کد خبر: 355466
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

برگزیدگان رپرتوار باشگاه تئاتر تجربه معرفی شدند

در مراسم اختتامیه رپرتورا (جشنواره) نمایش‌های باشگاه تئاتر اولین تجربه، برگزیدگان دو گروه؛ داوران اساتید و داوران اعضای باشگاه معرفی شدند

برگزیدگان رپرتوار باشگاه تئاتر تجربه معرفی شدند

به گزارش قم پرس:روابط عمومی حوزه هنری استان قم، در مراسم اختتامیه رپرتورا (جشنواره) نمایش‌های باشگاه تئاتر اولین تجربه، برگزیدگان دو گروه؛ داوران اساتید و داوران اعضای باشگاه معرفی شدند. در این رپرتوار که طی چندین ماه برگزار شد، 7 اثر نمایشی به روی صحنه رفتند که تمامی عوامل آن را اعضای باشگاه تئاتر تجربه تشکیل می‌دادند.

در ابتدای مراسم اختتامیه که در پلاتوی ماه حوزه هنری استان قم برگزار شد، احمد سلیمانی مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قم در سخنانی به برنامه‌ها و سیاست‌های باشگاه تئاتر تجربه اشاره کرد. همچنین محمدعلی روزبهانی رئیس حوزه هنری استان قم به رویکرد مدیریت جدید حوزه هنر قم به فعالیت‌های تئاتر اشاره نمود. در ادامه با حضور اساتید و پیشکسوتان حاضر در جمع جوایز بخش‌های مختلف رپرتوار به ترتیب زیر اهداء شد.

جوایز هیئت داوران اساتید که شامل آقایان؛ اصغر نوبخت، جواد پیروزی، ماشالله کوهستانی، احمدی کولیوندی و محمدرضا آزاد بود، به قرار زیر اهداء شد. این اساتید در دوره‌های مختلف و در طول برگزاری رپرتوار حضور و در روند آموزش و تجربه اندوزی اعضای باشگاه نقش داشتند.

در بخش کارگردانی

«فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک رتبه نخست، «سید مصطفی مقیمی» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته رتبه دوم و «جاوید هاشمی» برای نمایش کسوف رتبه سوم را کسب کردند. همچنین در این بخش از «حدیث صابری» برای کارگردانی نمایش خیر نبینی سعیده، تقدیر شد.

در بخش بازیگری مرد

رتبه اول از آن «محمدرضا پیغمبری» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته،‌ رتبه دوم از آن «مهدی کاشی» برای نمایش خیر نبینی سعیده و رتبه سوم به طور مشترک از آن «سید مصطفی مقیمی» برای نمایش خانه عروسک و «محمدرضا عمویی» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته،‌ شد.

همچنین در بخش بازیگری زن

«حانیه کیانی» برای نمایش خانه عروسک رتبه نخست،‌ «فاطمه عبداله زاده» برای نمایش خیر نبینی سعیده و «الهام محمودی» برای نمایش خانه عروسک هر دو رتبه دوم و «شقایق پیری» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته و «مهدیه خانی» برای نمایش کسوف رتبه سوم را کسب کرند.

در بخش طراحی صحنه

دیپلم افتخار نصیب «حانیه کیانی» برای نمایش مستخدم ماشینی و لوح تقدیر نصیب «فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک، شد.

در بخش طراحی گریم

دیپلم افتخار به «فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک و لوح تقدیر به «مهدیه احمدی» برای نمایش مستخدم ماشینی رسید.

در بخش طراحی لباس

«فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک دیپلم افتخار و «مهدیه احمدی» برای نمایش مستخدم ماشینی لوح تقدیر دریافت کردند.

در بخش طراحی صدا

دیپلم افتخار نصیب «مجتبی سلطانی» برای نمایش خانه عروسک و لوح تقدیر نصیب «مهدی برقعی» برای نمایش کسوف شد.

در بخش طراحی نور

دیپلم افتخار به «فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک و لوح تقدیر به «هومن پیری» برای نمایش کسوف رسید.

در بخش طراحی پوستر

دیپلم افتخار به «فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته تقدیم شد.

همچنین جوایز بخش هیئت داوران باشگاه تئاتر تجربه که شامل علیرضا وفایی، رضا جعفری، ستاره دهقان، پریسا طراوتی و مهدی باقری، هنرمندان تجربه اندوخته در باشگاه می‌شد، به قرار زیر تقدیم شد. این داوران در تخصص‌های مختلف هنر تئاتر در باشگاه تئاتر تجربه آموزش دیده و در این جشنواره کارهای دیگر هنرجویان باشگاه را قضاوت کردند.

در بخش کارگردانی

«فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک رتبه نخست، «سید جاوید هاشمی» بری نمایش کسوف رتبه دوم و «سید مصطفی مقیمی» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش بازیگری مرد

«ابراهیم وفایی» برای نمایش کسوف رتبه نخست، «محمدرضا پیغمبری» برای نمایش سوسوی فانوس آویخته رتبه دوم و «مهدی کاشی» برای نمایش خیر نبینی سعیده و «علی صدیق» برای نمایش مستخدم ماشینی به صوورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش بازیگر زن

رتبه نخست از آن «حانیه کیانی» برای نمایش خانه عروسک، رتبه دوم از آن «مهدیه محمدخانی» برای نمایش کسوف و رتبه سوم از آن «فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش «خیر نبینی سعیده» شد.

در بخش طراحی صحنه

دیپلم افتخار به «حانیه کیانی» برای نمایش مستخدم ماشینی و لوح تقدیر به «فاطمه عبدالله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک تعلق گرفت.

در بخش طراحی گریم

دیپلم افتخار به «فاطمه عبدالله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک و لوح تقدیر به «مهدیه احمدی» برای نمایش مستخدم ماشینی تقدیم شد.

در بخش طراحی لباس

دپیلم افتخار به «فاطمه عبداله‌زاده» برای دو نمایش الهی خیر نبینی سعیده و خانه عروسک و لوح تقدیر به «مهدیه احمدی» بخاطر نمایش مستخدم ماشینی رسید.

در بخش طراحی صدا

دیپلم افتخار به «مهدی برقعی» برای نمایش کسوف و لوح تقدیر به «مهدیه احمدی» برای نمایش مستخدم ماشینی اهدا شد.

در بخش طراحی نور

دیپلم افتخار به «فاطمه عبداله‌زاده» برای نمایش خانه عروسک و لوح تقدیر به «هومن پیری» برای نمایش کسوف تعلق گرفت.

در این مراسم همچنین از «نرجس محمدی» بخاطر همکاری با گروه‌های مختلف حاضر در رپرتوار با اهدای لوح، تقدیر شد.

برگزیدگان رپرتوار باشگاه تئاتر تجربه معرفی شدند

برگزیدگان رپرتوار باشگاه تئاتر تجربه معرفی شدند