کد خبر: 332805
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

شائبه اهانت نشود ؛ همکاران من حق دارند نگران خیز جدید بیماری شوند

شائبه اهانت نشود ؛ همکاران من حق دارند نگران خیز جدید بیماری شوند
⛔شائبه اهانت نشود ؛ همکاران من حق دارند نگران خیز جدید بیماری شوند⛔ سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: همکاران من حق دارند نگران خیز جدید بیماری شوند. ما هم عزیز داده ایم و داغداریم و نازنین ترین شهدا را تقدیم کرده ایم. متاسفانه اخیرا علاوه بر سفرها، شاهد برگزاری برخی مراسم بودیم که با پروتکل ها همخوانی نداشت. وی تصریح کرد: از شهر خودم شروع کنم که خدای ناکرده به کسی شائبه اهانت نشود. از کاشان عکس هایی دریافت کردیم که خیلی غم انگیز بود. نمی گویم این غالب مراسم های کشور بوده است اما در گوشه و کنار کشور متاسفانه اینگونه مراسم ها هم برگزار شد. . . . #قم #قم_پرس #وزیربهداشت #سعید_نمکی

منبع: https://www.instagram.com/p/CKXCckBnjnN