خط قرمز نظام اسلامی است - مومن از گزینه های روی میز نمی ترسد

... بیرون بیاورند. وی گفت: مومنان اصولا به خاطر ایمانشان نمی‎توانند با کفار مودت خالصانه داشته باشند، ولی هنگامی که می‎بینند عده ‏ای از مسلمانان چنین قصدی دارند، گمان می‎کنند که از گزینه‎های روی میز آنها ترسیده‎اند ...
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بحث مفصل برسرگزینه پوششی در حزب اعتدال وتوسعه - آشتی ملی معنا ندارد

... در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گزینه پوششی اصلاح طلبان برای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما در دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه مفصل بر سر این موضوع بحث کردیم. معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه ...
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مردم گزینه اصلی خود وحدت و انسجام ملی را روی میز جهان گذاشتند

... ای از حضور مردم در راهپیمایی امروز نکاسته بود.  مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه مازندران با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، با صلایت و اقتدار به صحنه آمدند و گزینه اصلی خود که وحدت و انسجام ملی در برابر ...
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

کاخ سفید: تمام گزینه‌ها علیه ایران روی میز است

... پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره احتمال استفاده از راهکار نظامی برای مقابله با ایران گفت: «هیچ گزینه‌ای از روی میز خارج نیست.» اسپایسر درباره اینکه آیا این تحریم‌های روی میز دولت قبل بوده و دولت جدید ...
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عبدالملک الحوثی: تنها گزینه در برابر هجوم رژیم سعودی، مقاومت است

: 714981 منبع : ابنا خلاصه رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: با توجه به شرایطی که حاکم است، تنها گزینه در برابر دشمن مقابله و مقاومت است.  ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

تحرکات انقلابی و مردمی بحرین بر گزینه مقاومت تاکید می کند

... های عمومی شهرک های "الستره، المعامیر، البلاد القدیم، ابوصیبع، و الشاخوره، النویدرات و العکر" بر گزینه مقاومت تاکید کردند.  ...
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

شهباززاده تغییر مسیر می دهد؟ مذاکرات پرسپولیسی ها با گزینه استقلال

آخرین گمانه زنی ها از خریدهای سرخشهباززاده تغییر مسیر می دهد؟ مذاکرات پرسپولیسی ها با گزینه استقلال به گزارش خبرگزاری فارس،مسئولان باشگاه پرسپولیس در تلاش هستند تا تیمی قدرتمند را برای نیم فصل دوم لیگ ...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

استانداردهای جام جهانی بالاست - درحال توافق با گزینه میزبانی هستیم

.jwplayer نایب رئیس فدراسیون ...
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

فیروز کریمی بدنبال بازیکنان مسن - گزینه های نفت هنوز قرارداد نبستند

... امکانات بیشتر و جذابیت های خاصی که در تهران است (مقبولیت، محبوبیت، صدا و سیما، مطبوعات)، گزینه نخست آنها برای انتخاب تهران باشد؛ ضمن آنکه در کنار آن امکانات مالی بسیار خوبی بود که به بازیکنان پیشنهاد دادند ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

وتوی گزینه گودرزی در فدراسیون اسکی - شهلایی رفت، محبی نایب رئیس شد

... رئیس فدراسیون اسکی انتخاب شده بود، بسیاری وی را گزینه محمود گودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان می دانستند که به فدراسیون اسکی تحمیل شده است. با استعفای گودرزی، مشخص بود که فدراسیون اسکی به دنبال انتخاب ...
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

پنجره نقل و انتقالات زمستانی یخ زده است - گزینه های منصوریان پریدند

.jwplayer سرمربی تیم فوتبال ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

خیمنز کوبایی وارد تهران شد - گزینه اصلی سکانداری تیم ملی بوکس

به گزارش ایرنا؛ این مربی 57 ساله کوبایی که سابقه مربیگری تیم ملی اندونزی را در کارنامه دارد٬ بامداد دوشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران ...
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

آغاز مذاکرات فدراسیون والیبال با سه گزینه جدید

... پس از نپذیرفتن پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی از سوی «استویچف»، گفت: مذاکره با سه گزینه جدید را آغاز کردیم و از آنان برنامه خواستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی درباره آخرین ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

گزینه های میزبانی پرسپولیس از الهلال عربستان بررسی شد

... در نشستی با حضور برانکو گزینه های میزبانی از الهلال عربستان را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس،  هیأت مدیره باشگاه پس از جلسه کاری ...
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

فان‌خال گزینه اصلی جانشینی امری

فان‌خال گزینه اصلی جانشینی امری به گزارش خبرگزاری فارس، زنگ خطر برای اونای امری، سرمربی پاری‌سن ژرمن پس متحمل شدن چهارمین شکست خود در این فصل مقابل گنگام به صدا درآمد. بنا به گزارش رسانه‌های ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

درخواست عجیب باشگاه الهلال برای بازی با پرسپولیس - مسقط گزینه ماست!

... رسمی مدیران باشگاه ذوب آهن و همچنین تجربه سال گذشته تراکتورسازی و ذوب آهن مبنی بر بازی در عمان، از مسقط به عنوان گزینه میزبانی تیم های ایرانی از سعودی ها یاد می شد. با این حال روزنامه «المیدان» عربستان ...
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

آیت‌الله جوادی‌آملی: خداوند صریحا فرمود گزینه نظامی در مقابل ربا روی میز است

: 712859 منبع : ابنا خلاصه یکی از مراجع تقلید با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی کشور گفتند: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست، خداوند صریحا در قرآن فرمود گزینه نظامی ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گزینه نظامی خدا در مقابل ربا روی میز است - برخی از عربده کشی دشمن هراس دارند

... می گوید گزینه نظامی روی میز من است ممکن است برخی بترسند! اما تجربه نشان داد هیچ کاری از آمریکا ساخته نیست؛ در جنگ هشت ساله آمریکا همه تلاش و کوشش خود را به کار بست اما هیچ کاری پیش نبرد. وقتی برای ملتی ...
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نساجی هم گزینه صعود است هم گزینه سقوط - همه رضایتنامه می‌خواهند!

... شدم. وی افزود: از یک طرف تاکید می کنم که تیم نساجی گزینه صعود به لیگ برتر است. این تیم بوی لیگ برتری شدن می‌دهد اما همانطور به همه مسئولان قائمشهر آگاهی می دهم این تیم همانطور که گزینه صعود ...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

ریک پری، یکی از گزینه‌های اصلی ترامپ برای تصدی وزارت انرژی آمریکا

... از اعضای تیم انتقالی ترامپ، «ریک پری،» فرماندار اسبق ایالت تگزاس، یکی از گزینه‌های اصلی تصدی وزارت انرژی این کشور محسوب می‌شود. پری که در سال 2012 کوشید به عنوان نامزد اصلی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست ...
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

- محسن رضایی - و - محمود علوی - گزینه‌های جبهه ایستادگی برای ۹۶

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی از محسن رضایی و حجت الاسلام سید محمود علوی به عنوان گزینه‌های در حال بررسی این جبهه برای انتخابات ۹۶ نام برد. العالم ...
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وقتی حوصله برانکو از گل نزدن طارمی سر می‌رود - دو گزینه زیر نظر!

... برای تیمش می گردد. دیروز نام «رحیم زهیوی» بعنوان گزینه سرخ پوشان مطرح شد و امروز نام «گادوین منشا»، مهاجم تیم پیکان.  این که «زهیوی» و «منشا» واقعا در بین گزینه های پرسپولیس باشند یا نباشند، این ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مدافع اوکراینی سومین گزینه برانکو - بازگشت رضاییان پس از ۶ ماه!

... پرسپولیس در پست کامیابی نیا حضور دارد، سرمربی می‌تواند با آوردن شماره ۸ خود به ترکیب از کامیابی نیا در پست دفاع میانی استفاده کند. اما اصلی ترین گزینه حضور ماهینی در قلب خط دفاع است یعنی همان کاری ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

جدایی قطعی لوزانو از تیم ملی ایران - گزینه‌های جدید معرفی شدند

... ایران از جدایی رائول لوزانو خبر داد و سه گزینه را برای جانشینی وی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه فدراسیون والیبال برای بررسی عملکرد تیم های ملی در سال ۲۰۱۶ روز ...
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

مواضع گزینه اصلی وزارت دفاع دولت ترامپ درباره ایران

دونالد ترامپ، جیمز متیس را به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت دفاع دولتش معرفی کرد و هرچند هنوز این گزینه قطعی نشده اما با توجه به اعلام علنی نام این ژنرال ...
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

وال استریت ژورنال: دیوید پترائوس گزینه احتمالی وزیر دفاع ترامپ

... به همراه «جیمز ماتیس» ژنرال بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، «جک کین» ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، «استیفن هدلی» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و «جیم تلنت» سناتور سابق آمریکایی از گزینه های احتمالی پست وزارت ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

منتقد ترامپ گزینه جدید وزارت خارجه آمریکا

العالم- رسانه های آمریکایی گزارش کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با میت رامنی به عنوان یکی از گزینه های وزارت امور خارجه دیدار خواهد کرد.  ...
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

حیدری بهترین گزینه برای ریاست بود - باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده

... کشتی گفت: حیدری گزینه‌ای شایسته برای ریاست فدراسیون جهانی پهلوانی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم با بیان این مطلب افزود: علیرضا حیدری با توجه به سوابق قهرمانی و همچنین ...
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

قهرمان و نایب قهرمان المپیک گزینه‌های بیمه رازی برای حضور در جام باشگاه‌های جهان

قهرمان و نایب قهرمان المپیک گزینه‌های بیمه رازی برای حضور در جام باشگاه‌های جهان به گزارش خبرگزاری فارس، رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان روزهای 18 و 19 آذرماه به میزبانی بوداپست مجارستان ...
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی
Scroll to Top